Dela

Mattias Heino

 • Projektledare
 • Teamledare

Översikt

Mattias är en erfaren projekt- och teamledare med mycket energi. Han har lång erfarenhet av projekt- och produkt-utveckling i komplexa produkt- och organisatoriska miljöer med internationella kontaktytor.
Mattias gillar nya utmaningar och har lätt att sätta sig in i nya miljöer. Han har analytisk begåvning och har spetskompetens inom statistik och six sigma.

Egenskaper

Mattias gillar när det händer saker. Tar ansvar och driver projekt och team framåt på ett kreativt och inspirerande sätt.
Som person är han social, nyfiken, kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Att dela sin kompetens och kunskap med andra är något Mattias ser som en naturlig del i alla uppdragsgenomföranden. Detta har, i kombination med hans pedagogiska förmåga ofta bidragit till att han blir en naturlig förebild/mentor för projektmedlemmar. Han har bred kunskapsbas inom teknik som telecom, service, media och IT.

Konsultens CV

 • Kvadrat

  2017 -

  Teknisk projektledare

  Ansvarig ledare för utveckling och implementering av ett Eventverktyg för Kvadrat. Verktyget kopplar ihop olika interna system som databas, intranät samt Webropol enkätverktyg.
  Med verktyget kommer Kvadrat spara mycket tid vid hantering av Event.

  Metoder: Testledning, C#, API, användargränssnitt.

 • Ericsson

  2013 - 17

  Projektledare

  Roll: Delprojektledare produktkvalitet (10-tal formella deltagare + ett större antal externa beroenden)

  Ansvarig för delprojekt vid framtagandet av en ny produktfamilj, samt även i maintenancefasen. Uppdraget innefattade riskanalys och målsättningsarbete, intensivt förbättringsarbete i industrialiseringsfasen och kontinuerligt vidmakthållande och förbättring av uppnådda kvalitetsnivåer i volymproduktion. Produktfamiljen har omsatt miljardbelopp under tiden Mattias ansvarade för total produktkvalitet, innefattande hårdvara, producerbarhet i global tillverkning och kundreturer. Kontinuerlig kontakt med externa gränssnitt har varit avgörande för måluppfyllnaden och Mattias medverkade i programmets internationella referensgrupp.

  Metoder: Scrum, Målstyrning, Six Sigma, Dataanalys, Workshops, GSPP

 • Ericsson

  2012 - 17

  Product Quality Leader

  Roll: Delprojektledare (10-20 deltagare per delprojekt, lokalt och internationellt)

  Projektledare för den totala produktkvaliteten för 6 produktfamiljer, har varit delaktig från förstudier via industrialisering till global volymproduktion i maintenance-fasen. Uppdraget har varit målstyrt och genomförts med agila metoder inom huvudområdena hårdvara / process / testyield / kundreturer.

  Metoder: Testledning, Scrum, Målstyrning, GSPP, Processutveckling

 • Ericsson

  2012 - 17

  Teamledare

  Roll: Team ledare i Task force (mellan 5-16 personer beroende på allvarlighetsgrad)

  Mattias har arbetat som Team ledare i sk Task force, detta är när ett akut nytillkommet problem uppstått som är av allvarlig grad.
  Till exempel kan det vara produktions stopp ofta på global nivå, dvs flera tillverkningsfabriker berörs med resurser från flera olika orter och länder för att lösa detta problem.
  Teamets kompetens är ofta både djup och samtidigt bred och uppgiften är då att arbeta med problemet och identifiera rotorsak, samt att hitta den bästa lösningen på kort och lång sikt samt implementering/uppföljning.

  Tekniker/metoder: Team ledning, Data insamling, Six sigma, Spridningsanalys (CPK), Ishikawa/fiskbensdiagram, 5 varför, Rapportanalyser, Rotorsaksanalys, DMAIC.

 • Ericsson

  2012 - 17

  Projektledare

  Roll: Delprojektledare returer från kund (5-30 personer beroende på tidpunkt och produkt)

  Ansvarig att leda arbetet med returer från kund tillsammans med experter från design, produktion och aktuell kund region, både inom landet men också utomlands.
  Uppdraget bestod av att bevaka det globala returflödet, analysera returprodukter och finna rotorsak till problemen som kan vara mjukvaru-, hårdvaru-problem, produktionsproblem samt delegera till berörd part. Se till att problemen löses och att verifiera lösningen på effektivast sätt.

