Dela

Magnus Hellström

 • Utvecklare

Översikt

Magnus är systemutvecklare och konsult inom främst Java och Java EE och har under mer än 10 år samlat erfarenheter från projekt i såväl Sverige som utomlands. I de projekt han medverkat i har rollen omfattat implementation, design, arkitektur och tekniska utredningar. Han har erfarenhet av att jobba i både större och mindre projekt och har utvecklat system för bl.a banker, försäkringsbolag, läkemedelsindustrin och vårdsektorn.

Magnus har ett brett intresse för programmeringsspråk, designmönster och programmeringsprinciper. Han är van att programmera inom objektorienterad och funktionell programmering. I projekten arbetar han gärna med olika delar av system som tjänster, databaser, integrationer och webb-applikationer.

Egenskaper

Som person är Magnus strukturerad och noggrann. Han är kreativ och gillar problemlösning. Magnus tycker det är viktigt att vara lyhörd för andras åsikter och ge och ta positiv feedback.

Konsultens CV

 • SBAB

  2015 - 16

  Utvecklare

  Uppdraget är att utveckla ett system för bankens kundtjänst med syfte att effektivisera och automatisera handläggning av ärenden för företagskunder.
  Systemet är processorienterat där processerna motsvarar olika typer av ärenden som kan utföras i systemet. Processerna modelleras och exekveras i BPM-motorn Activiti. Processerna använder ett antal tjänster som utvecklades i EJB3 och JPA och exponeras med ett SOAP-gränssnitt. Systemet integrerades över SOAP för hämtning av företagsinformation externt. Miljön är Weblogic AS med databasen Oracle 12g. Automatiserade tester av tjänster utvecklades med SoapUI och Groovy.
  En frontwebbapplikation utvecklas till systemet i AngularJS med ett REST-gränssnitt på webservern Tomcat.

  (Java 7/8, Java EE, Activiti BPM, Maven, JUnit, Weblogic AS, EJB3, JPA, Hibernate, SOAP, Apache CXF, Stash, Git, SoapUI, Groovy, AngularJs, Tomcat, Oracle 12g, REST, Jersey)

 • H&M

  2014 - 14

  Utvecklare

  Utveckling av applikation som automatiserar fakturagenerering för alla H&M’s leverantörer. Fakturor genereras från orderinformation och skickas till ekonomisystem för vidare handläggning.
  Applikationen bygger på ett antal integrationer med externa system som utvecklades kring en köbaserad arkitektur för utbyte av order- och fakturainformation i XML. Hantering av meddelanden utvecklades med Java EE-stack med EJB3, JPA och JAXB mot en MS SQL databas. Till applikationen utvecklades ett gränssnitt med JQuery riktad till leverantörerna.
  Konfigurerade och analyserade prestandatester av applikationen med JMeter och VisualVM. Utvecklade SSO-autentisering i applikationen som ett federerat system mot ADFS med Spring och SAML2. Implementation av databasmigrering med verktyget Flyway.

  (Java EE, Websphere MQ, JBoss AS 7, Maven, JUnit, Spring, EJB3, JPA, Hibernate, IntelliJ, TeamCity, MS SQL, jQuery)

 • Brottsförebyggande rådet

  2010 - 13

  Utvecklare

  Utveckling av myndighetens integrationsplattform med stöd för det nya elektroniska flödet av brottsinformation mellan myndigheter.

  Plattformen utvecklades i Java EE med en arkitektur som byggs på JBoss AS 7 mot en Oracle 10g-databas. Integrationen med externa system för meddelandeutbyte utvecklades över JMS. Ett tjänstelager utvecklades i EJB 3 och JPA som integrerades med en processbaserad lösning som implementerades med jBPM. Processen används som ett stöd för att granska kvaliteten på meddelanden som passerar genom systemet. Prestandatester utfördes över JMS med JMeter/VisualVM.

  Ett antal användargränssnitt riktade till verksamheten utvecklades med JSF.

  (JBoss AS 7, Eclipse, EJB3, JPA, jBPM 5, Drools, HyperJAXB, Hibernate, Oracle, Hudson, JUnit, DBUnit, JMeter, VisualVM, Maven, JSF, Richfaces, Ajax, Rich Internet Applications)

 • Folksam

  2009 - 10

  Utvecklare

  Projektet gick ut på att migrera Folksams system för motorförsäkringar till en Java-plattform. Målet var att förenkla handläggning av motorförsäkringar samt att minska driftkostnader genom införandet av en Java-plattform.

