Dela

Younes Kadijani

 • Fullstack-utvecklare
 • Systemarkitekt

Översikt

Younes är en driven utvecklare med erfarenhet av flera branscher och miljöer.
Som konsult har han främst jobbat med mjukvaruutveckling, webbutveckling och systemarkitektur.

Egenskaper

Younes är en noggrann och analytisk person som ständigt strävar efter att utvecklas.
Han brinner för att lösa problem och detta gör han genom att bryta ner problemen för att förstå helheten.

Konsultens CV

 • Region Jönköpings län

  2017 - 17

  Systemutvecklare

  Regionen behövde en C#-utvecklare för sitt påbörjade arbete med digitaliseringen av vårdens hälsosamtal.

  Younes ansvarade under en kort tid för backendutveckling och enhetstester i en projektgrupp bestående av en frontendutvecklare, en testare, en projektledare och en arkitekt.

  Han utvecklade hälsoenkäter som patienter fyllde i på nätet, innan de via samma webbstöd bokade en tid för hälsosamtal med vårdpersonal.

  I de fall tidigare krav saknades eller var otydliga såg Younes till att få fram tydliga krav genom diskussioner med projektgruppen och vårdpersonal.

  Han avslutade sin tid på regionen med att lämna över dokumentation och rekommendationer inför en framtida lansering.

  Teknik: C#/.NET, SQL, Web API, Entity Framework

 • Flintab

  2017 - 18

  Systemutvecklare

  Flintab behövde modernisera sitt vägningssystem för fordonsvågar och sökte därför efter utvecklare med bred kompetens.

  Younes arbetade först med prestandaförbättringar och vidareutveckling av det befintliga vägningssystemets WPF-applikation, WCF-tjänst och databaser.

  Senare arbetade Younes med nyutveckling:
  - Han utvecklade ett OData-API som med mycket mindre kod senare kunde ersätta det gamla API:et och WCF-tjänsten.
  - Han utvecklade en POC för en webbvariant av vägningssystemet där API-anrop skapades dynamiskt via webbkontroller i Vue.js.
  - Tillsammans med en grafiker och två utvecklare designade och delutvecklade han en Xamarin-app för hjullastarförare.

  Younes arbetade även med use cases och datamodellering tillsammans med den tekniska projektledaren.

  Teknik: C#/.NET, SQL, WPF(MVP), WCF, Xamarin(MVVM), OData, Web API, Vue.js, JS/HTML/CSS, UML

 • iStone

  2017 - 17

  Systemutvecklare

  iStone behövde en C#-utvecklare med erfarenhet av betalningslösningar och REST-API:er.

  Younes utvecklade på egen hand en kundanpassad Klarna In-store integration för en av iStones större kunder så att deras kunder i sin tur enkelt kunde handla med Klarna även i fysiska butiker.

  När han var klar med integrationsarbetet så hjälpte han övriga utvecklare med kunders tekniska supportärenden.

  Teknik: C#/.NET, Klarna API, Episerver(MVC), Litium, JS/HTML/CSS, Angular

 • Göteborgs tekniska college

  2017 - 17

  Systemarkitekt

  GTC behövde en systemarkitekt för en del av ett större projekt med mål att sprida kunskap om industriell digitalisering (industri 4.0) genom utställningar med minifabriker.

  Younes uppgift var att ta fram en passande teknisk arkitektur för lösningen.

  För att nå målet började han med att samla in information om lösningens syfte, målgrupp, budget, tidsram och inblandade parter.

  Sedan diskuterade han i flera omgångar med projektledare, utvecklare och externa parter samtidigt som han skissade fram arkitekturen.

  När Younes var klar med den övergripande arkitekturen så påbörjade han även utvecklingen av lösningens backend i Azure samt agerade teknisk länk mellan beställare, projektgruppen och externa teknikleverantörer.

  Resultatet av allas arbete har sedan dess visats på flera utställningar runt om i landet.

  Teknik: Azure (API App, functions, m.m.), C#/.NET, SQL, Entity Framework

 • ITAB

  2016 - 17

  Apputvecklare

  Under en detaljhandelsmässa i Tyskland ville ITAB kunna ha schemalagda rundvandringar i sin monter där personal med hjälp av digitala hjälpmedel visar hur deras olika butikssystem fungerar.

  Younes togs in som utvecklare för att tillsammans med en design-konsult ta fram ett passande lösningsförslag och utveckla det i tid till mässan.

  Resultatet blev en lösning där en Android-app, blåtandsenheter, grindar och reklamskärmar användes för bl.a:
  - Varuskanning i mobil/surfplatta med varukorg och inköpslista.
  - Riktad reklam baserat på namn, fysisk position och tidigare skannade varor.
  - Produktsökning med kartor som visar var produkten finns.
  - QR-kodsgenerering för utgångsgrind.

  Younes utvecklade även en separat mobil-app för personalen så att de själva på plats kunde minimera effekterna av signalstörningar på mässan.

  Tack vare direktkontakt med kunden och ett agilt arbetssätt så blev lösningen klar med god marginal innan mässan.

  Teknik: Java, Android, BLE(Bluetooth low energy)

 • iStone

  2016 - 16

  Systemutvecklare

  iStone behövde en C#-utvecklare som självgående kunde utveckla en webbportals dokumenthantering och integrationer mot M-Files och Bisnode.

  Portalen var under utveckling, men Younes satte sig ändå snabbt in i hur den var tänkt att fungera och hur M-Files fungerade.

