Dela

Fredrik Wangström

 • Senior Projektledare
 • IPMA C
 • Service Manager

Översikt

Fredrik är en erfaren och certifierad projektledare som älskar utmaningar och komplexa situationer. Senaste tiden har han arbetat i IT-sektorn med uppdrag för införande och förändringsprojekt inom datacenter, nätverk och telefoni. Från sommaren 2017 arbetar Fredrik som senior projektledare för produktutvecklingsprojekt.

Egenskaper

Fredriks arbetssätt är målinriktat och med ett helhetsansvar för såväl projektmål som ekonomi. Att i projekten få vara med att leda och skapa effektiva team är en av de roligast delarna för honom i hans jobb som projektledare och där hans strävan också är att utvecklas och växa som ledare över tid.

Konsultens CV

 • Telia Company

  2016 - 17

  Projektledare datainfrastruktur

  Telia HomeCare - En plattform för säkerställa bättre vård i hemmet med möjlighet att koppla å olika typer av sensorer för vård och omsorg på distans. Fredriks ansvar har varit att projektleda IT-miljöns införande 'back-end', kommunikation och säkerhetslösningar. Projektets utmaningar har varit att hantera kändringar och införande utefter en kontinuerligt förändrad kravbild. Exempelvis hur miljöerna skall övervakas, hur data skall skyddas utan att ge avkall på prestanda och hur larmhantering skall tas om hand har varit områden som Fredrik och projektet har hanterat.

  Projektgrupp: 10-15 personer
  Projektfaser: Genomförande och avslutningsfas

 • Skanska

  2015 - 16

  Projektledare

  Fredrik hade projektledaransvaret när ett modernt, framtidssäkrat och skalbart Wifi-nät skulle etableras i samband med arenabygget som helhet. På uppdrag av huvudentreprenören Skanska har Fredrik ansvarat för projektets genomförande med dess beroenden. Utmaningarna var vid genomförandet att planera och utföra aktiviteterna utefter att byggnationen av arenan framskred. Resultatet blev en modern arena och specifikt för projektet en arena med framtidssäkrad arena Wifi-uppkoppling med hög kapacitet.

  Projektgrupp: 5-10 personer
  Projektfas: Uppstart, Genomförande, Avslut

 • Södra Skogsägarna

  2013 - 15

  IT Projektledare/Service Manager

  Projektet för att skapa en stabilare IT-drift och skapa mer flexibilitet gick ut på att avveckla Södra Skogsägarna egna drift och egna datacenters till förmån för en molnbaserad modell. Projektets utmaningar var att under kort tid med hård press migrera miljöerna till nya serverplattformen utan att verksamheten drabbas. Fasta tider för avveckling gav i sin tur beroenden som krävde en hel del parallella aktiviteter och samordning för att nå målet. Resultatet blev att kunden har fått en ökad prestanda med mindre incidenter, högre flexibilitet och tillgänglighet för deras tjänster.

  Fredriks roll i projeket var att planera och leda projektgruppen i uppstarts- och första delen av genomförandefasen. Därefter övergick Fredrik till rollen som Service Manager för att med kvalitet säkerställa lösningen och överlämningen till drift och förvaltning.

  Projektgrupp: 10-15 personer
  Projektfas: Förstudie, Uppstart och Genomförande

 • Region Jönköping

  2012 - 14

  Projektledare

  Kundens telefoniplattform behövde bytas/uppgraderas och Cygate anlitades för att hantera projektet med dess införande, risker och integration. Fredrik var huvudprojektledare och ledde projektgruppen från såväl kunden som från Cygate. Främsta utmaningarna var den tekniska integrationen för att genom avvägda risker göra bedömningen över tillvägagångssätt för migreringar och utan att det blir störningar för kritisk verksamhet såsom hälso- och sjukvård.

  Projektgrupp: 10 personer
  Projektfas: Förstudie, Uppstart, Genomförande, Avslut

 • Husqvarna AB

  2008 - 11

  Projektledare

  Ny global plattform för Husqvarnakoncernens reservdelar och för att ta emot beställningar från återförsäljare. Fredrik fick ta över projektledaransvaret i ett redan uppstartat projekt och där främsta utmaningen var kontinuerlig kravställning och sätta tryck på en leverantör som inte tidigare hade kvalitetssäkrat sin mjukvara.

  Projektfas: Genomförande

 • Husqvarna AB

  2005 - 08

  Projektledare

  Fredrik har drivit och ansvarat för marknadsföringsprojekt inom ramen för Husqvarna Group eftermarknad. Målsättningen för dessa projekt var att öka statusen och preferensen för den servande fackhandeln. Fredrik har drivit kampanjer för 'Genuine Husqvarna Service & Parts' tillika tagit fram och drivit igenom ny design och införande av profilerade förpackningar för att stärka premiumvärdet för Husqvarna originaldelar.

  Projektgrupp: 5-10 personer
  Projektfas: Uppstart, Genomförande, Avslut

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Förändringsledning, Information Management, Omvärldsanalys, Affärs och IT strategi, Change Management, GDPR, Workshopledning, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Kundupplevelse, Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Marknadsplanering, Marknadsstöd, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, PENG, ITIL, Processer och metoder allmänt, PROPS

 • - Ledarskap

  Det coachande ledarskapet, Interimsledning, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Projektering, Drift, Test, Förstudie, Produktionsinförande, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Projektledning inom Supply Chain, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Change Management

 • - Trådlös datakommunikation

  WLAN

 • - Fast datakommunikation

  LAN, WAN

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Utbildning

  Workshopledning, civ.ek

 • - Roller

  Coach, Produktledare, Scrum master, Affärsutvecklare, Förändringsledare, Riskansvarig, Teknisk projektledare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Event management, Kommunikationsstrategi, Presentationsteknik, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Grafisk identitet och profil, Kommunikationsplanering, Marknadskommunikation, Engelska

Anställningar

 • 2011 - 2017

  Senior projektledare, Cygate AB (Telia Company AB)

 • 2005 - 2011

  After Sales Marketing Manager, Husqvarna AB

 • 2004 - 2005

  Teknisk Säljare, Akzo Nobel Industrial Coatings AB

 • 2002 - 2004

  Innesäljare, aPROch AB

 • 2000 - 2002

  Customer Service Center, Sanmina Enclosures Corp.

Utbildningar

 • 1995 - 99

  Internationella ekonomprogrammet, Jönköping International Business School

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180