  Arbetet utgjordes av implementation, design och kravanalys tillsammans med verksamhetsansvariga hos Folksam. Systemet implementeras i Java i WebSphere-miljö och integrerades genom ramverket SQLJ med flera stordatorsystem hos Folksam som t.ex betalystem och kundregister.

  (Java/Java EE, Eclipse, Rational Application Developer, SQLJ, Websphere Application Server, Clearcase)

 • Cambio

  2008 - 09

  Utvecklare

  Cambio utvecklar systemet Cosmic som är ett administrativt system för hälso- och sjukvården med bl.a. resursplanering, journaler och ordinationer. Kunder är landsting och privata sjukhus.

  I arbetet ingick analys av funktionsspecifikationer, design, implementation och testning av nya funktioner. Systemet utgörs av en desktop-applikation på klientsidan utvecklad med Java Swing och EJB 2 och MS SQL Server på serversidan. Serverapplikationerna körs på JBoss Application Server.

  (Java/Java EE, Eclipse, JBoss Application Server, JBoss Webservices, JAX-WS, SOA, EJB2/EJB3, Swing, JProbe, MS SQL Server, JUnit, EasyMock, Altova UModel, Scrum, Test Driven Development, Continuous Integration, Ant)

 • Bosch Siemens

  2007 - 08

  Utvecklare

  Uppdraget var att migrera BSH’s Product Life Management-system till Java EE.

  I utvecklingen ingick bl.a migrering av persistensramverk till JPA och migrering av SAP integration från stored proceduces till Javalösning för att säkerställa dataintegritet. Script utvecklades i Ant för bygg - och konfigurationprocessen för att underlätta utveckling och installation.

  BSH beställde en integration av PLM-systemet med Europeiska BSH's vilken byggdes som en webbtjänst och utvecklades med JBoss Webservices/JAX-WS.

 • Läkemedelsindustriföreningen

  2006 - 06

  Utvecklare

  Utveckling av FASS som är en katalog för läkemedel och ges ut av Läkemedels industriföreningen (se www.fass.se).

  Utvecklingen av ny version av FASS-portalen med nytt användargränssnitt, backend och databas. Utvecklingsarbetet innefattade ORM-mappning med Toplink samt utveckling av användargränssnitt med ramverket Struts.

  (Java/J2EE, Oracle Application Server, Oracle JDeveloper, Oracle Databas, Oracle Toplink, JAXB, XML Schema, XSL(T), Struts, JSP)

 • Mediabilis

  2005 - 05

  Utvecklare

  Mediabilis, ett företag i Paris, utvecklar en plattform för WAP - och SMS tjänster för mobilt Internet.

  Plattformen är byggd i EJB 2 tillsammans med ramverket Spring (JDBC Templates mm) och Cocoon på applikationsservern JBoss. I utvecklingsarbetet ingick bl.a. utveckling av meddelandehantering med JMS (JBoss MQ), och utveckling av webbtjänst med ramverket Axis m.m.

  (Java/J2EE, JBoss, Eclipse, Spring, MySQL, EJB, JBoss MQ, JMS, Webservices, SOAP, Axis, Cocoon, XML, XDoclet).

 • Voxmobili

  2004 - 04

  Utvecklare

  Voxmobili utvecklar en plattform för Personal Information Management (PIM) med webb- och mobilaccess samt synkronisering av PIM-data med mobiltelefoner.

  I jobbet ingick bl.a. utveckling av en WebDAV-lösning för access till Voxmobilis fillagringssytem. Lösningen byggdes med Apache Slide och WebDAV Construction Kit.

 • BR Invest

  2001 - 02

  Utvecklare

  Utveckling av ett system för elektronisk fakturering och säker dokumenthantering med VB och MS SQL Server.

 • Ericsson

  2000 - 01

  Utvecklare

  Utveckling av Single Sign-On lösning. Ericsson Business Consulting (2000-2001)

  Utveckling av Ericssons affärssystem. Arbetet omfattade Javaprogrammering med bl.a Servlets och JDBC-programmering mot Oracle DB.

Kompetensområden

 • - Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2012 -

  Utvecklare, Maze IT Consulting AB

 • 2010 - 2012

  Utvecklare, Kilviken Consulting A

 • 2005 - 2005

  Utvecklare, Mediabilis

 • 2004 - 2004

  Utvecklare, Voxmobilis

 • 2000 - 2006

  Utvecklare, Gnistra AB

Utbildningar

 • 1996 - 00

  Magisterexamen från Datavetenskapligt Program, Uppsala universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38