Dela

Jacob Ceder

 • Testledare
 • Testare

Översikt

Jacob har arbetat med IT sedan 2003 och har stor erfarenhet inom olika projekt, vilket skapar en bred kompetens. Han har som huvudinriktning testledning samt testning och har en bakgrund inom teknisk infrastruktur med databaser, uppgraderingar, säkerhet och behörigheter. Detta både av internationell och nationell karaktär.
Jacob har i många år drivit testledning framgångsrikt utifrån tätt samarbete med verksamhetens kravanalyser till ett mycket väl genomarbetat testresultat. Några exempel är systemtest, integrationstest, funktionella- och ickefunktionella tester, E2E-tester och acceptanstester.

Egenskaper

Den tekniska bakgrunden och ledaregenskaperna gör att kommunikation ut i verksamhet och projekt blir effektiv. Jacob är analytisk och ser med mycket stark vilja förbättringar och lösningar på problem.
I sin ledarroll ser han till att hans omgivning är sund och välmående för att få ut bästa möjliga resultat. Jacob är även prestigelös, socialt uppskattad, strukturerad samt självgående och initiativrik.

Konsultens CV

 • Jordbruksverket

  2018 -

  Testare

  UPPDRAG: Systemtestare av projektet Jorden med speciell inriktning mot bidrag för bete.
  ROLL: Att system- och integrationstesta funktionalitet för olika releaser i systemet Jorden. Testplanering innebär att fånga upp kravbilden i tidigt skede för att skapa förståelse utifrån användningsfall. Rollen innefattar planering av sprintar enligt scrums metodik, felsökning och rapportering av defekter samt support mot verksamheten i acceptanstest,
  KUNDNYTTA: Möjliggör ett kvalitativt handläggningssystem med ny funktionalitet för länsstyrelsen som slutkund.
  Verktyg/Metoder/Teknik: Jira, Agilt arbetssätt i olika scrum-team, SQL script, Postman REST-tjänst, DBeaver, Docker, Putty, WinSCP och Enterprise architect.

 • H&M

  2015 - 18

  Testlead/Tester

  UPPDRAG: Global expansion av nya och befintliga länder med ny platsform för onlinehandel.
  ROLL: Koordinering och granskning av systemtester och integrationstester.
  Testplanering för acceptanstest från krav över olika releaser.
  Planering av tester i finansmodul för systemets kreditregler med ekonomiska avstämningar.
  T.ex. räntesatser, påminnelsekörningar, inkassohantering och kundkorrespondans.
  Planering av tester för betallösningar såsom korthantering, paypal, alipay, payease, ideal, presentkort etc. Detta skall följa ett flöde genom hela lösningen med olika komplexa varianter.
  Rapportering av risker och resultat mot verksamheten och projektet.
  KUNDNYTTA: Expansion med onlinehandel som ger miljontals kunder nya och utvecklade betallösningar samt en effektivisering interna processer.
  Verktyg/Metoder/Teknik: IBM Rational Quality Manager, Vattenfallsmetodik, SAP ECC, SAP CRM, Hybris E-commerce
  Tredjeparter: Cybersource, SVS, ACI, Alipay, Payease, Paypal

 • Försvaret

  2012 - 15

  Testare och applikationsutvecklare

  UPPDRAG: Implementation av affärssystem SAP och projekt PRIO (specifik release) med försvarsmodul DFPS.
  ROLL: Konfigurerat ny och befintlig behörighetsmetodik och testat behörighetsstyrningen i försvarets PRIO-systemet, moduler såsom finance(FICO), warehouse management(WM), sales distribution(SD), material management(MM), human resources (HR).
  Fånga in behov från kravanalyser och översätta detta till utvecklad lösning.
  Granskning kravdokumentation.
  Sätta upp testscenarion för modultest, regressionstest och acceptanstest
  Golive support hantering
  KUNDNYTTA: Att säkerställa så att försvarets affärssystem system PRIO med att de olika modulerna produktionssattes till en säker behörighetsmässig lösning.
  Verktyg/Metoder/Teknik: Testing system HP Quality Center (HPQC), Vattenfallsmetodik, SAP ECC, SAP BI

 • Försäkringskassan

  2011 - 12

  Testlead

  UPPDRAG: Implementation av tandvårdsreform utifrån regeringsbeslut av allmän och särskilt tandvårdsbidrag.
  ROLL: Kravställningar mot CRM och BI lösning. Planering av testresurser, exekveringsplaner, riskhantering i systemtester, regressionstester och acceptanstester.
  Ytterligare behörighetstester, funktionella och icke funktionella tester.
  Granskning av funktionsspecifikationer och kravspecifikation.
  Hands-on testning i CRM och BI
  Avslutningsvis rapportering mot projekt och verksamhet.
  KUNDNYTTA: Försäkringskassan har upphandlat utveckling av projektet. Detta ville man via oberoende part sätta samman en testgruppering för att verifiera systemets kravade funktionalitet, vilket ledde till ett mycket bra resultat.
  Verktyg/Metodik/Teknik: Rational Quality Manager RQM, Clear Quest, Vattenfallsmetodik, SAP BI, SAP CRM

