Dela

Christoffer Lindahl

 • Systemutvecklare

Översikt

Christoffer är en teamspelande Systemutvecklare som är positiv och stresstålig. Han har erfarenhet av utvecklingsprojektens alla olika faser, från kravhantering och utveckling till test och release.

Christoffer arbetar även som målvaktstränare för gymnasieelever på Sandagymnasiet i Jönköping. Som målvaktstränare utvecklar och inspirerar han framtida målvaktsstjärnor.
Utanför jobbet spelar Christoffer innebandy i Jönköpings IK i Allsvenskan. Där han är precis som i jobbkarriären en spelare med ledaregenskaper och som sprider glädje och energi till sina lagkompisar. Från idrottskarriären finns det mycket att ta med in i arbetslivet. Såsom samarbete, långsiktig utveckling och hur man får ut max ur en individ samt grupp.

Egenskaper

Christoffer har sina styrkor i samarbete, han har ett stort driv i att lära sig nya saker och att hela tiden hitta rätt lösning till rätt problem.

Christoffer tar sig med ett brinnande engagemang in i varje uppdrag han tar sig an. Han strävar efter att alltid ligga i teknisk framkant och har en stark förmåga att sätta sig in i kundens verksamhet.

Konsultens CV

 • Jordbruksverket

  2017 -

  Systemutvecklare

  ROLL -
  Systemutvecklare vid förvaltning och vidareutveckling av olika system.
  ARBETSUPPGIFTER -
  Systemutveckling, systemmodellering, kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG -
  Implementering av nya krav och funktionalitet, utredning av systemfel, samt kravutredning och supportärenden i ett förvaltningsteam som hanterade flera olika system. Deltagande i mjukvarugrupp för att bestämma ramverk som ska användas vid front-end utveckling.
  UPPDRAG -
  Uppdraget utfördes i löpande form inom ett team. Arbetssättet var agilt med hjälp av Scrum och två-veckorssprintar. Systemförvaltare bidrog varje sprint med krav som teamet hanterade.
  TEKNIK/METOD -
  Java EE, AngularJS, SQL, EJB3, AngularJS, Javascript. HTML, CSS, Mockito, JUnit, GIT.
  KUNDNYTTA -
  Resultaten av dessa förvaltningsuppdrag var system som anpassades efter kundens krav, behov och önskemål.

 • Stor svensk telekomoperatör

  2016 - 16

  Systemutvecklare/Kravutredning

  ROLL -
  Chistoffer hade ledande ansvar för för införande av Nodval komponent i befintligt system.
  ARBETSUPPGIFTER -
  Christoffer skötte planering, utdelning av uppgifter samt kontinuerlig uppföljning av projektet.
  PRESTATION I UPPDRAG -
  Christoffer var den första i utvecklingsteamet som lärde sig AngularJS och blev därför testpilot för införande av AngularJS i det stora system teamet arbetade med dagligen. Detta projekt var det första som utvecklades i AngularJS i systemet.
  UPPDRAG -
  Utveckling av portalsida samt dess underliggande sidor med ny teknik.
  TEKNIK/METOD -
  AngularJS, JSON, Javascript
  KUNDNYTTA Grunden lades för att fortsätta utveckla systemet med ny teknik för klientdelen. Vilket underlättar utvecklingen då moduler kan återanvändas och att applikationen flyter snabbare. Portalsidan var ett stort steg för kunden för hantering av IP-adresser. Användarvänligheten förbättrades även vid införandet av dessa sidor och grunden lades för att fortsätta att använda Angular.

 • Knowit

  2016 - 16

  Handledare/Utvecklare

  ROLL -
  Ansvarade och gav handledning till praktikant under 8 veckor.
  ARBETSUPPGIFTER -
  Övergripande ansvar för praktikants utveckling av applikation. Delade ut uppgifter och stöttade praktikanten under praktikperioden.
  PRESTATION I UPPDRAG -
  Christoffer agerade handledare och såg till att systemdelen blev färdigutvecklad.
  UPPDRAG -
  Utveckling av avskalad tjänst för att få en överblick på IP-pooler samt möjlighet till allokering av dessa.
  TEKNIK/METOD -
  HTML5, CSS3, JSON, Bootstrap, jQuery, Javascript
  KUNDNYTTA Tjänsten användes i försäljningssyfte för att visa upp vad teamet hade erfarenhet av att utveckla.

 • Wolkswagen/Porsche/Skoda/Audi

  2015 - 16

  Apputvecklare

  ROLL - Utvecklare och Förvaltare av befintliga appar.
  ARBETSUPPGIFTER - Utveckling av körjournalappar.
  Christoffer utvecklade apparna vid kampanjer eller vid andra önskemål från kund. Han agerade som ett bollplank till kunden för att bästa möjliga lösning skulle implementeras.
  TEKNIK/METOD - Android, Java, Android studio, XML
  KUNDNYTTA -
  Hjälpte kunden att nå ut till sina apputvecklare och höjde användarvänligheten i apparna.

