Dela

Petra Fihlén

 • Kravanalytiker
 • Scrum master

Översikt

Petra är en driven och erfaren konsult med fokus inom kravanalys både som verksamhetsanalytiker och systemanalytiker. Petra har även haft roller som scrum master och har goda projektledaregenskaper.

Petra trivs med att vara länken mellan verksamheten och IT och jobba nära olika intressenter och utvecklingsteam för att identifiera och förstå behov och hitta bra lösningar som ger önskade effekter.

Petra har haft uppdrag inom offentliga sektorn och andra företag med stark digital utveckling, t.ex. inom e-handel.

Petra har erfarenhet av både agila och mer traditionella projektmetoder. Hon trivs bäst i en agil utvecklingsmiljö med nära samarbete mellan verksamhet och användare och utvecklingsteam. Hon gillar att jobba med kund- och användarcentrerade digitala lösningar då hon brinner för användarupplevelsen.

Egenskaper

Petra är en social, positiv och öppen person.
Hon är en god lyssnare, nyfiken och flexibel vilket gör att hon har lätt att lära sig snabbt och ta till sig ny information, nya situationer och människor.
Petra har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika typer av människor, roller, kompetenser. Hon trivs i nära samarbete i team och är öppen för nya sätt att jobba på och bolla med andra kring uppgifter och lösningar. Hon kan också jobba självständigt och lägga upp och planera sitt eget arbete på ett strukturerat sätt.

Konsultens CV

 • Novamedia Norsk Postkodelotteriet

  2018 -

  Kravanalytiker och scrum master

  Petra har varit en del av ett utvecklingsteam som varit med och lanserat Postkodlotteriet i Norge och jobbat med kravinsamling och product backlogg hantering tillsammans med produktägare. Lösningen som Petra har jobbat med har involverat kundwebb med betalningslösningar och kundsystem och integrationer med externa leverantörer. Petra har varit en nyckelperson i att koordinera, samla in och prioritera olika intressenters behov och tillsammans med utvecklingsteamet planera releaser och arbete med product backloggen.

 • H&M

  2017 -

  Verksamhetsanalytiker, Business Analyst

  Uppdrag:
  Projekt inom digital marknadsföring med syftet att byta teknisk plattform och lösning och affärsutveckling för att förbättra digital marknadsföring både inom verksamheten för att förbättra processer och arbeta mer effektivt och gentemot kunderna för att ge en bättre kundupplevelse och driva mer försäljning och engagemang.

  Ansvar:
  Petra ansvarade för att samla in och dokumentera behov från verksamheten och kommunicera dessa till andra i projektet och inom andra team som levererade till projektet, team både inom interna IT-organisationen och externa leverantörer.
  Petra dokumenterade och strukturerade kraven som user stories i en backlog i Jira samt ytterligare kompletterande dokumentation för att specificera och visualisera krav och scenarier, t.ex. acceptanskriterier, flödesdiagram, ordlistor.
  Projektet var komplext då det involverade många aktörer från både verksamheten, IT och leverantörer. Tekniken och lösningen var ny och i framkant och det ställde även nya krav på verksamhetens sätt att jobba. Samtidigt var det höga förväntningar på resultat och snabbt ut i produktion för att ge snabbt affärsvärde.
  Petra bidrog till att projektet lyckades med sitt strukturerade angreppssätt kring kravanalys och problemlösning för att driva kravarbetet framåt. Hon bidrog med sitt kommunikativa sätt med att facilitera möten för att samla intressenter för att säkerställa samsyn och bestämma väg framåt.
  Petra fick i sin roll som kravanalytiker, i en stor organisation där projektet hade många beröringspunkter med andra initiativ och intressenter, agera som en detektiv i många fall för att samla, koordinera och synka information. Det var väldigt viktigt att se helhet och ha helikopterperspektiv samtidigt som detaljerna ofta var viktiga att gå till botten med. Detta var något som Petra lyckades balansera bra.

