Dela

Maria Jonsson

 • Projektledare
 • Upphandling

Översikt

Maria Jonsson är en driven och rutinerad projektledare och ledare med lång erfarenhet från media och telekombranschen. Maria har arbetat i många olika roller, ofta i ledande befattningar. Projektledning har alltid ingått som en del i de olika rollerna och Maria har framgångsrikt drivit både stora och små projekt. Maria har gedigen kunskap om affärs- och verksamhetsutveckling förenat med IT-utveckling, om digiial transformation och om upphandling inom IT-området.

Maria har djup kompetens inom områden som projektledning, affärsutveckling, upphandling, IT-ledning, förändringsarbete, systemfunktionalitet, förvaltning och systemintegration.

Egenskaper

Maria är en driftig och utvecklingsorienterad person med gott om energi som på ett målinriktat och strukturerat sätt gärna tar sig an nya utmaningar. Maria har lätt för att sätta sig in i nya frågeställningar och ser helheter. Maria har god förmåga att snabbt förstå kundernas behov samtidigt som hon vet vilka möjligheter tekniken erbjuder.

Konsultens CV

 • MittMedia AB

  2017 -

  Projektledare

  Projektledare för MittMedias KAP projekt. Projektet ska införa MittMedias nya affärssystem Netsuite.

  Affärssystemet kommer att användas av ca 400 användare fördelade på ett 50-tal orter för att hantera B2B-affären.

  I uppdraget ingår att slutföra utvärdering och val av nytt affärssystem samt att anpassa och implementera det nya affärssystemet. Affärssystemet omfattar funktionalitet för CRM, affärs- och prislogik, orderläggning, fakturering och uppföljning samt integrationer till flera kringsystem.

 • Telia Company

  2015 - 17

  Service Delivery Manager

  Leveransansvar för Capgeminis leverans av förvaltningen av Telias RODOD plattform.

  Uppdraget leddes från Sverige och det mesta av leveransen skedde från Capgemini i Indien.

  Inom Telias transformationsprojekt hade man valt Oracles RODOD plattform som Telias target system för CRM, produktportfölj, orderhantering och billing. Uppdraget omfattade etablering och leverans av förvaltningen av Telias nytutvecklade, komplexa plattform med många integrationer till legacy. Parallellt med förvaltningen pågick flera projekt som levererade ny funktionalitet till plattformen i månadsreleaser.

 • MittMedia AB

  2014 - 15

  Ansvarig integration

  Maria ingick i MittMedia-koncernens Affärsutvecklingsledning vars ansvar var att leda MittMedias digitala transformation och ansvara för utvecklingen av nya digitala affärer.

  Maria ansvarade för integrationen och koordinationen mellan affär och IT och arbetade både med utveckling av affärsmodellerna för de nya digitala affärerna och IT-lösningarna kopplat till detta. Maria arbetade i nära samarbete med affärsutvecklare, försäljning och marknadsföring samt MittMedias interna utvecklingsavdelning och externa leverantörer.

  Exempel på projekt som Maria ansvarade för var uppbyggnaden av ett data warehouse med integrerat kunddata från olika källor, utveckling och lansering av en event guide och projekt relaterade till e-handel och förbättrad kundresa på MittMeidas sajter.

 • MittMedia AB

  2013 - 14

  IT-koordinator

  Marias uppdrag som IT-koordinator var att förena kundnyttan och affären med tekniken. Maria arbetade med att säkra nyttan av IT-system och investeringar och ansvarade för att IT-systemen mötte kund-, affär och verksamhetsbehov och att de var så kostnadseffektiva som möjligt.

  Exempel på projekt som Maria ansvarade för var lanseringen av en mobil app för e-tidningar samt introduktionen av ett system för paketering, försäljning och betalning av digitala tjänster.

 • MittMedia Förvaltnings AB

  2012 - 13

  IT-chef

  Som tf IT-chef ansvarade Maria för MittMedias IT-avdelning som utvecklade, upphandlade och ansvarade för drift och support av IT-lösningar för koncernens ca 1000 medarbetare samt för de digitala tjänster som levererades till slutkund.

 • MittMedia Förvaltnings AB

  2009 - 12

  Inköpschef IT

  Övergripande ansvar för MittMedia koncernens upphandlingar, inköp, avtal och kommersiella kontakter med leverantörer inom IT-området.

  Maria ansvarade för etableringen av inköpsmetodik och affärsmässiga avtal. Hon arbetade med optimering av IT-inköp för att minska IT-kostnaderna samt synliggöra och värdera nytta i förhållande till kostnader. Maria behöll ansvaret för inköpsfrågor även när hon fick andra uppdrag inom MittMedia.

  Exempel på projekt som Maria drev var införandet av en gemensam telefonilösning för MittMedias 1500 medarbetare.

 • Allehanda Media Ångermanland AB

  2006 - 09

  IT-chef

  Maria hade i rollen som IT-chef det övergripande ansvaret för Allehanda Medias IT-miljö.

