Dela

Patric Söder

 • Systemutvecklare, Scrum master

Översikt

Patric har lång erfarenhet inom systemutveckling. Patric behärskar flera programspråk och plattformar och innehar en gedigen praktisk erfarenhet av dessa. Patric är analyserande, problemlösande och diskuterar gärna lösningar innan implementeringarna vidtar. Han är anpassningsbar och tar sig gärna an olika arbetsuppgifter. På senare tid har Patric agerat både systemutvecklare, Scrum master samt teamledare för det egna teamet på Sensys Gatso Sweden.

Egenskaper

Patric är en öppen och social person. Han är ansvarsfull och levererar lösningar av hög kvalité. Patrics långa erfarenhet inom systemutveckling i kombination med hans kreativitet bidrar till mycket goda och innovativa idéer om förbättringar och förenklingar. Patric är hela tiden ute efter att lära sig nya saker och tycker också om att dela med sig av sina kunskaper till sina kollegor.

Konsultens CV

 • Kapsch

  2017 -

  Systemutvecklare

  Mjukvaruutvecklare inbyggda system

 • Sensys Gatso Group

  2012 - 17

  Systemutvecklare & Scrummaster

  Patric har verkat som Systemutvecklare för Sensys Gatso Groups kunder och utfört kundanpassningar av deras BackOffice produkt. Teknisk miljö för BackOffice består av ett Linux system med webbaserat gränssnitt och en SQL databas.

  Mellan uppdragen har Patric även utfört utveckling på linux med inslag av programmering av ARM processor i en komplex miljö där flera processorer samverkar i realtid.

  Under senare år har Patric även agerat Scrummaster för den löpande verksamheten.

 • Statens Jordbruksverk

  1999 - 12

  Arkitekt/Systemutvecklare

  Patrics arbetsuppgifter har legat främst inom IT-Arkitektur och systemutveckling.

  Patric har bland annat genom sitt deltagande i arkitekturarbetet bidragit till
  - Införande av ny komponentbaserad systemarkitektur vilket innebar att inför Agenda 2000 tillsammans med arkitekturgruppen inrätta en ny komponentbaserad arkitektur för Statens Jordbruksverk.

  - Införande versionshantering och automatiska leveransrutiner.

  - Migrering av SJV:s plattform från klient/server till webb.

  - Införande av webbaserat geografiskt system Multikuben.

  - Förvaltning av webbaserat geografiskt system Multikuben.

  - Integration mot Apotekets eRecept med inloggning via smarta kort.

  - Utvecklat lasttester med verktyget LoadRunner.

  - Förvaltning av Handdatorbaserat verktyg för inventering av Ängs & Betesmarker.

  - Integration SMS avisering
  Patric har i java implementerat en integrationstjänst från intern tjänst mot extern SMS leverantör i en s.k. ESB Enteprise Service Bus.

 • Riksskatteverket

  1998 - 98

  Programmerare

  Förvalta programvara för 1998 års valresultat. Omfattande omskrivning av beräkningsprogram för valnattsrapportering och deltagande i valnatten 1998.

 • Riksskatteverket

  1998 - 99

  Programmerare

  Patric färdigställde testverktyg för lasttester av skatteverkets skiktade plattform inför lanseringen av skattekonto m.m. Patric anpassade ett befintligt ramverk för lasttester av en transaktions monitor (BEA Tuxedo). Verktyget LTH framtaget av extern konsult modifierades att hantera Skatteverkets interna verksamhetstjänster med dynamisk parametersättning av data från dessa interna tjänster.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  AIX, iOS, MVS, Novell Netware, OS2 Warp, Android, Dos, HP, Mac OS X, PocketPC, Realtids-OS, Solaris, Windows 95, Windows 98, Windows CE, VM, VmWare ESXi, Linux, Red Hat, Windows 7, Windows NT, Windows XP, Apache HTTP Server

 • - Databashanterare

  FileMakerPro, MS Access, MS SQL-server, SQL Base, Postgresql, SQLite, mySQL, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Borland IDE, CICS, CORBA, Gradle, Liferay, MQSeries, Netscape, Node.js, Oracle BPM Suite, RabbitMQ, Rational Rose, Sharepoint, Tcl, Visual Age, Xcode, ArcGIS, ArcIMS, ArcView, Atlassian Jira, Axis 2, Cruise Control, CVS, Docker, Eclipse, Enterprise Architecht (verktyg), FME, Feature Manipulation Engine, Git, Hibernate, J Builder, J2EE, JBoss, JDBC, Jenkins, Jira, JMS, LoadRunner, Maven, Modelleringsverktyg, MS Visual Studio, Netbeans, Oracle SOA Suite, Selenium, SoapUI, Spring, Struts, Subversion, Tomcat, Tuxedo, Weblogic, Websphere, Visio, Visual Studio .NET, Ant, Apache Jakarta/Tomcat, SiteVision

 • - Utvecklingsspråk

  Android, CSS, UML, XSD, C, C#, C++, EJB, HTML, HTML5, J2ME, J2SE, Java, Javascript, Jquery, JSP, JUnit, Perl, PHP, Python, SOAP, Spring, Unix Shell script, Webservices, XML, XSL, XSL-T, PL/SQL, Servlets

 • - Hårdvara

  IBM Stordator, Mac, Sun, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Change Management, Kravmodellering, Metodstöd, Processförvaltning, Processutveckling, Projektledning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  ITIL, PENG, BPM, BPMN, DSDM, LOTS, Parprogrammering, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, RUP/UP, TDD - Test Driven Development, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, KANBAN, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Drift, Implementation, Produktionsinförande, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Tillgänglighet, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara, Integrationstest, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, NFC, RFID, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, NetBeui, Novell, WAN, Datakommunikation allmänt, Protokollutveckling, TCP/IP, Unix

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Installation/underhåll, Nätverksadministration, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Informationssäkerhetsspecialist, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Kryptering, Säkerhetsarkitekturer

 • - Databaser

  MongoDB, Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager, Datamodellering, Datawarehousing, DBA, Postgresql, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Inbyggda system, Ledningssystem, Mobilapplikationer, Realtidssystem, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system, Operativsystem och drivrutiner, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  AJAX, e-handel, Instant Messaging, Internet of Things, GIS, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Service/Tjänster, Skog och Papper, Verkstad och Automotive, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Interaktionsdesigner, Team-ledare, Arkitekt, Enterprise Architecht, Service Designer, Teknikstöd, Configuration Manager (CM), Databasadministratör, Lösningsarkitekt, Scrum master, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2012 - 2017

  Systemutvecklare, Sensys Gatso Sweden

 • 1999 - 2012

  Systemutvecklare, Statens Jordbruksverk

 • 1993 - 1999

  ADB Tjänsteman, Riksskatteverket DataService

Utbildningar

 • 1990 - 93

  Systemprogrammerarlinjen 120 poäng, Skövde

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779