Dela

Josefine Lindbo

 • Systemutvecklare
 • BI-utvecklare
 • DW-utveckare

Översikt

En komplett systemutvecklare med erfarenhet från roller som arkitekt på olika nivåer, DBA, programmerare, testare, kravställare, utvecklare och optimerare av dataflöden, migreringar och flödeslogik till design och systemkommunikation.

Hon har arbetat i många olika miljöer och i flera språk, tyngdpunkten har dock varit Oracles databaser och kringsystem till dessa. På senare tid har arbetet till större del varit i Hadoop på AWS med utvecklingframför allt med hjälp av Java Spark och python.

Josefine trivs som bäst när hon får jobba nära verksamheten och dess mål och omsätta krav och behov till tekniska lösningar av hög kvalitet. Hon har arbetat mycket med system där hon hanterat stora volymer och där prestanda varit en kritisk faktor.
Josefine har under de senaste åren skolat in sig mer mot BI-området och dess teknologier. Bland annat har hon gått kurser i finansiell analys, R och Machine Learning.

Egenskaper

Det finns få områden som Josefine inte varit i kontakt med och hon använder sin omfattande erfarenhet att sätta sig in i nya problemställningar och teknologier på ett effektivt sätt.
Hon har alltid kundens mål i fokus och strävar efter bästa möjliga lösning sett till förutsättningarna. Som person är Josefine utåtriktad, glad och nyfiken.

Konsultens CV

 • SBAB Bank

  2017 -

  BI-utvecklare Oracle

  Vidareutveckling och förvaltning av integrationer i Oracle mellan bankens olika system.
  Bl.a. system för gallring enligt PUL/GDPR och anpassningar för IFRS9.

 • MTG

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  Molnbaserat DW, projekt att flytta finansiell rapportering från legacy Oracle DW till molnet. Utredning och synliggörande av existerande affärsregler, migrering av affärsreglerna till nya extrakt och transformationer; att användas direkt av analytiker men också vidare aggregeras för att användas i Birst i fördefinierade dashboards.
  Miljö: Hadoop på AWS, Spark, S3, Hive, Presto, Exasol, Birst. Python, Java, Oracle PL/SQL
  Agile, scrum

 • Kindred (Unibet)

  2013 - 16

  Systemutvecklare

  Underhålla och vidareutveckla Data Warehouse för att stödja funktioner för extern och intern finansiell rapportering. Underhålla och bygga ETL-processer, avstämning av information från källsystem, Apexrapporter etc. Assistera vid avstämning och finansiella rapporter, audits och rapportering till myndigheter.
  Miljö: Oracle 11 PL/SQL, Apex, Toad, Qlikview, Jira, Subversion
  Agile (Kanban/Sprints)

 • Gina Tricot

  2012 - 12

  Utredning/dba

  Behovsanalys
  Utredning av licensbehov och alternativ för att bygga en stabilare plattform för framtida behov. Ny databasinstans för arkiverade transaktioner och migrering av arkivdata från produktionsmiljö. Miljö Oracle (Windows)

 • ComHem

  2012 - 13

  Systemutvecklare

  Projekt att skriva om processer för onDemand-tjänster med målet att förbättra prestanda och minska belastningen på kundtjänst.
  Projekt att utforma ett nytt system för hantering av nummerportering mellan operatörer. Även här var målet att minska antalet fel och byta integrationsplattform.
  Språk: PL/SQL, OracleForms 6 och 10 (Databas Oracle 11)
  Versionshantering: Subversion/Tortoise
  Verktyg: Jira, Toad, QualityCenter, EnterpriseArchitect
  Agile Scrum

 • Aristocrat Lotteries (ACE Interactive)

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Projekt för ombyggnad av systemstrukturen
  Projekt för ny process för ekonomisk avstämning
  Projekt att implementera nya finansiella rapporter
  Språk: PL/SQL (Databas Oracle 11)
  Versionshantering: Perforce
  Verktyg: Toad, Rally, QualityCenter, EnterpriseArchitect
  Scrum

 • Tele2

  2006 - 11

  Systemutvecklare

  Förvaltning och utveckling av ett system för nätplanering och implementation av utrustning och förbindelser.
  Ansvarig för unixspecifika konfigurationer samt för webservicar och javakod i systemet.

