Dela

Olle Nordström

 • Företagsledning
 • Management for Hire
 • Projektledning

Översikt

Olle är civilingenjör med mångårig erfarenhet av internationell tillverkningsindustri och tillämpat ledarskap. Han har arbetat i Sverige och utomlands med företagsledning, verksamhets-, produkt- och produktionsutveckling samt kvalitetssäkring av såväl produkter som processer.

Med sin operativa erfarenhet som bas har han under senare år verkat som managementkonsult och därigenom fått tillfälle att hjälpa allt från nybildade till mogna bolag med deras utveckling inom ovanstående områden.

Egenskaper

Olle är social, effektiv och ordningsam. Han har goda ledaregenskaper och en förmåga att snabbt sätta sig in i nya komplexa sammanhang vilket ger en kort startsträcka.

Konsultens CV

 • EcoGuard AB

  2017 -

  Expertinsats kvalitetssäkring

  Stöd till EcoGuards ledning att implementera ett för företaget verksamhetsanpassat kvalitetssystem.

 • LEAD I Östergötland AB

  2017 - 17

  Acting CEO

  Att som tillförordnad VD leda bolaget under rekryteringsperioden av ny VD. Omsättning ca 15 msek. Medarbetare 9 st.

 • LEAD I Östergötland AB

  2016 - 17

  Acting CEO

  Att som tillförordnad VD leda bolaget under rekryteringsperioden av ny VD. Omsättning ca 15 msek. Medarbetare 9 st.

 • CybAero AB

  2016 - 17

  Acting Quality Manager

  Stöd till CybAero’s ledning att implementera ett för företaget verksamhetsanpassat kvalitetssystem.

 • OKG AB

  2015 - 16

  Projektledare

  Ledning av projekt för anläggningsutveckling av OKGs kärnkraftverk i Oskarshamn.

 • Salladsbaren i Sverige AB (PicaDeli)

  2014 - 14

  Ansvarig - test och verifiering

  Planering och genomförande av kvalitetssäkring mha riskanalyser, beräkning och provning samt CE-godkännande av en helt ny generation kyldiskar.

 • Intuitive Aerial AB

  2014 - 14

  Rådgivare

  Stöd till företagets produktion- och konstruktionsavdelningar i deras pågående industrialiseringsfas. Företaget tillverkar förarlösa helikoptrar som bärare av främst avancerad kamerautrustning

 • CybAero AB

  2012 - 13

  CTO

  Avdelningschef med överordnat ansvar för konstruktion, utveckling och kvalitetssäkring av företagets helikoptrar. Under perioden har verksamheten genomgått en stor strategisk förändring då bolaget gått från att vara fåstyckstillverkare till ren serieproducent

 • Motala Verkstad AB

  2011 - 12

  Teknisk chef

  Ansvarig för bolagets produktionstekniska avdelning med ca 15 medarbetare.

 • Motala Train AB

  2010 - 10

  Stöd till inköpsavdelningen

  Projektresurs för att säkerställa levarantörsbasen kring kritiska produkter/tjänster för projekt 601118 Upprustning av Roslagsbanan.

 • Motala Verkstad AB

  2010 - 12

  Produktionschef

  Ansvarig för bolagets tillverkning av fartygsaxlar till civil- och försvarsindustrin, samt av komponenter åt offshoreindustrin för olje- och gasutvinning till havs. Bl.a. svarvning och långhålsborrning upp till 25 m och 50 tons styckvikt. Årsomsättning ca 30 MSEK.

 • Väderstad AB

  2009 - 10

  Projektledare

  Utvecklingsprojekt avseende ny generation av såaggregat. Budget ca 2,5 MSEK.

 • Hardford AB

  2009 - 09

  Utredare

  Genomgång av genomförd BRC-revision, föreslå handlingsplan (ombyggnader, investeringar, mm), samt uppskatta projektkostnader.

 • SAPA Industriservice AB

  2009 - 09

  Rådgivare

  Identifiering, faktainsamling och presentation avseende upplägg för ny projektmetodik.

 • Väderstad AB

  2008 - 09

  Projektledare

  Införande av kallformade fyrkantsrör som ersättning för varmformade dito, konstruktions- och produktionsförberedelser mm. Projektbudget ca 3 MSEK.

 • Väderstad AB

  2008 - 09

  Rådgivare

  Stödresurs till den produktionstekniska ledningen avseende utveckling av nya metoder för produktutveckling i konceptfasen, DFM/DFA.

 • BK CE Service AB

  2008 - 16

  Rådgivare

  Stödja BK:s företagsledning i frågor kopplade till implementering och ackreditering av ett för verksamheten anpassat kvalitetssystem.

 • Ljunge & Co AB

  2008 - 08

  Rådgivare

  Att som rådgivare stödja L & C avseende implementering av ett för Heating Consult i Linköping AB anpassat kvalitetssystem.

 • Väderstad AB

  2008 - 08

  Projektledare

  Ombyggnad och effektivisering av företagets lackanläggning. Budget ca 10 MSEK.

 • Väderstad AB

  2007 - 09

  Projektledare

  Produktrationaliseringsprojekt för ökad lönsamhet. Budget ca 4 MSEK.

 • Hjälpmedelscentrum I Östergötland AB

  2007 - 07

  Projektledare

  Stödresurs till nya ledningen i arbetet med att forma en ny organisation och en helt ny kontors- och verkstadslayout för verksamheten.

