Dela

Andreas Ljungeskog

 • Systemutvecklare
 • Javautvecklare

Översikt

Andreas är en lagspelare med god samarbetsförmåga som alltid sätter kundens önskemål i fokus. Han har mångårig erfarenhet ifrån utvecklingsprojektens olika faser, har bred teknisk kompetens och kvalitetskänsla. Han arbetar gärna med hela stacken men hans arbetsuppgifter på senare år har främst rört systemintegrationer, systemmodellering och arkitektur, webbserverkonfiguration samt Java EE backend utveckling.

Egenskaper

Andreas är en lugn och metodisk utvecklare som jobbar strukturerat och analytiskt. Han har en god förmåga att arbete både självständigt så väl som i samarbete. Han lämnar inget till slumpen och tar ett helhetsansvar för sina lösningar.

Konsultens CV

 • Statens Jordbruksverk

  2016 -

  Systemutvecklare

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling och systemmodellering.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med teknisk kunskap både vid tekniskt underhåll av befintlig applikation men också främst vid vidareutveckling och införande av ny funktionalitet.
  UPPDRAG: Uppdraget är i löpande i form av teknisk förvaltning och vidareutveckling i form av agila sprintar för att anpassa stödsystemet efter nya önskemål och processförändringar av kunden.
  TEKNIK/METOD: Java EE, EJB3, AngularJS, REST, JMS, PostgresSQL, CQRS
  KUNDNYTTA: Resultatet av detta förvaltningsuppdrag är ett kundsystem anpassat helt efter kundens önskemål och format efter nya processer, arbetssätt och/eller införande av nya tekniska tjänster.

 • Telia Company AB

  2016 - 16

  Systemutvecklare

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med domänkunskap vid kravframtagning och teknisk kunskap vid framtagning av teknisk plattform samt införande av detta tillsammans med kund.
  UPPDRAG: Uppdraget gick ut på att ta ett befintligt system som utförde denna uppgift och migrera in och utveckla detta i ett redan existerande stödsystem för att komma närmare källdata och minska antalet stödsystem som kunden använder sig av.
  TEKNIK/METOD: Java EE, EJB3,QueryDSL, AngularJS, REST, SQL
  KUNDNYTTA: Efter projektleverans kan kunden stryka ett system ifrån systemkartan och har nu ytterligare en systemkoppling mindre. Man slipper nu även ha separata behörighetsmodeller då den befintliga i målsystemet nu går att återanvända.

 • Telia Company AB

  2015 - 15

  Systemutvecklare / Systemarkitekt

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med domänkunskap vid kravframtagning och teknisk kunskap vid framtagning av teknisk plattform för införandet och utvecklandet av ett nytt nätkartesytem.
  UPPDRAG: Uppdraget gick ut på att ta fram ett integrerat stödsystem för att kunna visualisera nätelement på kartbilder. Informationen hämtades ifrån ett stödsystem med inventarieinformation.
  TEKNIK/METOD: Java EE, Dropwizard, REST, SQL, Gradle
  KUNDNYTTA: Efter projektleverans har kunden nu ett kundanpassat system för att visualisera sina nätelement samt de kopplingar de har. Ett perfekt hjälpmedel vid nätplanering för att exempelvis kunna hitta trånga sektorer och felande förbindelser.

 • Telia Company AB

  2014 - 16

  Systemutvecklare

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med domänkunskap vid kravframtagning både vid tekniskt underhåll av befintlig applikation men också vid deltagandet i projekt för vidareutveckling samt införande av ny funktionalitet.
  UPPDRAG: Uppdraget är i löpande i form av teknisk förvaltning och vidareutveckling i form av kvartalsvisa projekt för att anpassa stödsystemet efter nya önskemål och processförändringar av kunden.
  TEKNIK/METOD: Java EE, SOAP, REST, JSP, GWT, SQL, EJB3, JPA
  KUNDNYTTA: Resultatet av detta förvaltningsuppdrag är ett kundsystem anpassat helt efter kundens önskemål och format efter nya processer, arbetssätt och/eller införande av nya tekniska tjänster.

 • Telia Company AB

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med teknisk kompetens då den tekniska integreringen skulle tas fram och då interfacekontrakt skulle spikas.
  UPPDRAG: Uppdraget gick ut på att koppla samman en befintlig kundportal och integrera denna mot ett större standardsystem. Mycket anpassningar gjordes för att kundinformation och informationsmodeller skulle stämma systemen emellan.
  TEKNIK/METOD: Java EE, SOAP, SQL
  KUNDNYTTA: Efter projektavslut så har kunden sammanstrålat mycket information som tidigare varit spridda mellan flera system att nu samexistera under ett tak och därmed ha en gemensam plats att få en överblick på.