  Younes utvecklade på egen hand fristående C#-kod där metadata från dokument som hämtades via M-Files API användes ihop med portaldata för att bl.a. automatiskt generera anpassade Word/Excel-mallar.

  Sedan lyfte han in den fristående koden i portalen, och utvecklade även en mindre integration mot Bisnode via deras API.

  När Younes var klar med sina uppgifter så utvecklade han portalens kvarvarande delar i Episerver tillsammans med de andra utvecklarna.

  Under sin tid på iStone var han även på eget initiativ drivande i att uppmärksamma och reda ut de tekniska frågetecken som dök upp.

  Teknik: C#/.NET, OpenXML, M-Files, Episerver(MVC)

 • "Kund X"

  2016 - 16

  Systemutvecklare

  Kunden var intresserad av hur IoT kunde användas i deras verksamhet.

  Younes tog fram en POC åt kunden bestående av ett mikrokontrollerkort med sensorer samt en webb-kontrollpanel där båda delar sedan kopplades mot AWS molnlösning för IoT.

  Younes utvecklade själv hela kedjan från lödningen och C-kodningen på kortet till utvecklingen av kontrollpanelen i JS-ramverket Vue.js.

  Lösningen presenterades sedan internt för överlämning till kund.

  Teknik: C, MQTT, AWS, JS/HTML/CSS, Arduino, Linux, Vue.js

 • Husqvarna

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  Husqvarna använde en WPF-applikation för att simulera robotgräsklippares kommunikation, men de behövde en C#-utvecklares hjälp med felsökning.

  Younes felsökte problemen på distans och åtgärdade buggarna så att simulatorn kunde börja användas igen av utvecklare och testare.

  Vid sidan av andra uppdrag fortsatte han sedan under en period med att bl.a. lägga till nya GUI-delar med tillhörande logik vid behov.

  Teknik: WPF(MVVM), C#/.NET

 • Cybercom

  2016 - 16

  Apputvecklare

  Cybercom ville ersätta kontorets gamla porttelefon(knapptelefon) med en modernare lösning.

  Younes utvecklade tillsammans med två andra utvecklare en Android-app med ett lättanvänt gränssnitt och en egenutvecklad dialer som hanterade all samtalsfunktionalitet.

  Den nya porttelefonen och appen ersatte därefter den gamla lösningen.

  Teknik: Java, Android

 • Capo

  2015 - 15

  Webbutvecklare

  Younes behövdes på sin tidigare arbetsplats, främst för sina kunskaper om CMS:et DynamicWeb och affärssystemet Navision.

  Han fortsatte att utveckla tidigare e-handelsprojekt, supporta kunder och att hjälpa en ny utvecklare med att successivt kunna ta över hans tidigare roll.

  Teknik: C#/.NET, SQL, JS/HTML/CSS, DynamicWeb, Navision, Dynamics AX

 • Capo

  2009 - 15

  Webbutvecklare

  Younes arbetade på Capo med backend- och frontend-utveckling av små till medelstora hemsidor och e-handelssiter.

  Ett typiskt projekt kunde vara en e-handelssite som utvecklades i ett CMS och som sedan integrerades mot ett affärssystem för produkt- och lager-hantering.
  Han arbetade oftast i grupper av 3-5 personer, men i vissa projekt var han själv ansvarig för hela lösningen.

  Förutom utveckling arbetade han med kundsupport, höll i CMS-utbildningar för kunder och gjorde även ett inhopp som projektledare under en period när det behövdes.

  Under åren Younes arbetade på webbyrån så växte den med flera medarbetare, kunder och ytterligare ett kontor.

  Teknik: PHP, C#/.NET, SQL, JS/HTML/CSS, Linux, AngularJS, Litium, Episerver, Typo3, Magento, Wordpress, DynamicWeb, Sitevision, Intrexx, Navision, Dynamics AX, Pyramid, Klarna, DIBS

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  AWS, .NET Server, Android, Apache HTTP Server, Azure, Linux

 • - Databashanterare

  Postgresql, mySQL, MS SQL-server

 • - Affärssystem

  Dynamics AX, Navision

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Photoshop, Enterprise Architecht (verktyg), Git, Jira, MS Office, Node.js, Subversion, Windows Communication Foundation, Xamarin, Episerver, MVC.net, ReSharper, SiteVision, Team Foundation Server, Windows Presentation Foundation, Entity Framework, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  Angular 2, AngularJS, C, C++, Java, SOAP, Unix Shell script, Android, MVC, PHP, Typescript, XML, ASP.NET, C#, CSS, HTML, Javascript, MS .NET, Rest, SQL

 • - Hårdvara

  PC

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt

 • - Projektfaser

  Projektering, Test, Drift, Förstudie, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning, Testautomatisering

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaskonstruktion, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Nätverk och kommunikation, Simulering, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Trådlösa system, Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Butiksdatasystem, Elektronisk fakturering, Dataspel/ Internetspel, Internet of Things, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Hälso-Sjukvård, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Detaljhandel, Spel, Teleoperatörer, Postorder/ e-handel

 • - Roller

  Arkitekt, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  3D-modellering, Engelska

Anställningar

 • 2015 - 2017

  Konsult, Cybercom

 • 2009 - 2015

  Webbutvecklare, Capo

Utbildningar

 • 2015 - 15

  C1 + C2 Certifications, DynamicWeb (online)

 • 2014 - 14

  Intrexx Basic + Advanced - Seminars & certifications, United Planet (online)

 • 2011 - 11

  Certifieringsutbildning (Developer), SiteVision (Örebro)

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25