Dela

Lars-Olov Lundvik

 • Testledare, systemtestare, systemanalytiker

Översikt

Har bakgrund som systemutvecklare och har kommit in på test och systemanalys. Jobbar helst med testledning och då gärna med teknisk inriktning. Trivs med att lösa problem och leda testarbete.

Egenskaper

Har god social förmåga och stor skärpa som problemlösare. Gillar både teknik, människor och är målmedveten, lösningsorienterad och analytisk. Att ta ett stort ansvar och hålla i många tåtar känns inspirerande. Håller gärna föredrag inom om TDD, Test Driven Development för kunder eller internt inom företaget.

Konsultens CV

 • FK

  2017 - 18

  Senior testledare

  Roll som testledare och ansvarig för alla de funktionella systemtester som görs i releaseprojektet i produktionslika miljöer inför produktionssättning. Testledaren ingår i ett team av andra testledare som ansvarar för de olika delar av systemtestet. En release består av ett stort antal agila utvecklings och underhållsprojekt på applikationsplattformarna, wls, tuxedo, websphere, skrivna i Java, C++ och Cobol. Uppdraget kräver god samarbetsförmåga, förmåga att hantera ett högt tempo och föränderlig kravbild, och vana att arbeta i projektform med mycket god förmåga att interagera med andra människor. Rollen innebär att vara stark, tydlig, drivande och ta stort eget ansvar. Inom kompetensområdet systemutveckling, inriktning test ingår att verifiera IT-stödet och dess delar i alla faser av testprocessen, för att kvalitén på IT-stödet ska vara känd. I arbetsuppgifterna ingår allt från funktionella tester till testledning och tekniska tester som last- och kapacitetstester, installation och installationstester, felsökning, scriptning, testautomation, testdata och integration av alla de produkter som utgör Försäkringskassans IT-töd. Arbetet kan utföras med både agila och traditionella metoder.
  Övergripande arbetsuppgifter Testa IT-stödet genom samtliga utvecklingsfaser. Installera, konfigurera samt utföra installationstest av IT-stöd. Kontinuerligt arbeta med förbättringar av arbetsmetoder inom kompetensområdet.
  Teknik/applikationssystem:
  JAVA JSE, Java EE, JSF–JavaServerFaces, Eclipse,XML, JMS, MQ, HTML5, CSS3, Jenkins, HP UFT, AQT.

 • BnearIT

  2017 - 17

  Projektledare

  Design och utveckling WEB
  Uppdrag som projektledare för ny websida för BnearIT AB, design och och utveckling.
  Projektet jobbar med Continuous Integration, Continuous Deployment.
  Teknik/applikationssystem:
  Metod: Scrum/Agil

 • Svenska Tullverket

  2016 - 17

  Senior teknisk testledare, systemanalytiker

  Uppdrag som testledare för ny kommunikationsplattform, CCN2 mot EU, håller ihop
  tekniska tester. Genomföra tekniska tester tillsammans med andra testare.
  Samordning av testmiljöer och Change enligt ITIL-rutiner. Miljö i RedHat Linux
  och JBoss. Databashanterare Oracle. I rollen ingår att skriva systemtestfall och utföra systemtest samt regressionstester av webbapplikationer och även desktopapplikationer i stor omfattning. Ansvarig för utveckling av testautomatester inom projektet. Jobbar agilt med testarbete som tillämpar scrum. Framtagning av teststrategier och testmetoder som beskriver vad som ska testas och hur, tillämpar kravbaserad testning, användarberättelser, olika testdesigntekniker, checklistor, ad hoc-testning, och i mindre grad utforskande testning. Skriver web configfiler i XML med väldefinierade XML scheman. Utsökning och preparering av testdata gjordes med SQL developer.
  Testledare i egenskap av projektets kontaktyta till EU kommissionen i
  testfrågor, delge information om den nationella projektplanen. Agerar SPOC,
  Singel Point of Contact mot EU i testfrågor.
  Ansvarar för uppbyggnad av testfunktion/kompetenscenter för Konformanstest,
  tar fram arkitektur för en konformanstestorganisation. Konformanstest innebär
  att varje medlemsstat har testat så att man inte stör systemen inom EU där
  man samverkar med andra medlemsstater. Testfunktionen fungerar som stöd
  för projekt inom Tullverket som skall samverka mot EU under Konformanstest.
  Projektet jobbar med Continuous Integration, Continuous Deployment.
  Teknik/applikationssystem:
  SQL, Oracle, RedHat Linux, JIRA, JBoss, Confluence, Telnet, SSH, WSDL, OAG, Evidian IAM, Scripting ksh, Selenium, SVN, Junit, Concordian

