Dela

Per Segersten

 • Utvecklare
 • Lösningsarkitekt

Översikt

Per är en erfaren utvecklare och lösningsarkitekt som jobbat med systemutveckling i över 20 år. Han har flera års erfarenhet av Java-utveckling och har arbetat som utvecklare, designer, arkitekt och i ett stort antal olika projekt. Nyckelord i projekt Per jobbat i är domändrivet, testdrivet, agilt, nära beställare och nära driftsmiljö.

Egenskaper

Per är en social person och har lätt att komma in i ett team. Han tycker om att lyssna och lära av andra och är van att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Hans nyfikenhet och driv att alltid lära sig mer är en styrka som inspirerar andra i hans team.

Konsultens CV

 • Uppsala universitet

  2019 -

  Utvecklare

  Förvaltning och intern support av universitetets webbaserade studentportal. Systemet hanterar studenters utbildningar, samarbetsytor och resultatrapportering.

  Per uppdrag är att utföra daglig support och förvaltning av studentportalen. Vi jobbar enligt Kanban och utför buggrättningar och förbättringar.

  Tekniker: Java, Spring, JEE, Jboss, Hibernate, JPA, REST, JAX-RS, JAXB, jQuery, Javascript, CSS, HTML, Git, Maven, Jenkins, Jira, Junit, Guava, Splunk, Kanban

 • Uppsala universitet

  2018 - 19

  Utvecklare

  Uppsala universitet har en egenutvecklad katalogtjänst som lagrar alla anställda och studenter. Systemet är integrerat med lönesystemet och pushar ut data till passagesystem och katalogtjänster (OpenLDAP och Active Directory).

  Pers uppdrag av att slutföra och produktionssätta migrering till Java 11. Ett antal beroenden till 3rd-partsbibliotek var tvunget att hanteras som inte längre fungerar, bland annat Apache Axis ersattes av Apache CXF. Tomcat 7 lyfter till 8.

  Tekniker: Java, JEE, JAX-WS, Apache CXF, Tomcat, Cargo

 • Uppsala universitet

  2017 - 18

  Utvecklare

  Migrera universitetets egenutvecklade webbaserade studentportal med den nya nationella systemet för studieadministration (Ladok). Systemet hanterar studenters utbildningar, samarbetsytor och resultatrapportering

  Pers uppdrag av att migrera en JEE/Spring applikation från ett databasnära integration (MySQL) till en REST-baserad integration med det externa systemet Ladok. Arbetet inkluderade även att uppdatera bygg- och installationsprocessen (Maven och Jenkins). Per bidrog mycket med prestandamätningar och optimeringar (Splunk, JProfiler). Han bidrog även att lyfta kvaliteten i produkten genom att införa integrationstester via spring och kodgranskning med hjälp av Sonar. Projektet levererade till produktion i oktober 2018.

  Tekniker: Java, Spring, JEE, Jboss, Hibernate, JPA, REST, JAX-RS, JAXB, jQuery, Javascript, CSS, HTML, Git, Maven, Jenkins, Jira, Junit, Guava, Splunk, JProfiler

 • Uppsala universitet

  2016 - 17

  Utvecklare

  Selma

  Tekniker: Java, Spring, JEE, REST, JAX-RS, JAXB, Spring MVC, Junit, Sonar, DB2, Kodgranskning, Jenkins, Git

 • Uppsala universitet

  2016 - 16

  Utvecklare

  Förvaltning och utveckling av Uppsala universitets katalog och behörighetssystem.

  Systemet administrerar konton för behörigheter till e-resurser och lokaler för samtliga anställda och studenter. Uppdraget bestod i att uppgradera teknikstacken (uppgradera till Java 8, uppgradera till Apache CXF), förbättra automatiseringen av byggprocessen och automatisera installation till både testmiljöer och produktion via Maven och Jenkins.

