Dela

Linus Törnkrantz

 • Utvecklare
 • Projektledare

Översikt

Linus är en "fullstack"-programmerare vilket innebär att han behärskar flera språk men har mest erfarenhet av Java. Han var tidigare utvecklingschef men bytte spår till att själv programmera för att få ett mer kreativt inslag i sin yrkesroll. Han brinner för att skapa mjukvarulösningar på problem, mest intressant är mindre projekt där man får utveckla både klient och server.

Egenskaper

Linus är analyserande, problemlösande och har ett sinne för organisation. Han har lätt för att samarbeta med andra för att uppnå ett gemensamt mål. Hans första bekantskap med en dator var när han 9 år gammal fick en Commodore 64. Efter ett tag lärde han sig programmera assembler på den och sedan dess har programmering alltid varit ett intresse. Nuförtiden har han fru och två barn, är förtjust i filosofi och missar aldrig ett tillfälle att spela strategispel eller innebandy.

Konsultens CV

 • PrettyByte AB

  2017 - 17

  Ansvarig för hela utvecklingen

  Uppdrag: Linus byggde en webbapplikation för strukturerade diskussioner. Till skillnad från traditionella forum byggs argument upp genom att man explicit markerar sina premisser och slutsatser. Denna form leder till att man kan bygga argument på varandra för att på så sätt uppnå välgrundade ståndpunkter. Projektet är ännu inte lanserat.

  Kundnytta: Om projektet lyckas med sina mål så kan det förändra hur diskussioner förs på internet. Förhoppningen är att webbplatsen blir ett gemensamt bibliotek för argument och på samma sätt som Wikipedia är för fakta.

  Teknologier: Angular 2/4, TypeScript, Java, Google App Engine, Google Datastore, Memcached, HTML, CSS

  Projektstorlek: 1 person

  http://www.webofarguments.org/start

 • PrettyByte AB

  2016 - 16

  Ansvarig för hela utvecklingen

  Uppdrag: Linus byggde en webbapplikation för att man skulle kunna dela med sig av uträkningar på nätet. På sajten kommer man fram till lösningen genom att skriva ett program i JavaScript (programmet körs på klienten i en sandbox).

  Kundnytta: Förutom att denna lösning sannolikt leder till färre fel i uträkningen jämfört med kalkylark så innebär strukturen att man på ett tydligt sätt särskiljer parametrarna från algoritmerna. Detta leder till att man lättare kan resonera kring uträkningen.

  Teknologier: JavaScript, HTML, CSS, Java, Google App Engine

  Projektstorlek: 1 person

  https://codeintheweb.appspot.com

 • Anonym

  2016 - 16

  Utvecklare

  Uppdrag: Linus utvecklade en Android-app åt ett medieaktiebolag. Appen är en musikspelare som spelar upp musik som är lagrad på telefonen.

  Teknologier: Android, Java

  Projektstorlek: 3 personer

 • Bostadsregistret AB

  2016 - 16

  Ansvarig för hela utvecklingen

  Uppdrag: Linus byggde ett system för att smidigt generera och ”hosta” hemsidor åt hyresvärdar.

  Kundnytta: Bostadsregistret använder detta system för att snabbt och enkelt generera hemsidor åt hyresvärdar som är samarbetspartners med Bostadsregistret. På hemsidorna framgår att hyresvärden samarbetar med Bostadsregistret. På så sätt bygger man varumärke samtidigt som man tillhandahåller en produkt som ger intäkter.

  Teknologier: PHP, JavaScript, HTML, CSS, SQL

  Projektstorlek: 3 personer

  http://cmsdemo.bostadsregistret.se och http://cmsdemo.bostadsregistret.se/admin

 • PrettyByte AB

  2016 - 16

  Ansvarig för hela utvecklingen

  Uppdrag: Linus byggde ett programbibliotek för hexagoner. Detta kan användas för att generera en hexagon-karta från en bild, hitta närmaste väg mellan två hexagoner, rita ut hexagonerna på skärmen etc.

  Kundnytta: Genom att använda programbiblioteket så behöver man inte skriva egen kod för att lösa problem som är vanliga i hexagon-baserade applikationer (t.ex. spel). Programbiblioteket är upplagt på GitHub så att vem som helst kan använda det.

