Dela

Fredrik Landes

 • Systemutvecklare
 • Webbutvecklare
 • Xamarin-utvecklare

Översikt

Fredrik är civilingenjör inom datateknik med en lång erfarenhet av komplexa webblösningar. Fredrik har särskilt inriktat sig på Microsofts .NET-plattform och är där van att arbeta genomgripande d.v.s. i såväl frontend som backend. Han är väl förtrogen med alla projektets faser; krav, design, implementation, och test och har en mycket god förmåga att sätta sig in i kundens verksamhet och befintlig arkitektur. Språken har i huvudsak varit c#, vb.net och javascript, Målet har alltid varit att implementera lösningar som är förvaltningsbara och effektiva. För att nå dit tillämpas vedertagna designmönster och ett agilt tankesätt.

Egenskaper

Som person är Fredrik analytisk, resultatorienterad och prestigelös. Att dela med sig av kunskap kommer naturligt för honom och han trivs bra i team som ständigt strävar efter att förbättras och lära mer. Fredrik har i sin roll som systemutvecklare en mycket god förmåga att sätta sig in i ny teknik och snabbt kunna ta fram lösningar som är förvaltningsbara, smarta och säkra.

Konsultens CV

 • Ascom

  2017 -

  Systemutvecklare

  För att kunna erbjuda ökad driftsäkerhet och upptid hos företagets tjänster för meddelandehantering inom sjukvården togs det inledande steget mot en ny microservice-baserad arkitektur. Fredrik ansvarar för utvecklingen av en central meddelandetjänst som knyter samman kringliggande tjänster. I kraven ingick att säkerställa high-availability och därför behövde funktionaliteten anpassas för en klustrad miljö.

 • Ascom

  2017 - 17

  Systemutvecklare

  Uppgiften bestod i att vidareutveckla en back-end-lösning med funktionalitet som tillåter sjukhuspersonal att via smartphone kommunicera kring patienter. Funktionen behövde integrera med befintligt meddelandehanteringssystem.

 • Hogia Logistics System Center AB

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  Projektet bestod i att utveckla en app för smartphones (Ios och Android) med syfte att kommunicera orderinformation mellan lastbilsförare och transportledare. Fredriks uppgift bestod av utveckling i alla delar under projektet, såväl back-end och databas som front-end (Xamarin) där speciellt responsiviteten hos det grafiska gränssnittet utgjorde en utmaning.
  Scrum användes som projekt-metod.

 • Hogia Terminal Systems AB

  2015 - 15

  Systemutvecklare, Arkitekt

  Inför expansion mot en bredare marknad efterfrågades prestandatester av företagets kärnprodukt; ett hamnterminalsystem, för att säkerställa att en större datavolym kunde hanteras av systemet. Fredrik ansvarade för arkitektur och utveckling av testerna och den simuleringslogik som krävdes.

 • Hogia Terminal Systems AB

  2015 - 15

  Scrum-master

  Fredrik ingick under fyra månader i ett teamet bestående av fem utvecklare samt produktägare och testare. Fredrik tog sig an att utbilda teamet i scrum och deltog dessutom som utvecklare också som scrum-master under projektets gång.

 • Hogia Terminal Systems AB

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  För att öka kvalité samt leveranssäkerhet behövdes en uppsättning fullt automatiserade integrationstester/regressionstester tas fram. Fredrik har tagit rollen som ledande utvecklare i projektet och ansvarat för att testsviten håller hög kvalité vad gäller struktur och översiktlighet.

 • Hogia Logistics System Center AB

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  Nyutveckling av kart- och positioneringstjänst. En del i projektet bestod i att utveckla en webb-applikationen som ger transportledare en realtidsbild över fordons positioner och rörelser i syfte att effektivisera transportplanering. Fredrik har tagit rollen som ledande utvecklare av applikationen. I uppdraget ingick systemdesign samt utveckling i front-end såväl som back-end. Applikationen ingick i en SOA-arkitektur vilket ställde höga krav på test däribland enhetstest och integrationstest mot berörda tjänster.

 • Volvo

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Från grunden utvecklat ett webb-baserad verktyg för hantering av respondenter i globala engagemangsundersökningar. Fredrik ansvarade för samtliga delar av utvecklingsprocessen. Projektet hade internationell karaktär, där engelska var det gemensamma arbetsspråket.

 • Sveriges Byggindustrier

  2010 - 10

  Systemutvecklare

  Uppdraget bestod i att installera och anpassa ett CMS (Content Management System). Anpassningen bestod i att utveckla komponenter som erbjöd användaren funktionalitet för att validera data-filer (xml) innehållande löneuppgifter. Uppgiften inkluderade integration mot externa system.

 • Sveriges Byggindustrier

  2006 - 14

  Systemutvecklare

  Utveckling av system som stödjer insamling av lönestatistik för ca 5000 företag inom byggbranchen. Fredrik var ansvarig för alla delar i projektet. I arbetet ingick att självständigt samla in krav, designa lösingar och implementera funktionalitet i tät dialog med kunden. Projektet är ett samarbete mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier, en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Uppdraget bestod av integration mellan berörda IT-system. För att åskådliggöra datat utvecklade fredrik en modul för rapportframställning.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Elasticsearch, Git, RabbitMQ, Windows Communication Foundation, Entity Framework, Team Foundation Server, Xamarin, MS Visual Studio, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  PowerShell, AngularJS, ASP.NET, Jquery, SQL, UML, C#, HTML5, Javascript

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Parprogrammering, Scrum, TDD - Test Driven Development

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Test, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Testautomatisering, Testutveckling

 • - Databaser

  Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  CRM-system, GIS, SOA, Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Transport/Spedition/Flyg, Byggindustri, Medlemsorganisationer & Fackförbund

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Scrum master, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2006 - 2014

  Systemutvecklare, Aon Hewitt AB

Utbildningar

 • 1999 - 06

  Civilingenjör, datateknik, 270 hp, Kungliga Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77