Dela

Annica Cassel Huynh

 • ITIL process manager
 • Teknisk projektledare
 • Förvaltningsledare IT

Översikt

Annica har arbetat med IT, både statligt, kommunalt och privat i över 10 år. Från att ha börjat som it-tekniker har hon fortsatt med olika ITIL-processer, vidare med förvaltningstyrning för att slutligen arbeta mer mot kund och försöka möta utmanande krav från verksamheten.

Egenskaper

Annica är en driven och målinriktad person som tycker om ordning och reda, samt att driva arbete på ett lättsamt sätt. Annicas styrkor är att hon jobbar bra under press då hon enkelt behåller lugnet, van vid att både arbeta självständigt samt i samarbete med andra och dessutom har väldigt lätt för att lära nytt.

Konsultens CV

 • Husqvarna AB

  2017 - 17

  Service Manager Finance

  UPPDRAG: Leverans och ansvar för finansapplikationer på Husqvarna AB
  ROLL: Annica var service manager för finansapplikationerna, vilka utgörs av stora ERP-system som JD Edwards och SAP, men även flertalet egenutvecklade applikationer. I rollen som service manager krävs hög förståelse för driften av it-system, it-processer, planering och proaktivitet samt god samarbetsförmåga med både kund och leverantörer. Koncernspråket är engelska.
  KUNDNYTTA: Ansvar för leverans av it-systemen samt finnas som en länk mellan it och businessen.
  METOD: ITIL

 • Trafikverket IT

  2015 - 15

  Delprojektledare outsourcingprojekt

  UPPDRAG: Överlämning av Transportstyrelsens drift till IBM
  ROLL: Delprojektledare för överlämning av flera olika förvaltningsområdens alla delar till olika team hos IBM. Annica såg till att all information samlades in och delgavs representanter från IBM:s team. Alla möten hölls på engelska.
  KUNDNYTTA: Transportstyrelsens drift skulle flyta på som vanligt utan större störningar, trots outsourcing.
  PROJEKTSTORLEK: 4-10 personer
  METOD: Outsourcing

 • Trafikverket IT

  2014 - 15

  Kundlösningsansvarig

  UPPDRAG: Trafikverket IT levererade IT-drift till Transportstyrelsen där Annicas uppdrag var att ansvara för leveransen av ett förvaltningsområdes alla lösningar.
  ROLL: Kundlösningsansvarig/applikationsdriftsansvarig för förvaltningsområde på Transportstyrelsen (TS)
  Uppdraget innebar att hålla tät kontakt med förvaltningsledare på Transportstyrelsen och dennes utvecklingsteam som arbetade agilt och enligt Scrum. TS egenutvecklade merparten av sina system och lät Trafikverket installera dem i miljön i en produktionssättningscykel på 6 veckor, vilket innebar mycket koordinations och planeringsarbete. Detta samtidigt som Annica hade koll på driftteamets alla utmaningar.
  METOD: Scrum, agilt arbete, kravhantering, ITIL

 • Trafikverket IT

  2012 - 14

  Release manager

  UPPDRAG: Release management för Transportstyrelsens implementationer.
  ROLL: Annica hanterade ärenden och ledde arbetet för implementationer av nya releaser för leverans till Transportstyrelsen. Ärenden eller implementationer kunde genomföras i både mindre och större projekt, i enlighet med ITIL version 3. Annica var därmed kontaktperson både mot tekniker på Trafikverkets sida och mot kund hos Transportstyrelsen. Annica ledde arbetet vid service fönster och hanterade kontakt mot testare och kund.
  KUNDNYTTA: God kommunikation mellan kund och drift, säker hantering med hög spårbarhet
  METOD: ITIL, Remedy

 • Västerås Stad

  2011 - 12

  Förvaltningsledare IT

  UPPDRAG: Förvaltningsstyrning av Västerås stads webbplats vasteras.se enligt förvaltningsstyrningsmodellen PM3.
  ROLL: Annica var förvaltningsledare IT och motpart var förvaltningsledare i kommunens verksamhet, som ansvarade för innehåll. Annica ansvarade för driften av vasteras.se, att nya releaser utvecklades och implementerades korrekt, att kommunikation och ärendehantering fungerade felfritt mellan verksamhet och drift, leverantörskontakter samt budgetarbete.
  KUNDNYTTA: Större fokus på verksamhetens behov och krav, god kommunikation mellan drift och verksamhet
  METOD: PM3, Sharepoint, ITIL

 • Västerås Stad

  2008 - 11

  Change manager

  UPPDRAG: Change management för Västerås stads förändringar i it-miljön
  ROLL: Annica var change manager och process manager för Change processen enligt ITIL version 3 för Västerås stads IT-drift. Annica var även ordförande i Change Advisory Board där nya ändringar i IT-miljön godkändes innan implementation, samt ansvarig för att alla ändringar genomfördes i enlighet med processen. Annica arbetade nära tekniker och teamleader samt andra process managers.
  KUNDNYTTA: Riskminimering, ökad spårbarhet, en säkrare driftmiljö
  METOD: ITIL, KPI, SLA

