Dela

Petra Fihlén

 • Kravanalytiker

Översikt

Jobbat som kravanalytiker i både projekt och förvaltning mestadels inom e-handel och offentliga sektorn med digital utveckling. Gillar att vara länken mellan affären och IT och jobba nära olika intressenter och utvecklingsteam för att identifiera och förstå behov och hitta bra lösningar som ger önskade effekter.

Egenskaper

Jag är en social och trevlig person som är en god lyssnare och nyfiken vilket gör att jag har lätt att ta till mig ny information, nya situationer och personer. Jag är strukturerad och organiserad men samtidigt flexibel. Jag är driven och lösningsorienterad.

Konsultens CV

 • H&M

  2015 - 17

  Kravanalytiker

  Petra jobbade med kraven för e-handel sajten och appen. Hon samarbetade nära olika intressenter på verksamheten för att förstå och synka behov och drev och koordinerade kraven gentemot olika utvecklingsteam och leverantörer.

  Som stor organisation finns utmaningar att driva digital utveckling på det snabba och lättrörliga sätt som omvärlden kräver då det är många intressenter och beroenden till olika delar i organisationen och olika leverantörer och leveransteam. Petra tog egna initiativ till att förbättra arbetssätt och samarbeten och genom detektivarbete, synkningar och förväntanshantering driva kravarbetet framåt med stor leveranssäkerhet.

 • Moderna Försäkringar

  2015 - 15

  Kravanalytiker

  Petra arbetade med kraven för en ny digital tjänst för en smartare bilförsäkring kopplad till en mobilapp. Projektet var intensivt och kort då kunden hade en tajt deadline för att komma först på marknaden med en sådan tjänst. Utmaningen var att prioritera kraven men samtidigt inte tumma på kundupplevelse och kvalitetssäkring.

 • NCC

  2014 - 15

  Kravanalytiker

  Petra arbetade med kraven för en portal för byggprojektledare. Då utvecklingsteamet som Petra tillhörde var litet fick Petra även agera interaktionsdesigner, testare och testledare för när användare av systemet skulle acceptanstesta och utbildas.

 • Coor Service Management

  2014 - 14

  Kravanalytiker

  Petras uppdrag för att genomföra en kort förstudie för att analysera den digitala kundupplevelsen av Coor. Petra genomförde målgruppsanalys och tog fram en karta över kundupplevelsen (customer journey map) för att beskriva nuläge och målbild genom att intervjua relevanta personer.
  Utmaningar fanns hos Coor att det fanns ett stort tryck från ledning, verksamhet och kunder att rulla ut pilotlösningar men för att säkerställa att man inte skulle hamna i lösningar som bara var anpassade för en kundleverans och som var svåra att förvalta och vidareutveckla valde man starta denna förstudie.
  Resultatet av förstudien blev en rapport med analyser av nuläge, nyläge, framgångsfaktorer och rekommendationer till nästa steg.

 • Skatteverket

  2012 - 14

  Kravanalytiker

  Petra agerade som både scrum master och kravanalytiker i ett stort och prioriterat projekt att bygga handläggningssystem för skattehandläggare.

  Projektet var utmanade i att vara tidskritiskt gentemot taxeringsårets tidspunkter för när viss funktionalitet behövde vara klar. Det var ett stort projekt med flera scrum teams som behövde planera och synka sitt arbete. Petras förmåga att snabbt ta in ny information, strukturera och identifiera kärnfrågor och problemställningar i kombination med att vara angelägen att reda ut detaljerna och förstå problem bidrog till att synken mellan scrum teamen fungerade bra. Hon kunde genom balansera helhet och detaljer och med gott ledarskap hantera teamet och samarbetet med andra team. Samtidigt arbetade hon nära verksamheten och tog snabbt till sig den komplexa verksamheten, funktionaliteten och lösningen.

 • Ericsson

  2011 - 12

  Delprojektledare

  Petra ledde och koordinerade verksamheten att genomföra rensning och migrering av ett SAP ERP system för att förbereda system för nedstängning. Hon ansvarade för att följa projektets tidsplan och rapportera status till en styrgrupp.

 • Apoteket

  2010 - 11

  Testare

  Petra arbetade med test och kvalitetssäkring för en retail lösning. Hon skrev testfall och genomförde funktionella tester i nära samarbete med arkitekter och utvecklare för att förstå lösningen utifrån kundens krav. Hon hade även nära dialog med slutanvändare för att samla deras input och feedback under testningen.

  Projektet var utmanande i att det var stort med flera leverantörer och leveransteam inblandade i olika delar av lösningen. Delar av teamet satt även offshore. Särskilt utmanande var det när end-to-end tester skulle genomföras som Petra var en del av. Med sin goda samarbetsförmåga och problemlösningsfokus så bidrog Petra med att kontinuerligt förbättra arbetssättet under testperioden.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Quality Center, ReQtest, Visio, Jira, MS Office

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Verksamhetsanalys

 • - Metoder & Processer

  ISTQB, KANBAN, REQB, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie, Test, Systemering/Design/Krav

 • - Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  e-handel, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2015 - 2017

  Kravanalytiker, H&M

 • 2014 - 2015

  Kravanalytiker, Esatto

 • 2012 - 2014

  Kravanalytiker, Capgemini

 • 2010 - 2012

  Testare, Accenture

Utbildningar

 • 2006 - 10

  Data- och systemvetenskap, Uppsala Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941