Dela

Jonas Leiding

 • Program/
 • Projektledare

Översikt

Jonas har en lång bakgrund inom ledarskap, projekt och verksamhetsutveckling inom Telecom. Jonas styrka är hans förmåga att kombinera struktur och metodik med ett starkt relationsbyggande. Detta gör honom till en bra och tydlig ledare. Jonas har ett proaktivt sätt som gör honom väl lämpad för att hantera de förändringar och utmaningar som kan uppstå, högt ställda mål och problemlösning i snabbt tempo inspirerar honom.

Jonas bor i Kumla och är en aktiv förenings människa, skidåkning är ett stort intresse för hela hans familj.

Egenskaper

Jonas är en teambyggare. Han har ett stort socialt nätverk och är lyhörd, han får andra människor att samarbeta och arbeta engagerat mot gemensamma mål. Jonas har ett målinriktat, strukturerat och drivande arbetssätt och arbetar gärna enligt effektiva metoder och processer. Jonas kan snabbt sätta sig in i nya verksamheter och uppgifter och har lätt för att samarbeta med både affärsverksamhet och IT-verksamhet.
Jonas är en strukturerad, social, kommunikativ person med en stor portion driv.

Konsultens CV

 • Transportstyrelsen

  2017 -

  Projektledare

  Projektledare för ett nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägrafiksystemet vid namn Nya STRADA.
  Uppdraget går ut på att:
  -I ett agilt team få fram bättre data och bättre beslutsunderlag i trafiksäkerhetsarbetet.
  -Samla in data från den skadade, akutsjukhus och polis.
  -Effektivisera flöden från olycka till statistik
  -Tillgänglig göra data.
  -Ta med fritidsbåtar.
  -Uppfylla krav på informationssäkerhet

 • Ericsson

  2016 - 17

  Programledare

  Produktions programledare för att utveckla och ramla upp en ny lågkostnads radio-modul i 4 världsdelar samtidigt.

 • Ericsson

  2014 - 16

  Programledare

  Produktions programledare för ett antal radiomoduler som utvecklas tillsamman med 3 olika designcenter lika många världsdelar.

 • Ericsson

  2010 - 14

  Projektledare

  Produktions projektledare för ett antal projekt, med focus på att utveckla test och skapa effektiva sätt att tillverka radiomoduler i stora volymer. Ansvarig från första prototypen till full volym.

 • Ericsson

  2008 - 10

  Production Product Manager

 • Ericsson

  2001 - 07

  Produktionstekniker

  Utveckla och designa produktionsutrustning och flöden för att producera radiomoduler

 • Ericsson

  2000 - 00

  Equipment Engineer

  Ansvarig för produktionslinor som tillverkar telefoner fungerar och underhålls.

 • Ericsson

  1998 - 00

  Underhållssamordnare

  Samordnare för 20 underhållstekniker på 5-skft. Och projektmedlem i robotmonteringsprojekt för telefon tillverkning, En investering som är en av Sveriges största automatiseringsprojekt genom tiderna.

 • Ericsson

  1993 - 98

  Underhållstekniker

  Underhållstekniker på 2-skift och senare 5-skift med ansvar för att se till att all produktions utrustning fungerar dygnet runt. Allt från ytmonteringsmaskiner till packutrustning.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Hogia, SAP

 • - Verktyg & Middleware

  MS Sharepoint, MS Explorer, MS Office, MS Project, Office 365

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utredning, Verksamhetsmodellering, Workshopledning, Förändringsledning, Processinförande, Produktledning, Programledning, Projektledning, Projektrevision, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, Agila metoder allmänt, LEAN, Lean Six Sigma, PROPS, Scrum

 • - Ledarskap

  Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Fackförhandlingar, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Outsourcing, Styrelseledamot

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test, Drift, Förstudie, Projektering, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Infrastruktur och logistik, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Hansoft, Projektledning inom Supply Chain, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Kvalitetsledning, Change Management, Configuration Management, Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Testprocessutveckling, Acceptanstestledning, Testledning

 • - Tillämpningar

  Internet of Things, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Testledare, Produktledare, Produktägare, programledare, Projektadministratör, Scrum master, Teknisk projektledare, Workshopledare, Configuration Manager (CM), Delprojektledare, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Intranät, Kommunikationsplanering, Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, Presentationsteknik, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Engelska

Anställningar

 • 2017 -

  Konsult, Kvadrat

 • 2010 - 2017

  Projekt- och program-ledare, Ericsson

 • 2007 - 2010

  Production Product Manager, Ericsson

 • 2001 - 2007

  Produktionstekniker, Ericsson

 • 2000 - 2001

  Equipment Enginner, Ericsson

 • 1998 - 2000

  Underhållssamordnare, Ericsson

 • 1993 - 1998

  Underhållstekniker, Ericsson

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Prince 2 certifiering, Adding value consulting

 • 2017 - 17

  PM3, Dataföreningen kompetens

 • 2015 - 15

  Lean Product Development, Ericsson global Leadership Program

 • 2014 - 14

  Lean Production, Ericsson global Leadership Program

 • 2014 - 14

  LFP Leadership For Professionals, Ericsson global Leadership Program

 • 2012 - 12

  Agil utveckling, Consensus

 • 2009 - 09

  DIMAIC, Ericsson training

 • 2008 - 08

  Props V4, Semcon

 • 2003 - 03

  Projektledarutbildning, Wenells

 • 2001 - 01

  Six Sigma Yellow Belt, Ericsson training

 • 1992 - 93

  Kompani Befäl 15mån utbildning, Försvarsmakten Falun

 • 1987 - 91

  4-årig tekniskt gymnasium, Rudbeckskolan, Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60