Dela

Elisabeth Wiström

 • Testledare
 • Systemanalytiker
 • Projektledare

Översikt

Elisabeth har flera års erfarenhet av att arbeta med IT inom såväl privat som offentlig sektor. Hon har bl a haft roller inom testledning, systemförvaltning, förvaltningsledning, projektledning och teamledning. Hon har arbetat i stora organisationer med komplexa IT-miljöer och har mycket god förståelse för de utmaningar som det innebär. Hon har både arbetat i större projekt och förvaltningar samt drivit egna förstudier och projekt.

De uppdrag som Elisabeth haft har gett henne en bred kompetens och erfarenhet. Hon har arbetat med kravställning, systemanalys, test, avancerat användarstöd, utbildning och information. Elisabeth har god erfarenhet av såväl systemutveckling med agilt arbetssätt som konfigurerbara standardsystem.

Egenskaper

Elisabeth är en social, strukturerad och skärpt person som är van vid att arbeta med olika typer av människor och har lätt att samarbeta och kommunicera med andra. Hon sätter sig snabbt in i nya uppdrag och strukturerar sitt eget och andras arbete. Elisabeth är en engagerad och uppskattad ledare och medarbetare som alltid gör sitt yttersta för att leverera med högsta tänkbara kvalitet. En av Elisabeths största styrkor är att kunna se och hantera de avgörande detaljerna samtidigt som hon har fokus på målbilden och ser det stora perspektivet.

Konsultens CV

 • Jordbruksverket

  2018 -

  Teknisk testare

  På Jordbruksverket har Elisabeth en roll som teknisk testare i ett projekt som utvecklar ett händelsebaserat system för att hantera handläggning och utbetalning av olika jordbrukarstöd. Projektet använder sig av en agil arbetsmetodik med flera olika SCRUM-team som arbetar parallellt. I rollen som teknisk testare ansvarar Elisabeth för att ta fram testfall och testdata samt att genomföra tester. Allt sker i ett nära samarbete med utvecklare, kravanalytiker och verksamhetsexperter.

 • Domstolsverket

  2016 - 17

  Testledare

  UPPDRAG: Utveckling av system för hantering av nämndemän
  ROLL: I sin roll som testledare tog Elisabeth fram metoder och arbetssätt för testarbetet parallellt med att hon också aktivt bidrog och tog ansvar i det operativa testarbetet. Projektet använde sig av en agil arbetsmetod vilket gör att Elisabeth jobbade nära kravanalytiker, verksamhetsanalytiker, utvecklare och IT-arkitekter för att hitta en så bra lösning som möjligt för slutanvändarna. Elisabeth stöttade också i supportarbetet och bidrog till att effektivisera rutinerna kring det.
  KUNDNYTTA: Effektivare utnyttjande av tjänstgörande nämndemän samt färre antal inställda förhandlingar pga uteblivna nämndemän
  METOD/VERKTYG: Scrum, Jira, Produktriskanalys, Enterprise Architect

 • Region Östergötland

  2015 - 15

  Delprojektledare

  UPPDRAG: Införande av ny version av journalsystem
  ROLL: I rollen som delprojektledare ansvarade Elisabeth för test, migrering och utdata i ett större införandeprojekt för en ny version av regionens journalsystem. Hon var också med och drev arbetet kring utredning och analys av ny funktionalitet, samt tog fram rekommendationer för konfigurering av systemet. Elisabeths delprojekt bestod totalt av ca 20 personer.
  KUNDNYTTA: Ett mer effektivt IT-stöd för vårdpersonalen som även inkluderade en helt ny läkemedelsmodul.
  METOD/VERKTYG: PROJEKTiL, Produktriskanalys, Antura, Jira, ReQtest

 • Region Östergötland

  2014 - 14

  Testledare acceptanstest

  UPPDRAG: Acceptanstest av ny läkemedelsmodul
  ROLL: Som testledare planerade och ledde Elisabeth arbetet med acceptanstest av ny läkemedelsmodul i journalsystemet för Region Östergötland. I arbetet ingick ansvar för kravdialog gentemot leverantör. Teamet bestod av fyra personer.
  KUNDNYTTA: En effektivare, enklare och säkrare läkemedelshantering i journalsystemet.
  METOD/VERKTYG: Jira, ReQtest