 • Artex AB

  2006 - 07

  Rådgivare

  Att stödja ARTEX företagsledning i frågor främst kopplade till implementering och certifiering av verksamhetsanpassat kvalitetssystem.

 • Väderstad AB

  2006 - 08

  Projektledare

  Utveckling av en helt ny maskinfamilj för jordbearbetning. Budget ca 25 MSEK.

 • Väderstad AB

  2005 - 06

  Produktvårdschef

  Ansvar för att planera, leda och fördela arbetet avseende produktvården av företagets såmaskiner (1500 maskiner/år – ca 50 % av omsättningen).

 • MX Composites AB

  2005 - 06

  Projektansvarig

  I företagets industrialiseringsfas. Företaget arbetar med specialmaterial för högprestandamotorer inom motorcykel- och bilindustrin.

 • Hjälpmedelscentrum I Östergötland AB

  2005 - 07

  Kvalitetschef

  Implementering av kvalitetssystem, rutiner för avvikelsehantering mm.

 • LEAD i Östergötland AB

  2005 -

  Kvalitetschef

  Etablering, certifiering och utveckling av företagets kvalitetssystem (ISO 9001). Ledning av projekt och andra utvecklingsaktiviteter kopplade till befattning.

 • ContiTech Fluid

  2002 - 04

  Head of Lean Management - divisionsledningen

  Överordnat ansvarig för re-engineering & rationaliseringsprojekt. Samordning av divisionens övergripande projekt inom området. Produktionsrationaliseringar, förbättringsgrupper och visualisering (TPU), effektiv lednings- och organisationsstruktur, projektimplementering mm.

 • ContiTech Fluid

  2000 - 03

  Verkställande direktör - svenska DB

  Ansvarig för företagets strategiska, fysiska och operativa ledning, för innehållande av budget och andra förväntningar från externa intressenter. Verksamhetens omfattning bl.a. avdelningarna marknad, inköp, produktion, kvalitet och produktutveckling - totalt ca 250 anställda.

 • ContiTech Fluid

  1999 - 01

  Head of Quality Management - divisionsledningen

  Överordnat ansvarig för divisionens kvalitetsledning. Omfattande bl.a. utveckling av kvalitetssystem, operativa förbättringar i respektive dotterbolag i samarbete med de lokala kvalitetscheferna samt kundsupport. Synergier som gemensamma rutiner och standards i stark fokus.

 • ContiTech Fluid

  1991 - 00

  Chef Kvalitet & Produktutveckling - svenska DB

  Ansvar för produkt- och servicekvalitet, från utveckling till serietillverkning av rör- och slangledningar för den svenska fordonsindustrin. Ex. QS 9000 certifiering, nytt laboratorium samt ledning av ett stort antal utvecklingsprojekt i samarbete med kunderna. Ca 10 medarbetare.

 • BT Products AB (nu Toyota Material Handling AB)

  1990 - 91

  Projektledare

  Ledning av projekt omfattande bl.a. produktutveckling, rutiner, sortiments- och kapitalrationaliseringar samt överflyttning av kompletta produkter mellan olika tillverkningsenheter.

 • BT Products AB (nu Toyota Material Handling AB)

  1987 - 90

  Konstruktionsgruppchef

  Ansvar för konstruktionsgrupp på ca 6 medarbetare. Ekonomi, personal- och produktansvar för utveckling och underhåll av en årsvolym av ca 8000 motoriserade ledtruckar och staplare.

 • BT Products AB (nu Toyota Material Handling AB)

  1986 - 87

  Konstruktör

  Ansvar för prototypkonstruktion, provning, seriekonstruktion (mekanik/ hydraulik) vid utveckling av ett helt nytt, halvautomatiskt truckkoncept. Underhållsansvar för färdig produkt.

 • Volvo Flygmotor AB

  1981 - 86

  Produktutvecklare

  Ansvar för datasimulering, konstruktion och provning av hydraultransmissioner för fordonsdrift, bl.a. stadsbussar. Ett miljövänligt system där bromsenergin återanvänds för drivning.

Kompetensområden

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Workshopledning, Change Management, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processutveckling, Projektledning, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Metoder & Processer

  LEAN, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, TQM

 • - Ledarskap

  Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Mentor, Operativ ledning, VD

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Dokumenthantering, Change Management, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling

 • - Tillämpningar

  Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Aerospace, Fordon, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive

 • - Roller

  Workshopledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Produktägare, Teknisk projektledare, VD

Anställningar

 • 2005 -

  Senior Management Consultant, Nordström Management AB

 • 2002 - 2004

  Head of Lean Management - divisionsledningen, ContiTech Fluid

 • 2000 - 2003

  Verkställande Direktör - svenska DB, ContiTech Fluid

 • 1999 - 2001

  Head of Quality Management - divisionsledningen, ContiTech Fluid

 • 1991 - 2000

  Chef Kvalitet- & Produktutveckling - svenska DB, ContiTech Fluid

 • 1990 - 1991

  Projektledare, BT Products AB (nu Toyota Material Handling AB)

 • 1987 - 1990

  Konstruktionsgruppchef, BT Products AB (nu Toyota Material Handling AB)

 • 1986 - 1987

  Konstruktör, BT Products AB (nu Toyota Material Handling AB)

 • 1981 - 1986

  Produktutvecklare, Volvo Flygmotor AB

Utbildningar

 • 1977 - 81

  Civilingenjör, Maskinteknik, Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010