 • Istone

  2010 - 11

  Systemteknik

  UPPDRAG: Installation av SAP Buisiness objects i lokala verksamheten.
  ROLL: Konfigurering av kopplingar mellan olika system, säkerhetsregler och behörigheter.
  Single sign on, Active directory, ODX, JCo, MDX
  KUNDNYTTA: Möjliggöra så att IT-koncernen får ett funktionellt rapporteringsverktyg.

 • Sandvik

  2010 - 11

  Applikationsutvecklare säkerhet

  UPPDRAG/ROLL: Utveckla och konfigurera koncernens behörigheter för affärssystemet i förvaltningsorganisationen.
  Utveckla befintliga behörighetsprofiler, generera testresultat för go-live.
  Analysera och utveckla säkerhetsluckor i behörighetskonceptet för att följa hela processflödet.
  Licensmätningar med rapporter för revision.
  SYSTEM: SAP ECC, BI, CRM, SCM etc.

 • Malmö stad

  2010 - 10

  Systemteknik

  UPPDRAG: Systemuppgradering och migrering av SAP affärssystem.
  ROLL: Göra hårdvaruinstallation och uppgradering från SAP R3 4.6C till ECC 6 EHP4 på UNIX och ORACLE platform.
  Export/Import av Oracle 8.1.6 databas med uppgradering till v. 10.2
  Backup hantering och unicode formatering.
  Systemplanering och förberedande aktiviteter.
  KUNDNYTTA: Möjliggöra att Malmö stad uppdaterar sitt affärssystem vilket ger bättre support, mer funktionalitet och bättre licenskostnader.

 • Collectum

  2009 - 10

  Systemadministration

  UPPDRAG/ROLL: Systemadministration SAP PI monitorering och felsökning
  SAP CRM, BW and Portal administration med Unix och Oracle.

 • KF Akademibokhandeln

  2009 - 09

  Systemteknik

  UPPDRAG/ROLL: SAP/Oracle tuning, portal landskaps installation.
  ERP och portal installation.
  System administration Linux Suse, Oracle
  Parameter konfigurering ABAP/JAVA
  Add on Java installation
  Performance management ABAP/JAVA

 • Försäkringskassan

  2008 - 08

  Systemteknik

  UPPDRAG/ROLL: SAP PI Administration, monitorering och EDI-mapping.

 • IBX

  2008 - 08

  Systemteknik

  UPPDRAG/ROLL: Basis administration, prestanda och support av Solution Manager 4.0 och SRM 4.0. WAS installation.
  Systemadministration av Linux Suse och MaxDB
  Landskapsmonitorering
  Parameterkonfiguration
  Backuphantering
  WAS installation
  Solution manager ticket konfigurationssetup

 • Sandvik

  2008 - 08

  Systemteknik

  UPPDRAG/ROLL: SAP systeminstallation av
  CRM 5.2, PI 7.0, ECC 6.0
  SQL Database
  Best practices och enhancement package setup/konfiguration
  RUP methods för hand-over

 • Siemens

  2007 - 07

  Systemteknik

  UPPDRAG/ROLL: SCM APO och separat Life cache installation.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Mac OS X

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server, mySQL

 • - Affärssystem

  SAP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Controlling, Fakturering, Order/Distribution, SAP

 • - Verktyg & Middleware

  JBoss, MS Project, MS Sharepoint, Domino, Office 365, MS Office

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testprocessutveckling, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Strategisk testledning, Testledning, Testutveckling, Tillgänglighet, Acceptanstest, Quality center, Systemtestning, Validering & Test - Mjukvara

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Säkerhetsarkitekturer

 • - Tillämpningar

  e-handel, Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel

Anställningar

 • 2012 -

  Testlead/Testare/Applikationsexpert, Egen verksamhet

 • 2007 - 2012

  Teknisk konsult (Teknik, Test och Säkerhet), Istone Colada

 • 2004 - 2007

  IT tekniker, Herenco Data

 • 2003 - 2004

  Systemadministratör, GGP Sweden (Stiga)

Utbildningar

 • 2015 - 16

  Ledarskap och personligt ledarskap, MT-Gruppen

 • 2013 - 13

  Software Testing Qualification, Konsultbolag1

 • 2001 - 03

  IT Teknik, Högskolan Jönköping

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779