Dela

Niclas Jonsson

 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare

Översikt

En PMI (PMP) certifierad projektledare med lång erfarenhet inom telekom och projektledning. Antar gärna utmaningar inom ledning- och styrning, men även affärs- och verksamhetsutveckling.

Egenskaper

En ambitiös, engagerad, noggran och målinriktad projektledare med stort fokus på nöjda kunder. Besitter god analytisk förmåga och lägger stor vikt vid kvalitet och struktur. Hög social kompetens och förmåga att kommunicera med individer på alla nivåer.

Konsultens CV

 • TeliaSonera Sverige AB, Sundsvall

  2017 -

  Teamledare

  Teamledare på TSS IT i ett (av två) leveransteam inom Billing som arbetar med transformationen till nya målplattformar. Teamet (ca. 15 personer)
  implememterar anpassningar i Oracle BRM och andra angränsande system inom ramen för E2E MM Mobile (det mobila projektet inom IT-transformationen på Telia).
  Uppdraget innebär framför allt planering, koordinering, styrning/ledning och uppföljning av IT-design/utveckling.

 • TeliaSonera Sverige AB, Sundsvall

  2016 - 17

  Systemspecialist, Kravanalytiker, Utredare

  IT Solution Expert/Business Analyst på TSS IT i ett (av två) leveransteam inom Billing som arbetar med transformationen till nya målplattformar. Det Agila teamet implememterar anpassningar i Oracle BRM och andra angränsande system inom ramen för E2E MM Mobile (det mobila projektet inom IT-transformationen på Telia). Uppdraget innebär framför allt
  - delta och bidra med specialistkompetens inom systemområdet i diverse
  utvecklingsprojekt.
  - kravfångst och lösningsspecifikation i utvecklingsprojekt.

 • TeliaSonera Sverige AB, Sundsvall

  2015 - 16

  Projektledare

  Projektledare på TSS IT i uppdraget ARFT (Sweden). Projektet
  implememterar en volymreskontra i SAP med integrationer mot target
  system (Oracle/RxDOD) för Kundhantering, Orderhantering och
  prissättning/fakturering. Uppdraget innebär framför allt
  - planering, koordinering och uppföljning av IT-utveckling i den svenska
  delen av ARFT-projektet

 • TeliaSonera Sverige AB, Sundsvall

  2014 - 15

  Projektledare

  Projektledare på TSS IT i uppdraget RR2R Sweden. Projektet tar fram en
  ny middleware-platform för insamling och formattering av intäktsfiler från
  legacy-system för vidarebefordran till GL- och AR-system.
  Uppdraget innebär framför allt
  - planering, koordinering och uppföljning av IT-utveckling i projektet

 • Netcom Norge

  2013 - 13

  Projektledare, utredare

  Projektledare på TSS IT i uppdraget Kontant prestudy.
  Projektet/förstudien kartlade Billing systemet Kontants funktioner och dess
  integrationer mot andra system. Syftet var att hitta potentiella områden för
  förbättringar och effektivisering.
  Uppdraget innebär framför allt
  - planering, koordinering samt utredning och analys

 • TeliaSonera Sverige AB, Sundsvall

  2011 - 15

  IT Solution Expert

  IT Solution Expert på TSS IT Billing för mobila rating och billingsystem.
  Uppdraget innebär framför allt att
  - driva IT-uppdrag inom verksamhetsområdet
  - koordinera och styra förvaltningsarbetet och samarbetet mellan
  förvaltningsleverantörer och utecklingsleverantörer.
  - delta och bidra med specialistkompetens inom systemområdet i diverse
  utvecklingsprojekt.
  - kravfångst och lösningsspecifikation i utvecklingsprojekt.
  Uppgifter I uppdraget; Projektledning, Verksamhetsutveckling, Kravställare, Testledare,
  Testare, Utredare

 • Dewire AB, Sundsvall

  2008 - 11

  Teamledare

  Affärs- och verksamhetsutveckling i Dewires satsning på ett
  kompetenscenter inom Billing
  Roller I uppdraget var Teamledare, uppdragsledare, verksamhetsutvecklare.

 • TeliaSonera Sverige AB

  2000 - 10

  Projektledning, testledning, test, utredning etc.

  Under denna period var Niclas delaktig I ett flertal uppdrag på Telia där han arbetarde som projekledare, testledare , testare, utredare, produktutvecklare, kravställare, etc.

 • Valmet Fibertech, Sundsvall

  1999 - 00

  Projektledare, Verksamhetsutvecklare, Utbildare

  Ansvarig för introduktion och implementation av Balanced Scorecard (en metod för affärsstyrning) inom ett av tre internationella affärsområden inom koncernen.

 • Valmet Fibertech, Sundsvall

  1995 - 00

  Försäljning, projektledning, teknik

  Internationell försäljning, marknadsföring, projektledning och process- och anläggningsteknik inom ett flertal större anläggningsprojekt i framför allt Europa och Asien.

Kompetensområden

Anställningar

 • 2008 -

  Projektledare, Dewire AB

 • 2000 - 2008

  Business consultant, Telia Prosoft/Ki Consulting

 • 1995 - 2000

  Projektingenjör, Vamlet Fibertech

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Project Management Professional Preparation, Stockholm

 • 2006 - 06

  Project Management Professional (PMP)), PMI, Stockholm

 • 1996 - 05

  Diverse utbildningar inom marknad och teknik, Stockholm/Sundsvall

 • 1991 - 95

  Industriell Ekonomi, inriktning Industriell Marknadsföring, Luleå tekniska universitet

 • 1990 - 90

  Säljskola, Electrolux, Sundsvall

Visa mer

Intresserad? Kontakta