Dela

Jonas Hamner

 • BI- och Databasutvecklare
 • Data Scientist
 • Lösningsarkitekt

Översikt

Gedigen erfarenhet inom systemutveckling och lösningsarkitektur, sedan en längre tid med fokus på
- Databasdesign och -utveckling
- BI-utveckling
- SQL Server
- Data science
Certifierad inom bl a SQL Server (MCSA), Power BI, Data science.
Senaste åren har uppdragen i princip uteslutande kretsat kring BI-/DW-utveckling i SQL Server, ETL-lösningar baserade på SSIS och visualisering med Power BI.

Egenskaper

Strukturerad och noggrann och med ett genuint intresse för BI och databaslösningar. Socialt kompetent, alltid positiv och med ett starkt driv. Bidrar med kompetens, struktur och engagemang – och jobbar alltid mot lösningar där kvalitet, funktion och verksamhetens behov ligger i centrum.

Konsultens CV

 • UC

  2017 - 18

  SSIS-/databasutvecklare

  Ansvarig för migrering och tekniklyft av äldre DW/ETL-lösning för UC’s bolagsinformation. Nytt DW i SQL Server 2017, SSIS för komplexa ETL-flöden från externa och interna leverantörer såsom banker, myndigheter och interna stordatorsystem. Projektledare, huvudansvarig arkitekt och ETL-utvecklare.

 • Innofactor

  2017 - 17

  Data scientist

  Utveckling av ett Azure-baserat system för sentimentsanalys av Twitter-flöde på svenska. Med realtidsvisualisering i PowerBI
  Prediktiv analys mha Azure Machine Learning, Power BI och R

 • Stokab

  2016 -

  DW-design/ETL-utveckling

  Design och implementation av ett nytt Data Warehouse i SQL Server. Ansvarig för implementation av ETL-lösningar i SQL Server-miljö och SSIS med data från bl a interna och externa CRM- och ekonomisystem. Analys/uppföljning sker i QlikView.
  SQL Server, SSIS

 • Livsmedelsarbetareförbundet

  2016 - 17

  ETL-utvecklare

  Utveckling av ETL-flöden mellan A-Kassesystem och förbundets Data Warehouse.
  SQL Server/SSIS

 • Innofactor

  2016 - 17

  Lösningsarkitekt/Utvecklare inom BI, Data science

  Tekniskt ansvarig vid uppstart av Innofactors BI-satsning inom Microsofts eko-system, med fokus på Power BI och lösningar med SQL Server i grunden, men även kring Azure Machine Learning, IoT och Data Science.
  Stor del av arbetet bestod i att ta fram lösningar, proof of concepts och demos med hjälp av Power BI.
  Även internutbilda företagets konsulter i Power BI, bygga en generell DW-lösning mot Microsoft CRM – även molnbaserade lösningar.
  Power BI, SQL Server, Azure Machine Learning, SSIS/SSRS, R

 • Anticimex Försäkringar

  2015 - 16

  SQL Server-specialist/ DW-utvecklare

  Solvens II. Projektet syftar till att skapa ekonomirapporter utifrån EU-gemensamma direktiv för försäkringsbolag. Byggande av nytt data warehouse, baserat på vilket generering av rapporter sker. SSIS och SQL Server för rapporteringsflödet och SSRS/Excel för rapporter. Alla rapporter implementeras mha Stored procedures i SQL Server.
  SQL Server 2014, SSIS, SSRS

 • If...

  2014 - 15

  Databasutvecklare/ETL-utvecklare

  Ifs internationella industriförsäkringssystem, Lighthouse, migreras från Oracle till SQL Server 2012. Systemet är till stora delar implementerat med logik i databasen. Uppdraget består av att lyfta hela databaslösningen och anpassa den till SQL Server. Ansvarig för utveckling i SSIS av funktionalitet för ETL-flöden mellan externa system samt tidigare transaktionsdatbas/Oracle.
  SQL Server 2012, SSIS, Oracle

