Dela

Lars-Olov Lundvik

 • Testledare, systemtestare, systemanalytiker

Översikt

Har bakgrund som systemutvecklare och har kommit in på test och systemanalys. Jobbar helst med testledning och då gärna med teknisk inriktning. Trivs med att lösa problem, testa, testledning och säkerställa en god kvalité.

Egenskaper

Har god social förmåga och stor skärpa som problemlösare. Gillar både teknik, människor och är målmedveten, lösningsorienterad och analytisk. Att ta ett stort ansvar och hålla i många tåtar känns inspirerande.

Konsultens CV

 • SiS

  2018 -

  Testansvarig/testare

  Testansvarig/testare för acceptanstestning och tekniska tester för ett nytt egenutvecklat IT-stöd för SiS kärnverksamhet, Klient Administrativt Journalsystem.

  I rollen som testansvarig och testare ingår bland annat:
  • Ansvara för alla acceptanstester och teamleda andra testare inom projektet.
  • Utbildning av testare.
  • Att vara stöd vid tekniska frågor rörande test på olika nivåer.
  • Att vara stöd vid tekniska frågor rörande icke funktionella krav.
  • Att ta fram strategier för automatiserade tester.

  Teknik/applikationssystem: Visual Studio, React, JIRA, Zephyr, Katalon, C#, Balsamiq, GIT, Bamboo.

 • Skånetrafiken

  2018 - 18

  Systemanalytiker, testledare, testare

  Testledare för implementation av nytt biljettsystem.

  I rollen ingick bland annat:
  • Ansvar för uppsättning av fysisk testmiljö, definition och skapande av testfall för utvecklingsarbetet, systemtest, integration, acceptanstester samt testprotokoll vid installation.
  • Ansvarade och utförde/koordinerade tester och validerade mjuk- & hårdvara enligt definierade användningsfall samt planerade releaser mot övriga system gällande webapplikationer och appar på olika mobila enheter för front-end- och back-end. Initialt huvudsak manuella tester. Beroende på leverantör av hårdvara användes REST eller SOAP för att komma åt leverantörens hårdvara. SQL Data Warehouse användes som db-hanterare. JSON för meddelanden.
  • Ingick tillsammans med kravteamet som systemanalytiker. Skrev krav och användningsfall för mjukvaruutvecklingen enligt Scrum med Epics, Features och User Storys för att få en förståelse för utvecklingen och utifrån detta kunna definiera testmiljö/testfall.
  • I rollen hade Lars-Olov täta kontakter med utvecklingsorganisationen, leverantör av hårdvara samt installatörer och utvecklare.
  • Projektmetodiken som tillämpades var agilt Scrum med tvåveckorssprintar, Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment i tvärfunktionella team. Projektet följde av kunden vedertagna testprocesser och testmetodiker
  • Arbetssätt som tillämpades var arbetsmöten, workshops och möten med användare av nya systemen.
  • Projektet följde av kunden vedertagna testprocesser och testmetodiker

  Teknik/applikationssystem: Visual studio, WEB, APP, C#, Xamarin, Sketch, React, Scrum/Agil, VSTS Microsoft Azure, SQL Data Warehouse, Android Native, WIN10, UWP, JSON, MTM

 • Försäkringskassan IT

  2017 - 18

  Senior testledare och testmiljöansvarig.

  Testledare/testmliljöansvarig för att säkerställa kvalité och förbättra befintligt kompetensområde.

  I rollen som testledare och testmiljöansvarig ingick bland annat:
  • Ansvara för alla de funktionella systemtester som görs i månadsvisa releaseprojekt och i produktionslika miljöer inför produktionssättning på Försäkringskassan.
  • Att verifiera IT-stödet och dess delar i alla faser av testprocessen, för att säkerställt kvalitén på IT-stödet.
  • Att vara stöd vid organisationsförändring när FK ändrade releasehantering och gick över till månadsreleaser från 4 stora releaser per år.
  • Allt från funktionella tester på webb och appar av olika mobila enheter till testledning och tekniska tester som last- och kapacitetstester, installation och installationstester, felsökning, testautomation, testdata och integration av alla de produkter som utgör Försäkringskassans IT-stöd.
  • Testerna skedde i huvudsak manuellt, för front-end- och back-end. DB2 användes som db-hanterare. XML för meddelanden. Kommunikation med virtuella och fysiska maskiner skedde med SSH/TLS.
  • Kontinuerligt arbete med förbättringar av arbetsmetoder inom kompetensområdet.
  • Rollen innebar att vara stark, tydlig, drivande och ta stort eget ansvar
  • Agil projektmetodik med Scrum i tvärfunktionella team, Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment . JIRA som ärendeverktyg.
  • Arbetssätt som tillämpades var arbetsmöten, workshops och möten med användare.
  • Projektet följde av kunden vedertagna testprocesser och testmetodiker.

