Dela

Kristian Rönne

 • Driven enthusiast som skapar resultat hos människor genom att rita tillsammans.

Översikt

Jag bygger kopplingar till din hjärna via bilder, så att du kan komma ihåg det du skall presentera eller ser på en presentation.

När någon pratar eller har ett budskap som skall kommuniceras hjälper jag att antingen skapa en presentation/video eller rita live. #powerpoint #video #grafiskfacilitering #visuelldokumentation

ALLA kan använda det jag kan - och jag kan lära alla att rita/förmedla visuellt.
#vi tänker alla i bilder.

Egenskaper

Energisk socialt och process kompetent konsult som kan bygga broar mellan människor på alla plan. Detta gör han via sin förmåga att lyssna och uppsnappa budskap samt fånga nyckelord bl.a. från dina dialoger, kommunikationer, presetationer eller annat media ni har.

Kristian förmedlar sedan detta som en ritad Mind mapp liknande illustration, via papper, ritad film eller kanske som bilder. Han är en fena på att skapa presentationer och excellerar i att mötesrita samt att facilitera workshops och andra träningar.

Han har jobbat i en global miljö med HR & IT frågor och är van vid att operera inom olika kulturer samt företagsnivåer.
Danska, Engelska och Svenska klarar han på modersmålsnivå och är en sann ambassadör för Öresundsregionen.

Konsultens CV

 • Axis Communication

  2017 - 17

  Mötes dokumentation

  Under ett säljmöte visualiserade Kristian komplexa diskussioner och fångade nyckelbudskapen på ett kreativt och enkelt sätt.

  Att titta tillbaka på noteringarna efteråt ger ett värde då det är lätt att minnas vad som diskuterades och beslutades på mötet.

 • Försäkringskassan

  2017 - 17

  Undervisare

  Tillsammans med sin kollega undervisade Kristian Rönne oss på försäkringskassan under en inspirationsdag. Vi behövde få mer inspiration och redskap till hur vi skall jobba med grafisk visualisering i våra utbildningar.

  Anna och Kristian var ytterst proffessionella i sitt uppdrag och gav oss stora resurser med hem, samt redskap att ta vår internutbildningar vidare. Vi kommer anlita dom igen.

  Kristian visade även en del av vad som är möjligt i förhållande till digitala möten, anteckningar och att skapa enkla samt snabba instruktions videos. Detta kommer vi att återkomma till i framtiden. Vi vill ha mer av detta.

 • Beneli

  2017 - 17

  Mötes ritare & visualiserare

  Under flera möten har Kristian fungerat som visualiserings mästare och skapat dokument som sammanfattar våra möten på ett sätt som gör att det är lätt att återkomma till. Dom bilder som han skapar är enkla, men kraftfulla och fångar essencen av det som diskuterades på mötet

  När teamet från Kvadrat återkom för att presentera deras förslag för framgång, var det också via en av Kristians ritningar, som på ett tydligt och enkelt sätt framla hela deras plan och våra tankar på ett A3 papper. Detta var mycket kraftfullt och var med till att ta beslut om att gå vidare med Kvadrat.

 • Malmö stad

  2017 - 17

  Workshop facilitator

  Kristian Rönne var en stor hjälp då vi skulle slå ihop två förvaltningar inom Malmö stad. Under en kick-off faciliterade och ledde han vår workshop som bestod i att diskutera och besluta olika saker i förhållande till vårt framtida sätt att arbeta.

  Kristian gjorde detta på ett mycket proffessionellt och roligt sätt som skapade en trygg, men engagerande miljö, vilket teamet uppskattade. Kick-offen var en succee, vilket till stor del var till Kristians förtjänst för utförande och förberedelse.

  Kristian är en sann resurs för alla som behöver få människor att jobba bättre ihop, och han gör detta på ett sätt där han får dom inblandade med, utan att dom tänker över det. Vi kan varmt rekommendera Kristian och kommer att ta in honom igen.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Begreppsmodellering, Change Management, Förändringsledning, Kravanalys, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processutveckling, Projektledning, Information Management, Utbildning, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Employer Branding, Kundupplevelse, Målgruppsanalys, Profilering & positionering, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Säljsupport

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Internationella tekniska upphandlingar

 • - Metoder & Processer

  LEAN, Lean Six Sigma, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Grupprocesser, Operativ ledning, Styrelseledamot, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Drift, Implementation

 • - Projektledning

  Event Management

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Funktionstestning, Testledning

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Branscherfarenhet

  Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Detaljhandel, Ideell organisation

 • - Utbildning

  Workshopledning, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Roller

  Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Produktledare, Utredare, Lärare, Team-ledare, Testare, Utbildningsledare, Facilitator, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Event management, Grafisk identitet och profil, Infographics, Intranät, Kommunikationsstrategi, Videoredigering, Presentationsteknik, Sociala medier, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2016 -

  Visuel kommunikatör, Kristianronne.com

 • 2012 - 2017

  Solution Owner, IKEA Services AB

 • 2012 - 2012

  Företagssäljare och iOS specialist, Kullander & Kullander

 • 2008 - 2010

  Project Manager, Audiowise

 • 2004 - 2006

  Project manager & butikschef, Handelsselskabet Her & Nu

 • 1999 - 2004

  Instore activity co-ordinator, IKEA Danmark AS

Utbildningar

 • 2009 - 11

  MSc Business Administration and Information Systems, Information Management, Copenhagen Business School

 • 2006 - 09

  Ba Information management, Copenhagen Business School

 • 1994 - 96

  Fritidsledare Fjäll och Fritid, Hållands folkhögskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025