Dela

Kent Gran

 • Utvecklare
 • Konsult
 • Lagledare

Översikt

Erfaren programmerare med en bakgrund inom instrumentering, sjöfart, energi, bank och försäkring. Föredrar att arbeta med logik och matematik. Bekväm med olika C-språk (objektorienterad eller inte), förutom Java SE / EE och assembler programmering.

Egenskaper

Bra koncentration och visuella minne. Inte rädd för att arbeta övertid när det behövs.

Konsultens CV

 • Jordbruksverket

  2017 - 19

  Systemutvecklare

  Kontinuerligt arbete med specifikation och utformning av regler för beviljande av miljöstöd från EU.

  * Programmering i Java 7/8, Drools, AngularJS och Angular 7.
  * Arkitekturfrågor.
  * CQRS, DDD, EventSourcing.
  * Distribution till testmiljöer i Docker.
  * Uppföljning med Jira.
  * Fokus på kontinuerlig förbättring av arbetsmetodiken och agilt arbetssätt.
  * Förändringsarbete

 • MittMedia

  2016 - 16

  Backend programmerare

  Mestadels backend logik för portfölj av nyhets- och sports appar. Genomförande av resultattabell med live-resultat från ett externt API. Reklam karusell och tracking. Konto och prenumerationshantering för "plus"-innehållande.

  * Programmering i Ruby on Rails och JavaScript (React Native)
  * Versionshantering med GitHub.
  * Driftsättning och underhåll på Heroku möln servrar

 • CGG

  2013 - 14

  Fältingenjör

  Fullständig uppgradering av Linux-baserad navigationssystem, datainsamlingssystem och post-processeringssystem följt av ett stort WAZ projekt i Mexikanska golfen med två streamer fartyg och fyra softgun-båtar. Timing och positionshantering över radionät. Första lyckade projekt av den här typ och omfattning för CGG.

  * Systemintegration + skriptprogrammering i bland annat Perl, AWK och Python.

 • Stora olje- och gasbolag i hela världen

  2007 - 16

  Positioneringsingenjör

  Systemintegration, underhåll och uppgradering av navigations servrar och databaser i ett Linuxmiljö . Felsökning av elektronik och programvara. Planering och genomförande av undershooting och close-pass operationer. Produktion.

  * Underhåll av Red Hat Linux och Windows server miljø.
  * Programmering i Perl, Visual Basic och SQL.
  * Efterbehandling av stora mängder positionsdata.
  * Tweaking av data påverkad av väder och miljö
  * Rapportskrivning , krishantering, hantering av förändringar
  * Arbetsfördelning, lagmotivation, utförande av arbete enligt strikta säkerhetsföreskrifter.

 • Sparebank1 Forsikring

  2005 - 06

  Senior Consultant

  Del i ett Application Management team för en försäkringsportal baserat på Oracle WebLogic portalserver.

  * Programmering i Java EE och JSF
  * Maven Continuous Build server
  * Rational Clear Case
  * Red Hat pakethantering
  * Dokumentationsarbete
  * Testing med blandt annat Roboform

 • H-Produkter

  2003 - 04

  Produktionschef

  Ledde ett team av fabriksarbetare i en fönsterfabrik som gjorde glasfönster och balkongdörrar. Mottog och kompletterade order inom givna tidsramar. Beredda arbetsbeskrivningar och förberedde produktionen för ISO 9001-certifiering.

  * Arbetsbeskrivningar
  * Orderhantering och konstruktion av kundanpassade fönster och balkongdörrar
  * Certifieringsarbete
  * Lotus Notes
  * Personaladministration och motivation

 • Sparebank 1 Entercard

  2000 - 03

  Teknisk projektledare och Software Engineer

  Application Management och prestandaoptimering för ett call center system baserat på BEA Weblogic, Easyphone, Contempus Document Manager, Oracle och Alcatel telefon central i ett Windows NT 4.0 servermiljö.

  * Programmering i Java, Visual Basic, C ++, SQL
  * Oracle Database, BEA Weblogic middleware
  * Easyphone (Alcatel IVR), Contempus (dokument) servrar
  * CORBA kommunikation och JDBC connection pool.
  * Underhåll och uppdatering av test- och produktionsmiljö
  * Organiserade deployment av nya versioner och säkerhetsförfaranden
  * Dokumentation enligt RUP
  * Kommunikation med systemanvändare, anpassningar och tester.