  Exempel på projekt och roller:
  * Gemsamt register för stationsinformation delat av fem olika system på olika plattformar.
  * Kundbrev; Insamling av data om uppdaterade ordrar och generering av excel-fil med underlag som tillsammans med bifogade mätprotokoll skickas som email.
  * Nytt delsystem för användarhantering.
  * Planering och strategi för deploymentrutiner för gruppen.
  * Tekniskt ansvarig för införande av webbaserad användardokumentation.
  * Ansvarig för uppgradering till Oracle 10 och byte av teckenset till UTF8.

  Miljö: Oracle DB 9, 10, 11; Forms/Reports 10; PL/SQL; JDeveloper 9, 10; Oracle Application Server 10; Oracle WLS 11; Java 1.4, 1.5, 1.6 ;Linux; ITIL ;WebWorks ePublisher

  Versionshantering: MS VisualSourceSafe

 • AstraZeneca

  2005 - 06

  Systemutvecklare

  Systemuteckling i System Score, ett system för uppföljning av kostnader inom AstraZenecas läkemedelsproduktion.

  Miljö/Verktyg/Metod: Oracle 9, PL/SQL
  Versionshantering: CVS
  Metod: RUP, UML

 • AstraZeneca R&D

  2003 - 04

  Systemutvecklare

  project XMOS
  Utveckling av ny auditlösning i system AMOS (AstraZeneca MOnitoring System) för att förbättra prestanda, minska diskutnyttjande och följa nya riktlinjer i FDA CFR part 11.
  Migrering av befintlig audit trail från samtliga kliniska studier till ny strukur.

  Roller:
  Analys, design, utformande av krav-, design- och testspecifikationer, utveckling (PL/SQL) samt tester.
  Även ansvarig för delsystemet Audit i AMOS, och delansvarig för testmiljöer i unix i projektet.

  Miljö/Verktyg/Metod:
  Oracle 8.1.7, 9.0.2, PL/SQL,
  Unix (Sun Solaris)

 • AstraZeneca R&D

  2003 - 03

  Systemutvecklare

  project Cobra
  Uppgradering av system AMOS från version 3.3 till 3.4.
  Roll:
  Programmering (PL/SQL), testspecifikationer, testning.

  Miljö/Verktyg/Metod:
  Oracle 8.1.7, PL/SQL

 • AstraZeneca R&D

  2002 - 02

  Systemutvecklare

  projekt AHOY
  Utveckling av applikation för batchvis inladdning av kliniska data från XML-filer till system AMOS. I projektet ingick även att utveckla ett webbaserat gränssnitt för beställning av jobb och redovisning av körningar. Även framtagande av design- och testspecifikationer samt testning ingick i uppdraget.
  Roll:
  Systemutveckling, Krav, testspecifikationer, testning, design
  Miljö/Verktyg/Metod:
  Oracle 8.1.7, Java 1.3 + Xerces, PL/SQL, shell scripts (Sun Solaris)

 • EMM Marketplace

  2000 - 01

  Systemutvecklare

  Ett produktutvecklingsprojekt för e-handel mellan företag.

  Roll:
  Javautveckling, samt stored procedures för de tillfällen då WebLogics SMP inte gav systemet tillräckliga prestanda.

  Miljö/Verktyg/Metod:
  Java EJB, PL/SQL, BEA WebLogic, Oracle db i Sun Solaris -miljö

 • Yesbox

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  Utveckling av en reklamfinansierad website som bl a skulle erbjuda gratis e-post och ge poäng åt medlemmarna. Applikationen lagrade alla grafikinställningar och texter i databasen, vilket medförde ett mycket dynamiskt och användaranpassat gränssnitt, och även e-posthanteringen skedde i databasen.
  Roll:
  Databasdesign, DBA för projektet och utvecklare

  Miljö/Verktyg/Metod:
  Oracle 8 på Linux och Solaris, Apache, Java (app) och JSP (gui), PL/SQL och Java i databasen.