  Tekniker/Verktyg:
  Kravställningen involverade bland annat mot app/mobil, olika back-end system, Adobe Experience Cloud
  Petra använde sig av Jira, MindManager, Visio, Excel, Word, Power Point, i kravarbetet.

 • H&M

  2015 - 17

  Kravanalytiker

  Uppdrag:
  Petra jobbade som kravanalytiker i ett utvecklingsteam som ansvarade för förvaltning och nyutveckling av e-handeln sajten och appen.

  Ansvar:
  Petra ansvarade för att ta emot behov från verksamheten och driva kravarbetet med att identifiera och dokumentera IT-krav för utvecklingsteamet att implementera och testa mot. Petra dokumenterade och strukturerade i en backlog i Jira inför sprintplaneringar och dokumenterade i form av user stories och acceptanskriterier enligt Given-When-Then format.
  För att bryta ner kraven på en bra nivå jobbade Petra tätt ihop med utvecklare och testare i teamet. Delar av teamet var offshore vilket ställde höga krav på tydlighet i kravdokumentation, kommunikation och informationsspridning. Petra involverade utvecklare och testare tidigt i kravanalysen så att de fick förståelse för bakgrund och syfte med kraven samt att hon med sitt öppna och prestigelösa sätt bidrog till en transparens och engagemang bland team-medlemmarna.
  Utvecklingsteamet som Petra tillhörde var ett av många team som ansvarade för olika delar och olika funktionalitet av sajten och det innebar många beroenden och koordinering med andra team och projekt. Petra byggde med sin tydliga och trevliga kommunikation snabbt viktiga kontaktytor utanför teamet som krävdes för att kunna ge teamet bästa förutsättningar för leverans.

  Tekniker/verktyg:
  Kravställningen involverade främst app, mobil webb, men även olika back-end system.
  Använde sig av Scrum, Jira, ALM.

 • Moderna Försäkringar

  2015 - 15

  Kravanalytiker

  Uppdrag:
  Kravanalytiker och scrum master/projektledare för ett projekt att ta fram en ny digital tjänst för en smartare bilförsäkring kopplad till en mobilapp.

  Ansvar:
  Petra arbetade med att fånga in, detaljera och dokumentera krav kring en del av en ny digital tjänst för en smartare bilförsäkring. Projektet bestod av flera delar och Petra arbetade med kraven som skulle ge kunden information om tjänsten och möjlighet registrera sig för tjänsten på webben.
  Projektet var kort och intensivt då det var en tajt deadline att komma först ut på marknaden med denna tjänst så utmaningen var att prioritera bland kraven ihop med beställaren men samtidigt inte tumma på kundupplevelsen och kvalitetssäkring. Genom tajt och transparent samarbete med beställaren, utvecklare och projektledare från kunden så kunde vi på daglig bas diskutera prioritering och vägval och säkerställa gemensam syn och förväntningar under hela projektet.

  Tekniker/verktyg:
  Kravställningen involverade främst mobil webb, men även olika back-end system.
  Använde sig av Scrum, Trello, Microsoft Project

 • NCC

  2014 - 15

  Kravanalytiker

  Uppdrag:
  Kravanalytiker och interaktionsdesigner i ett utvecklingsteam som förvaltade och nyutvecklade en portal för byggprojekt.

  Ansvar:
  Petra hoppade in när kravanalytikern skulle på föräldraledighet och ansvarade för att fånga in, detaljera och dokumentera kraven och involvera utvecklarna i utvecklingsteamet för att tillsammans identifiera och designa den bästa lösningen. Då utvecklingsteamet var ganska litet med tre utvecklare fick Petra förutom kravanalytiker även agera interaktionsdesigner, testare och testledare för när användare av systemet skulle acceptanstesta och utbildas.

  Tekniker/verktyg:
  Kravställning mot en webbaserat egenutvecklad portal
  Använde sig av Scrum, Word, Power Point, Excel

 • Coor Service Management

  2014 - 14

  Kravanalytiker

  Uppdrag:
  Genomföra en kort förstudie för att analysera den digitala kundupplevelsen av Coor.

