Dela

Anna Karbéus

 • Kravledare/Kravanalytiker
 • Testledare
 • Projektledare

Översikt

Anna har en lång erfarenhet av roller som business analyst, kravledare och kravanalytiker vid systemimplementationer av ERP system i komplexa IT miljöer på stora företag men har även haft kravroller inom webutvecklingsprojekt och mobilappsutvecklingsprojekt. Med både gedigen konsulterfarenhet och 5 års erfarenhet som verksamhetsanalytiker/processutvecklare i linjeroll har hon stor förståelse både för verksamhet och IT vilket borgar för goda lösningar och en förmåga att kravställa IT system som främjar företagets affärsverksamhet.
Anna har mycket god kunskap om olika metodiker inom krav och processutveckling, såsom BPMN, användningsfall och klassisk kravanalys. Hon är van att hålla workshoppar, göra intervjuer samt visualisera processer och arbetsflöden.

Egenskaper

Anna är driven och lösningsorienterad samt har lätt att för att förstå verksamhetens behov. Ett pragmatiskt sätt och en ödmjuk vilja att verkligen förstå verksamhetens utmaningar gör att Anna ofta blir en nyckelspelare i projekten. Oavsett vilken roll hon har bygger hon med gedigen kunskap förtroende både hos affärs- och IT-verksamhet. Anna brinner för att verksamhetens behov skall lösas med IT lösningar som i längden skapar bättre affärer och ger företag gladare och nöjdare kunder.

Konsultens CV

 • JM Entreprenad

  2018 -

  Acceptanstestledare

  JM Entreprenad uppgraderade sitt befintliga Projektssyste, ett standarsystem som används ute på byggen för att följa upp projektekonomin. Systemet har ca 120 användare och 8 integrationer zbl a mot integrationsplattforment Bitalk och ERP systemet SAP samt Sharepoint. I egenskap av testledare ansvarade Anna för testplanering, genomförande av acceptanstester men även för att följa upp systemleverantörens tester för att på så sätt skapa goda förutsättningar för acceptanstesterna och minimera antalet fel som hittades där.

 • JM Entreprenad

  2017 -

  Projektledare/kravledare

  Ett uppgraderingsprojekt av JME:s Projektsystem för prognos och uppföljning av byggprojekt, som även innebar nyutveckling av en ny webbaserad modul för att hantera change request. JME ville ha en projektledare som både hade djup kunskap inom standardsystem och som tidigare arbetat i komplexa IT miljöer samt en person som hade kunskap om krav- och testledning. Det var även viktigt att personen hade förståelse och erfarenhet från verksamhetssidan. Annas erfarenhet från både krav- och test samt standardsystem och verksamhetssidan gjorde att JME kände stort förtroende för att hon skulle ta projektet i mål på ett optimalt sätt.

 • MTR

  2017 - 17

  Acceptanstestledare

  MTR driftar T-banan och Pendeltåget i Stockholm och införde ett standardsystem inom fastighetsförvaltning där Annas uppdrag utöver att vara kravledaren även innebar att hon hade rollen som acceptanstestledare. I uppdraget ingick både att testa en mobilapp, en webbaserad del av systemet samt ett windowsbaserat system. I acceptantestgruppen ingick 10 personer från fyra olika avdelningar inom bolaget. Annas roll innebar utöver att leda testarna även att sätta teststrategi och testplan samt implementera testprocessen, ta fram testdata samt ansvara för test och prod miljöerna.

 • MTR

  2016 - 17

  Verksamhetsanalytiker/Kravledare

  Delprojektledare för krav- och verksamhetsanalys vid implementation av system inom facility managment. I projektet utvecklades en webbapplikationer samt två appar för bärbara enheter. Anna ledde och ansvarade för krav workshoppar vilka genomfördes tillsammans med fyra olika avdelningar. Som kravledare arbetade Anna tillsammans med ett team bestående av 3 utvecklare som var stationerade i Polen. All kommunikation skedde via Skype och Invision. Ansvarade även för verksamhetsutredningar samt deltog som lösningsansvarig för att få fram den bästa lösningen för verksamheten. Kvalitetsäkrade processbeskrivningar samt tog fram affärsprocesser för att visualisera dessa inför kravställning av systemet.