 • Region Östergötland

  2014 - 14

  Uppdragsledare

  UPPDRAG: Utvärdering av nyutvecklat kliniskt beslutsstöd
  ROLL: Elisabeth var uppdragsledare för ett pilotprojekt där ett nytt kliniskt beslutsstöd i journalsystemet användes och utvärderades av slutanvändare. Pilotprojektet innefattade kravhantering, installation, test, information, utbildning och support samt samordning med förvaltning. I rollen som Uppdragsledare genomförde hon också olika integrationsutredningar för att värdera risk, nytta, förvaltningsbarhet m m för olika typer av integrationsönskemål.
  KUNDNYTTA: Förhindra stroke hos patienter genom ett aktivt beslutsstöd om rekommenderad behandling.
  METOD/VERKTYG: pm3, Jira, ReQtest

 • Region Östergötland

  2013 - 14

  Funktionsansvarig/teamledare

  UPPDRAG: Systemförvaltning av Vårddokumentation och Läkemedel i journalsystem
  ROLL: Rollen som Funktionsansvarig innebar att Elisabeth hade förvaltningsledarrollen för en del av ett större förvaltningsobjekt. I uppdraget ingick planering, prioritering och styrning av det dagliga arbetet för ett team systemförvaltare inom området Vårddokumentation och Läkemedel. Ett av fokusområdena var att förbättra arbetssättet kring support och användarstöd. Teamet bestod av ca 10 personer som arbetade hela eller del av sin tid i förvaltningen.
  KUNDNYTTA: Effektivt resursutnyttjande och likadant arbetssätt för olika IT-stöd inom Regionen.
  METOD/VERKTYG: pm3, Jira, ReQtest

 • Region Östergötland

  2009 - 13

  Systemförvaltare

  UPPDRAG: Systemförvaltning av administrativa delar i journalsystem
  ROLL: I sin roll som systemförvaltare arbetade Elisabeth med förvaltningsansvar för resursplaneringsmodulen i journalsystemet. I arbetsuppgifterna ingick avancerad support och användarstöd (3:e linjen), utbildning, konfigurering, felrapportering till leverantör, test samt kravställning på nyutvecklad funktionalitet.
  METOD/VERKTYG: pm3, Jira

 • Lawson Software

  2008 - 09

  Analyst Business Systems

  UPPDRAG: Förvaltning och nyutveckling av affärssystem
  ROLL: Elisabeth arbetade i rollen som Analyst Business Systems med produktutveckling av kundordermodulen i affärssystemet M3. Hennes ansvarsområden inkluderade mottagande och bedömning av ärenden i tredje linjens support, design av rättningar, test m m. Elisabeth arbetade också med design och test i ett projekt för utveckling av ny funktionalitet.
  KUNDNYTTA: En stabilare produkt och nya affärsmöjligheter med nyutvecklad funktionalitet.

 • BT Europe

  2004 - 07

  Logistikutvecklare

  UPPDRAG: Projekt för att förbättra reservdelslogistiken för BT Europe och dess dotterbolag i Europa.
  ROLL: Som Logistikutvecklare var Elisabeth ansvarig för prognoser och beräkningar av säkerhetslager i projektet. Hon arbetade också med att ta fram kravspecifikation för ett systemstöd för styrning av reservdelsflödet och var med och utvärderade olika leverantörers lösningar.
  KUNDNYTTA: Högre servicegrad gentemot kund och lägre lagerhållningskostnader för BT.
  METOD/TEKNIK: PROPS, Movex, Syncron Inventory

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Verksamhetsanalys, Projektledning, Utbildning, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering

 • - Metoder & Processer

  PROPS, Agila metoder allmänt, ITIL, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Förstudie, Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Tillgänglighet, Validering & Test - Hårdvara, Acceptanstestledning, Strategisk testledning, Testledning, Testprocessutveckling, Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Tillämpningar

  Lagerhanteringssystem, Affärssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Medicinsk Teknik, Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Team-ledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Testledare, Utredare, Testare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2016 - 2017

  IT-konsult, Consid

 • 2009 - 2015

  Systemförvaltare, Region Östergötland

 • 2008 - 2009

  Analyst Business Systems, Lawson Software

 • 2007 - 2008

  Konsult, Skill

 • 2004 - 2007

  Logistikutvecklare, BT Europe

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Projektledarutbildning PROJEKTiL, Region Östergötland

 • 2014 - 14

  IASA Grundkurs för IT-arkitekter, DF Kompetens

 • 2014 - 14

  Testutbildning, Region Östergötland

 • 2013 - 13

  ITIL Foundation, BiTA Service Management

 • 2013 - 13

  ITIL Capability Release Control & Validation, BiTA Service Management

 • 2013 - 13

  Ledare men inte chef, Region Östergötland

 • 2010 - 11

  Certifierad förvaltningsledare, DF Kompetens

 • 1999 - 04

  Civ. ing. Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779