  Teknik & verktyg: Java, Maven, Jenkins, Spring Boot, Tomcat, Apache CXF, JSTL, JSP, JAX-WS, LDAP, Shibboleth, Scrum, Jira, Docker, Splunk, Intellij

 • Umeå universtitet

  2015 - 16

  Utvecklare

  Integration mot externa system

  Uppdraget bestod i att integrera nya Ladok (nationellt system för student- och utbildningsadministration för högskolor och universitet) med olika myndigheter (bland annat Antagningsenheten, CSN, SCB och Arbetsförmedlingen).
  Jag ingick i ett tvärfunktionellt team som tog ta fram lösningsdesign, implementation och driftsättning av en integrationslösning mot externa system.

  Teknik & verktyg: Domändriven design DDD, testdriven utveckling TDD, parprogrammering, REST, Atom feeds, JAX-RS, JAXB, Java, Spring, Javascript, Node.js, DB2, Cucumber, Jira, Scrum, Intellij

 • Umeå universitet

  2014 - 15

  Utvecklare

  Implementation av nationellt system för resultatrapportering av studieresultat på högskolor och universitet.

  Anpassade en av tjänsterna i nya Ladok (nationellt system för student- och utbildningsadministration för högskolor och universitet) för att tidigarelägga produktionsättning med 18 månader. Tjänsten används av lärare och examinatorer på 40 högskolor i Sverige för att rapportera resultat på högre studier.
  Jag jobbade med webb- och systemutveckling i Java, databasutveckling mot MySQL och configuration management-anpassningar för olika miljöer. En del av arbetet utfördes även i Javascript (AngularJS, Node.js).

  Teknik & verktyg: Domändriven design, testdriven utveckling, continous integration, Java, Spring, MySQL, Maven, Hibernate, JPA, REST, JAX-RS, AngularJS, Javascript, Intellij

 • Läkemedelsindustriföreningen

  2013 - 13

  Utvecklare

  Optimering av webtjänst

  Analyserade anropsstatistik till Fass.se. Utifrån analysen kunde vi optimerade webtjänsten utifrån ett sökmotorperspektiv så att man kunde släppa på indexeringsbottar (till exempel Google och Bing) som tidigare stoppats.

  Teknik & verktyg: Google Analytics, Google Webmaster Tools, Splunk, Java, Intellij

 • Landstinget i Uppsala län

  2013 - 14

  Arkitekt / Utvecklare

  Implementation av system för fakturering utifrån prismodell på röntgen och laboration.

  Jag ingick i ett team på tre personer som utvecklade ett system som utifrån en verksamhetsnära prismodell beräknar underlag för fakturering för röntgenavdelningar och laboratorier på vårdavdelningar i Uppsala län. Min roll var som back-endutvecklare. Jag introducerade testdriven utveckling som utvecklingsmetod i projektet.

  Teknik & verktyg: Java, JEE, Glassfish, Microsoft SQL, .NET, JSP, Testdriven utveckling, Scrum,
  Intellij

 • Ongame (Amaya)

  2011 - 13

  Mjukvaruarkitekt

  Anställd som mjukvaruarkitekt och systemutvecklare för nätpoker

  I arbetet ingick koordinering av backlog för två utvecklarteam i Sverige och ett i Indien. Projekten var väldigt varierande detta år, bland annat på grund av omfattande omorganisering av företaget. Jag var inblandad i automatisering av deployprocessen, virtualisering, uppfyllde legala krav för USA-marknaden, införde nya varianter av poker, designade och implementerade stabilitetsökande förändringar. Jag var även periodvis driftansvarig on-call för produktionsmiljön.

  Teknik & verktyg: Java, Spring, Jee, Jms, JBoss, Jetty, MySQL, Splunk, Maven, Git, Devops, Intellij, Scrum, Kanban

 • Ongame (Bwin)

  2006 - 11

  Lead developer

  Förvaltning och utveckling av online-gamingplatform

  Det team Per jobbade i ansvarade för backoffice och spelstödjande system som exempelvis inloggning, användarhantering, anti-bedrägeri, b2b-integration, bonussystem, integration med betalningslösningar. Hög tillgänglighet och prestanda stod i fokus för Pers arbete.