 • Bolagsverket

  2016 - 16

  Senior systemtestare

  Uppdrag Automatiserad firmagranskning var att medverka som systemtestare i IT-utvecklingsprojekt och förvaltning. I rollen ingick att ansvara för genomförande av tester av både befintliga och nya lösningar som utvecklades. I uppdraget ingick även arbete med kravfångst och systemkonstruktion. Projektet jobbade med Continuous Integration, Continuous Deployment.
  I uppdraget ingick att skriva testfall och utföra systemtest samt regressionstester av webbapplikationer i stor omfattning. Mindre utveckling av automatester med UFT. Utsökning och preparering av testdata gjordes med AQT. Kontroll av rätt information i XML och XMLschema vid hämtning och nedladdning av varumärken från leverantörers hemsidor utfördes.
  Projektet tillämpade scrum.
  De huvudsakliga arbetsuppgifterna var att:
  Ta fram testfall som behövs och verifiera förväntad funktion eller resultat.
  Självständigt utföra tester. Arbeta med testautomatisering. Skriva felrapporter och utvärdera testresultat. Följa Bolagsverkets beslutade modeller och metoder.
  I uppdraget ingick att dokumentera för Bolagsverkets räkning och kompetensöverföring till relevant personal hos Bolagsverket.
  Teknik/applikationssystem:
  JAVA JSE, Java EE, JSF–JavaServerFaces, Eclipse,XML, JMS, MQ, HTML5, CSS3, Jenkins, HP UFT, AQT.

 • Tieto anställd

  2015 - 16

  Senior testledare/testingenjör

  Övergripande testledaransvar. Jobbade i olika projekt mot Telia och med infrastruktur i ett projekt för byte av stor serverpark. Testledning för byte av serverpark och den integration som påverkas av byte från Web Logic Server till JBOSS. Testning i alla testfaser såsom webb och klient, nivåer och i olika tekniska miljöer, inklusive integrationstester. Planerade och genomförde tester mot icke funktionella krav såsom användbarhet, prestanda, design krav, tillgänglighet och tillförlitlighet. I rollen ingick att leda och driva en arbetsgrupp och flera arbetsgrupper mot gemensamma mål i olika projekt. Innehar mycket stor kunskap i test motsvarande certifiering inom test enligt ISTQB. I rollen ingick även att analysera testbehov utifrån både tekniska och funktionella krav. Ansvarade för utveckling av automatester inom projektet. Jobbade agilt med testarbete som tillämpade scrum. Projekten jobbade med Continuous Integration, Continuous Deployment.
  Hantering av testdata och testdatarutiner skapades via SQL uttag ur databaser och via handläggare av systemet. Testrutiner skapades för konvertering av data och databaser. Skrev och jobbade med webb configfiler i XML som har väldefinierade XML scheman.
  Planering och uppföljning av testarbete gjordes i workshop där alla i projektet ingående discipliner deltog. Sprintplanering används som verktyg för att följa upp testerna och visa hur testerna utfaller.
  Framtagning av teststrategier och testmetoder som beskrev vad som ska testas och hur, tillämpar kravbaserad testning, användarberättelser, olika testdesigntekniker, checklistor, ad hoc-testning, och i mindre grad utforskande testning. Som testramverk har Microsoft Test Manager och Visual Studio nyttjats. I rollen ingick att leda och driva team/arbetsgrupper. Jobbade med att skriva testfall och utföra systemtest samt regressionstester av webbapplikationer i stor omfattning.
  Även viss programmering ingick i arbetsuppgifterna, GNU. Som systemutvecklingsmodell tillämpades Scrum. Projektet tillämpade User Stories för att bryta ner kraven.
  Teknik/applikationssystem:
  Scrum/Agil Språk: C# SQL Server, TFS, Visual Studio 2010 2012 Professionell, Jenkins, GNU.

