Dela

Magnus Lönnroth

 • Interimschef/Projektledare
 • Arkitekt
 • Analytiker
 • Programmerare

Översikt

Magnus har lång erfarenhet som chef inom mjukvaruindustrin och har arbetat hands-on med de flesta teknologierna i både stora och små team. Helst jobbar han med nya och innovativa projekt, gärna inom affärsområden som utvecklas och förändras snabbt. Just kombinationen av djup teknisk insikt och lång erfarenhet som chef gör att Magnus uppskattas i både det strategiska och operativa arbetet.

Exempel på roller/inriktiningar där Magnus kan spela en nyckelroll:

Interimschef: när det behövs en tillförordnad chef som under en tid kan hålla igång och utveckla ett team medan rekrytering pågår. På grund av sin långa erfarenhet har Magnus en mycket kort startsträcka.

Projektledning: Magnus har alltid deltagit aktivt i R&D projekt och har lång erfarenhet av arbeta med både agila och vattenfallsmodeller. Magnus är väl insatt i relevanta ISO standards (9001, 13485, 80001, 60601) speciellt inom hälsovård. Magnus har dessutom stor erfarenhet av att skriva och förbättra SOPar och andra processbeskrivningar.

Arkitekt: när det behövs en erfaren och pragmatisk enterprise- eller systemarkitekt som kan facilitera ett team och samtidigt säkerställa att affärskraven inte tappas bort. Magnus har jobbat med centrala arkitekturfrågor under hela sin karriär och kan på ett avgörande sätt skapa fokus kring arbetet med arkitektur och teknikstrategi.

Analys: när det behövs en analytiker som kan fördjupa sig i teknikfrågor och lämna rekommendationer till ledningsgrupper eller arkitekturteam t.ex. i samband med företagsköp har Magnus lång erfarenhet inom både mycket stora och mindre företag.

Programmering: Magnus jobbar gärna hands-on med design, underhåll och programmering av huvudsakligen serverteknologi och implementationer som använder C, Java, SQL, och PL/SQL.

Egenskaper

Magnus styrka ligger i hans kreativa förmåga att hitta innovativa lösningar främst genom att tänka "out-of-the-box". Han tycker om att utmana konventionella sanningar och att effektivisera lagarbetet med tydliga roller och ansvarsområden kombinerat med ett kollektivt ansvarstagande. Magnus har en prestigelös stil och arbetar gärna i en internationell miljö.

Konsultens CV

 • VGR IT

  2018 -

  Lösningsarkitekt

  Magnus har rollen som lösningsarkitekt för administrativa system i Västra Götalandsregionen. Som arkitekturramverk och metodik används The Open Group Architectural Framework (TOGAF).

 • Ascom Wireless Solutions

  2015 - 16

  Interim VP Unite Global Product Line

  Beskrivning: Tillförordnad vice VD för Ascoms globala produktlinje "Unite" med ca 60 anställda huvudsakligen inom R&D.

  Roll: Förutom det övergripande affärsansvaret för enheten, arbetade Magnus inom företagets ledningsgrupp och ansvarade för bolagets övergripande softwarestrategi.

  Metod/teknik: Magnus fokuserade på att förbättra relationen till de regionala säljbolagen genom att lägga om produktstrategin och byta ut och nyrekrytera hela produktledningen samt prioritera aktiviteter som kunde leda till ökade försäljningssiffror.

  Nytta/resultat: Under Magnus ledning 2015-2016 växte intäkterna med 50% och överträffade budget.

 • Ascom Wireless Solutions

  2012 - 18

  Director R&D

  Beskrivning: Magnus leder utvecklingen av Ascoms globala produktportfölj för intelligent larmhantering främst inom sjukvården.

  Roll: Som Director R&D inom den global produktenheten Unite ansvarar Magnus för arkitektur, alla R&D projekt, och hela R&D linjeorganisation. Magnus rekryterades till Ascom som erfaren R&D chef för att leda transformeringen av Ascom till ettsoftware bolag. Magnus har en permanent plats i Ascoms högsta teknikråd.

  Metod/teknik: Jobbar enligt SAFe med 7 Scrum team i Sverige, USA, Ryssland och Rumänien. Använder främst C#/.NET, SQL Server databas och Android/iOS. Legacy produkter byggs med C/C++ och Open Embedded Linux.

  Nytta/resultat: Sedan Magnus tog över R&D enheten 2012 har Ascom ökat software försäljningen med 20-50% per år genom att öka investeringarna i R&D och framförallt öka R&D output i form av över 40 produktreleaser per år. Magnus leder den snabbast växande och mest strategiska delen av Ascom R&D.

 • Ericsson

  2007 - 12

  Director R&D, DU chef, PDU chef

  Beskrivning: Magnus anställdes på Ericsson som R&D chef i samband med uppköpet av Drutt AB. Han ledde en stor R&D organisation med som mest över 500 anställda i Sverige, Kina, Holland och Ungern. Utförde uppdrag för CTO som teknikansvarig för Java, Linux och Open Source mjukvara, samt ansvarade för tekniksamarbetet med Oracle och IBM. Magnus satt även i Java Executive Committee och arbetet med Java standardisering tillsammans med viktiga aktörer som Oracle, IBM, Google, Apache, Eclipse, etc.

  Roll: Som R&D chef hade Magnus både det övergripande tekniska ansvaret för produktportföljen samt det adminstrativa ansvaret för att skapa och följa upp en R&D budget på över 450 msek.

