Dela

Ola Lindskog

 • Programmerare C, C++ och C#
 • med hårdvarukompetens
 • och testerfarenhet

Översikt

Ola är en driven person vars engagemang smittar av sig. Han tycker bäst om programmering allt ifrån hårdvarunära till Windows applikationer. Med sin bredda kompetens gör att han är en flexibel resurs som kan användas till både mjuk- och hårdvaruutveckling.

Egenskaper

Ola är en utåtriktad och social person jobbar bra både självständigt och i grupp och klarar av många bollar i luften. I projekt tar han gärna ansvar och är drivande i sin roll. Ola har ett logiskt tänkande då han identifierar problem och finner lösningar snabbt. Med sin bredda kompetens gör att han är en flexibel resurs som kan användas till både mjuk- och hårdvaruutveckling.

Konsultens CV

 • Ericsson

  2010 - 17

  Test ingenjör

  Test ingenjör
  Som test ingenjör tar man fram hårdvarutester till basbandenheterna utvecklar nya tester, förändrar och underhåller koden. Testuppläggen kalibrerar och testar ut/in signalerna så att de fungerar som de ska. Vi sköter om driftsättning, support till andra siter, flaggar upp eventuella problem till design teamet. I ett testsystem förekommer Nätverks analysator, Spectrum analysator, Signal generatorer, Oscilloskop, Multimeter och detta är samman kopplat till en dator.
  Programspråk: C++/C#.
  Operativsystem: Windows Vista, W7.
  Program: Visual studio, Idefix, Clearcase

 • Tritech Technology AB

  2006 - 10

  Programmering / Produktions underlag

  Programmering / Produktions underlag ASSA AB
  Assa 3000 är en låsfamilj som bland annat innehåller ett trådlöst kodlås. Tritech har utvecklat produkten, hårdvara och den inbyggda mjukvaran. Jag har utvecklat mjukvaran till kodlåset. Mitt ansvar var också att projektleda prototyp tillverkning, komponent inköp, radiotester, EMC tester, uppdatering av PCB underlag och produktions material och produktions utrustning. o.s.v.

  Produktionsutrustning ASSA AB
  Uppdraget bestod av att ta fram en komplett produktionsutrustning med dokumentation och fixtur. Programvaran för att styra testerna utvecklades i vs6. Kraven på dokumentation var höga då den kompletta testutrustningen skall kunna dupliceras vid behov. I mitt uppdrag ingick även utbildning av produktionspersonal och framställning av en användarmanual.

  Programmering/ Förvaltning Profoto
  Profoto tillverkar bl.a. blixtar och blixt generatorer till kameror. Dessa produkter är i dagens läge trådbundna och kommunikationen för dessa produkter ska ersättas med radio. Radion används för att göra inställningar och skickar sync signal för att det ska blixtra. Jag har tagit fram Use case dokument och testdokument för verifierande provning. Jag har även utvecklat ett Windows program för simulering av Blixt Generator, programmet ska ta emot data, uppdatera värden och skicka data via serieporten. Förvaltningsuppdraget innehåller också underhåll av produktionstestutrustningen som jag konstruerat.

  Produktionsutrustning Profoto
  Uppdraget bestod av att ta fram en komplett produktionsutrustning med tillhörande dokumentation. Produktionsutrustningen är både en utrustning för att programmera de producerade kort och en testutrustning. Testerna testar funktionen och radioprestanda. Projektet innefattade konstruktion av jig, datorstyrning, etikettskrivare och all elektronik. Programvara för att styra testerna utvecklades i vs6.
  Hårdvara konstruktion / Programmering TriBee USB
  Framtagning av en USB sticka med radio ieee802.15.4
  Underlag för konstruktion, CAD av mönsterkort, Inköp av komponenter, prototyp framställning, Tester för hårdvara och radio, Tagit fram windows mjukvara för nerladdning av programvara med bootloader. Jag är tagit fram programvara för CE och EMC.

