Dela

Göran Härdelin

 • Strateg, Förändringsledare, Projektledare

Översikt

Göran Härdelin är en strategisk verksamhetsutvecklare och projektledare med IT ledning och förändringsledning som specialitet. Han har arbetat med IT förändring i 18 år i olika roller (konsult vs linjechef), organisationsfunktioner (IT vs verksamhet) samt delar av livscykeln (strategi vs operation). Han är mycket erfaren i att förstå behov, ta fram strategier och dess tillhörande struktur / organisation för att nå uppställda mål.
Han är analytisk, lyssnande, pedagogisk och med en förmåga att få organisationens delar att utvecklas i samklang med varandra.

Egenskaper

Konsultens CV

 • Camfil

  2015 - 17

  Programledare - Outsourcing

  Göran Härdelin ansvarade för ett förändringsprogram som genom strukturella och kulturella insatser resulterade i en outsourcad infrastruktur för 18 länder och en nyuppsatt intern organisation för att hantera de nya leverantörerna. Strukturella leverabler inkluderade inventering av applikationer, systemägarstruktur, analys, åtgärdsförslag, outsourcingstrategi, business case, leverantörsval, avtalsförhandling, transitionsprojekt, governancestruktur. Kulturella leverabler inkluderade förankring av vision med ledning samt förankring med andra nyckelpersoner, handledning av medarbetare i nya positioner med nya roller och ansvar.

 • Camfil

  2014 - 15

  Projektledare - Digitalisering

  Göran Härdelin ansvarade för ett projekt med syfte att förverkliga företagets nya affärsstrategi inom IT och digitalisera verksamhetens sälj- och supply chainprocesser.

 • Camfil

  2013 - 14

  Programledare - CIO Office

  Göran Härdelin ansvarade för att sätta upp en global gemensam ledningsgrupp för IT och införa nödvändiga managementprocesser. Från analys och design till implementering av nya processer och handledning av den nya ledningsgruppen. Strukturella leverabler inkluderade Governance, IT-strategi, roller & ansvar, processer. Kulturella leverabler inkluderade skapandet av ett ledningsteam, grupphandledning, mänskliga relationer

 • CoreCode

  2012 -

  UGL Handledare (Utveckling Grupp Ledare)

  Göran Härdelin är ansvarig för att handleda UGL kurser. UGL, Utveckling Grupp Ledare, är en av Sveriges största ledarskapsutbildningar som styrs och utvecklas av Försvarshögskolan. Kursen är veckolång och internats-baserad

 • Ericsson Services

  2011 - 12

  Avdelningschef - Leveransstrategi & IT styrning

  Göran Härdelin ansvarade för en avdelning med 12 anställda med syfte att utveckla och kontrollera den globala leveransstrategin och verksamhetens IT krav för kundsupport samt nätverksprojekt för hela Ericsson. Styrde budgeten för den globala leveransen (1 miljard varav 300 MSEK i fasta och 700 MSEK i rörliga kostnader)

  Bland genomförda förändringsprogram ingick:
  - Modell och styrning av supportflöden för offshoring till center i Indien & Kina
  - Kompetensutveckling och karriärmodell för Service Delivery Managers
  - Modell och styrning av interna leveranskostnader
  - Ny modell och verktyg för hårdvaruflöde

 • Ericsson Services

  2010 - 11

  Avdelningschef - Leveransstrategi & IT styrning

  Göran Härdelin ansvarade för en avdelning med 10 anställda med syfte att utveckla och kontrollera leverans-strategin och verksamhetens IT krav för kundsupport för hela Ericsson. Bland genomförda förändringsprogram ingick
  - Utveckling av leveransmodell för proaktiv support.
  - Strategi för hårdvaruleverans
  - Strategi för Collaboration i supportflödet

 • Ericsson Services

  2008 - 09

  Avdelningschef - Produktledning

  Göran Härdelin ansvarade för en avdelning med 35 anställda (med två direktrapporterande chefer och egen ledningsgrupp) med syfte att produktleda SW supporttjänsterna för hela Ericsson. Drev främst ett större förändringsprogram för att designa och lansera en helt ny tjänsteportfölj. Den nya tjänsteportföljen innehöll en förenkling av erbjudandet till standardiserade grundnivåer med möjlighet till utökning genom fokus på mervärdestjänster.

  Genomförde även kostnadsreduktionsprogram och hanterade varselprocessen.