  Metod/teknik: Huvudsakligen agil mjukvaruutveckling med snabb featuretillväxt. Ledde flera stora förändringsarbeten med syftet att förbättra produktiviteten och etablera en innovativ och internationell R&D kultur.

  Nytta/resultat: Produktenheterna levererade flera strategiska produkter under perioden. T.ex. mobil internet gateway för hantering av all mobil datatrafik i AT&Ts 3G nät, aktivering av användare i alla Ericssons mobilnät, device management av mobiltelefoner, och plattform för mobila datatjänster. Som produktägare ansvarade Magnus för utvecklingen av Ericsson Architecture Guide, ett arkitekturramverk som användas av samtliga enheter i bolaget. Som medlem i Java Executive Committee bidrog Magnus bl.a. till planeringen av Java 8 och Java 9.

 • Drutt Enterprise

  2000 - 07

  CTO

  Beskrivning: Magnus grundade Drutt tillsammans med 3 vänner och växte företaget till 85 anställda i Sverige, Kina och USA. Bolaget finansierades av Oracle och Telia. Första styrelseordförande var Larry Ellison, CEO Oracle, som senare ersattes av Sergio Giacoletto, Executive VP Oracle EMEA.

  Roll: Magnus var CTO och hade det övergripande ansvaret för all R&D, produktledning, konsultverksamhet, teknisk support, och IT operations.

  Metod/teknik: Agila metodiker (Extreme Programming) infördes mycket tidigt och utvecklades kontinuerligt. I teknikplattformen var Drutt pionjärer med att bygga ett högtransaktionssystem med Java och XML/XSLT teknologi.

  Nytta/resultat: Drutt byggde Halebop, världens första operatörsoberoende mobilportal med över 1 miljon abonnenter. Halebop såldes sedan till Telia och gjordes om till en virtuell mobiloperatör (dagens Halebop), men den underliggande Javaplattformen produktifierades och licensierades till bl.a. Vodafone (världens största mobiloperatör) där den utgjorde grundstommen i deras konsumentportal i 35 länder.

 • Oracle Corporation

  1988 - 00

  Director R&D, Product Management

  Beskrivning: Magnus var anställd av Oracle Corporation i 12 år i ett antal internationella befattningar och har spelat en nyckelroll i Oracles teknikstrategi inom områden som Internet, Web, Java, och XML.

  Roll: Magnus började i det svenska dotterbolaget, men rekryterades 1994 till Oracle HQ i Silicon Valley och grundade Internet Products Division samt Application Server Division. Ansvarade för produktledning och tog fram flera helt nya produkter som t.ex. Oracle Application Server.

  Metodik/teknik: Fördjupade sig först i basteknologier som databas design och optimering, nätverksteknologier, samt programmering i främst SQL, PL/SQL, C och Java. Senare jobbade Magnus som kursledare och teknisk säljstöd och har även lång erfarenhet av att använda Oracle verktyg som Forms, Reports, Graphics, etc. Magnus är mycket erfaren PL/SQL programmerare och t.ex. skrivit 2 av 5 I/O paket för PL/SQL, som har distribuerats med varje version av Oracle databasen i över 20 år.

  Nytta/resultat: Innehar två patent rörande webb/databas integration samt dynamisk innehållstransformering med XSLT för mobiltelefoner. Produkten Oracle Application Express (Apex) är baserad på det första patentet. Avslutade sin karriär på Oracle som Director R&D för ett team som utvecklade världens första kommerciella mobilplattform och vann bäst-in-show på Telecom-99 i Genéve och var dessutom grundstommen i bolaget Drutt som grundades kort efter.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, GDPR, Kravmodellering, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Tillväxtstrategi, Utbildning, Affärsplanering, Change Management, Förvärvsintegration, Förändringsledning, Information Management, Kravanalys, Processutveckling, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Arkitekturramverk, Innovationsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Make /& Buy Analyser, Medicinteknik, Produktledning, Programledning, Projektledning, Strategisk planering, Utredning

 • - Marknadsföring

  Målgruppsanalys, Marknadsanalys

 • - Försäljning

  Säljsupport

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Internationella tekniska upphandlingar, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  LEAN, Microsoft Solution Framework, Parprogrammering, Continious Delivery, Processer och metoder allmänt, PROPS, RUP/UP, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, SAFe, Scrum, TDD - Test Driven Development, XP (Extreme Programming)

 • - Ledarskap

  Koncernledning, Styrelseledamot, VD, Fackförhandlingar, Interimsledning, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Outsourcing, Rekrytering & Personalutveckling, Chefscoaching, Ledarskap allmänt

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Lärare, Systemförvaltare, Coach, Enterprise Architecht, Förändringsledare, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Systemingenjör, Teknikstöd, Utvecklare/Programmerare, Workshopledare, Arkitekt, Databasadministratör, Delprojektledare, Designer, Huvudprojektledare, Produktägare, Scrum master, Systemanalytiker, Team-ledare, Utredare, Interimschef, Produktledare, programledare, Teknisk projektledare

Anställningar

 • 2012 -

  Director R&D, Ascom Wireless Solutions

 • 2007 - 2012

  Director R&D, Ericsson

 • 2000 - 2007

  CTO, Drutt Enterprise

 • 1995 - 2000

  Director R&D, Oracle Corporation

 • 1988 - 1995

  Senior Consultant, Oracle Svenska AB

 • 1982 - 1988

  Programmerare, Danyard A/S

Utbildningar

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77