 • ASG Direct

  1999 - 99

  Databasarkitekt/Systemutvecklare

  Utveckling av logistiksystem
  Projekt för utveckling av ett system för hemleverans av varor beställda över nätet. Syftet var att en användare efter att ha handlat varor (även matvaror) i en webshop skulle kunna ange önskat datum och en ungefärlig tidpunkt för leverans. Systemet hanterade sedan logistiken från leverantörens lager via omlastningspunkter till budbilarnas ruttplanering och slutleverans till kunden. Systemet var ett flerskiktssystem med webb. Och handdatorgränssnintt byggt mestadels i Java och PL/SQL.
  Roll:
  Ansvarig för design och implementation av databasmodell, programmering av databaslager. DBA för projektet.
  Miljö/Verktyg/Metod:
  WebLogic, Sun Solaris i kluster, Oracle 8 med HA-lösning, Java, PL/SQL, RUP, UML, PowerDesigner

 • WM-data Scania AB

  1999 - 99

  Systemutvecklare

  Utveckling i PL/SQL av batchmoduler för Scanias resursallokeringssystem FAIN/PRAL.

  Miljö/Verktyg/Metod:
  WebLogic, Sun Solaris i kluster, Oracle 8 med HA-lösning, Java, PL/SQL

 • WM-data

  1996 - 98

  Systemutvecklare/DBA

  Projekt/produkt Intrade
  Utveckling i PL/SQL av batchmoduler för Scanias resursallokeringssystem FAIN/PRAL.
  Roll:
  DBA för utvecklingsprojekt, databasdesign

  Miljö/Verktyg/Metod:
  Oracle 7, 8 HP, Java, C++

 • Kuwait Petroleum Svenska A

  1994 - 96

  Systemutvecklare

  Drift och vidareutveckling av transaktionsintensiva ekonomi- och lagersystem i Oracle/Unix-miljö

Kompetensområden

 • - Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, Ratten/Pilen, TDD - Test Driven Development, XP (Extreme Programming), Continious Delivery, Continuous Integration, ITIL, RUP/UP, Agila metoder allmänt, KANBAN, Parprogrammering, Scrum

 • - Ledarskap

  Mentor

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Implementation, Test, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Projektledning, Agile project systems, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Integrationstest, Systemtestning

 • - Databaser

  Ingres, Databasadministration, DBA, MongoDB, Datalager, Postgresql, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datamodellering, Datawarehousing, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Nätverk och kommunikation, Windowsapplikationer, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Billing-system, Internet of Things, Ärendehanteringssystem, e-handel, Finanssystem, Lagerhanteringssystem, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Fordon, Stat/kommun/Landsting, Säkerhet, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Media, Transport/Spedition/Flyg, Bank & Finans, Forskning och utveckling (FoU), Läkemedelsindustri, Postorder/ e-handel, Service/Tjänster, Spel, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  e-learning, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Kravanalytiker, Scrum master, Systemanalytiker, Team-ledare, Testare, Databasadministratör, Delprojektledare, Lösningsarkitekt, Teknisk projektledare, Utredare, Designer, Systemförvaltare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Machine Learning Foundations: A Case Study Approach, MOOC Coursera/University of Washington

 • 2016 - 16

  Cloud Computing Concepts, MOOC Coursera/University of Illinois at Urbana-Champaign

 • 2016 - 16

  The Language and Tools of Financial Analysis, MOOC Coursera/University of Melbourne

 • 2015 - 15

  R Programming, MOOC Coursera/Johns Hopkins University

 • 2015 - 16

  Python 2.7, MOOC Coursera/University of Michigan

 • 1993 - 94

  Fristående kurser, Karlstad Universitet

 • 1990 - 93

  B.Sc, Computer Science, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336