Dela

Mikael Åkesson

 • Utvecklare
 • Testare
 • Gruppledare

Översikt

Mikael Åkesson är utbildad som civilingenjör inom IT. Han är främst en driven utvecklare och teknisk testare, men har även arbetat flera år som gruppledare, coach och systemspecialist.

Egenskaper

Mikael är en positiv och social person med tekniskt intresse och kreativt sinne som fungerar väldigt bra i samarbete med andra. Han älskar att lära sig nya saker, utvecklas både personligt och professionellt samt att tänka i nya banor. Han kommunicerar mycket väl både verbalt och skriftligt samt tar egna initiativ när utrymme för det finns.

Konsultens CV

 • Lantmäteriet

  2018 -

  Utvecklare

  Mikael var medlem i ett Scrum-team som ansvarade för att utveckla och förvalta system och e-tjänster. Han arbetade främst som javautvecklare men även med krav, systemdesign och test, i huvudsak med nyutveckling av e-tjänster.
  Tekniker som användes: Java, Spring (Boot), STS, REST, Git, Maven, Atlassiansviten, SCRUM

 • Bolagsverket

  2016 - 18

  Javautvecklare

  Mikael var medlem i ett agilt team som ansvarade för att utveckla och förvalta system och e-tjänster. Han arbetade som javautvecklare och med testautomatisering, i huvudsak med nyutveckling av e-tjänster.
  Tekniker som användes: Java EE, Testautomatisering, JSF, JBoss, Eclipse, Maven, Subversion, HTML5, CSS, SCRUM

 • Telia Company

  2015 - 16

  IT Service Manager

  Teamet ansvarade för IT-tjänster, kartläggning, säkerställande och kontinuerlig förbättring, för att ge ett ökat värde för slutanvändarna. Mikael hade ansvar för att skapa SLA:er för IT-tjänster, vilket inkluderade kartläggning av processflöden och att sätta upp mätningar, samt att driva arbetet med kontinuerlig förbättring.
  Tekniker som användes: IT Service Management, ITIL, Agilt arbetssätt, IT-arkitektur, Fault Management, SLA

 • Capgemini Sverige AB

  2015 - 15

  Mjukvaruutvecklare/Teknisk specialist

  Projektet hade till uppgift att undersöka möjligheten att använda Barium BRM för att automatisera affärsprocesser internt på Capgemini. Mikael var teknisk rådgivare, integratör och mjukvaruutvecklare.
  Tekniker som användes: Mjukvaruutveckling, Barium BRM, C#, ASP.NET MVC, MS Visual Studio, Sharepoint

 • Capgemini Sverige AB

  2015 - 17

  Arbetsmiljöombud

  Mikael drev arbetsmiljörelaterade frågor och skötte kontinuerligt förbättringsarbete samt undersökningar och uppföljningsarbete för att säkerställa och höja kvalitén på den sociala och den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  Tekniker som användes: Ansvarstagande, samarbete, kravställning

 • Capgemini Sverige AB

  2015 - 17

  Karriärcoach

  Teamet bestående av tre coacher gav stöd och vägledning åt kollegorna för att få en bra karriärutveckling och ge stöd till teamchef. Mikael hade ansvar för att vägleda testare, utvecklare och applikationsexperter. Han utförde även anställningsintervjuer och hjälpte profilera företaget på den lokala marknaden.
  Tekniker som användes: People skills, Problemlösning

 • Telia Company

  2012 - 15

  Gruppledare/Systemspecialist

  Gruppens medlemmar administrerade och övervakade telecom-system som hanterade mobilnätverk och radioplaneringsverktyg. De utvecklade även nya verktyg för systemens användare och integrerade systemen med andra kringliggande system. Mikael hade ansvaret över gruppens medlemmar som administrerade sexton olika system och agerade systemspecialist. Han hanterade projekt, användarproblem och systemfel, samt drev arbetet med testning, anpassningar och förbättringar.
  Tekniker som användes: Projekthantering, Mjukvaruutveckling, Test, Agilt arbetssätt, Windows och Linus/Unix Server, Apache, Shell script, serverhårdvara, nätverksteknik, databaser, Glassfish.

 • Telia Company

  2010 - 12

  Utvecklare och systemadministratör

  Gruppens medlemmar administrerade och övervakade styrsystem för mobiltelefonnätverk samt radioplaneringssystem. De utvecklade även nya verktyg för systemens användare och applikationer för att förbättra kartunderlag. Mikael var utvecklare och systemadministratör.
  Tekniker som användes: Linus/Unix och Windows server, Apache, Shell script, serverhårdvara, nätverksteknik, Java EE, Perl, Glassfish.

 • Telia Company

  2010 - 10

  Testare/mjukvaruutvecklare

  Gruppens medlemmar utvecklade ny funktionalitet som förändrade faktureringsintervallen för det existerande faktureringssystemet för privata bredbandskunder. Mikael hanterade test och utvecklingsmiljöer, utvecklade applikationer samt utförde tester. Uppdraget involverade även rättning av befintlig kod.
  Tekniker som användes: Testning, UNIX, Shell script, SQL, C++.

 • Accedo Broadband

  2009 - 10

  Mjukvaruutvecklare

  Som examensarbete för sin Master utvecklade och testade Mikael nya protokoll för server/client-lösningar samt applikationer i UNIX-miljö för att köras på IPTV. Mikael hade ansvaret för utvecklingen och testningen av en ny plattform för multiuser-interaktion.
  Tekniker som användes: Java EE, Javascript, HTML, CSS, JBoss, XMPP

 • Innovation & Media

  2008 - 08

  Mjukvaruutvecklare

  Teamet analyserade, designade och utvecklade en fysikmotor till ett spel med 3D-grafik. Det innebar ett nära samarbete med de övriga utvecklingsgrupperna. I detta uppdrag ansvarade Mikael för utvecklingen av ett partikelsystem för ett dataspel.
  Tekniker som användes: C++, MS Visual Studio, Analys och design, UML

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  HP, Linux, Red Hat, Windows 2003, Windows 2008 Server

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Jira, Maven, Selenium, Atlassian Bamboo, Eclipse, Git, J2EE, JBoss, MS Visual Studio, Spring, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  C#, HTML5, Javascript, Perl, SOAP, SQL, XML, C++, Java, Rest, Spring, Unix Shell script

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processutveckling, Projektledning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, Scrum

 • - Ledarskap

  Det coachande ledarskapet, Ledarskap allmänt, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektfaser

  Drift, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning

 • - Test & Verifiering