  Teknik/applikationssystem: Linux, Tuxedo, Webshpere, Cobol, WLS, DB2, SSH/TLS, XML, JIRA, Cucumber

 • BnearIT

  2017 - 17

  Projektledare

  Design och utveckling WEB
  Uppdrag som projektledare för ny websida för BnearIT AB, design och och utveckling.
  Projektet jobbar med Continuous Integration, Continuous Deployment.
  Teknik/applikationssystem: c#, Visual Studio
  Metod: Scrum/Agil

 • Svenska Tullverket

  2016 - 17

  Senior teknisk testledare, systemanalytiker

  Uppdrag som testledare för ny kommunikationsplattform, CCN2 mot EU.

  I rollen ingick bland annat:
  • Testledning och testning av ny kommunikationsplattform för Tullverket mot EU/Bryssel i Linuxmiljö. Testning och verifiering av webb, appar och mobila enheter för ny kommunikationsplattform inklusive systemtest, integrationstest, acceptanstest, front-end och back-end. Testerna skedde både automatisk och manuellt men i huvudsak manuellt. Oracle användes som db-hanterare. Kommunikation med virtuella och fysisk maskiner skedde med SSH/TLS. XML för meddelanden.
  • Testledare i egenskap av projektets kontaktyta till EU kommissionen i testfrågor, delge information om den nationella projektplanen. Agerade SPOC, Singel Point of Contact mot EU i testfrågor.
  • Automattestning via SOAP UI.
  • Ansvar för uppbyggnad av testfunktion/kompetenscenter för Konformanstest, tar fram arkitektur för en konformanstestorganisation. Konformanstest innebär att varje medlemsstat har testat så att man inte stör systemen inom EU där man samverkar med andra medlemsstater. Testfunktionen fungerade som stöd för projekt inom Tullverket som skulle samverka mot EU under Konformanstest.
  • Projektet tillämpade Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment och agil projektmetodik i tvärfunktionella team.
  • Arbetssätt som tillämpades var arbetsmöten, workshops och möten med användare av nya systemen, kontakter med andra medlemsländer inom EU. Resor till Bryssel.
  • Projektet följde av kunden vedertagna testprocesser och testmetodiker

  Tekniska plattformar: SQL, Oracle, RedHat Linux, JIRA, JBoss, Confluence, Telnet, SSH, TLS, WSDL, OAG, Evidian IAM, Scripting ksh,SVN, Junit, Concordian, SOAP UI, XML.

 • Bolagsverket

  2016 - 16

  Senior systemtestare

  Roll i Automatiserad firmagranskning var att medverka som systemtestare. Bolagsverket utvecklade ett eget system för enkelt kunna granska bolagsbildningar.

  I rollen ingick bland annat:
  • Ansvar för genomförande av tester av både befintliga och nya lösningar för webb och mobila appar som utvecklades, bland annat systemtest, integration och acceptanstest. Testerna skedde i huvudsak manuellt hanterad såväl front-end som back-end.
  • Arbete med kravfångst och systemkonstruktion.
  • Skriva testfall som behövs och verifiera förväntad funktion eller resultat.
  • Mindre utveckling av automatester med UFT.
  • Utsökning och preparering av testdata med db-hanterare AQT.
  • Kontroll av rätt information i XML och XMLschema vid hämtning och nedladdning av varumärken från leverantörers hemsidor utfördes.
  • Dokumentera för Bolagsverkets räkning och kompetensöverföring till relevant personal hos Bolagsverket.
  • Projektet tillämpade Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment och agil projektmetodik i tvärfunktionella team.
  • Arbetssätt som tillämpades var arbetsmöten och workshops.
  • Projektet följde av kunden vedertagna testprocesser och testmetodiker

  Teknik/applikationssystem: JAVA JSE, Java EE, JSF–JavaServerFaces, Eclipse,XML, JMS, MQ, HTML5, CSS3, Jenkins, HP UFT, AQT, ORACLE SQL.

