Dela

Björn Svanmo

 • Systemutvecklare
 • Java-utvecklare
 • Frontend-utvecklare

Översikt

Björn är en driven generalist inom Java och javascript-utveckling. Hans deltar gärna i flera delar av utvecklingsprocessen, från kravinsamling och analys till design och implementation.

Egenskaper

Konsultens CV

 • Husqvarna AB

  2017 -

  Utvecklare

  Husqvarna Digital Services and Solutions (DSS) arbetar med att utveckla digitala tjänster för delar av Husqvarnas produkter, primärt med uppkopplade produkter. Björn arbetar med gemensamma stödtjänster (Common Services) som nyttjas av andra team och tjänster. Exempel på sådana är inloggnings och identitetshantering och register för teknisk dokumentation. Björn är delaktig i ett team som agerar som en självständig enhet utifrån dev-ops metodik och med agilt arbetssätt. Alla lösningar implementeras och driftas på Amazons molnmiljö (AWS).

 • Jordbruksverket

  2015 - 16

  Utvecklare

  Björn deltog i ett projekt som syftade till att ta fram system för att ansöka om och handlägga stöd i landsbygdsprogrammet.

  Björns roll var att vara drivande inom front-endutvecklingen, systemarkitektur och systemdesign.

 • Jordbruksverket

  2015 - 15

  Utvecklare

  Björn var delaktig i kontrollprojektet, ett delprojekt inom Jordbruksverkets ProCap-program. Projektet syftar till att leverera ett system där handläggare kan planera kontrollverksamhet samt kommunicera med mobil kontrollenhet.

  Björns var Java-utvecklare och frontend-utvecklare.

 • Jordbruksverket

  2013 - 15

  Utvecklare

  Björn jobbade med systemutveckling och design av ett handläggningsystem med lika delar frontend-utveckling, backend-utveckling och systemintegrationer.

  Björns roll i projektet var Java-utvecklare med fokus på frontend-arkitektur. Han hjälpte till att ta fram riktlinjer för frontend-utveckling och han var drivande i övergången från JSF till en javascript-baserad webbklient med AngularJS.

 • Jordbruksverket

  2012 - 12

  Utvecklare

  Björn jobbade i ett projekt med avseende att förbättra kundservice.

  Björns roll i projektet var att utveckla integrationer och servicebus-funktioner.

 • Jordbruksverket

  2011 - 12

  Utvecklare

  Delaktig i ett pilotprojekt på Jordbruksverket som utforskade ny teknik och ny metodik för systemutveckling. Projektet levererade ett system för att hantera användare och behörigheter samt en plattform baserad på open source-produkter. I metoden betonades särskilt testdriven utveckling, domändriven design och agilt förhållningssätt.

 • Husqvarna AB

  2010 - 11

  Utvecklare/arkitekt

  Design och utveckling av system för registrering av köpta abonnemang och användning av eftermarknadstjänster.

 • Husqvarna AB

  2009 - 11

  Utvecklare/arkitekt

  Vidareutveckling av internt system för ehandel och orderläggning för återförsäljare.

  Uppdraget innefattade kravinsamling och utveckling av webbgränssnitt, integrationer och desktop-klient på Javaplattformen.

 • Telia AB

  2007 - 09

  Utvecklare/arkitekt

  Projektet syftade till att minska tid för manuell registrering, förbättra datakvalitet i inventariesystem samt förbättra faktiskt nyttjade av nätverk.

  Björn gjorde analys, design och utveckling av verktyg för att söka och optimera nätverksanvändning. Utveckling skedde på javaplattformen med ett rikt webbgränssnitt.

 • Telia AB

  2005 - 07

  Utvecklare

  Björn deltog i ett projekt som migrerade och vidareutvecklade ett inventariesystem för nätverksanvändning från terminalbaserat till webbaserat gränssnitt.

Kompetensområden

 • - Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation

 • - Databaser

  Ingres, MongoDB, Postgresql

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  e-handel, OSS (Operational Support Systems), SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Fil.mag, Högskoleingenjör

 • - Roller

  Lösningsarkitekt, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2008 - 2011

  Konsult, Pdb Datasystem

 • 2008 - 2016

  Konsult, Consid AB

 • 2005 - 2008

  Konsult, Persistent Solutions AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  CQRS och Event Sourcing, Jönköping

 • 2012 - 12

  JBoss Enterprise BRMS Implementation (JB433), Jönköping

 • 2012 - 12

  JBoss EAP, Jönköping

 • 2011 - 11

  Oracle Certified Programmer for the Java 2 Platform, SE 6.0, Göteborg

 • 2006 - 06

  Sun Microsystems, J2EE Development, Stockholm

 • 2003 - 04

  Informationsteknik, master, Tekniska Högskolan, Jönköping

 • 2000 - 03

  Högskoleingenjör datateknik, Tekniska Högskolan, Jönköping

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779