Dela

Sara Wetterling

 • Projektledare, Teamledare, Förändringsledare.

Översikt

Med sin långa erfarenhet som projektledare kombinerat med sina uppdrag som kundansvarig, teamchef och ledningsgruppsarbete så besitter Sara förmågan att förstå både verksamhetens behov och den individuella teammedlemmens bidrag till helheten i ett projekt. Genom hela sitt arbetsverksamma liv har Sara jobbat i en internationell miljö och är väl insatt i hur man driver projekt på distans.

Sara är en mycket driven, entusiastisk och uppskattad projektledare som har en historik av framgångsrika projektleveranser och levererar alltid med kvalitén i fokus. Hon är uppskattad av såväl kollegor som kunder och har en genuin omtanke kring sina medarbetare.

Sara har erfarenhet av samtliga delar inom projektledningsyrket: Planering, uppföljning, resursallokering, budget och ekonomisk uppföljning, riskhantering, ärendehantering, kvalitetsuppföljning och rapportering. Sara är väl förtrogen med modeller som PPS, och agila metoder som Scrum och Kanban.

Egenskaper

Sara har ett stort intresse för människor, har lätt för att samarbeta, samt en lång branscherfarenhet vilket gör att hon snabbt sätter sig in i nya projekt och utmaningar inom verksamheten. Hennes arbete kännetecknas av hög kvalitet och leverans på utsatt tid i en internationell miljö.

Konsultens CV

 • Bredbandsforum

  2018 -

  Projektledare

  Sara har kartlagt de regionala bredbandskoordinatorernas behov och önskemål på ett nytt digitalt verktyg för dialog, information och erfarenhetsutbyte i koordinatorsnätverket.

  Sara har inventerat befintliga verktyg på marknaden avseende funktionalitet, pris, användbarhet och säkerhet.

  Sara har tagit fram beslutsunderlag för inköp av nytt/nya verktyg för dialog, information och samverkan i koordinatorsnätverket.

  I uppdraget ska Sara utbilda och stödja sekretariatet och bredbandskoordinatorerna vid införandet av den nya lösningen.

 • Nasdaq

  2017 - 18

  Huvudprojektledare

  Uppdrag: Sara har för Nasdaqs räkning lett ett projekt för att anpassa interna system till nya EU-regelverk. I detta arbete har den största delen av implementationen utförts av en extern 3e partsleverantör som rapporterat direkt till Sara. Inom Nasdaq påverkades flera olika verksamheter och Sara har suttit som "spindeln i nätet" för att hålla ihop och jobba mot det gemensamma målet att bli godkända på marknaden.

  Ansvar: Koordinera arbetet mellan 3e partsleverantör och de interna verksamheterna. Rapporterade direkt till styrgruppen där VDar för de olika juridiska enheterna satt. Hade direktrapporterande från respektive "Stream" från Krav, Utveckling, Test, Förvaltning och Migrering. Jobbet innefattade att sätta och underhålla huvudprojektplanen, leda utveckling och verifikation för både tredjepartslösning samt interna system, koordinera arbetet inom olika interna affärsområden samt planera för integrationstestning och acceptanstest. Då ett av Nasdaqs viktigaste mål är 100% kvalité och säkerhet var en stor del av jobbet att se till att den interna processen för kvalité efterföljdes.

 • Nasdaq

  2013 - 16

  Projektledare

  Uppdrag: Projektledare för tradingdelen av anpassat börssystem till börsen i Istanbul. Ett av Nasdaqs då största leveransprojekt till en extern börs. Projektet inkluderade även ett omfattande program för kompetensöverföring då kunden skulle ta över efter överlämnande till produktion.

  Ansvar: Budgetplanering för +20 000 h/år uppdelat på tre faser under 2 års tid med ca 30 personer i projektteamet. Uppdraget innefattade att sätta projektplanen tillsammans med programmet/kunden och vara delaktig i ett tidigt skede för att gå igenom kravbilden för såväl funktionalitet som kompetensöverföring. Sara var ansvarig för resursallokering, planering, implementation och leverans av systemet till kund. En stor del av projektet innefattade att initiera, planera och driva ett mentorprogram där kunden hade anställda som jobbade i projektet i Stockholm. Sara var en av de drivande personerna i mentorprogrammet. Rapporterade till programledaren och tog en aktiv del i integrationen av de åtta olika produkterna som levererades tillsammans.