  Syncsen
  Syncsen är ett EU projekt som består av 7 företag och 3 forsknings institut. EU projektet ska ta fram trådlösa system för att läsa av Gas och Vatten till hemmet. Mätvärden skickas sedan till en central för avläsning. Tritech medverkan i detta projekt är att bistå med expert kompidens inom trådlös kommunikation.
  Programspråk:C, C++. C#
  Processor: PIC
  Operativsystem: Windows XP.
  Program: Visual studio, Word, MPLAB, Word

 • Thor Consulting

  2005 - 06

  Programmerare

  Programmerare Java middlewares och Boot loader, Ericsson
  Arbetet bestod av att utveckla, testa och korrigera Java bibliotek till Ericssons mobil telefoner. Utvecklings arbetet utförs när nya telefoner som skulle lanseras dessa hade nya krav. Testerna utförs av midlets program som skulle fungera på ett visst sätt, om någon av dessa program felade utvecklades det till en IR. IR felen återskapa, leta upp felet och fixa eller skicka vidare felet om det tillhörde någon annan avdelning.
  Språket var blandat mellan C och java, sedan var det midlet program som använder språket J2ME.

  Programmerare Boot Loader, Ericsson
  Arbetet bestod av utveckla, testa och korrigera Boot Loader till Ericssons mobil telefoner. Utvecklings arbetet jag utförde var att en ny boot loader skulle byta OSE till en annan variant. Korrigerings arbete bestod av IR rapporter eller säkerhets uppdateringar, IR rapporterna kommer ifrån kunden eller internt på Ericsson. Efter en uppdatering skulle vissa tester utföras för att sedan skicka ut en release.

  Programspråk: C, J2SE och J2ME.
  Processor: ARM
  Operativsystem: Windows 2000.
  Program: Visual studio, Eclipse, IAR, Trace 32, CME, Clearcase
  Verktyg: Lauterbach (Debugger)

 • Armatic AB

  2002 - 05

  Programmerare

  Nyutveckling av programvara till en sedel läsarautomat. Ändring och felsökning av befintlig programvara till äldre sedel läsare. Förändringar av Windows baserade program. De förekom även hårdvara som behövdes modifiera eller fel sökas.
  Språket var C och Assembler Hårdvarunära programmering.

  Programspråk: C och Assembler.
  Processor: NEC, Motorola och PIC.
  Operativsystem: Windows 2000.
  Program: Ultra edit, visual studio.NET, CADint och MS Office.
  Verktyg: Debugger, Oscilloskop, Logik analysator

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Windows 2000, Windows 2003, Windows 95, Windows 7, Windows 98, Windows XP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Eclipse, MS Office, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Clearcase, MPLAB

 • - Utvecklingsspråk

  J2ME, J2SE, Javascript, C#, C++, C

 • - Hårdvara

  PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Kravmodellering, Projektledning

 • - Metoder & Processer

  Lean Six Sigma, Parprogrammering, PROPS, LEAN, Scrum

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering, Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Validering & Test - Hårdvara, Systemtestning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Elektronikkonstruktion

  CAD-layout, Elektronikkonstruktion allmänt, Kretskortskonstruktion, Radiokonstruktion (RF), Verifiering

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, RFID

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, TCP/IP

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, Basstation, GSM, LTE, WCDMA (3G)

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  ADSL, Gateways och modem, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Kryptering

 • - Systemtyper

  Trådlösa system, Windowsapplikationer, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Inbyggda system, Realtidssystem

 • - Tillämpningar

  Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Hårdvarukonstruktör, Radiokonstruktör, Testare, Testledare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2017 -

  Kvadratkonsult, Kvadrat

 • 2010 - 2017

  Test ingenjör, Ericsson

 • 2006 - 2010

  Konsult, Tritech Technology

 • 2005 - 2006

  Programmerare, Thor Consulting

 • 2002 - 2005

  Programmerare, Armatic AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Modern TDD in .NET, Stockholm

 • 2014 - 14

  Parallel and Asynchronous Programming in C#, Stockholm

 • 2012 - 12

  Microsoft .NET FW 4, Windows Applications Development, Stockholm

 • 2012 - 12

  Masterclass C# Development, Stockholm

 • 2011 - 11

  XLPM (PROPS), Stockholm

 • 2001 - 02

  Kompletterande kurs Bildbehandling 5p, Örebro

 • 1998 - 01

  Elektronik ingenjör, Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60