Dela

Andreas Strindin

 • Informationsarkitekt
 • Databas- och BI-utvecklare
 • Testdatautvecklare

Översikt

Andreas är en driven konsult med stor erfarenhet och förståelse av informationsnära och databasdriven systemutveckling. Han skaffar sig snabbt ett fågelperspektiv över helheten och hittar gärna sätt att förenkla processer och informationshantering genom att utnyttja den oftast oanvända potentialen som finns i moderna databashanterare idag.

Andreas kan snabbt orientera sig i och analysera nya organisationer och verksamheter. Han har en djup teknisk förståelse och samtidigt ett öga för verksamhetens behov.

Det du kan göra i databasen, gör det i databasen!

Egenskaper

Andreas är självständig, ansvarstagande och prestigelös. Förbättring och förenkling är ledord som han arbetar efter i så stor utsträckning som möjligt.

Andreas är en utpräglad lagspelare som kan ta på sig de roller som krävs för att driva gruppens arbete framåt. Ofta tar han mer ansvar än den aktuella uppdragsrollen kräver, det är inte ovanligt att han ses som utvecklingsledare eller scrum-master pga sin strävan att se helheten och få övriga att göra detsamma.

Att sprida god stämning och att ha nära till skratt är lika självklart som att uppmuntra idéer och att tänka utanför lådan. Oftast hamnar han i roller som utvecklingsledare, scrum-master, utveckling

Konsultens CV

 • Försäkringskassan IT

  2016 -

  Ansvarig systemutvecklare Testdatalager

  Andreas ansvarar för att utveckla en lösning som ska generera sammanhängade testdata m h a delmängdsuttag (data subsetting) från ca 80 databaser. Lösningen ska underlätta processen att avidentifiera datat enligt kraven från GDPR och Datainspektionen. Därtill syftar lösningen till att leverera testdata enklare, snabbare, mer enhetligt och kontinuerligt för att stödja Försäkringskassan ITs arbete med Continous Integration.

  Områden:
  Agil systemutveckling, KANBAN, Databaser, Testdata, Datalager.

  Produkter:
  IBM DB2 ver 10.5 och 11.1, RedHat Enterprise Linux, Atlassian JIRA, Jailer, IBM Data Studio, Oracle SQL Developer, Oracle SQL Developer Data Modeler

  Programspråk/tekniker:
  SQL, Shellskript

 • Försäkringskassan IT

  2015 - 16

  Systemutvecklare Data Warehouse

  Andreas arbetar med FK IT:s datalager STORE som ETL- och rapportutvecklare, systemanalytiker samt Scrum-master.

  Område:
  Agil systemutveckling, SCRUM, Business Intelligence, Data Warehouse

  Produkter:
  Oracle 12c, Oracle Data Integrator 12c (ODI), Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 12c (OBIEE), Oracle Warehouse Builder 11g, Oracle WebLogic Server, RedHat Enterprise Linux, Atlassian JIRA.

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL

 • Försäkringskassan IT

  2013 - 15

  Ansvarig systemförvaltare

  Andreas ansvarade för förvaltning och vidareutveckling av webbaserade statistikapplikationen QBEN II. Utöver hantering av incidenter, verksamhetsstöd och vidareutveckling kan nämnas genomförande av uppgradering från APEX 3.2 till 4.2 samt flytt från AIX-plattform till Linux.

  Område:
  Webbutveckling, Statistik, Förvaltning

  Produkter:
  Oracle Application Express 3.2, Oracle Application Express 4.2, Oracle HTTP Server, RedHat Enterprise Linux, IBM AIX, Rational ClearCase, Rational ClearQuest, BMC Remedy ARS, TOAD, Oracle SQL Developer

  Programspråk/tekniker:
  XML, CSS, HTML, JavaScript, AJAX, Web Services, SQL, PL/SQL

 • Sveaskog AB

  2010 - 13

  Förvaltningsledare, arkitekt och utvecklare

  Andreas ansvarade för applikationsförvaltning och vidareutveckling av två webbapplikationer för fastighetsadministration och arrenden med därtill tillhörande statistik och ekonomisk uppföljning. Arbetet omfattade strukturering av förvaltningsrutiner och arbetssätt samt uppsättning av utvecklings- och testmiljöer. Exempel på arbetsuppgifter:

  • Analys, förstudie och genomförande av uppgradering av Java Runtime Environment från Java 1.6 till Java 1.7 för ovan nämnda applikationer.
  • Införande av Oracle Application Express (APEX) för att förenkla arkitektur och infrastruktur och således minska komplexitet, förvaltnings- och licenskostnader.


  Område:
  Oracle Forms- och Reportsutveckling, Webbutveckling, Statistik, Förvaltning

  Produkter: Oracle 11g, Oracle APEX 3.2, Oracle Discoverer, Oracle Forms 11g, Oracle Fusion Middleware, Oracle Reports 11g, Oracle Webutil, RedHat Enterprise Linux, Atlassian JIRA, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL, JAVA, HTML

 • Sveaskog AB

  2010 - 10

  Systemutvecklare

  Andreas arbetade i projekt med att uppgradera och migrera fyra applikationer, från Client/Server-miljö (Forms 6i) på Windows-plattform till Webb-miljö (Forms 11g) på Linux-plattform. Projektet drevs agilt enligt Scrum.