 • Tieto

  2015 - 16

  Testledare/testare

  Testledare/testare i projekt mot Telia

  I rollen ingick bland annat:
  • Testledare/testare i projekt mot Telia
  I rollen ingick bland annat:
  • Övergripande testledaransvar och i olika projekt mot Telia.
  • Krav och användningsfall enligt Scrum med Epics, Features och User Storys.
  • Testledning och delprojektledning för byte av serverpark och den integration som påverkas av byte från Web Logic Server till JBOSS Server. Testning i alla testfaser såsom webb och klient, mobila enheter i olika tekniska miljöer, inklusive integrationstester, front-end och back-end. Mestadels manuella tester.
  • Planering och genomförande av tester mot icke funktionella krav såsom användbarhet, prestanda, design krav, tillgänglighet och tillförlitlighet. Testning i alla testfaser, systemtest, integrationstest, acceptanstest.
  • Även viss programmering ingick i arbetsuppgifterna, konvertering av Micro Focus till C via GNUcobol för vissa delar av GSM-AHS. SQL Server användes som db-hanterare. XML för meddelanden. Kommunikation med virtuella och fysiska maskiner skedde med SSH/TLS.
  • Agil projektmetodik med Scrum i tvärfunktionella team, Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment
  • Arbetssätt som tillämpades var arbetsmöten, workshops och möten via Skype eftersom flera kollegor satt i andra städer och länder.
  • Projektet följde av kunden vedertagna testprocesser och testmetodiker.

  Tekniker: Metod: Scrum/Agil Språk: Java, SQL Server, TFS, Visual Studio 2010 2012 Professionell, Jenkins, XML.

 • Consultec anställd

  2014 - 15

  Senior testledare

  Testledare Consultec

  I rollen ingick bland annat:
  • Leda och driva en arbetsgrupp och testarbete/testledning inför nya releaser av de system som Consultec Group sålde.
  • Ansvara för att ta fram teststrukturer, verktyg för automatiska/manuella systemtester, kravanalys, kravfångst, systemtestfall och annan utveckling. SQL Server användes som db-hanterare. XML för meddelanden.
  • Testning i alla testfaser, systemtest, integrationstest, acceptanstest, nivåer och i olika tekniska miljöer, webb, front-end, back-end, mobila appar inklusive integrationstester. Planerade och genomförde tester mot icke funktionella krav såsom användbarhet, prestanda, design krav, tillgänglighet och tillförlitlighet.
  • Planering och uppföljning av testarbete/kravfångst gjordes genom workshop där alla i projektet ingående discipliner deltog.
  • Agil projektmetodik med Scrum i tvärfunktionella team.
  • Arbetssätt som tillämpades var arbetsmöten, workshops och möten med användare av nya systemen. Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment
  • Projektet följde av kunden vedertagna testprocesser och testmetodiker.

  Teknikplattform: C#, SQL Server, TFS, Visual Studio 2013 Premium, .NET 4, Microsoft Test, XML, Manager, HTML5, CSS3, JavaScript

 • Explizit anställd

  2013 - 13

  Senior testledare

  Senior testledare i Chemsoft, webbaserat system för kemikaliehantering

  I rollen ingick bland annat
  • Testledning och systemstöd i Chemsoft, webbaserat system för kemikaliehantering.
  • Använde TFS, Microsoft Test Manager och Visual Studio som testverktyg/stöd.
  • Krav hantering/analys
  • Utförande av regressionstester av webbapplikationer, systemtester och framtagande av systemtestfall. Testning i alla testfaser, systemtest, integrationstest, acceptanstest, nivåer och i olika tekniska miljöer, webb, appar inklusive integrationstester. Planerade och genomförde tester mot icke funktionella krav såsom användbarhet, prestanda, design krav, tillgänglighet och tillförlitlighet.

  Teknisk plattform: C#, SQL Server, TFS, Visual Studio 2010 2012 Professionell, Jenkins

 • Explizit anställd

  2013 - 13

  Utvecklare

  Interbook, webbaserat IT-stöd för hantering av bokningar och bidrag.

  I rollen ingick bland annat:
  • Utveckling av funktioner i Aktivitetsstöd i ASP.NET
  • Testning med TFS, Microsoft Test Manager och Visual Studio som testverktyg/ramverk.
  • Scrum användes som metod och det tillämpades User Stories för att bryta ner kraven. Projektet jobbade med Continuous Integration, Continuous Deployment.

  Teknisk plattform: Metod: Scrum/Agil, C#, ASP. NET, SQL Server, TFS, Visual Studio 2010 2012 Professionell, Jenkins

 • Tieto Healthcare & Welfare Skellefteå

  2011 - 13

  Testledare/systemtestare

  Testledare/systemtestare för EdWise, webbaserad läroplattform för elevdokumentation i olika skolformer.