 • Stor svensk telekomoperatör

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  ROLL -
  Systemutvecklare vid införande av en karttjänst för nätplanering.
  ARBETSUPPGIFTER -
  Systemutveckling och kravutredning.
  PRESTATION I UPPDRAG -
  Christoffer ansvarade för och utvecklade clientdelen i karttjänsen.
  UPPDRAG -
  Uppdraget gick ut på att ta fram ett integrerat stödsystem för att kunna visualisera nätelement på kartbilder. Informationen hämtades ifrån ett stödsystem med inventarieinformation.
  TEKNIK/METOD -
  HTML5, CSS3, JSON, Bootstrap, jQuery, Javascript, Cytoscape.js.
  KUNDNYTTA Efter projektleverans har kunden nu ett kundanpassat system för att visualisera sina nätelement samt de kopplingar de har. Ett perfekt hjälpmedel vid nätplanering för att exempelvis kunna hitta trånga sektorer och felande förbindelser.

 • Stor svensk telekomoperatör

  2014 - 17

  Systemutvecklare

  ARBETSUPPGIFTER -
  Systemutveckling, kravutredning, framtagning av lösningsförslag till vidareutveckling
  PRESTATION I UPPDRAG -
  Kundkontakt samt vidareutveckling av OSS system. Tekniskt underhåll av befintlig applikation men också vid deltagandet i projekt för vidareutveckling samt införande av ny funktionalitet.
  UPPDRAG - Uppdraget var i löpande i form av teknisk förvaltning och vidareutveckling i form av kvartalsvisa projekt för att anpassa stödsystemet efter nya önskemål och processförändringar av kunden.
  TEKNIK/METOD -
  Java EE, JSP, GWT, SQL, EJB3, AngularJS, Javascript. jQuery, HTML, CSS, Bootstrap.
  KUNDNYTTA -
  Resultatet av detta förvaltningsuppdrag är ett kundsystem anpassat helt efter kundens önskemål och format efter nya processer, arbetssätt och/eller införande av nya tekniska tjänster.

 • Stor svensk telekomoperatör

  2014 - 17

  Systemutvecklare/Systemförvaltare

  ROLL -
  Christoffer arbetade löpande i samarbete med kund samt med ett förvaltningsteam för att kontinuerligt lösa problem som uppstod med systemet.
  ARBETSUPPGIFTER -
  Systemutveckling och förvaltning.
  UPPDRAG -
  Kunden felanmälde till förvaltningsteam som sammanställde åtgärdspunkter och skapade ett INIT nummer för problemet. Christoffer arbetade därefter för att lösa problemen som uppstått. Detta innebar löpande kontakt med kund för att säkerställa att lösningen blev efter önskat beteende.
  TEKNIK/METOD -
  JAVA, HTML5, CSS3, JSON, Bootstrap, jQuery, Javascript, Kanban
  KUNDNYTTA Kunden var väldigt nöjd med sättet som upphittade problem hanterades. Problemen prioriterades och den löpande kontakten och kvicka responsen medgförde ofta stort beröm från kunden

 • Royal Canin

  2013 - 14

  Webbutvecklare

  PRESTATION I UPPDRAG - Kundkontakt, tekniskt ansvar och webbutveckling.
  I uppdraget ingick support, vidareutveckling och daglig drift. Dessutom utförde Christoffer nyutveckling av webbsidan.
  TEKNIK/METOD - PHP, Wordpress, Apache, Agil utveckling med nära kontakt till kundens webbansvariga.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Dos, Linux, Windows 2008 Server, VM, .NET Server, Windows 2000, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows XP

 • - Databashanterare

  mySQL, Postgresql, SQL server, SQLite

 • - Affärssystem

  Agda Classic, Agresso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Docker, Gradle, Jenkins, Maven, SoapUI, Tomcat, Wildfly, Visual Studio .NET, Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Eclipse, Git, J2EE, MS Explorer, MS Office, MS Visual Studio, Node.js, Subversion, JBoss, Jira, Office 365

 • - Utvecklingsspråk

  Android, C, C#, C++, SOAP, Webservices, Angular 2, AngularJS, EJB, Ingres, J2ME, J2SE, JSP, PHP, SQL, Typescript, XML, HTML, HTML5, IntelliJ, Java, Javascript, Jquery

 • - Hårdvara

  PC

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Kundupplevelse

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Offertutvärdering, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  TDD - Test Driven Development, Workflow management, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, Scrum, KANBAN, Parprogrammering

 • - Ledarskap

  Psykologi, Grupprocesser, Ledarskap allmänt

 • - Projektledning

  Agile project systems

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, TCP/IP

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Gateways och modem, Routrar

 • - Databaser

  Datamodellering, Databasadministration, Databaser allmänt, Ingres, Postgresql

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Systemförvaltning, Systemintegration, Windowsapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, Högskoleingenjör, Systemvetenskap

 • - Roller

  Designer, Interaktionsdesigner, Testare, Delprojektledare, Lärare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Sociala medier, Engelska

Anställningar

 • 2013 -

  Systemutvecklare, Knowit

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Målvaktsutbildning, Svenska Innebandyförbundet

 • 2015 - 15

  Jfokus, Stockholm

 • 2015 - 15

  Ledarutbildning, Svenska Innebandyförbundet

 • 2014 - 14

  Jfokus, Stockholm

 • 2010 - 13

  Högskoleingenjörsexamen inom Datateknik, 120p, Jönköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779