  Område:
  Agil systemutveckling, Forms- och Reportsutveckling, Webbutveckling, Statistik.

  Produkter:
  Oracle 11g, Oracle APEX 3.2, Oracle Discoverer, Oracle Forms 11g, Oracle Fusion Middleware, Oracle Reports 11g, Oracle Webutil, RedHat Enterprise Linux, Atlassian JIRA, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL

 • Försäkringskassan IT

  2008 - 10

  Ansvarig utvecklare och förvaltare

  Andreas ansvarade för vidareutveckling och förvaltning av webbaserade statistikapplikationen QBEN II. Bland annat var han ansvarig för förstudie och genomförande av modernisering och förenkling av arkitekturen från Oracle 9iAS till Oracle Application Express (APEX) och Oracle 11g. Han deltog även i arbetet med utvecklingen av lösenordsportalen SESAM i APEX-miljö.

  Område:
  Webbutveckling, statistik.

  Produkter:
  Oracle 11g, Oracle 9i, Oracle 9iAS, Oracle APEX 3.2, Oracle HTTP Server, Oracle Reports

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL, HTML, CSS, Javascript, XML

 • Telia

  2006 - 08

  Utvecklare och applikationsförvaltare

  Förvaltning av webbapplikationen EMU som hanterade provisionering till alla Teliaåteförsäljare. Arbetet bestod av huvudsakligen av design, analys och vidareutveckling samt incident- och problemhantering.

  Område:
  Förvaltning, Standardsystem (Telecom).

  Produkter:
  Oracle e-Business Suite, Oracle 9i, Oracle Application Server

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL, JAVA

 • Försäkringskassan IT

  2002 - 06

  Utvecklare

  Arbete i projekt med att nyutveckla webbapplikationen QBEN II vars initiala syfte är att samla information och statisitik om internkontroll inom Försäkringskassans handläggning.


  Område:
  Webbutveckling, Statistik

  Produkter:
  Oracle 9i, Oracle 9iAS, Oracle Reports, Oracle Portal.

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL, HTML, JAVA

 • Modul1 Systech AB

  2002 - 02

  Utvecklings-DBA och databasdesigner

  Andreas arbetade med verifiering av databasdesign samt som understödjande DBA till utvecklare i projektet för att utveckla J2EE-applikationen SYSTIME.

  Område:
  Databas, Design

  Produkter:
  BEA Weblogic Server, Oracle 9i

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL, JAVA

 • Modul1 Systech AB

  2002 - 02

  Lärare

  Andreas höll Oracles grundkurs i SQL (5 dagar) vid två tillfällen.

  Område:
  Databas, Utbildning

  Produkter:
  BEA Weblogic Server, Oracle 9i

  Programspråk/tekniker:
  Oracle 9i, Oracle SQL, SQL*Plus

 • Skanova

  2002 - 02

  SQL-specialist

  Andreas utvecklade en rutin i Sybase-miljö för att tvätta stora mänder data.

  Område:
  Databas

  Produkter:
  Sybase SQL Server

  Programspråk/tekniker:
  Transact SQL

 • Modul1 Systech AB

  2001 - 02

  Utvecklings-DBA och databasdesigner

  Andreas arbetade med uppsättning, design, konfigurering av databas samt som understödjande DBA till utvecklare i utvecklingsprojekt för webbaserade kursbokningssystemet SYSKURS.

  Område:
  Databas, design

  Produkter:
  Sybase SQL Server

  Programspråk/tekniker:
  Transact SQL

 • CSN

  2001 - 04

  Databasspecialist

  2001-04– 2001-04 Databasspecialist, CSN
  Andreas arbetade som stöd vid installation av Oracle 8i.

  Område:
  Databas

  Produkter:
  Oracle 8i

  Programspråk/tekniker:
  SQL

 • Telia

  2000 - 01

  Systemutvecklare

  Andreas arbetade med modifiering och nykonstruktion av PL/SQL-API:er samt testning av workflows i projekt i en applikation för att kunna portera telefonnummer.

  Område:
  Databas, Standardsystem

  Produkter:
  Oracle e-Business Suite (SDP), Oracle Workflow

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL

 • Scandinavian Airlines (SAS)

  2000 - 00

  Ansvarig utvecklare

  Andreas arbetade i projekt med uppgradering av systemet SAFARI från Oracle Designer 1.3.2 till Designer 6 samt att därefter vidareutveckla SAFARI. Systemet ansvarade för distribution av priser till och från ATPCO.

