Dela

Claes Scheffer

 • Projektledare
 • Teknisk projektledare
 • Managementkonsult

Översikt

Claes är civilekonom och har som verksamhetskonsult, Technical Account Manager, projektledare och krav-analytiker fått stor erfarenhet från drift, support, utveckling och leverans av tekniska system. Claes har erfarenhet av att leda och samordna tekniska projekt från krav, genom test och utveckling, till support, samt samordning av de olika delarna. Han har gedigen erfarenhet av incidenthantering och avancerade kapacitetsprojekt.

Egenskaper

Claes är analytisk och har förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa koncept. Han är strukturerad och noggrann, och är lika komfortabel med att diskutera detaljer med tekniska experter som att presentera finansiella modeller för affärsledningen.

Konsultens CV

 • Nordea

  2017 -

  Projektledare

  Efter att Nordea utvecklat ett nytt ramverk för Release Management för att komplettera deras Change Management-process var Claes ansvarig för den organisatoriska och tekniska implementeringen för över 200 applikationer. Ramverket byggde på egenutvecklade komponenter och tredjepartskomponenter till JIRA.

 • Nordea

  2016 - 17

  Projektledare

  Claes ledde ett projekt för att införa anonymisering av personuppgifter i produktionsdata i icke-produktionsmiljöer (test data masking) i Nordeas centrala data warehouse. Projektet innebar att utveckla och implementera en egen applikation. Claes omvandlades senare projektet till ett Scrumteam för kontinuerlig vidareutveckling samt etablerade en driftorganisation i Polen.

 • Bankgirot

  2013 - 16

  Projektledare

  Claes ledde flera av Bankgirots största och mest betydelsefulla projekt. Projekten innebar omfattande investeringar för Bankgirot och de svenska bankerna. Claes ansvarade för inköp från underleverantörer och för leverans till interna och externa kunder.

 • Bankgirot

  2013 - 13

  Business Analyst

  Claes bistod Bankgirot med att sammanställa en affärsplan för ett nytt affärsinitiativ. Affärsplanen skulle användas som beslutsunderlag i de interna beslutsforumen, och senare för partners och kunder. Claes bidrog med erfarenhet av affärsplansutveckling, realisering av nytta enligt PENG-modellen, och samspelet mellan affärsstrategi och tekniska utvecklingsprojekt.

 • Axfood IT

  2012 - 13

  Projekt-/testledare

  Claes fungerade som projekt- och testledare för verifiering och genomförande av en uppgradering av Axfoods integrationsmotor Sonic. Axfood använder Sonic för ett stort antal, i många fall affärskritiska, integrationer inom vitt skilda applikationsområden. Claes samordnade interna och externa projektresurser och systemansvariga för att planera, utforma och genomföra funktionella tester, prestandatester och uppgradering.

 • TeliaSonera

  2012 - 12

  Business Analyst

  Claes deltog i ett förbättringsprojekt rörande, det av Lemontrees etablerade, Test Automation Center hos TeliaSonera. Inom det exekverar Lemontree automatiserade regressionstester åt TeliaSonera och dess leverantörer. I projektet utvecklade och använde han en metod, ”Post Implementation Review”, baserad på PENG-modellen, för att utvärdera och säkerställa att Lemontrees åtagande levererar maximal nytta åt TeliaSonera.

 • Nasdaq OMX

  2010 - 12

  Projektledare

  ICAP, en världsledande global interdealer broker på finansmarknaden, gjorde kontinuerligt tre till fyra större uppgraderingar av sitt handelssystem från Nasdaq OMX, kallat Click, per år för att implementera nyutvecklad funktionalitet och rättningar av defekter. Det innebar i praktiken upp emot 50 systemleveranser per år. Parallellt med vidareutveckling, drift och support av det befintliga systemet levererades en komplett version av nästa generations handelssystem Genium INET för att helt och håller ersätta det tidigare.
  Claes fungerade som projektledare för inkrementella leveranser av Click samt ansvarade för test och kvalitetssäkring under leveransprojektet för Genium INET.

