Dela

AnnCharlotte Rydstern

 • Ledarskaps-, projektledarskaps-, team- och medledarskapsutveckling.

Översikt

Utbildningar/coaching inom ledarskap, projektledarskap, team- och medledarskap. Mer än 20 års erfarenhet i kunduppdrag med fokus på beteendeförändringar. Arbetar processorienterat och upplevelsebaserat för att uppnå bestående förändringar.
Specialdesignade ledarutvecklingsprogram i flera steg.
Specialdesignade projektutvecklingsprogram i flera steg för olika målgrupper.
Teamutveckling.
Medarbetarskapsutveckling.
Konflikthantering.
Övertygande presentationer/retorik.
Förstudier/behovsanalyser/medarbetarundersökningar.

Egenskaper

Vad andra säger om AnnCharlotte är att hon är en trygg, engagerad, prestigelös och förtroendeingivande person som med hjälp av sina förmågor inom aktivt lyssnande, perspektivseende, utvecklingsfokus, pedagogiska och metodiska arbetssätt skapar motivation och delaktighet för bästa ""utvecklings/lösningar/effekter"" hos deltagarna i de olika uppdragen hon genomför.

Konsultens CV

 • Norrköpings kommun

  2015 -

  Utbildningsledare och utbildare

  AnnCharlotte har tillsammans med Norrköpings kommun designat ett projektutvecklingsprogram för Norrköpings kommun och Norrköping vatten och avfall. Målgrupper är de som arbetar med projektmodellen, projektledare, projektdeltagare och styrgrupper.
  Hon har även tagit fram utvecklingsprogram för projektledare hos Stads-
  Byggnadskontoret och Tekniska kontoret, liksom för konsulter som arbetar
  som projektledare inom kommunen. Hon ingår i en för programmet utsedd
  styrgrupp för uppföljning och vidareutveckling av programmet.
  Modulerna är:
  Grundutbildning i projektmodellen.
  Projektdeltagarutbildning.
  Projektledarutbildning.
  Styrgruppsutbildning.
  Konsultutbildning.
  Utvecklingsprogram/teamutveckling för projektledare på SBK och TK.

 • MKB Fastighets AB

  2012 -

  Konsult

  AnnCharlotte började med att göra en förstudie (intervjuade nyckelpersoner och läste in relevanta dokument) och designade därefter ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram i tre steg med chefernas chefer involverade i programmet. I programmet ingick också, som separat program, coachning av seniora ledare. AnnCharlotte har också genomfört konflikthantering mellan individer och hela grupper. AnnCharlotte har dessutom arbetat med team utveckling i grupper med hjälp av bl a personlighetsprofiler och grupputvecklingsverktyg.

 • Ledarakademin i syd

  2012 -

  Utbildn.ledare, styrgruppsdeltagare och utbildare

  AnnCharlotte har tillsammans med en styrgrupp, bestående av olika företag
  i södra Sverige, designat och utvecklat Ledarakademin i syd. Ledarakademin är
  en organisation för kompetensutveckling i samverkan som har tränat mellanchefer och projektledare sedan 1999. Vi finns även i västra Sverige och har totalt ca 30 medlemsföretag.
  För innehåll och genomförande av utbildningarna ansvarar ett nätverk av duktiga
  specialister inom olika områden. Ledarakademins fortlöpande utvecklingsarbete
  och planering leds av en styrgrupp där alla deltagande företag har möjlighet
  att delta.

 • Eon Sverige AB

  2008 - 17

  Utbildningsledare och utbildare

  AnnCharlotte började med att göra en förstudie genom intervjuer och inläsning av relevanta dokument/styrdokument. Därefter designade hon ett projektledarutvecklingsprogram bestående av utbildningar och individuell coachning. Hon har också utbildat i presentationsteknik/retorik för Graduates.
  Moduler i projektledarutvecklingsprogrammet:
  Grundläggande projektledarutbildning, 3 dgr.
  Att leda människor i projekt, 2+2 dgr
  Förhandling- och kontraktshantering, 2+1 dgr.
  Tids-, risk- och kostnadsstyrning i projekt, 2+2 dgr.

 • One Nordic AB

  2003 -

  Utbildningsledare och utbildare

  AnnCharlotte gjorde en förstudie genom att intervjua nyckelpersoner och läsa in relevanta dokument/styrdokument. Därefter designade hon ett projektutvecklingsprogram bestående av 7 moduler bestående av utbildningar respektive individuell coachning. Hon ingår i en för programmet utsedd styrgrupp för uppföljning och vidareutveckling av programmet.
  Hon genomför utbildningar i presentationsteknik/retorik för trainees inom One Nordic.
  Grundläggande projektledarutbildning, 3 dgr.
  Grundläggande projektledarutbildning, 2 dgr.
  Leda människor i projekt, 2+2 dgr.
  Fördjupad ledarskapsutbildning för erfarna projektledare med 360 graders profil och individuell coaching, 2 dgr plus individuell coaching.
  Att övertyga i projekt 1 dgr.
  Förhandlingsteknik, 2dgr.
  Projektekonomi, tid- och kostnadsstyrning, 2+1 dgr.
  Presentationsteknik/retorik för trainees, 2 dgr.

Kompetensområden

 • - Roller

  Coach, Facilitator, Förändringsledare, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Utbildningsledare, Workshopledare

Anställningar

 • 2018 -

  Konsult, Kvadrat

 • 1995 - 2017

  Konsult, Sällma AB/Cordovan Performance Sweden AB

 • 1989 - 1995

  Projektledare, utbildningsansvarig, rekryterare, Svenska Nestlé AB/Findus

 • 1982 - 1989

  Studierektor, Lärare och Vägledare, Vänersborgs kommun

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Certifierad e-interpersonal personprofil, E-stimate

 • 2015 - 15

  UGL, Core Code

 • 2012 - 12

  Certifierad Discovery Insights färghjul, Discovery Insights

 • 2012 - 12

  Certifierad Full circle, Discovery Insights

 • 2005 - 05

  Certifierad LSI ledarprofil o 360 graders, Psytest

 • 2004 - 05

  Styrelseutbildning, EFL Ekonomihögskolan Lund

 • 2002 - 02

  Handledarutbildning Situationsanpassat ledarskap, Blanchard

 • 2001 - 01

  Certifierad Situationsanpassat ledarskap, Blanchard

 • 1998 - 98

  Certifierad Accura 360 grader, Acumen

 • 1998 - 98

  Certifierad Hogan urvalsinstrument, Psykologiförlaget

 • 1995 - 95

  Säljutbildning, Sällma AB

 • 1984 - 85

  Personal- och arbetslivsfrågor, Göteborgs Universitet

 • 1979 - 82

  Studie- och Yrkesorientering, Lunds universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025