Dela

Marcus Normark

 • Programmerare
 • Test
 • Kravhantering

Översikt

Marcus är en erfaren systemutvecklare med helhetsperspektiv, öppen och målinriktad.
Han har lång erfarenhet inom mjukvaruutveckling och kravhantering i komplexa produkt- och organisatoriska miljöer med internationella kontaktytor. Marcus gillar nya utmaningar och är lösningsorienterad.

Egenskaper

Marcus är social, nyfiken, ansvarstagande och har lätt att samarbeta med andra. Han tar ansvar för sina uppdrag både i det enskilda arbetet eller i ett större sammanhang inom ett team. Att dela med sig av kunskap och kompetens med andra är en naturlig del i alla uppdragsgenomförande för Marcus. Han gillar när tempot är högt och är inte rädd att testa nya uppdrag.

Konsultens CV

 • Sveriges Ingenjörer

  2010 - 15

  Vice ordförande

  Roll: Vice ordförande för lokala klubben på Ericsson (80st medlemmar)

  Marcus satt med i arbetet utifrån ett fackligt perspektiv i om organisationsförändringar, tillsättning av chefer och lönerevision.
  Han kom med synpunkter från sina fackliga medlemmar och egna erfarenheter vid omorganisationer. Detta i kombination med hans förmåga att vara lyhörd och saklig att han ofta blev ett bollplank med företaget inför organisationsförändringar. Vid tillsättning av chefer var han med vid intervjuer och fick ställa frågor och lämna sitt omdöme.

 • Ericsson

  2010 - 17

  Systemerare

  Roll: Plattformarkitekt

  Marcus var med att systematisera och definiera en gemensam plattform som användes vid test av radiobas moduler runt om i världen. Teamet på 6-8 personer ansvarade för att hålla ihop en gemensam testplattform. I arbetet ingick det att analysera och definiera krav som berörde den gemensamma plattformen.

  Verktyg: Hansoft
  Metod: SCRUM

 • Ericsson

  2010 - 17

  Utvecklare

  Roll: Mjukvaruutvecklare

  Arbetade i ett team på 3 personer, där Marcus ansvarade för all mjukvaruutveckling. Teamet gemensamma uppdrag var att skapa en applikation som kunde ersätta dyra instrument optioner för olika signalbehandlingar och standarder. Som tex WCDMA och LTE modulering. Ett stort antal andra funktioner fanns med i applikationen också. Signal bearbetningen skrevs i Matlab-kod och kompilerade sedan till till C-kod. Det var en gemensam applikation som användes av flera olika användare vilket ställde stora krav på systemering och kvalité.

  Programspråk: C++, COM och Matlab
  Verktyg: Visual Studio, Mathworks Matlab, Clearcase, Word och Excel
  Metod: SCRUM

 • Ericsson

  2006 - 07

  Plattformsarkitekt

  Roll: Kravanalytiker och plattformsarkitekt

  Marcus var med i ett team på 8 personer från olika geografiska områden (Kumla, Gävle och Kista). Deras uppdrag var att skapa en gemensam plattform arkitektur för test inom Ericsson. Plattformen skulle användes inom test på alla Ericsson produktionsenheter. Marcus var med för att samla in krav från Kumla och se till att dessa krav kom med i plattforms arbetet. Han arbetade även med att systemerare den gemensamma plattformen.

  Verktyg: Visio, Word, Excel och Sharepoint

 • Ericsson

  2002 - 17

  Mjukvaruutvecklare

  Roll: Mjukvaruutvecklare

  Marcus var en i ett team på ca 8-10 personer som ansvarade för kravhantering och implementering av testutrustningen (både mjukvara och hårdvara) som skulle användas vid test av de digitala modulerna i Ericsson radiobas stationer. Han var ansvarig för ett 10-tal applikationer. I ansvaret låg att säkerställa att det fanns en road mapp för varje applikation och den lagrades på rätt sätt samt att tillhörande dokumentation blev uppdaterad.

  Programspråk COM, C, C++, C# och .NET
  Verktyg: Visual studio och Clearcase. Word
  Metod PROPS och SCRUM

 • Ericsson

  2000 - 02

  Mjukvaruutvecklare

  Roll: Mjukvaruutvecklare
  Arbetet med att utveckla och förvalta applikation för att testa akustiken i Ericsson mobiltelefoner. Marcus var med i arbetet att ställa krav mot leverantör av mätutrustning som användes under test. Alla mjukvara revisionshanterades och lagrades med tillhörande dokumentation.

  Programspråk: COM, C och C++
  Verktyg: Visual studio, Word
  Metod: PROPS

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, HP, iOS, Dos, Linux, Windows 2000, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows CE, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  SQL Base, SQL server, SQLite, MS Access, mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Flash, C#-Builder, ClearQuest, Enterprise Architecht (verktyg), FrontPage, Git, MS Sharepoint, Sharepoint, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, Windows Workflow Foundation, Visio, Adobe Photoshop, Clearcase, MS Explorer, MS Office, MS Visual Studio, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Delphi, Flash, HTML, HTML5, Perl, PowerShell, Python, VHDL, Visual Basic, Visual Basic .NET, ASP.NET, COM, COM+, SQL, SQL Windows, C, C#, C++, Matlab, MFC

 • - Hårdvara

  PC

 • - Standarder

  3GPP, IEEE Software Engineering Standards, ISO 14001, ISO 9001

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, LEAN, PROPS, Parprogrammering, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Fackförhandlingar

 • - Projektfaser

  Drift, Projektering, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test

 • - Projektledning

  Projektledning, Hansoft, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssäkring/ Reliability engineering, Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Systemtestning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Testledning, Validering & Test - Hårdvara, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Elektronikkonstruktion

  FPGA, Analog konstruktion, Digital konstruktion, Elektronikkonstruktion allmänt, Kraftelektronik & Back-up system, Radiokonstruktion (RF), Verifiering

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, TCP/IP

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, GPRS, GSM, LTE, Mobilsystem allmänt, WCDMA (3G)

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  ADSL, Bredband allmänt, Gateways och modem, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Kryptering, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaskonstruktion, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Audio & Video, Data Warehouse, Inbyggda system, Nätverk och kommunikation, Systemarkitektur - systemnivå, Trådlösa system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Högskoleingenjör, Matematik

 • - Roller

  Teknisk projektledare, Arkitekt, Configuration Manager (CM), Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Produktägare, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Teknikstöd, Testare, Testledare, Utredare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Presentationsteknik, Sociala medier, Event management, Externkommunikation, Mätningar, utvärderingar

Anställningar

 • 2017 -

  Kvadratkonsult, Kvadrat

 • 2000 - 2017

  Testutvecklare, Ericsson

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Hansoft certified trainer, Ericsson

 • 2015 - 15

  Linux, Learning Tree International

 • 2014 - 14

  LEAN book integration program, Ericsson

 • 2014 - 14

  Nätverk, Learning Tree International

 • 2014 - 14

  Internetsäkerhet, Informator

 • 2010 - 10

  Matlab Foundation, Mathworks

 • 1997 - 00

  Högskoleingenjör Elektronik, Örebro Universitet

 • 1995 - 97

  Matematik A, B och C-nivå, Örebro Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60