 • Gjensidige NOR Cresco

  2000 - 00

  Developer

  Felsökning och anpassning av befintliga kreditkortsystem i enlighet med begäran från kundtjänst. Genomförande av systemdokumentation och visning av befintlig kod på intranätet.

  * Programmering i Business Basic, COBOL och ASP med Dreamweaver
  * DEC VMS Alpha stormaskinmiljø

 • Trondheim Energiverk / ENITA

  1999 - 00

  Developer

  Underhåll och utveckling av ett system möjliggjorde for Trondheim Energiverk att skicka och ta emot EDIFACT meddelanden i det marknaden öppnades för fritt val av elleverantör och elbörsen Nord Pool inleddes.

  * MS Access VBA & SQL design och felsökning

 • Gjensidige NOR Forsikring

  1999 - 99

  Aktuarkonsulent och utvecklare

  Del av Nyko utvärderingsgruppen som samlades för att ta emot och validera ett nytt system för kollektiv pension som tillhandahölls av PMSC. Skapad förra året ett förslag till hur vi kunde kontrollera att beräkningarna gjordes på rätt sätt och togs med för att genomföra detta förslag.

  * Försäkringsmatematik förvandlades från Excel och Scientific Workplace till Mathematica och Visual C ++

 • Sensorlink

  1999 - 99

  Developer

  Skapade GUI för fjärrstyrning av en oil pipe freeze plug (pig) via akustisk modem och magnetisk kommunikation.

  * Programmering i Visual Basic och C++
  * RS232 kommunikation för att initiera modemet och kommunikation med magnetisk anordning enligt protokoll

 • Devico

  1999 - 00

  Developer

  Skapade GUI för fjärrstyrning och övervakning av ett pilothål borrhuvud med inklinometer, accelerometer, magnetometer och andra.

  * Programmering i Visual Basic och C ++
  * Skapade program för matematisk kalibrering av magnetometrar enligt en doktorsavhandling
  * RS232 kommunikation enligt protokoll

 • SeaBed Geosolutions

  1998 - 99

  Developer

  Skapade ett datainsamlingssystem som mottog analoga mätningar från havbunnshydrofoner för insamling av seismik och digitaliserade dem.
  Skapade ett navigationssystem med manuell softgun-utlöser i ett navigationspreplot och GPS realtidsposition med differentiellkorrektioner mottagen på radio från en hemmagjord bas.
  Fullskaletest av hela systemet i havet.

  * Programmering i LabWindows / CVI
  * A/D convertere från National Instruments.
  * Fjärrstyrning av datorer i undervattenstankar
  * GPS kommunikation och NMEA-protokollet över RS232
  * Programmering mot "hemlagad" hårdvara

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  AWS, Azure, Mac OS, MS Content Management Server, Novell Netware, Realtids-OS, Solaris, .NET Server, Android, Apache HTTP Server, iOS, Mac OS X, MS Internet Information Server, MVS, Dos, Linux, Red Hat

 • - Databashanterare

  Informix, mySQL, MS Access, MS SQL-server, Oracle, Postgresql, SQLite

 • - Affärssystem

  Agresso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Redovisning, Tidrapportering, Anläggnings-/Inventarieregister

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Apache Jakarta/Tomcat, C#-Builder, Cucumber, Elasticsearch, Enterprise Architecht (verktyg), Fit Nesse, Hibernate, Lotus Notes, Oracle BPM Suite, Struts, Subversion, Tomcat, Websphere, Visio, Xcode, Borland IDE, Clearcase, ClearQuest, CORBA, Cruise Control, J Builder, JDBC, Jenkins, Node.js, RabbitMQ, Rational Rose, Spring, Atlassian Jira, Docker, Eclipse, Git, J2EE, JBoss, Jira, Maven, Oracle Weblogic Server, Weblogic, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  ADA, Android, ASP.NET, Cobol, CUDA, Delphi, Flash, Fortran 77, HTML, HTML5, J Rocket, J2ME, JavaFX, Jquery, Objective-C, OpenCL, Pascal, PHP, Spring, SQL Windows, Unix Shell script, XSL, ASP, C#, C++, CSS, Javascript, JUnit, Matlab, MFC, MS .NET, MVC, PL/SQL, Python, Rest, Ruby, SOAP, SQL, Typescript, UML, Webservices, XML, Angular 2, AngularJS, Assembler, C, EJB, IntelliJ, J2SE, Java, JSP, Office VBA, Perl, VBA, Visual Basic .NET, Visual Basic