 • Systembolaget

  2015 - 16

  Kravanalytiker/kravställare

  Krav- och verksamhetsanalytiker i projekt vid utveckling av ny webbaserad Etikettapplikation. Ansvarade för verksamhetsanalyser i syfte att ta fram en ny effektiv etikettapplikation till butik. Ledde workshoppar samt processutveckling med hjälp av BPMN. Projektet var tvärfunktionellt inom processen sortimentsutveckling och 10 personer från olika avdelningar i verksamheten deltog. Applikationen hade kopplingar både till affärssystemet och sortimentssystemet.

 • Systembolaget

  2015 - 15

  Teknisk projektledare

  2016 ändrades alkoholskatten i sverige vilket innebar att skatten behövde ändras i affärssystemet. Skatteändringen gjorde att IFS affärssystem behövde anpassas efter den nya alkoholskatten. Anna ledde i egenskap av teknisk projektledare analysarbetet på förändringar som behövde göras i affärssystemet för att allt från fakturor till inköpsordrar skulle få korrekt skattesats 1:a Januari 2016 när den ny alkoholskatten ändrades. Projektteamet bestod av 4 personer.

 • Systembolaget

  2015 - 15

  Kravledare/kravställare

  I samband med att systembolagets sortimentmodell gjordes om föddes också ett behov av att göra om Leverantörsportalen, en portal där Systembolaget alla dryckesleverantörer bl a svarade på offertförfrågningar. Behovet mynnade ut i ett internt projekt där förändringar gjordes för att via webben kunna kommunicera med leverantörerna och deras sortiment. I rollen som kravledare ansvarade Anna för att alla krav som rörde den webbaserade leverantörsportalen samlades in men också att kraven kunde uppfyllas i affärssystemet IFS och att lösningen hängde ihop informationsmässigt och lösningsmässigt. I projektet arbetade Anna med internt utvecklingsteam på 2 personer.

 • Systembolaget

  2014 - 15

  Projektledare

 • Systembolaget

  2013 - 14

  Processutvecklare Lager

  Ett förvaltningsinitiativ inom Systembolaget där Anna var projektledare samt processutvecklare för förbättring av ett befintligt lagersystem. I rollen som processutvecklare var Anna modelleringsansvarig för visualisering av de affärsprocesser som krävdes för att kunna göra en GAP analys och på så sätt få fram de systemförbättringar som behövde göras. I initiativet ingick sedan också att implementera de förbättringar som arbetsgruppen kom fram till.

 • Systembolaget

  2010 - 11

  Kravställare logistikutvecklingsprojekt

 • Systembolaget

  2008 - 09

  Testledare

  Systembolaget implementerade sin eHandel samt bytte teknisk plattform för sin hemsida. Anna hade rollen som Testledare vilket i detta uppdrag innebar att hon tog fram teststrategi och testplan samt planerade upp tester och ledde acceptantestarna i nära samarbete med kravledaren. Testerna utfördes på PC och Mac samt tre olika webbläsare. eHandeln hade realtidsuppdatering till affärssystemet och kassasystemet.

 • TeliaSonera

  2007 - 08

  Projektledare

 • TeliaSonera

  2007 - 07

  Release Manager

 • TeliaSonera

  2006 - 08

  Applications manager

  Application mamanger för inköpsmodulen i Oracle eBS.

 • TeliaSonera

  2005 - 07

  Affärskonsult/Applikationskonsult

  Affärssystemskonsult och ansvarig för implementation av Sälj- och kampanjmodulen inom Oracle ebs. Rollen innebar utöver konfigurering av systemet också att man system- och integrationstestade systemet samt säkerställde att verksamhetens behov uppfylldes enligt kravspec. Anna ansvarade även för kundens acceptanstestgrupp och såg till att de kunde utföra sina acceptanstester enligt plan.

