Dela

Esbjörn Rundberg

 • Systemutvecklare
 • Scrum/Kanban master
 • Continuous integration coordinator

Översikt

Systemutvecklare med erfarenhet av att vara Scrummaster, Lean-filosofi och Continuous Integration.
Han är van att arbeta i resurs- och prestandakritiska system i hårdvarunära språk som C/C++ och Ada, med god erfarenhet av plocka upp nya verktyg, modeller eller språk efter rådande behov.

Egenskaper

Jag är en glad och öppen person som ofta hittar och gärna dyker ner i nya utmaningar bland erbjudna uppgifter. Så som andra så ofta hjälpt mig, hjälper och lär jag gärna andra.
För mig är ny teknik alltid en källa till inpiration och nyfikenhet som alltid påminner om drivet att vilja göra något bättre, för människan och världen och ibland även bara för sakens skull.
Med viss passion driver jag gärna idéer om Lean och kontinuerlig förbättring och ogillar att se när agila verktyg slentrianmässigt tas till som lösning utan klarta tankar om syfte och mål.

Konsultens CV

 • Ascom

  2018 -

  Systemutvecklare

  Utveckling och serveranpassning av Ascoms Unite-plattform som levererar ett robust meddelandesystem för bland annat sjukhus och vårdcentraler.

  ROLL
  Fortsatt utveckling av Ascoms Unite-platform mot Windows och "High Availability", denna gång med starka inslag av C# och .NET.

  NYTTA
  Med sin tidigare erfarenhet av produkten hjälper Esbjörn till att både vidareutveckla produkten till en redundant flernodslösning och att stötta teamets flera nytillkomna utvecklare.

  TEKNIKER
  C#, C++, SQL Server, RabbitMQ/AMQP, Windows.

 • Saab Surveillance

  2016 - 18

  Systemutvecklare

  Databehandling i realtid för Saabs världsledande markradar Giraffe.

  ROLL
  Esbjörn är en del av det team som underhåller och utvecklar databehandlingen för primär och sekundärradar (IFF), ett realtidssystem med höga krav på robusthet och tillförlitlighet.

  NYTTA
  Arbetet hos Saab har Esbjörn deltagit i implementation av ny funktionalitet, bidragit med lågnivåfelsökning och aktivt arbetat med att förbättra test- och leveransflödet.

  TEKNIKER
  Ada, Python, Java, Linux, Jenkins, Artifactory, Git.

 • Ascom

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  Utveckling och serveranpassning av Ascoms Unite-plattform som levererar ett robust meddelandesystem för bland annat sjukhus och vårdcentraler.

  ROLL
  Esbjörn var en del av det Scrumteam som utvecklade och migrerade Unite-platformen från en embedded- till en RedHat server-miljö.

  NYTTA
  Under sin tid hos Ascom hjäpte Esbjörn till med funtionsmigrering, modernisering av webgränssnitt och funktionalitet för hantering av multipla programinstanser.

  TEKNIKER
  C/C++, PHP, JavaScript, jQuery, SQLite, RedHat Linux.

 • Ericsson AB

  2011 - 15

  Systemutvecklare, teamledare

  Utveckling av simuleringsmjukvara för last och funktionstester i 3G-nät, med höga krav på på både korrekt beteende och prestanda.

  ROLL
  Esbjörn var medlem i ett av de tvärfunktionella team som utvecklade och underhöll produkten och sedermera dess teamledare och Scrum master. Utvecklingen skedde spritt över flera team lokerade både i Sverige och Polen.

  NYTTA
  Utveckling, testning och underhåll i en mycket komplex produkt som skulle säkerställa både prestanda och stöd för likväl gamla som nya funktioner.
  Under tjänsten tog Esbjörn även rollen som Scrum master och har tillsammans med teamet gått igenom en agil transformation och aktivt deltagit i Ericssons arbete mot att anamma en Lean-kultur.

  TEKNIKER
  C/C++, Python, Perl, PHP, Linux, Eclipse, Git, Clearcase, Jenkins.

 • FOI

  2010 - 11

  Teknisk utredare

  I ett andra projekt hos FOI utredde Esbjörn civila GPS-algoritmers applicerbarhet för de militära banden genom simulering i MatLab.

 • FOI

  2010 - 10

  Teknisk utredare

  I ett projekt för inomhuspositionering utredde han om och hur magnetometer skulle kunna hjälpa till i ett projekt för inomhuspositionering genom att utvärdera rådande forskningsläge, modellering i MatLab och empiri.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux

 • - Databashanterare

  SQLite

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, Eclipse, Jira, TeamCity, MS Visual Studio, Git

 • - Utvecklingsspråk

  ADA, Java, Javascript, Jquery, Matlab, Perl, PHP, Unix Shell script, C, C#, HTML, Python, C++

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering

 • - Fast datakommunikation

  TCP/IP

 • - Mobila Telesystem

  WCDMA (3G)

 • - Branscherfarenhet

  Forskning och utveckling (FoU), Försvar, Medicinsk Teknik, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Testare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2015 - 2017

  Systemutvecklare, Sigma ITC

 • 2011 - 2015

  Mjukvaruutvecklare, Scrummaster, Ericsson AB

 • 2010 - 2011

  Utvecklare, FOI

 • 2006 - 2009

  Innesäljare, ACTE Solutions AB

Utbildningar

 • 2000 - 08

  Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings tekniska högskola

 • 1997 - 00

  Naturvetenskapligt program, inriktning kemi, Europaskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77