  Teknik & verktyg: Java, Spring, Jee, Jms, MySQL, JBoss, Jetty, Wicket, REST, JSP, Scrum, Sintegrationsplattformar (Mule, Spring integration, Apache Camel), distribuerade minnes cacher (Ehcache, Hazelcast, Coherence), Intellij

 • Ongame

  2004 - 06

  Lead developer

  Förvaltning och utveckling av kortbaserade kasinospel

  Per var tekniskt ansvarig för ett team om fem personer för utveckling av kortbaserade kasinospel som exempelvis Black Jack och Let it Ride. Arbetet inkluderade både backend och frontend.

  Teknik & verktyg: Java, MySQL, Eclipse, Scrum

 • IAR Systems

  2000 - 04

  Utvecklare

  Utvecklare av Desktop applikation och debugger-plugins.

  Företaget utvecklar kompilatorer för C/C++ för 8/16/32 bitarsprocessorer. Per roll var som utvecklare i teamet som utvecklade utvecklingsmiljön (IAR Workbench), debuggern och plugins till debuggern.

  Teknik & verktyg: C++, MFC, Visual Studio

 • Delphi IT

  1997 - 00

  Utvecklare

  Utveckling av system och tjänster inom finansinformation.

  Per hade rollen som systemutvecklare och it-konsult för ett flertal kunder. Bland annat jobbade Per och utvecklade börssidor åt Aftonbladet som var i drift något år. Ett annat uppdrag var en klient för Windows för att handla aktier på Stockholmbörsen.

  Teknik & verktyg: Java, C++, Borland Deplhi

 • EF Education

  1996 - 97

  Utvecklare

  Utveckling av system för språkinlärning online.

  Teknik: Java

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS Access, DB/2, MS SQL-server, Oracle, mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Docker, Enterprise Architecht (verktyg), Node.js, Selenium, SoapUI, Visio, Visual Studio .NET, Cucumber, Eclipse, Git, MySQL Workbench, Subversion, TIBCO, Weblogic, Wicket, Wildfly, Atlassian Jira, Hibernate, J2EE, JBoss, JDBC, Jenkins, Jira, JMS, Maven, Spring, Tomcat

 • - Utvecklingsspråk

  Android, Angular 2, AngularJS, C#, Jquery, Matlab, MFC, Scala, SSL, C, C++, HTML5, Javascript, JSP, Python, Spring Batch, UML, Unix Shell script, XSD, HTML, IntelliJ, Java, JUnit, Rest, Servlets, SOAP, Spring, SQL, XML

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, ITIL, XP (Extreme Programming), Continuous Integration, LEAN, Agila metoder allmänt, KANBAN, Scrum, TDD - Test Driven Development

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Test, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Integrationstest, Testautomatisering, Funktionstestning

 • - Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaskonstruktion, Prestandaoptimering, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning, Systemintegration, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå

 • - Tillämpningar

  Finanssystem, Dataspel/ Internetspel

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Skola och utbildningsväsende, Spel

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Scrum master, Teknisk projektledare, Lösningsarkitekt, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2013 - 2017

  IT-konsult, Frontwalker AB

 • 2004 - 2013

  Lead developer / Software architect, Ongame

 • 2000 - 2004

  Software engineer, IAR Systems AB

 • 1997 - 2000

  Programmerare, Delphi IT

 • 1997 - 2000

  Utvecklare, Delphi Economics AB

 • 1996 - 1997

  Software engineer, EF Education AB

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Reactive and Asynchronous Java, JFokus training

 • 2018 - 18

  Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer, Oracle

 • 2017 - 17

  Data Science & Analytics for Developers, Goto Berlin training

 • 2016 - 16

  Modern Development with Java 8, JFokus training

 • 2016 - 16

  Functional Programming Principles in Scala, Coursera online course

 • 1990 - 97

  MSc, Engineering Physics, Uppsala universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38