Dela

Magnus Andersson

 • Utvecklare

Översikt

Magnus har jobbat med design och utveckling inom Java och Oracle sedan 2001. Han har omfattande erfarenhet av applikationsutveckling och systemintegration, och har därför lätt att sätta sig in i komplexa miljöer och blir snabbt självgående. Magnus utvecklar i hela applikationen, men fokus ligger på backend-utveckling, verksamhetslogik och integrationer.

Egenskaper

Magnus är välstrukturerad, engagerad och målinriktad i sitt arbete. Han delar gärna med sig av sin kunskap och är prestigelös i sitt arbete och har genom sitt engagemang stor förmåga att skapa glädje i de projekt han är deltar i. Att se helheten och affärsnyttan samtidigt som Magnus på detaljnivå konstruerar framtidssäkra lösningar är en styrka som uppskattas av kunderna.

Konsultens CV

 • Jordbruksverket

  2015 - 17

  Utvecklare - java

  Magnus var utvecklare/leadutvecklare i projekt Jorden. Projektet hade som mål att ta fram ett handläggningssystem för Jordbrukarstöden i EU:s landsbygdsprogram för 2014-2020. Stöden som jordbrukare/markägare ansöker om gäller t ex svenska lantbruket, att upprätthålla naturvärden mm. Handläggningssystem användes av jordbruksverket samt länsstyrelsen. Årligen handlades och beslutades stöd för runt åtta miljarder kronor i systemet.

  Applikationen utvecklades med en arkitektur enligt event-sourcing och CQRS. Projektet arbetade även med en stor fokus på Domain Driven Design. Front-end implementerades i AngularJS och back-end utvecklades i Java EE6. Kommunikationen mellan dessa hanterades via REST-gränssnitt.

  Magnus jobbade som utvecklare med främsta fokus på back-end. Han var även en av lead-utvecklarna i projektet, då för en grupp bestående av 6-8 utvecklare.

  Projektstorlek: 40-60 personer (antal utvecklare 15-20).

  Tekniker/metoder: Java EE6, AngularJS, Jboss EAP 6, JPA/Hibernate, Domain Driven Design, CQRS, Event-sourcing, REST, TDD, Maven, Jenkins, Subversion, GIT, Scrum.

 • Jordbruksverket

  2012 - 15

  Utvecklare - java

  I projektet utvecklades en e-tjänst och ett handläggningssystem för hantering av projekt- och företagsstöd i EU:s Landsbygdsprogrammet 2014-2020. I den publika e-tjänsten kan man söka stöd för olika åtgärder som ska främja landsbygdens utveckling (t.ex. att öppna en gårdsbutik). Handläggningssystemet används sedan av Jordbruksverket samt länsstyrelsen för att handlägga ansökningarna.

  E-jänsten utvecklades i JSF med backend java EE5 på Jboss EAP 5. Front-end för handläggningssystemet utvecklades i AngularJS och back-end i Java EE5. Applikationerna utvecklades enligt Domain Driven Design.

  Projektstorlek: 16-20 personer (4-8 utvecklare)

  Tekniker/metoder: Java EE5, AngularJS, Jboss EAP 5, Jboss Seam, Facelets, SOAP, JMS, Maven, Jenkins, Postgres, HSqlDB, Scrum, TDD, Domain Driven Design

 • Jordbruksverket

  2011 - 12

  Utvecklare - java

  Magnus arbetade med utveckling av Jordbruksverkets behörighetssystem, samt med en ny utvecklingsplatform som infördes under projektets gång. Utvecklingsplattformen utgjordes av JBoss Enterprise Application Platform.

  Utvecklingen skedde i Jboss Developer Studio där komponenter från JBoss EAP användes. Magnus jobbade såväl med med backend-utveckling, GUI-utveckling samt med integration.

  Projektstorlek: 10-12 personer

  Tekniker/metoder: Jboss EAP 5, Jboss Seam, JPA/Hibernate, Facelets, SOAP, JMS, Maven, Jenkins, Postgres, HSqlDB, Scrum.

 • ICA AB

  2010 - 11

  Utvecklare - java, Oracle PL/SQL

  Magnus arbetade med utveckling av ICAs prognossystem som beräknar kommande tre månaders varubehov för ICAs butiker och lager. Arbetet innebar utveckling i Java och Oracle PL/SQL. Då systemet hanterar stora mängder information var mycket fokus på performance och performancerelaterade frågor. Arbetet drevs med Kanban som metod.