 • Scandic Hotels

  2014 - 14

  SQL Server-specialist/ DW-utvecklare

  Scandic byter BI-plattform från Business Objects och Oracle till en ren Microsoft BI-miljö. Scandics källsystem, boknings- och ekonomisystem med transaktionsdatabaser i Oracle, laddas till ett nytt data warehouse i SQL Server. All analys- och rapporthantering sker därefter i SSAS/SSRS. Ansvarig för design av data warehouse och implemetation av ETL-flöden i SSIS. Även ansvarig för analys, design och implementation av nytt Data Warehouse för Scandics interna Support-ärendehantering.
  SQL Server 2012, SSIS, SSAS, Oracle, Business Objects

 • H&M

  2012 - 13

  Databasutvecklare

  Utveckling av ETL-/ integrationsplattform för H&M, som syftar till att leverera korrekt etikettinformation till kassasystemen runt om i världen. Projektet är helt databasdrivet och ca 85% av applikationen drivs av lagrade procedurer.
  Metod/teknik: SQL Server 2008 R2, SSIS

 • Soda Scandinavia

  2011 - 12

  Databasutvecklare/Analytiker

  Utveckling av system för handel med börsinstrument, framför allt indexterminer. Systemet syftar till att tekniskt skapa prediktiva köp och säljsignaler och strategier. ETL-flöden utvecklade i SSIS, All funktionalitet för Teknisk analys implementerad i stored procedures
  SQL Server, SSIS

 • Rikspolisstyrelsen

  2009 - 10

  Databasarkitekt, utvecklare

  Utveckling av andra generationens insatsplaneringssystem för operativt polisarbete. Kontinuerlig integration med andra polisiära system för t.ex. organisationsdata och resurser och deras scheman. Ansvarig för databasdesign, databasutveckling samt för projektets ETL-åtaganden gentemot polisens generella datalager. Integration med andra polisiära system och databasnära serverutveckling.
  Metod/teknik: Oracle, PL/SQL, Hibernate, Java, JBoss, JSF, MQ.

 • Rikspolisstyrelsen

  2007 - 08

  Databasdesign/-utvecklare

  Utveckling av insatsplaneringssystem för operativt polisarbete. Kontinuerlig integration med andra polisiära system för t.ex. organisationsdata och resurser och deras schaman. Ansvarig för databasdesign och databasutveckling. Även databasnära serverutveckling i Java samt klientutveckling i JSF.
  Metod/teknik: Oracle, PL/SQL, Hibernate, Java, JBoss, JSF, MQ.

 • Rikspolisstyrelsen

  2006 - 07

  Integrationsarkitekt

  Framtagande av förstudie och kravspecifikation för att ersätta befintliga personalplaneringssystem baserade på C++/Tuxedo/Informix med nya system baserade på polisens Oracle/Java-plattform. Ansvarig systemarkitekt med fokus på migrering till ny databasmiljö och integration med övriga befintliga polisiära system.
  Metod/teknik: Oracle, PL/SQL, Informix, C++, Java, JRules

 • Rikspolisstyrelsen

  2005 - 05

  Systemarkitekt

  Utveckling och införande av ny PKI-baserad säkerhetsarkitektur för Polisens Java-plattform. Ansvarig projektarkitekt för säkerhetsramverket för J2EE, där stort fokus låg på arbetet med att ta fram en WLS-agent för RSA ClearTrust.
  Metod/teknik: RSA ClearTrust, WLS, Java

 • Rikspolisstyrelsen

  2003 - 04

  Systemarkitekt J2EE/Oracle

  Deltog i arkitekturprojekten PARK2 och ARKtis som syftade till att ta fram generation 2 och 3 av polisens nya utvecklingsplattform baserad på J2EE/WLS och Oracle. I projekten bl a ansvarig för riktlinjerna kring databasutveckling.
  Metod/teknik: Oracle, J2EE, Struts, WLS, RUP

 • Rikspolisstyrelsen

  2002 - 03

  Mentor systemarkitektur Java

  Agerade mentor inom Rikspolisstyrelsens arkitekturgrupp – den centrala systemarkitekturgrupperingen i linjeorganisationen. Syftet var att stödja gruppens medlemmar inom objektorienterade systemutvecklingsmetoder och polisens nya Java/Oracle-arkitektur.
  Metod/teknik: J2EE/Java, Oracle, RUP

