Dela

Adam Ederlöv

 • Business Analyst
 • Process- och verksamhetsutvecklare
 • Facilitator

Översikt

"Driven, social och noggrann"

Adam är nog världens mest passionerade Business Analyst och brinner verkligen för riktigt användbara, välstrukturerade krav och välfaciliterade workshops. Med sitt driv och sin aldrig sinande positivitet inspirerar Adam och skapar resultat genom att göra det komplexa lättförståeligt.

Egenskaper

När du anlitar Adam kan du förvänta dig ett nära och värdedrivet samarbete där ni tillsammans skapar användbart resultat utifrån utsatta tidsramar. Du kan känna dig trygg och dessutom får du det där lilla extra som gör det roligt att tackla nya utmaningar tillsammans.

Adam är bra på att förstå, förtydliga och förankra kundens behov som användbara krav. Han skapar en trygghet för sina kunder genom att alltid ha fokus på användbarhet och värde för slutresultatet. Adam älskar och motiveras av utmaningar som vid första anblick inte verkar ha några enkla lösningar. Genom att utnyttja och applicera agila arbetsmetoder passar Adam lysande in i en snabbt föränderlig omgivning där leverans inom pressade tidsramar är viktigt.

Du känner igen Adams arbete genom att han ställer rätt frågor, är lyhörd för era behov och sammanfattar problem och krav på ett pedagogiskt sätt. Att jobba med Adams är enkelt, givande och roligt.

Konsultens CV

 • KappAhl

  2016 - 17

  Business Analyst

  Inom rollen som Business Analyst hjälpte Adam kunden att möjliggöra ett nytt sätt att beställa och leverera varor till konsumenter.

  Adam tog fram och implementerade en strategi för kravhantering utifrån ett drastiskt tidspressat projekt. Han stödde verksamheten att definera aktörer och strukturera huvud- och alternativa flöden. Samt hjälpte till att skala projektet utfrån en förändrad budget.

 • KappAhl

  2016 - 17

  Testledare

  Adam var ledare av testdelprojekt inom KappAhls initiativ att förbättra WAN och LAN anslutningar i samtliga anläggningar.

  Adam hjälpte kunden att ta fram de grundläggande kraven, test strategi och testscopet inom projektet. För att sedan, tillsammans med kundens huvudaktörer, verifiera att kraven uppfylldes.

 • Volvo Cars

  2016 - 16

  Business Analyst Lead

  Som erfaren Business analyst tog Adam en ledande roll inom utvecklandet av Volvos CRM plattform.

  Adams ledde och utbildade nya kravanalytiker, samt tog fram arbetsprocesser för att garantera långsiktig stabilitet inom två agila utvecklingsteam på Volvo CRM. Adam hjälpte även kunden i frågor om prioriteringar inom den långsiktig roadmapen för CRM plattformen.

 • Volvo Cars

  2015 - 16

  Acceptanstestledare

  Adam som acceptanstestledare hjälpte kunden att verifiera och vidareutveckla Volvos CRM-plattform med ett globalt team.

  Adam upprättande acceptansttestplaner och kordinerade testförfarandet med kundens superanvändare. Han var ansvarig för defekthantering, uppföljning och lösning av oförutsädd problematik. Adam samarbetade med så väl lokala som globala utvecklingsteam och projektgrupper för att säkerställa en framgångsrikt funktionsleverans.

 • Volvo Cars

  2014 - 15

  Business Analyst

  Adam arbetade som IT orienterad Business analyst med att vidareutveckla Volvos CRM plattform utifrån kundens globala behov.

  Adam var huvudansvarig för att kundens aktörer blev nöjda med slutresultatet. Han analyserade och strukturera kundens behov till användbara krav. Under utvecklingsfasen var Adam ansvarig för hanteringen av förändrade krav i form av konsekvensanalys och facilitering av lösningar som både verksamheten, utvecklingsteamet och förvaltning är nöjda med.

 • Skvader

  2013 - 14

  Kravanalytiker

  Adam tog fram designspecifikation för utveckling av systemstöd för smarta elmätare. Han designade även användargränssnitt för hanterminaler.

  Detta samtidigt som organisationen gick igenom en övergångspersiod med outsorcing till Indien. Adam spelade en nyckelroll för att underlätta och förbättra kommunikationen mellan de olika organisationsdelarna.

 • Pactera

  2011 - 12

  Testare

  Tillsammans med kinesiska kollegor arbetade Adam som språk- och funktionstestare för mobiltelefoner för Hauwei i Peking, Kina.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Siebel

 • - Verktyg & Middleware

  SoapUI, Atlassian Jira, Visio

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Change Management, Förändringsledning, Innovationsledning, Metodstöd, Processutveckling, Projektledning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Kravmodellering

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Metoder & Processer

  ITIL, LEAN, Prince2, ISTQB, RUP/UP, Agila metoder allmänt, KANBAN, REQB

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Psykologi

 • - Projektfaser

  Drift, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Agile project systems

 • - Kvalitetsstyrning

  Digital Analytics, Change Management, Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Testprocessutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Testledning

 • - Tillämpningar

  Dataspel/ Internetspel, e-handel, Affärssystem, CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Spel, Detaljhandel, Konsumentelektronik, Point of Service (POS)., Postorder/ e-handel

 • - Utbildning

  Matematik, Workshopledning, Systemvetenskap

 • - Roller

  Testledare, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Workshopledare, Kravanalytiker

 • - Kommunikation & Information

  Externkommunikation, Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Förändringskommunikation, Presentationsteknik, Engelska

Anställningar

 • 2016 - 2017

  Business Analyst & Test lead, Kentor

 • 2012 - 2016

  Business Analyst & UAT lead, Capgemini

 • 2011 - 2012

  Testare (Assistant R&D Engineer), Pactera

Utbildningar

 • 2016 - 16

  ISTQB, SSTB, Swedish Software Testing Board

 • 2013 - 13

  Business Analysis Foundation, BCS, The Chartered Institute for IT

 • 2009 - 12

  Dataekonom, Högskolan i Borås

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77