 • Transmode Systems AB

  2013 - 15

  Systemutvecklare / Systemarkitekt

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med domänkunskap vid kravframtagning och teknisk kunskap vid framtagning av teknisk plattform för införandet och utvecklandet av kundportal. Han låg även bakom hur portalen strukturerades och modellerades tekniskt samt hur den tekniska stacken skulle se ut.
  UPPDRAG: Uppdraget gick ut på integrera emot kundens egna MTOSI interface och använda sig av denna information för att knyta relevant data till respektive kund och på detta sätt på ett enkelt och förståeligt sätt ge dem ett verktyg att kunna överblicka sitt kunddata.
  TEKNIK/METOD: Java EE, EJB3, JPA, GWT, GIT, Mockito, JUnit, Guice, GIN, Gradle, MariaDB, SQL
  KUNDNYTTA: Den framtagna kundportalen ger möjlighet för slutkunden att på ett enkelt och förståeligt sätt få överblick på sitt kunddata utan att nödvändigtvis kunna en massa om telekom domänen. Den ger även Transmode ett verktyg som de kan använda vid in försäljning av deras egna tjänster och produkter då det är lätt att visa och resonera kring informationen som visas.

 • Telia Company AB

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  ARBETSUPPGIFTER: Andreas arbetsuppgifter bestod av allt från kravutredning, framtagning av lösningsförslag till utvecklingen av systemstöd för hantering av IPv6.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med tekniskt kunnande och systemkunskap och var delaktig i utvecklandet av nya funktioner och verktyg.
  UPPDRAG: Utvecklings uppdraget som drevs av Persistent Solutions innebar en systemförändring för att stödja införandet av IPv6, vilket bl.a. innebar utveckling av flertalet nya externa systeminterface och även nya verktyg i det befintliga OSS systemet.
  TEKNIK/METOD: Java, Java EE, GWT, JavaScript, Ajax, C, TCSH och HTML.

 • Telia Company AB

  2008 - 13

  Systemutvecklare

  ARBETSUPPGIFTER: Systemutveckling, systemmodellering och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG: Andreas bidrog med domänkunskap vid kravframtagning både vid tekniskt underhåll av befintlig applikation men också vid deltagandet i projekt för vidareutveckling samt införande av ny funktionalitet.
  UPPDRAG: Uppdraget är i löpande i form av teknisk förvaltning och vidareutveckling i form av kvartalsvisa projekt för att anpassa stödsystemet efter nya önskemål och processförändringar av kunden.
  TEKNIK/METOD: Java EE, SOAP, JSP, GWT, SQL
  KUNDNYTTA: Resultatet av detta förvaltningsuppdrag är ett kundsystem anpassat helt efter kundens önskemål och format efter nya processer, arbetssätt och/eller införande av nya tekniska tjänster.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Dos, iOS, Mac OS, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Android, Linux, Red Hat, Solaris, Symbian, Windows XP, VM, VmWare ESXi, Windows 7

 • - Databashanterare

  MS Access, SQLite, MS SQL-server, mySQL, Oracle, Postgresql

 • - Affärssystem

  Agresso, agDA PS

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Cucumber, Docker, Elasticsearch, Netbeans, Node.js, Protractor, RabbitMQ, Selenium, Spring, TIBCO, Atlassian Jira, Eclipse, Gradle, Jenkins, Jira, JMS, Maven, Modelleringsverktyg, Office 365, SoapUI, Wildfly, Visio, Git, J2EE, JBoss, JDBC, MS Explorer, MS Office, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  Angular 2, JavaFX, Matlab, PHP, PowerShell, Scala, Spring, Typescript, AngularJS, C, CSS, HTML5, Javascript, Jquery, JUnit, MVC, Servlets, SSL, Unix Shell script, EJB, HTML, Ingres, J2SE, JSP, Rest, SOAP, SQL, Webservices, XML, XSD, IntelliJ, Java

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  RUP/UP, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Continuous Integration, LEAN, Parprogrammering, Processer och metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Styrelseledamot

 • - Projektfaser

  Produktionsinförande, Förstudie, Införande och överlämning, Test, Drift, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Projektledning, Administrativ delprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning

 • - Fast datakommunikation

  TCP/IP, Datakommunikation allmänt, Unix

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt, Datadrift/övervakning

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Kryptering

 • - Databaser

  DBA, Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datamodellering, Ingres, Postgresql

 • - Systemtyper

  Inbyggda system, Systemarkitektur - systemnivå, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, Affärssystem, OSS (Operational Support Systems)

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Fysik, Matematik, Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 3 år, Högskoleingenjör

 • - Roller

  Enterprise Architecht, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testare, Utredare, Arkitekt, Databasadministratör, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Videoredigering, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2012 -

  Systemutvecklare / IT Konsult, Knowit Jönköping AB

 • 2008 - 2012

  Systemutvecklare / IT Konsult, Persistent Solutions AB

 • 2007 - 2008

  Utvecklare Inbyggda System, Kapsch TrafficCom AB

Utbildningar

 • 2004 - 07

  Högskoleingenjör Medieteknik 120p, Jönköping University

 • 1999 - 02

  Naturvetenskaplig Linje (Inriktning Datateknik), Erik Dahlbergsgymnasiet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779