  Metoder:
  IRR/YRR analys, Rotorsaksanalys, GSPP

 • Ericsson

  2008 - 12

  Product Engineer

  Roll: Team-/delprojektledare (ca 10 personer per produktfamilj, lokalt och globalt)

  Ansvara för och leda förbättringsarbetet för den elektriska prestandan/kvaliteten lokalt och globalt. Analysera mätdata, utföra rotorsaksanalyser, hålla förbättringsmöten, sammanställa underlag och följa upp aktiviteter. Supporta produktionen med bland annat six sigma metodik. Mattias bidrog även till nya verktyg genom VBA-kodning samt kravställning på nya system

  Metoder:
  Dataanalys, Six sigma, Gauge R&R, SPC, PROPS

 • Ericsson

  1999 - 11

  Utveckling Six Sigma verktyg

  Utvecklade statistik- och graf-verktyg för att kunna förbättra både produkter och processer genom att åskådliggöra stora datamängder i graf-form.

  Resultat: Förbättrad produkt och process-prestanda, dessutom med minskad tidsåtgång för avancerad analys.
  Verktyget sattes som referens och en ny standard. Med global implementation för alla tillverkningsenheter som följd.

  Metoder: Six sigma, Produkt kapabilitetsanalys - CPK, Gauge R&R, Statistisk process-styrning - SPC, VBA Excel, DDE

 • Ericsson

  1998 - 99

  Kontrollingenjör

  Ansvarig kontrollingenjör för utveckling/industrialisering av Ericsson T68.
  Ansvara för och leda förbättringsarbetet för den elektriska prestandan/kvaliteten i produktionen. Analysera mätdata, utföra rotorsaksanalyser, hålla förbättringsmöten, sammanställa underlag och följa upp aktiviteter. Supporta produktionen med bland annat six sigma metodik.

 • Ericsson

  1997 - 08

  Kontrollingenjör

  Ansvara för och leda förbättringsarbetet för den elektriska prestandan/kvaliteten i produktionen. Analysera mätdata, utföra rotorsaksanalyser, hålla förbättringsmöten, sammanställa underlag och följa upp aktiviteter. Supporta produktionen med bland annat six sigma metodik.

 • Ericsson

  1995 - 97

  Processtekniker

  Driftsättning, kalibrering, felsökning, service och underhåll av test och felsökningsutrustning.

 • Ericsson

  1994 - 95

  Felsökare på Ericsson

  Felsökning av radio/digital/DCDC på GSM-produkter.

  Instrumentkännedom:
  Spectrum analysator, HP8922 (basstationssimulator GSM), Frekvensräknare, Oscilloskop, Multimeter,

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, Windows NT, Android, Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Windows 95

 • - Databashanterare

  MS Access

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Photoshop, MS Sharepoint, MS Office, Sharepoint

 • - Utvecklingsspråk

  C, Office VBA, VBA

 • - Hårdvara

  PC

 • - Standarder

  3GPP, ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processutveckling, Produktledning, Projektledning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, LEAN, Prince2, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, PROPS, XLPM, Scrum, Lean Six Sigma

 • - Ledarskap

  Grupprocesser, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie, Drift, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande

 • - Projektledning

  Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetscertifiering, Kvalitetssystem, Change Management, Kvalitetsledning, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, Ethernet

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Mobila Telesystem

  LTE, GSM, Mobilsystem allmänt, WCDMA (3G)

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Routrar

 • - Systemtyper

  Mobila telesystem, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Audio & Video

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Högskoleingenjör

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare, programledare, Delprojektledare, Produktledare, Teknisk projektledare

 • - Kommunikation & Information

  Presentationsteknik, Internkommunikation, Engelska

Anställningar

 • 2012 -

  Product Quality Leader, Ericsson

 • 2008 - 2012

  Product Engineer, Ericsson

 • 1997 - 2008

  Kontrollingenjör, Ericsson

 • 1995 - 1997

  Processtekniker, Ericsson

 • 1994 - 1995

  Felsökare, Ericsson

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Scrum Master, International Scrum Institute

 • 2017 - 17

  Prince2 Foundation certifikat, Adding Value Consulting

 • 2017 - 17

  Prince2 Practitioner, Adding Value Consulting

 • 2017 - 17

  Sharepoint online, Lentzit

 • 2017 - 17

  Office365, Lentzit

 • 2017 - 17

  ITIL Foundation, BITA

 • 2016 - 16

  Hansoft certified trainer, Hansoft

 • 2014 - 14

  LEAN book integration program, Ericsson

 • 2013 - 13

  Sharepoint grund, Lexicon

 • 2013 - 13

  Ledarskap för team- och arbetsledare, Advantum

 • 2011 - 11

  DMAIC, Ericsson

 • 2010 - 10

  Working and communicating with China, Multicultural Consulting

 • 2010 - 10

  Minitab advanced, Expira

 • 1999 - 00

  Six Sigma Black belt, Ericsson Six Sigma Academy

 • 1990 - 93

  Teknisk linje 4år inriktning Data och El-tele, Soltorgsskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60