 • Ericsson IT

  2008 - 08

  Förändringsledare - Outsourcing

  Göran Härdelin ansvarade för förändringsledningen inom det program som upphandlade nya outsourcingavtal globalt för Ericsson IT. Leverablerna inkluderade förankring av vision med ledning samt förankring med andra nyckelpersoner inom organisationen

 • Ericsson IT

  2007 - 08

  Avdelningschef - Systemägare för HR Ekonomi IT

  Chef för en avdelning med 8 anställda och ca 30 konsulter. Ansvade för ”Total Cost of Ownership” för applikationerna i den aktuella portföljen. Genomförda förändringsprogram inkluderade
  - Systemstöd för HR Shared Service
  - Byte av supportleverantör för ekonomisystem (Scala)
  - Ny informationsmodell och striktare styrning av IT processer

 • Ericsson IT

  2006 - 07

  Systemägare

  Systemägare för globala applikationer inom HR. ”Total Cost of Ownership” med en utvecklingsbudget på 35 MSEK. Drev främst ett förändringsprogram för stabilitet i den SAP-baserade HR-plattformen vilket inkluderade
  - ”Availability” och ”Performance”
  - Styrning av affärskrav på HR IT
  - Verksamhetens nöjdhet med leverans av HR system

 • Rädda Barnen (Accenture)

  2006 - 06

  Projektledare - Ledarskap & Governance

  Göran Härdelin ansvarade för införandet av ny ledningsstruktur och modell för ledningsteam.

 • Ericsson Consulting (Accenture)

  2004 - 05

  Projektledare - Kompetensutveckling

  Ansvarade för införande av modell för strategisk kompetensutveckling.

 • Accenture

  2003 - 04

  Projektledare - HR Outsourcing

  Analys och Strategigenomförande av HR Outsourcing för Accenture Norden

 • Accenture

  2002 - 03

  Projektledare - Affärssystem

  Införande av SAP för Accenture Norden

 • Wilson (Accenture)

  2001 - 02

  Projektledare - Strategisk Sourcing

  Ansvarig för analys, strategi och modell för strategisk sourcing av containerfrakt.

 • Ericsson (Accenture)

  2000 - 01

  Projektmedlem

  Ansvarig för training environment och OLQR

 • Telia (Accenture)

  2000 - 00

  Projektmedlem

  Ansvarig för operationell modell i start up företag

 • Accenture

  1999 - 99

  Projektmedlem

  Ansvarig för införandet av nya ways of working i Accenture Sverige

 • Sida

  1998 - 98

  Utredare

  Analyserade framgångsfaktorer för ekologisk odling av bomull i norra Uganda

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Omvärldsanalys, Sustainability/Hållbarhet, Tillväxtstrategi, Produktledning, Strategisk planering, Strategiskt inköp, Utbildning, Utredning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Business restructuring, Projektrevision, Supply chain management, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsutveckling, Change Management, ERP Implementation, Förvärvsintegration, Förändringsledning, Inköp, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Projektledning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Digitalisering

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Upphandling

  Internationella tekniska upphandlingar, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, PM3, Lean Six Sigma, Prosci ADKAR, HR, ITIL, Processkartläggning, Processer och metoder allmänt, PROPS, XLPM

 • - Ledarskap

  Psykologi, Affärscoachning, Beteendevetenskap, Det coachande ledarskapet, Koncernledning, Rekrytering & Personalutveckling, Chefscoaching, Interimsledning, Kurs- och seminarieledare, Operativ ledning, Grupprocesser, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Infrastruktur och logistik, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Project auditing, Projektadministratör/assistent, Projektledning inom Supply Chain, Teknisk projektledning, Inköp, Portföljledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management, Dokumentation

 • - Tillämpningar

  Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Ideell organisation, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer, Service/Tjänster, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, civ.ing, Workshopledning

 • - Roller

  Scrum master, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Teknisk projektledare, Testare, Testledare, VD, Affärsutvecklare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Inköpschef, Interimschef, Kravanalytiker, Organisations-och Processkonsult, Produktledare, Produktägare, programledare, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Team-ledare, Upphandlare, Utbildningsledare, Utredare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Engelska

Anställningar

 • 2012 -

  Managementkonsult, Göran Härdelin AB

 • 2006 - 2012

  Chef, Ericsson

 • 1999 - 2006

  Managementkonsult, Accenture

Utbildningar

 • 2014 - 14

  DISC Personprofil, DISC

 • 2014 - 14

  ITIL Foundation, Learning Tree

 • 2014 - 16

  Bachelor, Karolinska Institutet

 • 2011 - 11

  Six Sigma, Ericsson

 • 2009 - 12

  UGL Handledare, Försvarhögskolan

 • 2004 - 15

  PROPS / XLPM, Semcon

 • 1993 - 99

  MSc i Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941