 • Västerås stad

  2008 - 11

  Teknisk delprojektledare SCSM

  UPPDRAG: Införande av change modul i nya ärendesystemet System Center Service Manager (SCSM).
  ROLL: Delprojektledare införande av change modul i nya ärendesystemet System Center Service Manager (SCSM). Detta innebar att Annica var ansvarig för förstudie och insamlande av behov/krav från användare, modellering av flöde, arbetsledning av implementation i miljö, användartestning samt utbildning av användare.
  KUNDNYTTA: Infört effektivare ärendehantering med ökad spårbarhet.
  PROJEKTSTORLEK: 4-10 personer
  METOD: SCSM, ITIL, VISIO

 • EDB (konsult hos SQM Techteam)

  2008 - 08

  PCM Manager

  UPPDRAG: EDB levererade drift till flertalet kunder
  ROLL: Annica var Change, Problem och Incident manager för fyra av EDB:s kunder enligt ITIL version 3, Arbetet innebar kontakt och samarbete med kund, planering av nya implementationer i samarbete med tekniker samt arbetsledning av dessa. Vid incidenter var Annica alltid på plats och övervakade arbetet och höll kontakt med kund. Arbetet innebar också utformande av KPI:er samt kontroll av SLA:er.
  KUNDNYTTA: Säkrare drift, god kommunikation och spårbarhet
  METOD: ITIL, Remedy, KPI, SLA, ERP-system

 • Ericsson (Dfind)

  2007 - 08

  IT Management konsult

  UPPDRAG: Systemadministration av IT Asset management system samt SOX-rapportering
  ROLL: Annica arbetade som konsult på Ericssons Group IT i Kista med systemadministration av IT Asset management system (ITAR), modellering, kvalitetssäkring samt diverse projekt.
  Här ingick även förarbete och rapportering av SOX (Sarbanes-Oxley) revision, vilket innebar kontakt och samarbete med alla Ericssons it-förvaltare runt om i världen.
  KUNDNYTTA: Snabb hantering av system, god kommunikation, ökad kvalitet och spårbarhet av assets
  METOD: SOX

 • IBM/AstraZeneca (Poolia IT)

  2006 - 07

  IT-konsult

  Uppdrag: Användar och behörighetsadministration på Astra Zeneca
  ROLL: Annica arbetade som IT-konsult från Poolia IT för IBM på AstraZenecas User Admin-enhet. Huvudsakliga arbetsuppgifter på UA var användar- och behörighetsadministration i Active directory och Exchange, ärendehantering samt diverse projekt. Annica var även dispatcher och vice teamleader för enheten sedan januari 2007.
  KUNDNYTTA: Snabb hantering av ärenden
  METOD: Active directory, MS Exchange

 • Datanet Konsult

  2005 - 06

  Supporttekniker

  UPPDRAG: 1:st line support
  ROLL: Annica gjorde praktik som övergick i en projektanställning på Datanet konsult i Stockholm. Arbetet innebar 1:st line support till Datanets kunder, teknisk dokumentation samt ärendehantering.
  KUNDNYTTA: God kommunikation, snabb hantering
  METOD: Active directory, MS Exchange

Kompetensområden

 • - Standarder

  SOX

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Processförvaltning, Change Management

 • - Metoder & Processer

  REQB, PM3, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, ITIL

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Psykologi

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning

 • - Roller

  Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Delprojektledare, Förändringsledare, Systemförvaltare, Teknisk projektledare

Anställningar

 • 2014 - 2016

  IT konsult, Eget företag

 • 2012 - 2014

  Release Manager, Trafikverket IT

 • 2011 - 2012

  Förvaltningsledare IT, Västerås stad

 • 2008 - 2011

  Change manager/teknisk projektledare, Västerås stad

 • 2008 - 2008

  PCM manager, EDB (SQM Techteam)

 • 2007 - 2008

  IT management konsult, Ericsson (Dfind)

 • 2006 - 2007

  IT-konsult, IBM (Poolia IT)

 • 2005 - 2006

  Supporttekniker, Datanet Konsult

Utbildningar

 • 2018 - 18

  ISTQB Test & testledning, Konsultbolag1

 • 2016 - 16

  Kravhantering REQB, SQEB

 • 2014 - 14

  ITIL Intermediate Service Transition, Learning Tree International

 • 2012 - 12

  Ledarskap i projekt, Addskills

 • 2012 - 12

  Introduktion till Sharepoint, Addskills

 • 2009 - 09

  Supporting Windows Server 2008 in an Active Directory Environment, Cornerstone

 • 2009 - 09

  MOF Foundation 4.0, BITA

 • 2009 - 09

  PM 3 Affärsmässig förvaltningsstyrning, PÅ

 • 2008 - 08

  ITIL Service Management Version 3, HP

 • 2004 - 05

  Psykologi fil kand, Stockholm Universitet

 • 2001 - 04

  Datalingvistik fil kand, Högskolan i Skövde

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779