 • Consultec anställd

  2014 - 15

  Senior testledare

  Testledare Consultec anställd
  Testledare i testteam om 10 resurser dedikerade för test i Consultec Group. Arbetet bestod av att leda och driva en arbetsgrupp och testarbete/testledning inför nya releaser av de system som Consultec Group sålde. Systemen bestod huvudsakligen av webbaserade och desktop system för olika discipliner inom byggbranschen. Ansvarade bland annat för att ta fram teststrukturer, verktyg för automatiska/manuella systemtester, kravanalys, kravfångst, systemtestfall och annan utveckling. Testning i alla testfaser, nivåer och i olika tekniska miljöer, inklusive integrationstester. Planerade och genomförde tester mot icke funktionella krav såsom användbarhet, prestanda, design krav, tillgänglighet och tillförlitlighet. Innehar mycket stor kunskap i test motsvarande certifiering inom test enligt ISTQB. I rollen ingick även att analysera testbehov utifrån både tekniska och funktionella krav. Ansvarade för utveckling av automatester inom Consultec. Jobbade agilt med testarbete som tillämpade scrum.
  Hantering av testdata och testdatarutiner skapades via SQL uttag ur databaser och via handläggare av systemet. Testrutiner skapades för konvertering av data och databaser. Tog fram webb configfiler i XML med väldefinierade XML scheman.
  Planering och uppföljning av testarbete/kravfångst gjordes genom workshop där alla i projektet ingående discipliner deltog. Sprintplaneringen användes som verktyg för att följa upp testerna och visa hur testerna utföll
  För att ta fram teststrategier och testmetoder som beskrev vad som skulle testas och hur, tillämpades kravbaserad testning, användarberättelser, olika testdesigntekniker, checklistor, ad hoc-testning, och i mindre grad utforskande testning. Som testramverk har Microsoft Test Manager och Visual Studio nyttjats. Jobbade med att skriva testfall och utföra systemtest samt regressionstester av webbapplikationer i stor omfattning.
  Projekten tillämpade User Stories för att bryta ner kraven. Framtagning av prototyper/processmodellering gjordes i TFS och Visio. Integration mellan TFS2010 och TFS2013. Höll föredrag inom Consultec Group om TDD, Test Driven Development. Projekten använde Scrum som metod. Projekten jobbar med Continuous Integration, Continuous Deployment.
  Teknik/applikationssystem:
  System: Bidcon, kalkylsystem
  Applikation: Desktop
  Metod: Scrum/Agil
  Språk: C#
  Utvecklingsmiljö: SQL Server, TFS, Visual Studio 2013 Premium, .NET 4, MTM, Microsoft Test Manager
  System: Sitecon Web, tids och ordersystem
  Applikation: Web
  Metod: Scrum/Agil
  Språk: C#
  Utvecklingsmiljö: SQL Server, TFS, Visual Studio 2013 Premium, HTML5, CSS3, JavaScript, jquery, .NET 4, MTM, Microsoft Test Manager, Jenkins