  I rollen ingick bland annat:
  • Testledning, specificering, test granskning, stöd för upprättande av testspecifikationer, skriva testfall och utföra systemtest samt regressionstester av webbapplikationer och funktionella tester för front-end- och back-end. Automattestning i mindre omfattning och manuell testning i huvudsak.
  • Testning i alla testfaser, systemtest, integrationstest, acceptanstest, webb, appar, front-end, back-end och i olika tekniska miljöer, inklusive integrationstester.
  Planera och genomföra tester mot icke funktionella krav såsom användbarhet, prestanda, design krav, tillgänglighet och tillförlitlighet.
  • Planering och uppföljning av testarbete/kravfångst med workshop/sprintplanering där alla i projektet ingående discipliner deltog.
  • Viss implementering av Selenium Web Driver (. NET och c#), Selenium IDE(Javabaserat verktyg) tillägg i Firefox för manuella och automatiserade tester av EdWise.
  • Agil projektmetodik med Scrum i tvärfunktionella team.
  • Arbetssätt som tillämpades var arbetsmöten, workshops och möten med användare av nya systemen. Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment
  • Projektet följde av kunden vedertagna testprocesser och testmetodiker

  Teknisk plattform: Scrum/Agil, C# Utvecklingsmiljö: SQL Server, TFS, Visual Studio 2012 Professionell. NET, Selenium, JavaScript, jquery

 • Explizit anställd

  2011 - 11

  Senior testledare

  Senior testledare i Chemsoft, webbaserat system för kemikaliehantering

  I rollen ingick bland annat
  • Testledning och systemstöd i Chemsoft, webbaserat system för kemikaliehantering.
  • Använde TFS, Microsoft Test Manager och Visual Studio som testverktyg/stöd.
  • Krav hantering/analys
  • Utförande av regressionstester av webbapplikationer, systemtester och framtagande av systemtestfall. Testning i alla testfaser, nivåer och i olika tekniska miljöer, inklusive integrationstester. Planerade och genomförde tester mot icke funktionella krav såsom användbarhet, prestanda, design krav, tillgänglighet och tillförlitlighet.

  Teknisk plattform: C#, SQL Server, TFS, Visual Studio 2010 2012 Professionell, Jenkins

 • Försäkringskassan IT

  2010 - 11

  System/kravanalytiker

  System/kravanalytiker för ny förmån hos Försäkringskassan, 2010:197

  I rollen ingick bland annat:
  • Kravfångst, kravledning i projektet och vikarierande teamledare för kravfångst.
  • Systemanalys av beställaren/verksamhetetens behov, design, specificering, testgranskning, stöd för upprättande av testspecifikationer.
  • Framtagande av användningsfall.
  • I rollen ingick även ansvar för hantering av dokumentation för krav till respektive disciplin, kund, utvecklare och testare.
  • Kravfångstarbetet leddes i form av workshop för olika discipliner, där det togs beslut om gemensamma intressen för projektet. Framtagning av prototyper/processmodellering gjordes i UML.

  Teknisk plattform: Java JDK 1.4 Utvecklingsmiljö: DB2, UNIX, ClearCase, ClearQuest, SQL, UML

 • Försäkringskassan IT

  2009 - 10

  Teamledare ADI

  Teamledare ADI för lagändringar gällande sänkt sjukpenning.

  I rollen ingick bland annat:
  • Lagändringar gällande sänkt sjukpenning som gällde från och med 2010-01-01. I rollen ingick
  • Leda och driva en arbetsgrupp. Teamledare för utvecklingsenheten i Skellefteå.
  • Analys, design, programmering, kravfångst/specificering.
  • Analys av beställaren/verksamhetetens behov och framtagande av användningsfall
  • Ansvar för hantering av dokumentation för krav till respektive disciplin, kund, utvecklare och testare.
  • Framtagande av användningsfall.

  Teknisk plattform: Cobol74-85, Micro Focus Net Express, JCL Korn Shell, DB2, UNIX, Clear Case, Clear Quest, SQL

 • Explizit och svenska kommuner

  2009 - 09

  Projektledare

  Projektledare av nya e-tjänster för Jönköpings kommun och Täby kommun.