  Projektstorlek: 6-10 personer (4 utvecklare)

  Tekniker/metoder: J2EE, Oracle PL/SQL, Spring, Weblogic, GWT, Webservice, SOAP, maven, IBM RAD, Toad, Oracle

 • Com Hem AB

  2008 - 10

  Utvecklare - java

  Magnus arbetade som Scrum Master och utvecklare i ett flertal projekt på Com Hem. Han jobbade med design och utveckling främst inom Java EE, samt med Oracle Soa Suite. Som Scrum Master jobbade han med ett utvecklingsteam på sex personer.

  Magnus deltog i BOSS projektet vars mål var att uppgradera Com Hems applikationslandskap. Det befintliga CRM systemet skulle ersättas av Siebel och integrationer mot externa och interna system brytas upp och exponeras som SOA tjänster. Våren 2010 produktionssattes första releasen med gott resultat. Den omfattade Com Hems fastighetsägarkunder.

  I arbetsuppgifterna ingick analys och design, applikationsutveckling i PL/SQL, integrationsutveckling med Java Web Services och Oracle ESB, samt migration av funktionalitet och data.

  Tekniker/metoder: Java EE, Spring JMS, Spring Transactions, Spring DI, Web Services, SQL, PL/SQL, Oracle Soa Suite 10.1.3.4, Oracle 10G, Maven 2, Subversion, Eclipse, Hudson, Oracle

 • Skatteverket

  2008 - 08

  Utvecklare - java, BPEL

  Magnus arbetade med design och utveckling inom Java och Oracle Soa Suite. Skatteverket införde 2008 en ny processmotor baserad på Oracle Soa Suite. Samtidigt pågick projektet Taxeringsförnyelsen vars mål var att uppgradera taxeringsprocessen. Magnus jobbade med design och utveckling av en testapplikation för att testa integrationen mellan TINA och den nya processmotorn.

  Arbetet innebar modellering och utveckling av Web Services, utveckling av BPEL-flöden samt utveckling av testsimulatorer.

  Projektstorlek: 3-4 personer

  Tekniker/metoder: BPEL, Java EE, SQL, Oracle BPEL PM, Oracle 10G Database, Oracle JDeveloper, SQL Developer, Rational Rose, Rational ClearCase, Bea Weblogic Server 9.2.1, Eclipse

 • TeliaSonera AB

  2007 - 08

  Utvecklare - java, BPEL, PL/SQL

  Magnus arbetade med design och utveckling av BPEL processer och databaslogik. Målet för NPAS migrationsprojekt var att migrera TeliaSoneras nummerporteringsplattform från Oracle eBS till Oracle Soa Suite. NPAS har gränssnitt till ett antal interna system, samt gränssnitt till andra operatörer genom SNPAC.

  Magnus utvecklade BPEL processer och databaslogik i PL/SQL. Han deltog också i migreringen från gamla till nya plattformen, som genomfördes under en helg.

  Projektstorlek: 6-8 personer

  Tekniker/metoder: Business Process Execution Language, Java EE, PL/SQL, Oracle Soa Suite 10, Oracle 10G, Oracle JDeveloper, Toad, ChangeMan Dimensions.

 • Glocalnet

  2007 - 07

  Utvecklare

  I början av 2007 köptes telekombolaget Spray upp av Glocalnet. Ett steg i arbetet efter detta uppköp var att flytta kundinformation från Sprays CRM-system Abalon till Glocalnets CRM-system Infranet.

  Viking-projektet ansvarade för att migrera kundinformation och relaterad information från Sprays till Glocalnets system. Magnus jobbade med de tekniska delarna av denna informationsmigrering.

  Magnus utvecklade UNIX- och Perl-script inför migreringen, utredde och åtgärdade fel samt validerade migrerad information i olika testmiljöer. Han deltog även i migreringen som utfördes under en helg, där han körde migrerings-skript och hanterade fel.

  Projektstorlek: 8 personer

  Tekniker/metoder: UNIX-script, Perl, SQL, SQL Developer, CVS versionshantering

 • TeliaSonera AB

  2006 - 07

  Utvecklare - java, oracle pl/sql

  Magnus jobbade med design och utveckling inom Java och Oracle.
  Projektet utvecklade en resursbokningsapplikation som skulle säkerställa att bokade arbeten verkligen kunde utföras vid bokad tidpunkt. Målet var att öka kundnöjdheten genom att utföra planerad service vid rätt tidpunkt.

  Magnus utvecklade en JMS adapter vilken styrde kommunikation mellan en Oracle databas och TIBCO EMS-server. Han deltog i utvecklingen av användargränssnittet baserat på Servlet, JSP och Apache Tomcat. Magnus utvecklade även funktionalitet i PL/SQL för beräkning av bokningskalendern.

  Projektstorlek: 5 personer
  Tekniker/metoder: Java 1.6, JMS 2.0, XPATH 2.0, PL/SQL

 • IKEA IT AB

  2004 - 06

  Lösningsarkitekt, Utvecklare - java, oracle pl/sql

  Magnus jobbade som lösningsarkitekt för IKEA:s inköpssystem och som utvecklare i fler projekt på IKEA. Han deltog bland annat i Alphaprojektet som utvecklade process och verktyg för att stödja in- och utfasning av nya produkter i IKEA:s sortiment. Projektet drevs enligt RUP och varje iteration planerades och strukturerades enligt Scrum.

  Magnus jobbade som java utvecklare. Han modellerade business services i Rational Rose; implementerade web services i Java samt ansvarade för databasmodellen. Magnus var även involverad i de funktionella och icke-funktionella tester.

  Tekniker/metoder: Java/J2EE, SQL, IBM Websphere Application Studio, Toad, Oracle Designer, Rational Rose, ClearCase, ClearQuest, RUP, Scrum

 • IKEA IT AB

  2001 - 04

  Utvecklare - oracle pl/sql, VB6

  Magnus jobbade med design och utveckling inom Oracle och Visual Basic 6. IKEA:s inköpssystem GPS har runt 1000 användare världen över och består av 80 terminal-servrar, fyra ComPlus-servrar samt två Oracle databaser. Applikationen är egenutvecklad och baserad på trelagers arkitektur. Merparten av logiken är placerad i PL/SQL paket i databasen och presentationslagret är implementerat i VB6.

  Utöver underhåll, design och utveckling ingick även kravanalys i arbetet. Magnus hade nära kontakt med IKEAs affärsverksamhet i detta arbete.

  Tekniker/metoder: Visual Basic 6, PL/SQL, SQL (Oracle 8.1.7), MTS/ComPlus, Visual Studio 6, Toad, ClearCase, Visual SourceSafe 6, SQL Navigator

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Red Hat

 • - Databashanterare

  Oracle, Progress

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Atlassian Jira, ClearQuest, Enterprise Architecht (verktyg), Clearcase, Git, JDBC, Jira, Maven, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Oracle Service Bus, Oracle SOA Suite, SoapUI, Spring, Subversion, Eclipse, Hibernate, J2EE, JBoss, Jenkins, JMS

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, Javascript, Perl, Spring, Unix Shell script, Rest, SOAP, Webservices, XML, XSD, XSL, XSL-T, Java, JUnit, PL/SQL, SQL

 • - Metoder & Processer

  Parprogrammering, RUP/UP, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, Scrum, TDD - Test Driven Development

 • - Projektfaser

  Test, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Databaser

  Prestandaoptimering, Databaser allmänt, Datamodellering, Postgresql

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Systemförvaltning, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Objektorienterade system

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

Anställningar

 • 2011 - 2017

  IT-konsult (Systemutvecklare), Sogeti Sverige AB

 • 2010 - 2011

  IT-konsult (Systemutvecklare), Avega Group

 • 2008 - 2010

  IT-konsult (Systemutvecklare), Concrete IT

 • 2006 - 2008

  IT-konsult (Systemutvecklare), Capgemini Sverige AB

 • 2001 - 2006

  Systemutvecklare, IKEA IT AB

Utbildningar

 • 2012 - 12

  JBoss BRMS 5.3, Redhat, Kista

 • 2007 - 07

  Oracle SOA Suite 10g, Oracle, Kista

 • 2007 - 07

  Introduktion till datakommunikation och nätverk, Capgemini, Stockholm

 • 2007 - 07

  Sun Certified Web Component Developer for J2EE Platform, Sun

 • 2006 - 06

  Oracle Certified Professional, Oracle, Kista

 • 2006 - 06

  Sun Certified Developer for Java 2 Platform, Sun

 • 2006 - 06

  Sun Certified Programmer for Java 2 Platform, Sun

 • 2006 - 06

  RUP - Fundamentals, Ikea, Älmhult

 • 2005 - 05

  Rational ClearCase Fundamentals, IKEA, Älmhult

 • 2005 - 05

  SQL Statement Tuning, Ikea, Älmhult

 • 2005 - 05

  Java Programmering grundkurs, Linköping

 • 2002 - 02

  PL/SQL basic, Oralce, Kista

 • 2002 - 02

  Visual Basic 6.0 development, Malmö

 • 2001 - 01

  Visual Basic 6.0 Grundkurs, Malmö

 • 1998 - 01

  Systemvetenskaplig linje (120p), Växjö Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779