Dela

Peter Lindvall

 • Enterprisearkitekt
 • Verksamhetsanalytiker
 • IT-arkitekt

Översikt

Erfaren management- och IT-konsult med stor erfarenhet av att utforma, planera och genomföra större förändringar där IT ingår som en av flera delar. De senaste 15 åren har Peter tagit ledande roller i utvecklings- och förändringsarbete för organisationer inom inom bank & finans, försäkring, tillverkning och offentlig sektor samt ideella organisationer. Han arbetar oftast i en arkitektroll och trivs bäst när han får nytta av sin förmåga att se helheten och vad som behöver förändras för att åstadkomma önskat resultat.

Peter är van att hantera alla faser i ett förändringsarbete; nulägesanalys, målbild/målarkitektur, transformationsplanering, projekt- och förändringsledning, upphandling och förvaltningsetablering.

Egenskaper

Som person uppskattas Peter för sin analytiska skärpa, sin samarbetsförmåga och sin förmåga att anpassa sin kommunikation till olika målgrupper.

Konsultens CV

 • Folksam

  2016 - 16

  Enterprise- och informationsarkitekt

  Koncernövergripande ”Information Management”-program med målet att etablera styrning (Information Governance) inom informationsområdet i syftet att effektivisera informationshantering och -flöden för att möta såväl affärsdrivna krav på information som externa krav på rapportering.

  Peter hade i den inledande fasen rollen som utredare och agerade expert i frågor rörande verksamhetsanalys och arkitekturstyrning medan hans fokus i den efterföljande piloten var att agera mentor, kravanalytiker och workshopledare.

 • Fora

  2013 - 13

  Enterprisearkitekt

  Fora ville ta nästa steg med sin kanalstrategi och få en översyn och en samordning av alla initiativ som skulle leda till "det effektiva kundmötet". Detta omfattade alla Foras kundgrupper och kanaler samt positionering av rätt möte till rätt kanal.
  Uppdraget var att uppdatera den befintliga kanalstrategin, genomföra nulägesanalys, utforma en målbild samt en plan för realisering av kanalstrategin.

  Peter ansvarade för att strukturera arbetet så att de önskade resultatet kunde uppnås, genomföra analyser och utforma målbild, transformationsplan och business case för transformationen.

 • FASAB

  2013 - 15

  Enterprisearkitekt och beställare

  Fem fackförbund och deras anslutna a-kassor bildade ett servicebolag för att minska sina kostnader genom samverkan, framför allt IT-kostnaderna. En beställarorganisation och en gemensam IT-portfölj skulle etableras samtidigt som man såg ett behov av ökad flexibilitet för att kunna möta omvärldens förväntningar på digitala möten och tjänster. Genom att ensa de administrativa processerna och införa ändamålsenliga IT-lösningar i en modern IT-arkitektur uppnåddes fördelarna samtidigt som de löpande IT-kostnaderna halverades.

  Peter ansvarade för att styra lösningsarkitekturen för webb, extranät, samarbetslösningar inklusive säkerhetslösningar och integrationer. Han upphandlade och agerade beställare mot externa leverantörer och samordnade och styrde deras arbete så att deras leveranser följde arkitekturen.

 • Rikspolisstyrelsen

  2012 - 13

  Enterprisearkitekt

  Kunden ville införa en tjänsteorienterad IT-arkitektur för att möjliggöra ökad flexibilitet och återanvändning.
  Uppdraget var att utforma en implementationsstrategi för SOA. Leveransen innehöll genomlysning av befintlig SOA strategi, business case för återanvändning av tjänster, roadmap för implementationen av SOA i organisationen samt projektplaner för de närliggande delarna av implementationsstrategin.

  Peter ansvarade för att utforma implementationsstrategin

 • Regeringskansliet

  2012 - 12

  IT-arkitekt

  Kunden behövde byta ut sin webbplattform och stod inför ett viktigt produktval. Uppdraget gick ut på att utforma en modell för att jämföra webbverktyg (Web Content Management), analysera produkter och leverantörer samt utforma ett utvärderingsverktyg som tillät kunden att jämföra de olika produkterna ur olika perspektiv genom att vikta olika utvärderingskriterier.