 • Rikspolisstyrelsen

  2001 - 02

  Systemarkitekt J2EE/Oracle

  Utveckling av polisens nya referensarkitektur baserad på J2EE/WLS och Oracle, vars syfte var att ersätta den rådande tekniska arkitekturen baserad på C++/Informix/Tuxedo. Deltog i projektet främst med framtagning av server- och databasnära delar samt med utvecklingen av exempelapplikationer för den nya arkitekturen.
  Metod/teknik: Oracle, J2EE, WLS, RUP

 • Riksskatteverket

  2001 - 01

  Databasarkitekt

  Arkitekt i projektet systemutvecklingsmetoder, vars syfte var att införa utveckling i enlighet med RUP på Riksskatteverket. Ansvarade bl. a. för att ta fram riktlinjer för databasdesign.
  Metod/teknik: Rose Data Modeler, Oracle, J2EE, WLS, Rose, RUP

 • Riksskatteverket

  1999 - 00

  Delprojektledare och Mentor

  Delprojektledare i projekt för indrivningsverksamhet. Agerade även mentor inom OOAD och RUP för Riksskatteverkets utvecklare.
  Metod/teknik: C++, Tuxedo, Java, Oracle, RUP, UML

 • ViaTel

  1999 - 99

  System- och databasarkitekt

  Utveckling av en webbaserad call centre-lösning i Microsoft-miljö med integration mot en teledatormiljö. Systemarkitekt med ansvar för den tekniska lösningen samt design och implementation av SQL Server-databas.
  Metod/teknik: Visual C++, SQL Server 7.0, IIS, ASP

 • Skandia/If...

  1998 - 99

  Systemutvecklare

  Utvecklare i If…’s system för sakförsäkringar. Analys, design och implementation av verksamhetskomponenter.
  Metod/teknik: Visual C++, COM, ATL, MTS, Rose, UML

 • TV4

  1998 - 98

  Databasutvecklare

  SQL Server-utveckling i system för dynamisk nyhetshantering för TV4.se. Utöver utveckling av lagrade procedurer i SQL Server, även trafikanalys och framtagning av statistik för webbsajten.
  Metod/teknik: SQL Server 6.5, MS Usage Analyst

 • Enator

  1997 - 97

  Systemutvecklare

  Systemutveckling och buggrättning i administrativt sjukvårdssystem för landstinget.
  Metod/teknik: MS Visual C++

 • Europolitan/ Telenor Mobil

  1994 - 96

  Databasansvarig systemutvecklare

  Utveckling av system för produktion och personalisering av SIM-kort till GSM-telefoner. Integration med databaser för kundinformation etc
  Metod/teknik: SQL Server 6.0, Visual C++

 • Telstra (Aus)/ Rikspolisstyrelsen

  1993 - 94

  Systemutvecklare säkerhet

  Utveckling av inloggningssystem baserat på Smart Card-teknologi. Utveckling av generella krypteringsrutiner.
  Metod/teknik: Visual C++

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MSSQL Server Integration Services, Oracle, MS SQL-server

 • - Utvecklingsspråk

  C#, C, C++, Java, PL/SQL, SQL

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt

 • - Databaser

  Prestandaoptimering, Datawarehousing, Databaskonstruktion, Datalager, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Systemintegration, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Stat/kommun/Landsting

Anställningar

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Certifiering: Understand Machine Learning, Microsoft/ edX

 • 2017 - 17

  Certifiering: Understand Core Data Science Concepts, Microsoft/ edX

 • 2017 - 17

  Certifiering: Explore Data with R, Microsoft/ edX

 • 2017 - 17

  Certifiering: Analyze and Visualize Data with Power BI, Microsoft/ edX

 • 2017 - 17

  Certifiering: Query Relational Data, SQL Server, Microsoft/ edX

 • 2016 - 17

  Certifiering: Data Science orientation, EdX

 • 2013 - 13

  MCSA Microsoft Certified Solutions Associate SQL Server 2012, Microsoft

 • 1988 - 93

  Civilingenjör, Datateknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25