  Teknologier: Java, JavaFX

  Projektstorlek: 1 person

  https://github.com/linustornkrantz/hexagons

 • Techne Development AB

  2015 - 16

  Utvecklare

  Uppdrag: Linus byggde en Android-app (endast klienten) med funktioner för att hålla reda på utrustning.

  Kundnytta: En hel del pappersarbete sparas eftersom avläsningarna nu hanteras digitalt. Felrapporteringarna blir mer exakta eftersom man lätt kan ta en bild med mobilens kamera på problemet samt att felrapporten märks upp men en positionsangivelse från telefonens GPS. Och eftersom med att underhållspersonalen nu har med sig appen när de är ute i hamnområdet så slipper de ta sig in till kontoret för att se uppdaterad status på utrustningen eller rapportera ny status.

  Teknologier: Android, Java

  Projektstorlek: 3 personer

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prettybyte.fmplight

 • Bostadsregistret AB

  2015 - 17

  Ansvarig för hela utvecklingen

  Uppdrag: Linus tog över vidareutvecklingen av webbplatsen bostadsregistret.se (en bostadsförmedling där hyresvärdar lägger upp sina lägenheter som sedan kan sökas av de som önskar bostad).

  Kundnytta: Linus skapade en portal för hyresvärden att själv administrera sina bostadssökande, detta har sparat en hel del administration för kunden. Han utvecklade också en funktion för automatiska kreditupplysningar vilket sparar tid och på sikt kommer spara pengar eftersom kreditupplysningarna nu görs med större precision.

  Teknologier: PHP, JavaScript, HTML, CSS, SQL

  Projektstorlek: 3 personer

  https://www.bostadsregistret.se/

 • Aretics

  2011 - 14

  Utvecklingschef

  Uppdrag: Linus ledde programmerare i Sverige och Polen i förvaltningen av ett underhållssystem (ett fleranvändarsystem med ärendehantering, information om maskinpark och reservdelar samt om återkommande underhållsbehov).

  Kundnytta: Nästan alla kundens intäkter var beroende av underhållssystemet, därmed var det mycket viktigt att problem i mjukvaran åtgärdades.

  Teknologier: Visual Basic 6, SQL

  Projektstorlek: 5 personer

 • Aretics

  2011 - 14

  Utvecklingschef

  Uppdrag: Linus ledde ett programmeringsteam som uppgraderade ett underhållssystem (ett fleranvändarsystem med ärendehantering, information om maskinpark och reservdelar samt om återkommande underhållsbehov) till modernare teknologi. Projektet innebar att utveckla i princip hela systemet från grunden med ny arkitektur och nytt språk.

  Kundnytta: Att ta fram en ny version av systemet var ett strategiskt beslut som påverkar de flesta intäkter i företaget på lite längre sikt.

  Teknologier: C#, SQL

  Projektstorlek: 3 personer

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, iOS, Windows 2008 Server, Android, Linux, Mac OS, Windows 7

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, mySQL, SQL server, SQLite

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Eclipse, Gradle, Maven, MS Office, Tomcat, Xcode, Git, Netbeans

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, Assembler, Jquery, JUnit, Servlets, Swift, Android, HTML, HTML5, IntelliJ, J2SE, JavaFX, Javascript, PHP, SQL, Typescript, Java

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Audio & Video, Webb- och Internetbaserade system, Objektorienterade system

 • - Tillämpningar

  AJAX, Lagerhanteringssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  civ.ek, Fil.mag

 • - Roller

  Lärare, Testare, Arkitekt, Databasadministratör, Delprojektledare, Scrum master, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2011 - 2014

  Utvecklingschef, Aretics AB

 • 2008 - 2011

  IT- & supportchef, Aretics AB

 • 2006 - 2008

  Kommunikatör, Aretics AB

Utbildningar

 • 2018 - 18

  AWS Certified Developer - Associate, Malmö

 • 2013 - 13

  ScrumMaster, Stockholm

 • 1998 - 06

  Ekonomie Magister, Lunds universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779