Dela

Michael Jönsson

 • Systemutvecklare

Översikt

Michael är systemutvecklare med inriktning på .NET. Han har god kompetens och provat på det mesta i utveckling inom Microsoft-området. Han har erfarenhet av att jobba i både nyutveckling och förvaltning vilket han trivs mycket bra med. Han har varit främst inom bank och försäkring.

Michael har även varit en del av knowit´s kompetensgrupp (2015-2017). Kompetensgruppen är en liten grupp av drivna människor från olika bolag i koncernen som tillsammans tar letar fram de mest intressanta föreläsarna, teknikerna osv. både internt och externt och sedan skapar event utifrån dessa (lunchseminarium, längre kvällsföreläsningar, hackathon, workshops etc).

Egenskaper

Michael är en duktig problemlösare som drivs av att hitta bästa möjliga lösning för varje uppgift. Som person är han social, ambitiös och har ett stort intresse för tekniska lösningar, han samverkar mycket bra med andra i olika sammanhang och är uppskattad för sin personlighet.

Konsultens CV

 • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

  2017 -

  Systemutvecklare

  Uppdraget bestod i att utveckla ett webbaserat utsökningsverktyg för analysdata då SGU tog över datavärdskapet för Biota och Screening från en privat aktör. Datat skulle vara lagrat i relationsdatabas och utsökningen skulle vara villkorsstryd. Arbetet skulle följa SGUs ramverk och vara integrerbara med SGUs övriga digitala infrastruktur, samt dokumenterat.

  TEKNIK/METOD: JAVA med REST (Jersey och Javascript med JQuery/JQueryUI) , ECLIPSE, HTML5, CSS , BOOTSTRAP , PostgreSQL , GEOJSON ,

 • Swedsec

  2015 - 17

  Systemutvecklare

  SwedSec Licensiering AB (SwedSec) tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Runt 180 företag är anslutna till SwedSec och drygt 22 000 av deras anställda är aktiva licenshavare. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.
  Det dagliga arbetet har innefattat att löpande underhålla SwedSec´s onlinetjänst (verksamhetsstöd både för SwedSec och alla ansluta företag) samt SwedSec´s hemsida. Onlinetjänsten har stora krav på tillgänglighet då tjänsten även fungerar som en portal mot testleverantörer. Utvecklingsteamet har till stor del bara bestått av Michael samt projektledare. Två av dem större projekten under tiden på SwedSec har varit lanseringen av Bolånetesten 2016 samt följa upp Swedsec´s PUL-efterlevnad.

  TEKNIK/METOD: HTML , concrete , css , php , codeigniter , crontab , mysql , kanban , mvc , git , jira , JQuery , Ubuntu , PUL , GDPR

 • Preem

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  Uppdraget hos Preem bestod i huvudsak av att jobba mycket självständigt under förvaltningsområdena: ”Digital Kommunikation”, ”Kommission” och ”Kundvård”, där ett antal kritiska system hanteras. De system som ingick i ansvaret var följande:

  Preem.se (Hemsida, responsiv webbdesign)

  Kundportalen(Beställningshemsida för storkunder)

  Preemportalen(samtliga bensinstationernas informationsportal för att få tillgång till olika funktioner)

  KOM (Databassystem som får data från bensinstationerna för att utföra bl a avräking, moms etc)

  Texaco (Ny hemsida som lanserades under 2014, där samtlig information om olika oljeprodukter finns, responsiv webbdesign)

  WAL (Hemsida för hantera ansökningar till Toyota kundkort)

  Som ansvarig systemutvecklare och förvaltare för dessa system så innebar arbetet till stor omfattning att dagligen verka för att systemen höll en hög tillgänglighet, och vara drivande när olika händelser (incidenter/problem) uppstod. Uppdraget innebar också att ansvara för nya krav, som skall specificeras, vidareutvecklas och testas inom samtliga applikationsskikt från webbområdet till databas. Det ingick även att hantera användaradministration, produktionssättning av nya releaser samt dokumentation.
  Arbetet styrdes enligt den förvaltningsmodell (PM3) som Preem följer, i utförandet av arbetet hanterades det genom aktivitetsstyrning och uppföljning med en Kanban metodik, som löpande dokumenterades i verktyget Trello, och dessa följdes upp med dagliga avstämningsmöten tillsammans med övriga kollegor och kringliggande applikationer.

  TEKNIK/METOD Visual studio 2013/2015, C#, .net 4.5.2, CSS, HTML, Javascript, SQL (T-SQL), EPiServer CMS, ASP.NET Web API, VirtualBox , GitHub, Kanban, Configuration Manager, Trello, Antura projektstyrning.