  Område:
  Forms- och Reportsutveckling, Databas

  Produkter:
  Oracle Designer, Oracle Forms, Oracle Reports

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL

 • Ericsson Business Consultning

  1999 - 00

  Utvecklare

  Andreas arbetade med vidareutveckling och förvaltning av SPT (Support Planning Tool), ett webbaserat prognossystem på koncernnivå.

  Område:
  Forms- och Reportsutveckling, Statistik, Databas

  Produkter:
  Oracle Designer, Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle 8i

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL

 • Patent- och Registreringsverket

  1998 - 99

  Utvecklare

  Andreas arbetade med att utveckla formulär i klient/server-miljö i BOLIT-projektet.

  Område:
  Forms- och Reportsutveckling, Databas

  Produkter:
  Oracle Designer, Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle 7

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL

 • Ericsson Radio Systems

  1998 - 98

  Utvecklare

  Andreas arbetade med utveckling av statistiska rapporter för webb-publicering.

  Område:
  Rapportutveckling

  Produkter:
  Oracle Reports

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL

 • Scandinavian Airlines (SAS)

  1997 - 97

  Utvecklare

  Andreas arbetade med förvaltning och vidareutveckling av SAFARI. Systemet ansvarade för distribution av priser till och från ATPCO.

  Område:
  Forms- och Reportsutveckling, Databas

  Produkter:
  Oracle Designer, Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle 7

  Programspråk/tekniker:
  SQL, PLSQL

 • SSAB

  1997 - 97

  Utvecklare

  Andreas arbetade med utveckling av ett antal basformulär och rapporter i produktionsstödsystemet MIMMI.

  Område:
  Forms- och Reportsutveckling, Databas

  Produkter:
  Oracle Designer, Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle 7

  Programspråk/tekniker: SQL, PLSQL

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, DB/2, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Photoshop, J Builder, J2EE, Modelleringsverktyg, MS Reporting Services, Oracle BPM Suite, ReQtest, Apache FOP, Apache Jakarta/Tomcat, Atlassian Jira, Atlassian Stash, Clearcase, Eclipse, Git, JDBC, MS Explorer, MS Office, MS Sharepoint, Office 365, Oracle Weblogic Server, Subversion, Weblogic, Jira

 • - Utvecklingsspråk

  Java, MVC, Rest, HTML, HTML5, Javascript, Jquery, Unix Shell script, XML, XSD, XSL, XSL-FO, PL/SQL, SQL

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk, ERP Implementation, GDPR, Innovationsledning, Kravanalys, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Utbildning, Workshopledning, Information Management

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  BPM, ITIL, KANBAN, PEJL, PM3, SAFe, Workflow management, Continious Delivery, Continuous Integration, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentorskap, Psykologi, Beteendevetenskap, Mentor

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Test, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Innovationsledning, Agile project systems, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Testautomatisering, Acceptanstest, Funktionstestning, Testutveckling, Tillgänglighet, Validering & Test - Mjukvara, Systemtestning

 • - IT-säkerhet

  Säkerhetsarkitekturer, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databasadministration, DBA, Datawarehousing, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager, Datamodellering, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Operativsystem och drivrutiner, Windowsapplikationer, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, GIS, SOA, AJAX, CRM-system, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkande Industri, Fastighet, Skog och Papper, Teleoperatörer, Transport/Spedition/Flyg, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Infomaster, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Produktledare, Systemingenjör, Teknisk projektledare, Användbarhetsspecialist, Arkitekt, Databasadministratör, Lösningsarkitekt, Systemanalytiker, Team-ledare, Teknikstöd, Testare, Utredare, Designer, Lärare, Scrum master, Systemförvaltare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Engelska, Externkommunikation, Internkommunikation, Sociala medier, Pedagogik, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2016 -

  Konsult, Viati Sundsvall AB

 • 2008 - 2016

  Konsult, B3IT Norr AB, Sundsvall

 • 2006 - 2008

  Konsult, Know IT

 • 2001 - 2006

  Konsult, Modul1 Systech AB

 • 1997 - 2001

  Konsult, Oracle Svenska AB

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Oracle ADF Bootcamp, Oracle Svenska AB

 • 2013 - 13

  Agile Team Start-Up - Scrum, Lean and much more Agile, Mpeira

 • 2013 - 13

  Certified Scrum & Agile Master, Mpeira

 • 2004 - 04

  Servlet and JSP Development with IBM WebSphere Studio, IBM

 • 2003 - 03

  Managing Oracle 9i on Linux, Oracle Svenska AB

 • 2001 - 01

  DB2 UDB ver7.2 administration, IBM

 • 2001 - 01

  Solaris 8 SysAdmin 1, SUN

 • 2001 - 01

  Intro. XML, Modul1 Systech

 • 2000 - 00

  Java Grundkurs, Modul1 Systech

 • 2000 - 00

  Intro. OO programmering i Java, Modul1 Systech

 • 1997 - 97

  Oracle Custom Development Bootcamp, Oracle Svenska AB

 • 1997 - 97

  Oracle 7 grundkurs, Oracle Svenska AB

 • 1994 - 97

  Systemvetenskap, Mälardalens universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta