Dela

Michael Wallner

 • Systemutvecklare

Översikt

Michael är en seniorkonsult med stor erfarenhet av systemutveckling där Java är huvudspåret.

Egenskaper

Michael är som person en lugn, ödmjuk och lyssnande person som har omdöme om sig att
vara resultatorienterad och arbeta strukturerat. I den typ av långa uppdrag han tidigare haft, har förmåga till egna initiativ med stort ansvarstagande varit en självklarhet.

Konsultens CV

 • Telia Company

  2016 -

  Systemutvecklare

  Testdriven systemutveckling i ett agilt team som jobbar enligt Scrum.
  Uppdraget består av att utveckla tjänster som tjänar diverse kanaler. API MARKET är ett samlingsnamn för ett antal API:er som i huvudsak publiceras i en WSO2-produkt som heter API Manager.

  Spring Boot används som ramverk för tjänsterna. Miljön är dynamisk och teamen nyttjar Open Source verktyg i hög grad. Teamen tar stort ansvar för de tjänster som levereras och man jobbar mer och mer enligt DevOps.

  Genom att utveckla API:er av hög kvalité som både integrerar mot legacy-system och target-system underlättar detta transformeringen i hög grad. Man utvecklar även API:er som nyttjas av externa kunder direkt.

  Teknik/Metod: Java, Spring Boot, Atlassian (Bitbucket, JIRA, Confluence), GIT, Maven API Manager, Scrum mm.

 • TeliaSonera

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  Implementation av fastställd design där Michael var en utvecklingsresurs under nyutvecklingen av Prisma.

  Utveckling av ett prissättningssystem (Prisma) som används för administration av prisplaner för mobila abonnemang.

  Teknik/Metod: Spring, Eclipse, Microsoft SQL Server 2005, YUI 2.5 (Yahoo User Interface), CVS och JSTL

 • TeliaSonera

  2008 - 17

  Systemutvecklare och designer

  Michael har ansvarat för och utformat gränssnittet mellan talsvarsplattformen och underliggande system.

  Talsvarsplattformen består av Omnivox3D och anropen till underliggande system utgörs av webservice anrop.

  Automatisk Kundtjänsts talsvarsplattform avlastar TeliaSoneras kundtjänst genom att kunder kan använda sig av självbetjäning.

  Systemet avlastar TeliaSoneras kundtjänst och gör det möjligt för TeliaSoneras kunder att utföra enkel administration av abonnemang och tjänster på ett effektivt sätt dygnet runt 7 dagar i veckan. Michael är en viktig resurs i att utveckla detta system. Teknik/Medtod: Omnivox3D, VBScript, C#.

 • TeliaSonera

  2008 - 17

  Designer, systemerare och systemutvecklare

  Michael arbetar huvudsakligen med att designa och utveckla ny funktionalitet i systemet Tholbox.
  Tholbox är en interaktiv länk mellan Telia och deras återförsäljare. Applikationen används för att beställa och administrera diverse produkter såsom mobilabonnemang, tilläggstjänster, abonnemangsformsbyten, fasta abonnemang, bredband via ADSL, refillcheckar osv.

  Applikationen körs i webläsare. Underliggande plattform Bea WebLogic Platform, Tuxedo 11gR1 samt Oracle som databashanterare. Ett antal Webservices och servlets har utvecklats för de återförsäljare som vill integrera Tholbox funktionalitet med eget butiksdatasystem.

  Genom att ständigt utveckla och anpassa systemet efter kundens behov så bidrar Michaels arbete till TeliaSoneras och deras återförsäljares möjligheter att göra affärer.

  Teknik/Metod: Bea WebLogic 10.3.6 (J2EE), Tuxedo 11gR1 (C i Visual Studio 2010), Oracle 12c , Oracle PL/SQL , Java (JDK 1.6, JDK 1.7), Javascript, CVS för versionshantering, Eclipse som utvecklingsverktyg, ksh shellprogrammering, Red Hat Enterprise Linux Server 5.8 som exekveringsmiljö.

 • TetraPak

  2006 - 08

  Systemerare, systemutvecklare, designer

  Michael roll i detta uppdrag innebar kravfångst, analys, design samt implementation.

  Michael fungerade som kravfångare, designer och systemutvecklare för en ny simulatorapplikation, vilken simulerar fabrikernas maskiner och skapar signaler till produktionssystemet P2 för att kunna testa systemet så verklighetstroget som möjligt.

  Innebar också förvaltning av produktionssystemet, vilket är ett centralt system i många av TetraPaks fabriker världen över. Huvudsyftet med systemet är att planera och effektivisera produktionen.

  Simulatorn (som Michael huvudsakligen jobbade med) gjorde det möjligt att på ett verklighetstroget sätt simulera produktionssystemet P2. Detta medförde att det blev lättare att kvalitetssäkra nya versioner av P2 som skulle ut till TetraPaks anläggningar över hela världen.

  Teknik/Metod:J2EE, Java Swing, Eclipse, Weblogic Server, Oracle, RUP, Rational Rose, CVS, Subversion

 • Försäkringskassan

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Michael var en del av ett utvecklingsteam och utvecklade främst på server-sidan, men vad inblandad i analys design och implementation.

  Projektet MAL (Migrering av Arbetsskadelivränta) var det första i arbetet att för att migrera ett antal system från gammal plattform till Java och J2EE-miljö. Projektet drevs enligt RUP. Försäkringskassans egna J2EE-ramverk nyttjades.

  Teknik/Metod:Weblogic Server, Rational Rose, Tuxedo, ClearCase, DB2, RUP, JBuilder

 • Rikspolisstyrelsen

  2005 - 06

  Systemerare, systemutvecklare

  Michael roll innebar kravfångst, analys, design och implementation.

  Michael och en till resurs migrerade ett publiceringssystem m h a det gamla systemet som enda utgångspunkt/kravsepcifikation.. PS (Polisens publiceringssystem) var ett system för administrering av Polisens intranät och externa webbplats och det skrevs om med ny teknik.
  Michael bidrog till att kunden fick ett mer modernt verktyg som fungerade betydligt mer effektivt än det gamla.

  Teknik/Metod: Spring, Java 1.5, Eclipse, Hibernate, Oracle

 • Telia Mobile (TeliaSonera)

  1996 - 05

  Systemutvecklare, systemansvarig, driftansvarig

  Uppdraget utvecklades från enbart driftansvar till utveckling och förvaltning av diverse delsystem med tillhörande driftansvar.

  Michael arbetade som systemutvecklare, system- och driftansvarig bl a vid uppbyggnad av ”Automatisk Kundtjänst” (AK). Michael jobbade även mycket med utveckling och förvaltning av MA (Mobil Administration). Michael hade vidare ansvarat för systemutveckling och vidareutveckling av system och komponenter med stöd av Java och J2EE. En betydande del av arbetet var att skapa nya gränssnitt och integration mot andra system.
  Michael hade under sin tid hos TeliaSonera / Telia Mobile även ett omfattande driftansvar.

  Diverse uppdrag inom TeliaSonera under denna period.

  • Uppbyggnad av ”Automatisk Kundtjänst” (AK). Tjänsten avlastade Telia Soneras
  kundtjänst via talsvar och web, genom att kunder kan använda sig av självbetjäning.

  • MA (Mobil Administration) som är en applikation där avtalskunder kan administrera
  sina abonnemang.

  • EFS (Enterprise Functional Services) är en samling generella komponenter där man
  erbjuder tjänster, både internt och externt, via olika gränssnitt (rmi, webservices,
  servlets m.m). Under denna period förvandlades information, som endast varit Telia-
  internt, till att vara tillgängligt för självbetjäning via olika gränssnitt mot slutkund.
  Michael var i hög grad delaktig under den resan.

  Teknik/Metod: Unix (Solaris), Java, C++, Perl, Informix, Oracle, JBuilder

 • Posten

  1994 - 95

  Systemadministratör

  ARBETSUPPGIFTER Skötte administrationen av ett antal Unix-datorer samt var delaktig i införandet av det första brevhanteringssystemet i Sundsvall
  PRESTATION I UPPDRAG Michael skötte den dagliga driften av ett antal Unix-datorer och dess applikationer samt var delaktig i ett projekt som automatiserade brevhanteringen på postterminalen i Sundsvall.
  UPPDRAG System Manager för ett antal Unix-maskiner (Sun Solaris).
  TEKNIK/METOD Unix
  KUNDNYTTA Posten hade under denna period begränsade IT-resurser och Michael hjälpte till att underhålla ett antal system.

 • Telia

  1994 - 96

  Systemutvecklare

  Arbetet bestod i huvudsak av utveckling och förvaltning av ett antal stödsystem.

  Michael var en del av ett utvecklingsteam som skötte utveckling och förvaltning av ett antal av Telias stödsystem. Systemutveckling och förvaltning av bl a ett faktureringssystem för ISDN-abonnemang.

  Teknik/Metod: C++, Unix (Solaris), Sybase

 • SPV

  1991 - 94

  Utvecklare, installatör och utbildare

  Uppdraget förändrades under tid från testning till systemutveckling. Michael höll periodvis även en del utbildningar.

  Uppdraget var väldigt omväxlande då Michael gjorde allt från omfattande porteringstester till att åka ut till myndigheter och hålla utbildning eller utföra installationer.

  Testning, systemutveckling, installationer, utveckling och utbildning av systemen PIR (lönesystem) och Far & Flyg (reseräkningssystem).

  Teknik/Metod: Unix, Mimer

Kompetensområden

Anställningar

 • 2008 - 2017

  IT konsult, Knowit Norrland AB

 • 1999 - 2008

  IT konsult, IT Partner Wallner AB

 • 1996 - 1998

  IT konsult, Candeo Nordkonsult

 • 1994 - 1996

  IT konsult, Cap Gemini

 • 1991 - 1993

  IT konsult, ADB Projekt Partner

Utbildningar

 • 1990 - 92

  ADB-linjen, Mitthögskolan i Sundsvall

 • 1985 - 88

  Treårigt Naturvetenskapligt gymnasium, Hedbergska Skolan i Sundsvall

Visa mer

Intresserad? Kontakta