Dela

Camilla Andersson

 • Projektledare PMP(TM)
 • Programledare
 • Interimschef

Översikt

Jag har 15 års erfarenhet som ledare inom IT i globala företag, framförallt inom detaljhandel och fordonsindustrin. Jag passar bäst i rollerna projektledare och interimschef och jag ser det som en styrka att alternera mellan dessa roller. Jag sätter mig snabbt in i nya verksamheter och sammanhang med en ödmjuk och prestigelös inställning.

Jag innehar PMP och ITIL Foundation certifiering.

Egenskaper

Jag älskar att leverera och är bra på att motivera och entusiasmera mina medarbetare. Jag är bra på att bygga nätverk och etablera goda relationer med mina intressenter.

Konsultens CV

 • Volvo Car Group

  2017 - 17

  Acting Site IT Manager

  Ansvarig för den totala IT-leveransen på Volvo Cars Body Components i Olofström. Medlem i ledningsgruppen.

 • Volvo Car Group

  2015 - 17

  IT Manager

  Gruppchef för applikationsteamet på Volvo Cars Body Components i Olofström med ansvar för drift av ett 80-tal applikationer inom områdena Finance, Quality, Production, Logistics, Maintenance och Manufacturing Engineering.

 • IKEA IT AB

  2013 - 15

  Senior Project Manager

  Projektledare för de första faserna i implementationen av ett nytt koncept för hantering av kvalitetsavvikelser på IKEA. Stort fokus på utvärdering av leverantörer.

 • IKEA IT AB

  2012 - 12

  Process developer

  Utveckling av IKEA IT:s processer med ITIL som bas.

 • IKEA IT AB

  2009 - 12

  Project Manager

  Projektledare för implementation av Windchills Product Lifecycle Management (PLM) plattform på IKEA. Stort fokus låg på inköp och upphandling. De största utmaningarna bestod i att stötta organisationen i resan mot standardsystem.

 • IKEA IT AB

  2008 - 10

  Program Manager

  Programledare för uppgradering av samtlig mjukvara och infrastruktur på avdelningen till godkända plattformar. Upp till 45 resurser, inklusive ett flertal projektledare och uppdragsledare.

 • IKEA IT AB

  2008 - 09

  Process coach

  Rollen innebar support i utvecklings- och projektramverket samt vidareutveckling av processer som releasehantering etc. på IT-avdelningen som stöttade produktutvecklingsprocessen på IKEA.

 • UIQ Technology AB

  2007 - 08

  Engineering Manager

  Chef för 1-2 utvecklingsteam som utvecklade UIQ-plattformen för smartphones från Sony Ericsson och Motorola. Rollen innebar att vara kvalitetsansvar, leveransansvar och processansvar.

 • Volvo IT AB

  2006 - 07

  Project Manager

  Ledare för en studie kring framtiden för Volvo IT Olofström. Mycket fokus på Change Management.

 • Volvo IT AB

  2006 - 06

  Project Manager

  Projektledare för implementation av Volvo IT:s tjänst Factory Clients, ett koncept för standardisering och remote uppgradering av klienter ute i produktion.

 • Volvo Cars Body Components

  2005 - 06

  Project Manager

  Projektledare för utveckling av ett Java-baserat ärende- och dokumenthanteringssystem baserat på EMC Documentum för avdelningen för verktygsutveckling på Volvo Cars Body Components.

 • Volvo IT AB

  2004 - 05

  Project Manager

  Projektledare för utveckling av pcs.KOALA, en Volvo IT-produkt för lean hantering av material- och process-uppföljning för tillverkningsindustrin.

 • IKEA IT AB

  2000 - 04

  Systemutvecklare/Projektledare

  Systemutveckling och sedermera projektledning på BSC Supply.

 • LEWEKO System AB

  1994 - 00

  Datakonsult/Programmerare

  Programvaruutveckling, support och konsultation kring företagets produkt AdmiFlex - ett affärssystem för små och medelstora företag.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Documentum, SAP

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, ClearQuest, Visio, Atlassian Jira, MS Project, MS Sharepoint, Sharepoint, MS Office

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 9001, SOX

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Inköp, ISO 25010, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Utbildning, Affärs och IT strategi, Change Management, Förändringsledning, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Verksamhetsutveckling allmänt, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, PROPS, Scrum, Agila metoder allmänt, RUP/UP, ITIL, PPS, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Mentor, Mentorskap, Fackförhandlingar, Kurs- och seminarieledare, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Outsourcing

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Produktionsinförande, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Infrastruktur och logistik, Contract management, Projektledning

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Realtidssystem, Stordatorsystem, Mobilapplikationer, PDM/PLM system, Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkare av Telekomutrustning, Fordon, Service/Tjänster, Verkstad och Automotive, Detaljhandel

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Coach, Produktledare, Utbildningsledare, Förändringsledare, Organisations-och Processkonsult, programledare, Interimschef, Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Workshopledare

Anställningar

 • 2015 - 2017

  IT Manager, Volvo Car Group

 • 2011 - 2015

  Senior Project Manager, IKEA IT AB

 • 2008 - 2011

  Project Manager, IKEA IT AB

 • 2007 - 2008

  Engineering Manager, UIQ Technology AB

 • 2004 - 2007

  Project Manager, Volvo IT AB

 • 2000 - 2004

  System Developer, IKEA IT AB

 • 1994 - 2000

  Datakonsult/Programmerare, LEWEKO System AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Leadership@Volvo Cars, Volvo Academy

 • 2015 -

  Certifiering ITIL Foundation, AXELOS Global Best Practice

 • 2014 -

  Certifiering Project Management Professional (PMP), PMI

 • 2011 - 11

  Quality Management, ESI International

 • 2010 - 10

  Managing Projects, ESI International

 • 2010 - 10

  Risk Management, ESI International

 • 2008 - 08

  PPS for Project Managers, Tieto Enator

 • 2007 - 07

  Utveckling Grupp Ledare (UGL), Indigo Management

 • 2006 - 07

  Leadership for Project Managers, Volvo IT AB

 • 2001 - 01

  RUP, IBM

 • 1992 - 94

  Fil kand ADB, Blekinge Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025