  Ansvar:
  Petra ansvarade för att genomföra en målgruppsanalys och tog fram en karta över kundupplevelsen (customer journey map) för att beskriva nuläge och målbild genom att intervjua relevanta personer.
  Utmaningar att det fanns ett stort tryck från ledning, verksamhet och kunder att rulla ut pilotlösningar men för att säkerställa att man inte skulle hamna i lösningar som bara var anpassade för en kundleverans och som var svåra att förvalta och vidareutveckla valde man starta denna förstudie.
  Petra skrev en rapport med analyser av nuläge, nyläge, framgångsfaktorer och rekommendationer till nästa steg.

 • Skatteverket

  2012 - 14

  Kravanalytiker

  Uppdrag:
  Projekt för att utveckla nytt handläggningssystem för skattehandläggare, vilket var ett av Skatteverkets högst prioriterade projekt.

  Ansvar:
  Petra hade flera roller i projektet. Hon började som testare. Då projektet arbetade agilt så var testarna väldigt involverade i kravanalysen så det blev sedan ett naturligt steg för Petra att istället fokusera på rollen som kravanalytiker. Petra ansvarade då för att arbeta fram kraven för nya delar i systemet men även i befintlig funktionalitet.
  Petra dokumenterade kraven i användningsfall och modeller ritades i Rational Rose. Petra jobbade även en del med att hjälpa interaktionsdesignern i projektet med att ta fram wireframes.
  Senare var även Petra scrum master för ett team med ca 9 personer med roller inom krav, utveckling och test. Det innebar ansvar att ta hand om planering av sprintarna, problemhantering och den dagliga verksamheten för teamet.
  Projektet var utmanande i att vara tidskritiskt gentemot taxeringsårets tidspunkter för när viss funktionalitet behövde vara klar. Det var ett stort projekt med flera scrum teams som behövde planera och synka sitt arbete. Petras förmåga att snabbt ta in ny information, strukturera och identifiera kärnfrågor och problemställningar i kombination med att vara angelägen att reda ut detaljerna och förstå problem bidrog till att synken mellan scrum teamen och dialogen med projektledningen fungerade bra. Hon kunde genom balansera helhet och detaljer och med gott ledarskap hantera teamet och samarbetet med andra team. Samtidigt arbetade hon nära verksamheten och tog snabbt till sig den komplexa verksamheten, funktionaliteten och lösningen.

 • Ericsson

  2011 - 12

  Delprojektledare

  Petra ledde och koordinerade verksamheten att genomföra rensning och migrering av ett SAP ERP system för att förbereda system för nedstängning. Hon ansvarade för att följa projektets tidsplan och rapportera status till en styrgrupp.

 • Apoteket

  2010 - 11

  Testare

  Petra arbetade med test och kvalitetssäkring för en retail lösning. Hon skrev testfall och genomförde funktionella tester i nära samarbete med arkitekter och utvecklare för att förstå lösningen utifrån kundens krav. Hon hade även nära dialog med slutanvändare för att samla deras input och feedback under testningen.

  Projektet var utmanande i att det var stort med flera leverantörer och leveransteam inblandade i olika delar av lösningen. Delar av teamet satt även offshore. Särskilt utmanande var det när end-to-end tester skulle genomföras som Petra var en del av. Med sin goda samarbetsförmåga och problemlösningsfokus så bidrog Petra med att kontinuerligt förbättra arbetssättet under testperioden.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Quality Center, ReQtest, Visio, Jira, MS Office

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Verksamhetsanalys

 • - Metoder & Processer

  ISTQB, KANBAN, REQB, SAFe, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie, Test, Systemering/Design/Krav

 • - Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  e-handel, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Stat/kommun/Landsting

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2015 - 2017

  Kravanalytiker, H&M

 • 2014 - 2015

  Kravanalytiker, Esatto

 • 2012 - 2014

  Kravanalytiker, Capgemini

 • 2010 - 2012

  Testare, Accenture

Utbildningar

 • 2006 - 10

  Data- och systemvetenskap, Uppsala Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anne-Li Appelberg
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733988159