 • Nasdaq OMX

  2007 - 12

  Jourhavande Incident Manager

  Nasdaq OMX levererar handels- och clearingsystem till de egna börserna samt externa börskunder: I vissa fall sköts också driften även av externa system. I alla fall erbjuder Nasdaq OMX support dygnet runt med mycket korta inställelsetider för dessa enormt affärskritiska system. Claes fungerade under många år som jourhavande Incident Manager utöver de ordinarie rollerna, och drev eskalering och hantering av incidenter under kvällar och helger. I sin roll formaliserade och vidareutvecklade han processen för hanteringen av Major Incidents.

 • Nasdaq OMX

  2006 - 10

  Technical Account Manager

  International Securities Exchange är en a de största amerikanske optionsbörserna. Claes fungerade som Technical Account Manager med ansvar för supportåtagandet av ISEs, och senare också för ICAPs, handelssystem vilket innebar att han var den primära kontaktytan mot kunden för alla supportrelaterade frågor, och ansvarade för analys, verifiering, uppföljning, rättning, test och leverans av alla rapporterade fel angående handelssystemet. För detta hanterade Claes resurser från ett team på cirka 20 personer. Claes drev och vidareutvecklade även en process för att hantera kontinuerliga kapacitetsförbättringar av kundsystem.

 • Terado

  2002 - 06

  Managementkonsult

  Genom det egna konsultföretaget Terado arbetade Claes självständigt med researchbaserad verksamhetsutveckling. Uppdragen bestod i att ta fram beslutsunderlag för nya affärsinitiativ hos kundföretagen, utvecklingen av affärsplaner och investeringsprospekt, och kartläggning av produkter och marknader. Claes utvecklade även olika informationssystem för att stödja kundernas verksamhet.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, iOS, Linux, Red Hat

 • - Databashanterare

  DB/2, MS Access, MS SQL-server, Teradata

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, LoadRunner, QlikView, MS Project, MS Visual Source Safe, Quality Center, Visio, Atlassian Jira, Jira, MS Office, MS Sharepoint, Sharepoint

 • - Utvecklingsspråk

  ASP, CSS, Javascript, Office VBA, Perl, SQL, Swift, VBA, Webservices, HTML

 • - Hårdvara

  IBM Stordator, Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering, Kravmodellering, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Produktledning, Programledning, Projektrevision, Utredning, Workshopledning, Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, Change Management, Compliance, Förändringsledning, GDPR, Information Management, Kravanalys, Processinförande, Processutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys

 • - Metoder & Processer

  Business valuation, ITIL, Processkartläggning, TDD - Test Driven Development, Agila metoder allmänt, KANBAN, PENG, Processer och metoder allmänt, Scrum, PPS

 • - Projektfaser

  Projektering, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Förstudie, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Event Management, Portföljledning, Project auditing, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Teknisk projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Quality center, Systemtestning, Testautomatisering, Testledning

 • - Trådlös datakommunikation

  WiMax

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Systemarkitektur - systemnivå, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Mobilapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Energi, Fastighet, Ideell organisation, Postorder/ e-handel, Detaljhandel, Service/Tjänster, Bank & Finans

 • - Utbildning

  MBA, Workshopledning, civ.ek

 • - Roller

  Förändringsledare, Organisations-och Processkonsult, Produktledare, programledare, Projektadministratör, Testare, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Scrum master, Testledare, Teknisk projektledare, Huvudprojektledare

Anställningar

 • 2012 - 2017

  Projektledarkonsult, Lemontree Enterprise Solutions

 • 2010 - 2012

  Projektledare, Nasdaq OMX

 • 2006 - 2012

  Incident Manager, Nasdaq OMX

 • 2006 - 2010

  Technical Account Manager, Nasdaq OMX

 • 2000 - 2006

  Managementkonsult, Terado

Utbildningar

 • 2001 - 01

  Master of Business Administration, University of Michigan - Ross School of Business

 • 1998 - 02

  Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363