 • - Hårdvara

  IBM AS/400, Sun, Mac, PC, DSP

 • - Standarder

  IEEE Software Engineering Standards, ISO 14001, EDIFACT, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, GDPR, Kravmodellering, Kravanalys

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  BPM, Continious Delivery, LEAN, Lean-baserad processmetodik, Microsoft Solution Framework, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, XP (Extreme Programming), Continuous Integration, TDD - Test Driven Development, Agila metoder allmänt, KANBAN, Parprogrammering, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Psykologi

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Produktionsinförande, Drift, Förstudie, Implementation, Test, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Contract management, Infrastruktur och logistik, Projektledning, Agile project systems, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Acceptanstest, Systemtestning, Testutveckling, Integrationstest

 • - Elektronikkonstruktion

  FPGA, High Speed Digital, Mikrovågsteknik, Verifiering, Analog konstruktion, ASIC, EMC, Kraftelektronik & Back-up system, Radiokonstruktion (RF), CAD-layout, Elektronikkonstruktion allmänt, Kretskortskonstruktion, Digital konstruktion, Strömförsörjning

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, NFC, RFID, WLAN, WiMax

 • - Fast datakommunikation

  NetBeui, Novell, ATM, Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, TCP/IP, Unix, WAN

 • - Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning, Installation/underhåll, Nätverksadministration

 • - Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt, App strategy, Basstation, GPRS, GSM

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt, Transmissionsnät

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  ADSL, Gateways och modem, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Kryptering, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning

 • - Databaser

  Datawarehousing, MongoDB, Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager, Datamodellering, DBA, Postgresql, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, DSP-program, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Realtidssystem, Simulering, Stordatorsystem, Systemarkitektur - systemnivå, Trådlösa system, Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  AJAX, Finanssystem, GIS, Ledningssystem, OSS (Operational Support Systems), Dataspel/ Internetspel, Instant Messaging, Lagerhanteringssystem, SOA, Ärendehanteringssystem, Internet of Things

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Elektronikindustri, Verkstad och Automotive, Energi, Media, Tillverkande Industri, Bank & Finans, Forskning och utveckling (FoU), Stat/kommun/Landsting, Säkerhet, Försäkring

 • - Utbildning

  Workshopledning, Fysik, Högskoleingenjör, Matematik

 • - Roller

  Arkitekt, Beräkningsingenjör, Driftstekniker, Enterprise Architecht, Facilitator, Interaktionsdesigner, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Workshopledare, Databasadministratör, Lärare, Lösningsarkitekt, Radiokonstruktör, Systemingenjör, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testare, Hårdvarukonstruktör, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  3D-modellering, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Videoredigering, Intranät, Sociala medier, Engelska

Anställningar

 • 2016 - 2016

  Programutvecklare, MittMedia AB

 • 2013 - 2016

  Shift Leader Navigator, Compagnie Générale de Géophysique

 • 2007 - 2013

  Shift Leader Navigator, Fugro-Geoteam AS

 • 2005 - 2006

  Consultant, Capgemini Norge

 • 2003 - 2004

  Produksjonsleder, H-Produkter

 • 2000 - 2003

  Software Engineer, Mogul Norway AS

 • 1999 - 2000

  IT Konsulent, Olsten Datavikar AS

 • 1999 - 2002

  programmerare, (egenföretagare)

 • 1998 - 1999

  Programutvikler, Elektroutvikling AS

Utbildningar

 • 2004 - 10

  Programmering, Tisip

 • 1995 - 97

  Applied Physics, Universitetet i Tromsø

 • 1992 - 94

  Högskoleingenjör elektronik, Vestfold University College

 • 1990 - 92

  Tekniker elektronik, Rælingen Comprehensive School

Visa mer

Intresserad? Kontakta