  Peter planerade och genomförde uppdraget.

 • Huddinge kommun

  2011 - 11

  Enterprisearkitekt

  Kunden skulle börja realisera sin e-strategi och ville förstå hur deras IT-arkitektur behövde förändras för att möjliggöra detta. Uppdraget resulterade i en teknisk målarkitektur och en plan för införande..
  Peter ansvarade för att planera och genomföra uppdraget.

 • Arbetsförmedlingen

  2008 - 10

  IT-arkitekt

  Arbetsförmedlingen ville bygga om arbetsförmedlingen.se - Sveriges mest trafikerade myndighetswebbplats med 175 miljoner sidvisningar per månad - samt bygga ett nytt intranät. I samband med detta skulle man också byta ut den tekniska plattformen.

  Peter ansvarade för arkitekturfrågorna inom områdena kravanalys, produktutvärdering, och integration. Han var också med och introducerade nya metoder för att driva utvecklingsprojekt och bedriva systemutveckling för hela myndigheten.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Sustainability/Hållbarhet, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Business restructuring, Compliance, Förändringsledning, Metodstöd, Omvärldsanalys, Processinförande, Projektledning, Projektrevision, Strategiskt inköp, Verksamhetsmodellering, Workshopledning, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Information Management, Kravmodellering, Processutveckling, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsutveckling allmänt, Kravanalys, Verksamhetsanalys

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsundersökning, Målgruppsanalys, Digitalisering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Internationella tekniska upphandlingar, Miljö- och sociala krav, Inköp och förhandling, Tillgänglighet, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Beställarstöd

 • - Metoder & Processer

  BPM, Continious Delivery, Continuous Integration, ITIL, KANBAN, LEAN, Lean Six Sigma, PEJL, PENG, PM3, PPS, PROPS, TOGAF

 • - Ledarskap

  Mentorskap, Beteendevetenskap, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing

 • - Projektfaser

  Test, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  EVM, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Effekt- och nyttohemtagning, Project auditing, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Integrationstest, Quality center, Systemtestning, Testprocessutveckling, Acceptanstest, Testautomatisering, Testledning, Tillgänglighet, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstestledning, Strategisk testledning

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, TCP/IP, Unix, WAN

 • - IT-säkerhet

  Kryptering, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys, Säkerhetsarkitekturer

 • - Databaser

  Databaskonstruktion, Datawarehousing, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Beslutstöd- och BI-system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Elektronisk fakturering, AJAX, CRM-system, e-handel, Instant Messaging, Internet of Things, Ärendehanteringssystem, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Säkerhet, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive, Bank & Finans, Försäkring, Ideell organisation, Postorder/ e-handel, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  programledare, Testledare, Affärsutvecklare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Organisations-och Processkonsult, Scrum master, Facilitator, Produktledare, Team-ledare, Upphandlare, Workshopledare, Delprojektledare, Enterprise Architecht, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Lösningsarkitekt, Systemanalytiker, Teknisk projektledare, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  CSR, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Lobbying, Pedagogik, Sociala medier, Upphandling av kommunikationstjänster, Utbildningsmaterial, Intranät, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Presentationsteknik, Engelska

Anställningar

 • 2017 -

  Egen konsult, Kvadrat Management AB

 • 2008 - 2016

  Konsult, Capgemini Sverige AB

 • 2007 - 2008

  Konsult, Metamatrix Consultancy AB

 • 2003 - 2007

  Tekniskt ansvarig webb, Skatteverket

 • 2002 - 2003

  Konsult, ClearCloud (nu Wipcore)

 • 2001 - 2002

  Konsult, Prevas AB

Utbildningar

 • 2004 - 04

  Certifierad IT-arkitekt, Dataföreningen

 • 1995 - 99

  Data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07