  I rollen ingick bland annat:
  • Projektledning vid framtagande av nya e-tjänster för Jönköpings kommun och Täby kommun.
  • Etjänster som projektet innefattade var Bokningstjänst, Föreningsregister, EID och SMS/kortbetalning.
  • Ansvar för hantering av dokumentation för krav till respektive disciplin, kund, utvecklare och testare.
  • Leda och driva en arbetsgrupp

  Teknisk plattform, C# Utvecklingsmiljö: SQL server, Oracle, Visual Studio 2008 . NET, ASP.NET, SourceSafe

 • Försäkringskassan IT

  2008 - 08

  Teamledare ADI

  Teamledare ADI Lagändringar gällande sänkt sjukpenning.
  I rollen ingick bland annat:
  • Lagändringar gällande sänkt sjukpenning som gällde från och med 2010-01-01. I rollen ingick
  • Leda och driva en arbetsgrupp. Teamledare för utvecklingsenheten i Skellefteå.
  • Analys, design, programmering, kravfångst/specificering.
  • Analys av beställaren/verksamhetetens behov och framtagande av användningsfall
  • Ansvar för hantering av dokumentation för krav till respektive disciplin, kund, utvecklare och testare.
  • Framtagande av användningsfall.
  Teknisk plattform: Cobol74-85, Micro Focus Net Express, JCL Korn Shell, DB2, UNIX, Clear Case, Clear Quest, SQL

 • Försäkringskassan IT

  2003 - 07

  Utvecklare BTP

  Systemutvecklare i förmånssystemet BTP Försäkringskassan.

  I rollen ingick bland annat:
  • Utveckling av nya funktioner i systemet BTP som till exempel lagändring, förvaltning och underhåll
  • Analys, design, programmering, kravfångst/specificering.
  • Databashantering i UNIX-miljö under DB2 och transaktionshanterare Tuxedo.
  • Utveckling/utbildning i samarbete med verksamhetsspecialister på FK.
  • Clear Case och Clear Quest, metod RUP/processorientering.

  Teknisk plattform: Metod: RUP Språk: Cobol74-85 Utvecklingsmiljö: Bull Stordator, GCOS8, SQL, IDS2, DB2, Clear Case, Clear Quest, UNIX

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  .NET Server, Linux, MVS, Red Hat, Windows 7, Z/OS

 • - Databashanterare

  DB/2, MS SQL-server, Oracle, SQL server

 • - Affärssystem

  Agresso

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Clearcase, Cruise Control, Git, JBoss, Maven, MS Exchange, MS Explorer, MS Office, Selenium, SoapUI, Subversion, ClearQuest

 • - Utvecklingsspråk

  C#, Cobol, Delphi, JCL, Jquery, JUnit, Rexx, XML

 • - Hårdvara

  IBM Stordator, PC

 • - Standarder

  ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, Metodstöd, Utbildning

 • - Försäljning

  Försäljning

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, ISTQB, ITIL, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Scrum, TDD - Test Driven Development

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Validering & Test - Hårdvara, Integrationstest, Strategisk testledning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Testledning

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Systemförvaltning, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  AJAX, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Hälso-Sjukvård, Teleoperatörer, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 1 år

Anställningar

 • 2017 - 2018

  Systemutvecklare, testledare, systemanalytiker, BnearIT

 • 2015 - 2016

  Senior testingenjör, Tieto

 • 2014 - 2015

  Testledare, Consultec

 • 1997 - 2014

  Systemutvecklare, testledare, projektledare, Explizit

 • 1988 - 1997

  Systemprogrammerare, Tieto

 • 1986 - 1988

  Systemoperatör, Apoteksdata

 • 1985 - 1986

  Elevprogrammerare, Skanska Datatjänst

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Tillämpad testledning, Stockholm

 • 2016 - 16

  Professional Scrum Master, Sunsdvall

 • 2014 - 14

  Team Foundation Server, Skellefteå

 • 2010 - 10

  Test Driven Development, Stockholm

 • 2009 - 09

  Effektiv kravhantering, Stockholm

 • 2009 - 09

  Effektiv testmetodik, Stockholm

 • 2008 - 08

  MS2544A Advanced Web Application, Stockholm

 • 2008 - 08

  MS2543B Core Web Application, Stockholm

 • 2007 - 07

  MS4994 Introduction Microsoft. NET, Stockholm

 • 2004 - 04

  Clear Case, Sunsdvall

 • 2004 - 04

  Clear Quest, Sunsdvall

 • 2001 - 01

  SQL 7, Skellefteå

 • 1983 - 84

  ADB linjen, Umeå

Visa mer

Intresserad? Kontakta