 • Telenor

  2013 - 14

  Systemutvecklare

  Bredbandsbolaget som är en del av Telenor kommer att erbjuda sina nya kunder en ny IPTV tjänst, som kommer att vara provisionerad mot en ny tv-plattform som ägs i sin tur av Ericsson. Projektet som Michael deltog i var uppdelat i totalt fem releaser och gick i produktion under 2014.
  Michaels roll i projektet innebar att jobba som systemutvecklare med att från framtagna kravspecifikationer (användningsfall) implementera dessa i enlighet med den standard som projektet tagit fram, där olika testfall togs fram, och därefter utvecklades funktionaliteten mot dessa testfall. Efter godkända tester dokumenterades implementationen för att därefter flytta funktionaliteten vidare i test- och kvalitetssäkringsprocessen.

  TEKNIK/METOD Eclipse Java EE, SOAP, SQL, Tibco Designer, Subversion (SVN), Linux, Quality Center.

 • Tele-post (TELE Greenland A/S (Group)

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Tele-Post drev ett strategiskt större förändringsprogram där ett flertal av deras IT-system skall moderniseras eller bytas ut. Detta projekt som Michael deltog i som en del av programmet är att etablera nya integrationstjänster baserat på en Enterprise Service Bus lösning (ESB) baserad på Jboss ESB.
  De huvudsaklige arbetsuppgifterna innebar att ta fram en design över hur nya tjänster och uppgifter skall designas och implementeras, för att därefter både genomföra både ny- och vidareutveckling av standardiserade integrationstjänster(web services) mot externa informationssystem.

  TEKNIK/METOD Java EE, PostgreSQL, Junit, SOAP, REST, Eclipse, Git Extensions, JBoss, JBoss ESB.

 • If skadeförsäkring/P&T Private

  2011 - 13

  Systemutvecklare

  Michaels uppdrag bestod av att nyutveckla och förvalta det system som kallas ”Fronten”, det är ett beslutsstödprogram, för alla handläggare och säljare på IF privat för att hantera och sköta deras ärenden. Fronten är en klientapplikation som är gränssnittet för handläggarna, klienten har kopplingar till ett flertal olika back-end system (stordatorsystem) som kan nås via olika WCF-tjänster som utvecklas och förvaltas parallellt med resterande delar av systemet. Fronten är att kritiskt system som nyttjas frekvent och stora delar av dygnet så kravet på dess utformning och alla hantering kring systemet kräver god planering. Totalt antal användare uppgår till cirka 2000 personer.
  Arbetet bedrevs i enlighet med Kanban, verktygsstödet bestod både av tavla, poängberäkning och Microsoft TFS som verktyg.

  TEKNIK/METOD Visual Studio 2010/2012, C#, .net 4.5.2, LINQ, Regular Expressions, VB.Net, WCF, WPF, WinForms, MS-SQL, Team Foundation Server, Kanban.

 • Bankgirocentralen BGC AB

  2009 - 11

  Systemutvecklare

  Michaels uppdrag för BGC bestod både av att delta i projektet i utvecklingsarbetet samt att förvalta det nya systemets funktionalitet för autogirots kundtjänst, han var även ansvarig för bygg, deploy och merge under en större del av projektet som innehöll funktionalitet för nya autogiro och emittent. Den nya funktionaliteten togs löpande i produktion, och totalt levererades ett knappt tiotal releaser under projektets gång på dryga 2 år.
  I projektet som var en mixad uppsättning med off-shore kompetens från Indien (Bangalore), så ingick totalt i teamet ca 10 personer på heltid. Detta innebar att mycket kompetensöverföring, kontinuerligt skedde mellan de som jobbade lokalt i Sverige (mixat) och Bangalore. All kommunikation skedde både på svenska och engelska, då det var ett krav i och med denna bemanning i projektet.
  Projektet genomfördes med en Scrum ansats, bestående av ett par scrum teams, med en tidbox estimerad funktionsleverans vid givna tillfällen.

  TEKNIK/METOD Visual Studio, C#, MS-SQL, MS-Team Foundation Server (TFS), Continious Integration, Continious Delivery.

 • Statistiska Centralbyrån SCB

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  Michaels uppdrag bestod av att migrera en Visual basis (VB6) applikation kallad MakroMeta, till modernare VB.Net 2.0 i Winforms. MakroMeta är en intern applikation som används för att lägga till och uppdatera metadata för SCB:s publika databaser. Användarna kan i MakroMeta designa sina egna tabeller och välja datamängder, för att därefter fylla dem enligt önskemål för publicering på publika webbplatser. Michael deltog även i webbkomponentprojektet, där uppdraget främst bestod av att förbättra redan skriven kod samt förbättra användargränssnittet.

  TEKNIK/METOD Visual Studio. VB.Net, VB6, ASP.Net, SSRS, .NET, MS-SQL, Sourcesafe.

 • JoMi performance

  2005 - 08

  Grundare

  Har drivit ett handelsbolag vars sysselsättning har varit import av bildelar från Japan, Tyskland & USA främst. Företaget gick med vinst varje år men är idag vilande sedan 2008-09-12.

Kompetensområden

Anställningar

 • 2013 - 2017

  Systemutvecklare, Knowit

 • 2008 - 2013

  Systemutvecklare, CGI

Utbildningar

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38