  Budget- och personalansvar. Maria ingick i företagets ledningsgrupp och var direkt underställd VD. Hon ansvarade för och deltog i koncernupphandlingar, bl a för datakommunikation och telefoin för 1800 användare inom MittMedia koncernen.

 • Tidningen Ångermanland och AB Allehanda

  2003 - 06

  IT-chef

  IT-chef inom två mediebolag med ansvar för båda bolagens IT-miljöer.

  Budget- och personalansvar. Maria deltog i båda företagens ledningsgrupper. Maria drev flera koncernprojekt, bl a val av enhetlig klientplattform.

 • Tidningen Ångermanland

  2000 - 03

  IT-chef

  Ledning och utveckling av Tidningen Ångermanlands IT-avdelning.

  Budget och personalansvar. Maria ingick i företagets ledningsgrupp, direkt underställd VD.

 • Telia Mobile AB

  1998 - 00

  Gruppchef

  Chef för en grupp med projektledare.

  Gruppen arbetade med utveckling av tekniska stödsystem kopplade till det mobila telenätet. Maria hade budget- och personalansvar.

 • Telia Mobile AB

  1997 - 98

  Teamsamordnare

  Samordnare för ett utvecklingsteam som arbetade med tekniska stödsystem.

 • Telia Mobile AB

  1994 - 97

  Projektledare

  Projektledare för olika projekt avseende utveckling av tekniska stödsystem kopplade till det mobila telenätet.

 • Telia Mobile AB

  1991 - 94

  Systemutvecklare

  Maria arbetade med systemutveckling, bl a ett beslutsstödsystem.

Kompetensområden

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Order/Distribution, Säljstöd/ Marknadsföring

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe InDesign, Adobe Photoshop, MS Project, MS Sharepoint, Sharepoint, Visio, Jira, MS Office, Office 365

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplanering, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Verksamhetsanalys, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Förändringsledning, Kravanalys, Organisationsutveckling, Strategisk planering, Affärs och IT strategi, Strategiskt inköp, Inköp, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Kravformulering, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Inköp och förhandling

 • - Metoder & Processer

  ITIL, KANBAN, Processkartläggning, Scrum, Agila metoder allmänt, PM3, Processer och metoder allmänt, PROPS, Prosci ADKAR

 • - Ledarskap

  Interimsledning, Koncernledning, Outsourcing, Rekrytering & Personalutveckling, Operativ ledning, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Projektering, Test, Förstudie, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Contract management, Infrastruktur och logistik, Kommersiell projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Inköp, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Dokumenthantering, Dokumentation

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Fasta telesystem, Mobila telesystem, Mobilapplikationer, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Webb- och Internetbaserade system, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  OSS (Operational Support Systems), Ärendehanteringssystem, Affärssystem, Billing-system, CRM-system, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Postorder/ e-handel, Media, Service/Tjänster, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Kvalitetsansvarig, Produktägare, Systemanalytiker, Workshopledare, Affärsutvecklare, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Organisations-och Processkonsult, Scrum master, Utredare, Förändringsledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Inköpschef, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Systemförvaltare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Upphandlare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Internkommunikation, Intranät, Engelska

Anställningar

 • 2015 - 2017

  Senior Project Manager, Capgemini Sweden

 • 2013 - 2015

  IT-koordinator, MittMedia AB

 • 2012 - 2013

  tf IT-chef, MittMedia Förvaltnings AB

 • 2009 - 2015

  Inköpschef IT, MittMedia Förvaltnings AB

 • 2006 - 2009

  IT-chef, Allehanda Media Ångermanland AB

 • 2003 - 2006

  IT-chef, Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda

 • 2000 - 2003

  IT-chef, Tidningen Ångermanland

 • 1998 - 2000

  Gruppchef, Telia Mobile

 • 1997 - 1998

  Teamsamordnare, Telia Mobile

 • 1991 - 1997

  Projektledare, Telia Mobile

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Prosci Change Management Certification, Proacteur

 • 2015 - 15

  Agile Project Management, Capgemini

 • 2015 - 16

  Engagement Management, Capgemini

 • 2015 - 15

  Certified Professional Scrum Master I, Scrum.org

 • 2014 - 14

  Chefsverkstad, Learning Miles

 • 2013 - 13

  Inköpsutbildning, Silf Competence

 • 2012 - 13

  Framtidsverkstad, Learning Miles

 • 2007 - 07

  UGL - Utveckling Grupp Ledare, UGL

 • 1997 - 97

  PROPS for Project Managers, Ericsson

 • 1994 - 94

  Diplomerad Projektledare, Westhagen Utbildning

 • 1988 - 91

  Civilingenjör Datateknik, Chalmers Tekniska Högskola

 • 1984 - 88

  4-årig Tekniskt gymnasium, Härnösands Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta