Dela

Oskar Höjwall

 • Android
 • Backend
 • Kotlin

Översikt

Oskar har erfarenhet av både Android och Backend utveckling, men har en öm punkt för Android. Han gillar även att arbeta med nya tekniker och skapa kod som har en bra inkapsling och är enkel att testa. När det gäller språk och föredrar han nu Kotlin framför Java då han tycker att det är ett mer effektivt och modernt språk.

Egenskaper

Jag har en bakgrund som Java backend utvecklare, men har de senaste åren bara jobbat med Android utveckling vilket jag nu föredrar. Jag gillar att vara engagerad i mina projekt och vill gärna ha en chans att påverka hur och vad man gör i projektet. Jag tycker även att det är givande att dela med mig av det jag kan och även lära mig av andra så team som främjar kunskapsutbyte tilltalar mig lite extra. Teknisk skuld vill jag gärna hantera kontinuerligt då jag brinner för ren kod och tycker att vinsten i en snabbrörligare produkt och ett gladare utvecklingsteam inte går att underskatta.

Konsultens CV

 • Shappy, CTO & Co-founder

  2017 -

  Android / Backend - Kotlin

  Shappy är en startup som vill förenkla och förbättra shoppingupplevelsen. Detta genom att skapa en app som i första hand är tänkt att användas i livsmedelsbutiker där slutanvändaren själv enkelt kan få mer information om de varor de handlar. Appen är tänkt att vara butiksoberoende och ska enkelt kunna ge användaren djupare insikt i var en artikel har producerats, vad den innehåller samt även ge anslutna butiker större förståelse för kundflödet i deras butiker.

  Oskar är som ensam utvecklare ansvarig för att skapa både en backend applikation, skriver i Spring Boot med Kotlin, samt en Android app, även den skriven i Kotlin. För att säkra kommunikationen används Firebase Auhtentication med jwt (json web tokens), för realtidsdelning av listor används Firebase Database.

  Tekniker/Metoder: Kotlin, Git, Android Studio, IntelliJ, Firebase, Google Cloud, AWS, GitHub, MVP, RxJava

 • Rebtel

  2016 - 17

  Android utvecklare - Java

  Rebtel har en app som gör att det går att ringa utlandssamtal till fasta telefonnummer billigare och med bättre kvalité. Under sin tid på Rebtel jobbade Oskar för att utöver ny funktionalitet såsom att hantera telefonlistorna i användarens telefonbok, minska den data som användes av appen samt minska den plats appen tog på en enhet med att höja nivån på utvecklingsmiljön genom att skapa en väg fram för att modernisera utvecklingsmiljön. Han uppdaterade även de tredje parts bibliotek som användes vilket ledde till att minska antalet krascher i appen med mer än 30%.

  Tekniker/Metoder: Java, Git, Android Studio, JIRA, Scrum, GitLab, TeamCity, SQLite

 • Schibsted Products & Technology

  2014 - 16

  Android utvecklare - Java / Kotlin

  På SPT utvecklade och underhöll Oskar en single sign on lösning som används internt av andra Schibsted företag. I det team Oskar jobbade var det fokus på inloggning, men han hjälpte även till andra team som jobbade med betalning och tracking för att skapa de bibliotek som används internt i Schibsted. I slutet av uppdraget refaktorerade Oskar om exempelappen som användes av biblioteket för att visa hur ramverket användes till Kotlin.

  Tekniker/Metoder: Java, Kotlin, Git, Android Studio, IntelliJ, AWS, Linux, JWT, Scrum, GitHub, Travis, MongoDB

 • Avanza Bank

  2013 - 14

  Backend utvecklare - Java

  För Avanza Bank ingick Oskar i ett team som vidarutvecklade ny funktionalitet för
  pensionsprodukter. Arbetsmetodiken var Scrum och utvecklingen gjordes med höga krav på kvalité i form av testdriven utveckling, parprogrammering och kodgranskningar. Oskar var även med och designade och implementerade ett automatiserat flöde för att underlätta handläggandet när tjänstepensioner ska flyttas mellan pensionsbolag.

  Tekniker/Metoder: Java, Spring, TDD, GigaSpaces, Oracle, Eclipse, SVN, Maven, Linux, Jenkins, JIRA

 • HiQ - Predicare

  2012 - 13

  Android utvecklare - Java

  För Predicare ingick Oskar i ett team som utvecklade en Android-applikation för sjukvården som var tänkt att användas i ett första skede när patienter tas emot för att bedöma hur akut de behöver behandling. Applikationen utvecklades för att fungera lika bra på såväl smartphones som surfplattor. Oskar var aktivt med och både utvecklade kravspecifikation och designade applikationen samt stod för utvecklingen av den.