 • Södra skog

  2003 - 04

  Kravledare/affärskonsult

  Affärskonsult vid implementering av Oracle leverantörreskontra tillsammans med ett team på 3 personer. Deltog vid kravinsamling, konfigurering samt vid testning. Hade även en roll som systemspecialist efter driftsättning.

 • Fritidsresor

  2003 - 04

  Affärskonsult/Applikationskonsult

  Deltog i kravworkshoppar tillsammans med kunden och deltog sedan som affärs-/applikationskonsult vid implementation av Oracle eBS huvudbok. I rollen som affärskonsult ingick bl a att konfigurera upp huvudboken för att möte kundens behov och en viktig del i rollen var att förstå kundens behov och ekonomistyrning.

 • AstraZeneca

  2001 - 03

  Systemspecialist leverantörreskontran

  I rollen som systemspecialist för leverantörreskontran arbetade Anna verksamhetsnära för att kunna korrigera och hjälpa till att lösa de problem som uppstod i leverantörreskontran. Anna drev utredningarna av alla problem som uppstod i leverantörreskontran vilket innebar att kunskap och förståelse behövdes för hela ekonomilösningen vilket även innefattade integrationsplattform samt integrationer till huvudboken.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  IFS, Oracle Financials

 • - Modulkunskap affärssystem

  Inköp/lager, Order/Distribution, Redovisning, Leverantörsreskontra, Säljstöd/ Marknadsföring

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Change Management, GDPR, Information Management, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Produktledning, Programledning, Utbildning, Affärsplanering, Begreppsmodellering, Förändringsledning, Inköp, Supply chain management, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Order- och leveransflöden, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Utredning, Workshopledning, ERP Implementation, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Projektledning, Verksamhetsanalys

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Kundupplevelse

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Leverantörsanalys, Resurs i upphandlingsprocess, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  BPM, Scrum, Agila metoder allmänt, LOTS, PM3, PEJL, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, PPS, PROPS

 • - Ledarskap

  Mentor, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Test

 • - Projektledning

  Agile project systems, Contract management, Effekt- och nyttohemtagning, Event Management, EVM, Projektledning inom Supply Chain, Portföljledning, Teknisk projektledning, Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Tillgänglighet, Testautomatisering, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Quality center, Strategisk testledning, Systemtestning, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Tillämpningar

  Finanssystem, Lagerhanteringssystem, CRM-system, Ärendehanteringssystem, Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Läkemedelsindustri, Resebranschen, Detaljhandel, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Kommunikation & Information

  Kampanjer, Engelska

Anställningar

 • 2016 -

  Managment konsult/Senior advisor, Centigo

 • 2010 - 2016

  Processutvecklare, Systembolaget

 • 2007 - 2010

  IT managment konsult, Acando

 • 2006 - 2007

  Rekryteringskonsult, Manpower

 • 2004 - 2006

  Affärskonsult, Tieto Enator

 • 2000 - 2004

  Oracle Applications konsult, WM-data/Logica

 • 1998 - 2000

  Human Resource & Project Administration, McKinsey & Company

 • 1997 - 1998

  Ekonomiassistent, Ericsson Electronic Distribution

Utbildningar

 • 2014 - 14

  ITIL founcation Certificat in IT service mgmnt, Axelos

 • 2014 - 14

  Kartlägga och utveckla processer, Trivector

 • 2014 - 14

  Kommunikationskurs, Internkurs 3 dgr Systembolaget

 • 2013 - 13

  Ledarskapskurs för personer som ej är chefer, Internkurs 2 dgr Systembolaget

 • 2013 - 13

  BPMN - Verksamhetsutveckling med processer, Astrakan

 • 2012 - 12

  Agil kravhantering, Astrakan

 • 2011 - 11

  Qualiware - Grundkurs, Qualiware

 • 2008 - 08

  Introduktion till verksamhetsanalys, Learning tree international

 • 2004 - 04

  PROPS, Semcon

 • 1993 - 07

  Ekonomie magister, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25