 • Nasdaq OMX

  2011 - 13

  Förändringsledare

  Uppdrag: Att inom tradingorganisationen för de externa kunderna driva strategiskt och operationellt arbete. Uppdraget innefattade även personalansvar för ett team om ca 10 testingenjörer med olika nationalitet. Medlem i ledningsgruppen där fokus låg på företagsmål och förbättringar inom organisationen. Under året lades även grunden för och implementerades "Nasdaq OMX test engineer trainee program" som Sara var en av de drivande personerna bakom.

  Ansvar: Företagets mål var att leverera transaktionstunga system med förstklassig kvalité. Saras ansvar låg i att se till att testteamet fick de bästa förutsättningarna för att utföra och utvecklas i sitt dagliga jobb. I Saras uppgifter fanns daglig kommunikation med teammedlemmarna, hålla i teammöten och medarbetarsamtal samt organiserande av workshops och teamevents. I uppdraget låg även att välja ut och rulla ut ett nytt testverktyg i flera av organisationerna på företaget. Saras ansvar inkluderade även teamplanering och budget, rekrytering och lönesamtal samt löpande personalärenden.

 • Nasdaq OMX

  2007 - 10

  Projektledare och Kundansvarig

  Uppdrag: Projekt- och kundansvarig för en amerikansk derivatbörs. Ansvarig för budget, systemutvecklingen av nya releaser och planering av personal för ett team om 20 personer.

  Ansvar: Sara ansvarade för den totala leveransen av ca ~20 000 utvecklingstimmar per år för kunden och mötte resultatet 3 år på raken. Rollen innefattade att organisera teamevents och workshops, vara moderator i diskussioner kring krav, utveckling och test. Planera projektet och även överlämning till supportorganisationen vid färdig leverans. Främsta motparten hos kund var CTO med tillhörande team. Mottog den bästa bekräftelse från kunden för lång och trogen tjänst.

 • OMX

  2004 - 07

  Förvaltningsledare

  Uppdrag: Förvaltningsledare för en amerikansk derivatbörs med löpande releaser till det implementerade tradingsystemet.

  Ansvar: Sara ansvarade för den dagliga supporten till kunden. Jobbet innefattade att koordinera den dagliga supporten, hantering av alla incidenter inrapporterade av kunden. Planering, budget och tidplan för leveranserna. Kunddialogen kring krav, dokumentation och implementation samt workshops och riskhantering för att säkerställa kvalitén hos kunden.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Projektrevision, Change Management, Compliance, Information Management, Metodstöd, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Strategisk planering, Utbildning, Verksamhetsanalys, Workshopledning, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Projektledning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, KANBAN, Parprogrammering, Scrum, TDD - Test Driven Development, Continious Delivery

 • - Ledarskap

  Det coachande ledarskapet, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning, Agile project systems, Contract management, Projektadministratör/assistent, Event Management, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetsledning

 • - Test & Verifiering

  Quality center, Testledning, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstestledning

 • - Branscherfarenhet

  Media, Bank & Finans

 • - Roller

  Organisations-och Processkonsult, Testledare, Coach, Kvalitetsansvarig, programledare, Projektadministratör, Workshopledare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Riskansvarig, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Lobbying, Sociala medier, Engelska

Anställningar

 • 2002 - 2016

  Projektledare, Förändringsledare, Nasdaq

 • 2000 - 2001

  Testledare, Icon Medialab

 • 1999 - 2000

  Systemutvecklare, ICL

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Scrum Master, Informator

 • 2011 - 11

  Chefscoachning, Wise Consulting AB

 • 2005 - 05

  Ledarskapsutbildning för Icke-chefer, Mgruppen

 • 1998 - 99

  Systemering och Programmering, Högskolan för Kreativ datavetenskap

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363