  Tekniker/Metoder: Java, Android, TFS, Eclipse, Scrum, SQL, SQLite, Web services

 • HiQ - Aurora

  2012 - 13

  Android utvecklare - Java

  Aurora Innovation är ett företag som tillhandahåller telefonsystem för återuppringningstjänster. För dem ansvarade Oskar för att förvalta och vidarutveckla en Android applikation, CallControl, som bl.a. ger användaren möjlighet att ge interaktiva svar när man inte kan svara, samt funktionalitet som att spela in samtal och se kollegors tillgänglighet. Oskar stod för både design och implementation och arbetade även aktivt på att förbättra kodbasen för att underlätta för framtida utvecklare.

  Tekniker/Metoder: Java, Android, Eclipse, SVN, Git, Ant, Jenkins, Web services, JIRA

 • HiQ - Ericsson

  2012 - 12

  Android utvecklare - Java

  I Oskars uppdrag ingick att utveckla och förvalta ett testverktyg som genererade trafik för mobiltelefoner. För smartphones som skulle testas fanns en Android applikation som Oskar ansvarade för, förvaltade och vidarutvecklade för att stödja de nya krav som uppkom. Applikationen utvecklades i Java. På ett proaktivt sätt föreslog och implementerade Oskar självständigt förändringar samt arbetade nära testarna som använde applikationen och bistod med support. Utvecklingen skedde på ett agilt sätt med hjälp av Scrum som projektmetodik.

  Tekniker/Metoder: Java, Swing, Android, SVN, Eclipse, Ant, Scrum

 • Our Community - Melbourne

  2011 - 11

  Full stack utvecklare - Java

  Our Community är en organisation i Melbourne som arbetar med och underlättar för välgörenhetsorganisationer. Oskar utvecklade själv en webbapplikation som bland annat gjorde att organisationer kunde ta emot donationer via nätet, med ansvar för både backend och front end. Han utvecklade användargränssnitt för kunder och administratörer samt utvecklade logik för att blockera donationer från olika regioner för att försvåra för kreditkortsbedrägeri. Oskar arbetade även med Our Communitys interna administratorapplikation vilket gav mycket erfarenhet med Swing samt löste gamla ouppklarade buggar i systemet. Projektet använde sig av en Hudson server för att med kontinuerlig integration säkerställa god kodkvalité och buggfria byggen.

  Tekniker/Metoder: Java, Spring MVC, Spring Batch, Spring Web Flow, Hibernate, Swing, HTML, CSS, Microsoft SQL Server, SVN, JIRA, Ant, Eclipse, Lucene, Hibernate Search, Hudson

 • CGI - Sjukvårdsrådgivningen

  2008 - 09

  Backend utvecklare - Java, C#

  Bastjänster för informationsförsörjning, BIF, beställdes av sjukvårdsrådgivningen för att införa en gemensam standard för IT i sjukvården. Oskar utvecklade en exempelapplikation riktad till utvecklare för att visa hur man använde de nya funktionerna som det nya bibliotek BIF möjliggjorde. Applikationen utvecklades både i Java och C# för att visa hur det användes på olika plattformar.

  Tekniker/Metoder: Java, C#, XML, SVN, Swing, Ant, Eclipse, Visual Studio

 • CGI - Bankgirocentralen

  2008 - 11

  Backend utvecklare - Java

  Oskar arbetade med Bankgirocentralens e-fakturasystem vilket innebar att han var med och föreslog vilka ändringar som var nödvändiga, designade, testade och implementerade dem samt löste gamla fel i systemet. E-fakturasystemet är en flertrådad applikation och under sin tid på Bankgirocentralen skrev Oskar om den interna arkitekturen vilket gjorde att applikationen endast krävde ca 10% av det antalet trådar den behövde innan. Detta drog ned minnesanvändningen drastiskt. Han utvecklade även en ändring som gjorde att e-fakturor kunde skickas ut när kunderna valde det istället för endast en gång dagligen samt förbättrade
  algoritmen för inläsning av nya e-fakturor.

  Tekniker/Metoder: Java, Struts, JDBC, DB2, XML, HTML, CSS, SVN, Tomcat, UNIX, Ant, Eclipse

Kompetensområden

Anställningar

Utbildningar

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Fabian Sagström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
+46 707 26 28 72
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25