Dela

Magnus Holm

 • Systemutvecklare

Översikt

Magnus har arbetat inom telecom industrin i nio år och utvecklat mjukvara för realtidskrävande och hårdvarunära system som t.ex. basstationer för LTE. Under dessa nio år har Magnus jobbat mycket med mjukvarutest på olika nivåer allt från basic test till system test samt testautomatisering. Magnus har goda kunskaper inom programmeringsspråken C/C++, Java och Erlang.

Egenskaper

Som utvecklare är Magnus drivande, målmedveten, noggrann och sätter stort ansvar på dom uppgifter som han blir tilldelad. Magnus är nyfiken och tvekar inte att prova på saker som han inte har gjort förut, där många andra ser problem försöker han se möjligheter. Som person är Magnus öppen, glad och prestiglös och har inga problem att stifta nya bekantskaper.

Konsultens CV

 • Sylog Öst AB

  2018 -

  Mjukvaruutvecklare

  Vintern 2018 påbörjar Magnus sitt uppdrag på Sylog Öst AB. Magnus roll är att stötta ett av Sylog Öst AB team som kommer utveckla nya automatiserade tester för 4G och 5G basstationer på uppdrag av Ericsson AB. Utvecklingen kommer att ske i programspråket Java.

 • SAAB Aeronautics

  2017 - 17

  Mjukvaruutvecklare

  Våren 2017 började Magnus på SAAB Aeronautics och utvecklar Jas 39 Gripen E/F navigeringssystem. I rollen som mjukvaruutvecklare på SAAB sätts flera olika färdigheter på prov där Magnus har varit delaktig i:
  * Nedbrytning av systemkrav för mjukvaruimplementation
  * Kravtäckning
  * Testanalys
  * Implementation av nya navigeringsfunktioner
  * Implementation av testfall

  Stora delar av arbetet har implementerats i programmeringsspråket C++.

 • Ericsson AB

  2016 - 17

  Mjukvaruutvecklare/Scrum master

  Under 2016 anslöt Magnus till 5G utvecklingen på Ericsson. Magnus roll i detta projekt blev scrum master för ett av integrationsteamen samt även som mjukvaruutvecklare för utveckling av en ny testbänk i cloudmiljö.

 • Ericsson AB

  2015 - 16

  Mjukvaruutvecklare

  Magnus blev handplockad till ett projekt på Ericsson där man skulle utveckla en effektiv UE simulator med hög prestanda för LTE. Då Magnus besitter goda kunskaper inom LTE lager två och även varit produktägare för dess testbänk för kapacitetstest lades ansvaret på Magnus att utveckla simluatorns lager två stack.

  Under detta uppdrag ingick även en transferingsdel av produkten till Polen där Magnus höll i utbildning.

  Tillämpade programmeringsspråk: C

 • Ericsson AB

  2012 - 15

  Mjukvaruutvecklare

  2012 började Magnus att arbeta som mjukvaruutvecklare inom LTE (4G). Magnus har mycket goda kunskaper inom LTE:s lager två stack. Som lager två designer har Magnus varit med och utvecklat realtidskrävande och hårdvarunära applikationer.

  Magnus har också varit produktägare för en testplatform parallellt med sitt dagliga arbete som lager två designer. I rollen som produktägare ansvarade Magnus för att systemera, kravställa, utbild personal för platformen.

  Tillämpade programmeringsspråk: Erlang och C.

 • Ericsson AB

  2008 - 12

  Mjukvarutestare

  Under fyra år arbetade Magnus med mjukvarutest av stora komplexa telecom system inom 2G (GSM). Arbetet gick ut på att testa den mjukvara som utveckaldes för BSC (base station controller) i både simulerad miljö samt i riktig target miljö. Magnus arbetade också med att utveckla automatiserade tester för BSC:en vilket gjordes i programspråket Java.

  Parallellt med med det dagliga arbetet hade även Magnus ansvar för att utbilda, supporta ny som gammal personal i den simulerade miljön SEA.

  Under tiden på BSC design utvecklade Magnus ett eget testverktyg i Java för att underlätta det dagliga arbetet med mjukvarutestningen för BSC:en.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  OSE, Realtids-OS, Red Hat, Erlang/OTP, VM

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe FrameMaker, Adobe Photoshop, J2EE, Jira, MS Office, CVS, Eclipse, Git

 • - Utvecklingsspråk

  UML, Unix Shell script, C++, Erlang, Java, JUnit, XML, C

 • - Hårdvara

  PC, DSP

 • - Standarder

  3GPP

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, Processer och metoder allmänt, XP (Extreme Programming), Continious Delivery, Continuous Integration, Parprogrammering, TDD - Test Driven Development, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentor

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling, Acceptanstest, Integrationstest, Systemtestning, Testledning, Testutveckling, Funktionstestning, Testautomatisering, Validering & Test - Mjukvara

 • - Trådlös datakommunikation

  RAN

 • - Fast datakommunikation

  Protokollutveckling, Ethernet, TCP/IP

 • - Mobila Telesystem

  RNC, WCDMA (3G), Basstation, GPRS, GSM, Mobilsystem allmänt, LTE

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt, Core nät

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Routrar

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Kryptering

 • - Systemtyper

  Mobila telesystem, Realtidssystem, Trådlösa system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Inbyggda system, Simulering, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, DSP-program

 • - Branscherfarenhet

  IP-Industrin, Säkerhet, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Designer, Produktägare, Team-ledare, Testledare, Scrum master, Testare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2017 -

  Mjukvarudesigner, Holm Solutions AB

 • 2008 - 2017

  Mjukvarudesigner, Ericsson AB

Utbildningar

 • 2014 - 14

  LTE Air Interface, Ericsson Training Center Linköping.

 • 2012 - 12

  Erlang Basics, Linköping, Informator

 • 2011 - 11

  LTE Overview, Awaves

 • 2009 - 09

  Effektiv granskning, Linköping, Combitech

 • 2003 - 08

  Master of Science in Computer and Engineering, Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010