 • Explizit anställd

  2013 - 13

  Senior testledare

  Testledning och systemstöd i Chemsoft, webbaserat system för kemikaliehantering. Använde TFS, Microsoft Test Manager och Visual Studio som testverktyg/stöd. Projekten använde Scrum som metod. Jobbade med krav hantering/analys och testledning. Utförande av regressionstester av webbapplikationer, systemtester och framtagande av systemtestfall. Testning i alla testfaser, nivåer och i olika tekniska miljöer, inklusive integrationstester. Planerade och genomförde tester mot icke funktionella krav såsom användbarhet, prestanda, design krav, tillgänglighet och tillförlitlighet. Innehar mycket stor kunskap i test motsvarande certifiering inom test enligt ISTQB. I rollen ingick även att analysera testbehov utifrån både tekniska och funktionella krav. Ansvarig för utveckling av testautomatester inom projektet.
  Hantering av testdata och testdatarutiner skapades via SQL uttag ur databaser och via handläggare av systemet. Testrutiner skapades för konvertering av data och databaser. Tog fram web configfiler i XML med väldefinierade XML scheman. Planering och uppföljning av testarbete/kravfångst gjordes med workshop där alla i projektet ingående discipliner deltog. Sprintplaneringen användes som verktyg för att följa upp testerna och visa hur testerna utföll.
  För att ta fram teststrategier och testmetoder som beskrev vad som skulle testas och hur, tillämpades kravbaserad testning, användarberättelser, olika testdesigntekniker, checklistor, ad hoc-testning, och i mindre grad utforskande testning. I rollen ingick att leda och driva en arbetsgrupp. Som testramverk har Microsoft Test Manager och Visual Studio nyttjats. I rollen ingick att skriva testfall och utföra systemtest samt regressionstester av webbapplikationer i stor omfattning. Jobbade agilt med testarbete som tillämpade scrum. Projektet jobbade med Continuous Integration, Continuous Deployment.
  Projektet tillämpade User Stories för att bryta ner kraven.
  Teknik/applikationssystem:
  Metod: Scrum/Agil
  Språk: C#
  Utvecklingsmiljö: SQL Server, TFS, Visual Studio 2010 2012 Professionell, Jenkins

 • Explizit anställd

  2013 - 13

  Utvecklare

  Internprojekt Aktivitetsstöd
  Interbook, webbaserat IT-stöd för hantering av bokningar och bidrag. Systemet hjälper till att utveckla verksamheter hos små och stora kommuner. Roll som utvecklare av funktioner i Aktivitetsstöd. Utvecklingen skedde internt hos Explizit. Använde TFS, Microsoft Test Manager och Visual Studio som testverktyg/ramverk. Skrev web configfiler i XML med väldefinierade XML scheman.
  Projektet använde Scrum som metod och tillämpade User Stories för att bryta ner kraven. Projektet jobbade med Continuous Integration, Continuous Deployment.
  Teknik/applikationssystem:
  Metod: Scrum/Agil
  Språk: C# ASP. NET
  Utvecklingsmiljö: SQL Server, TFS, Visual Studio 2010 2012 Professionell, Jenkins

 • Tieto Healthcare & Welfare Skellefteå

  2011 - 13

  Testledare/systemtestare

  EdWise, webbaserad läroplattform för elevdokumentation i olika skolformer. Roll med testledning, specificering, test granskning, stöd för upprättande av testspecifikationer, skriva testfall och utföra systemtest samt regressionstester av webbapplikationer och funktionella tester i stor omfattning. Testning i alla testfaser, nivåer och i olika tekniska miljöer, inklusive integrationstester. Planerade och genomförde tester mot icke funktionella krav såsom användbarhet, prestanda, design krav, tillgänglighet och tillförlitlighet. Innehar mycket stor kunskap i test motsvarande certifiering inom test enligt ISTQB. I rollen ingick även att analysera testbehov utifrån både tekniska och funktionella krav. Ansvarig för utveckling av testautomatester. Skrev web configfiler i XML med väldefinierade XML scheman.

  Planering och uppföljning av testarbete/kravfångst gjordes med workshop/sprintplanering där alla i projektet ingående discipliner deltog. Sprintplaneringen användes som verktyg för att följa upp testerna och visa hur testerna utföll. För att ta fram teststrategier och testmetoder som beskrev vad som skulle testas och hur, tillämpades kravbaserad testning, användarberättelser, olika testdesigntekniker, checklistor, ad hoc-testning, och i mindre grad utforskande testning. I rollen ingick att leda och driva en arbetsgrupp. Som testramverk har Microsoft Test Manager, Selenium och Visual Studio nyttjats. Jobbade agilt med testarbete som tillämpade scrum. Hantering av testdata och testdatarutiner skapades testdata via SQL uttag ur databaser och via handläggare av systemet. Testrutiner skapades för konvertering av data och databaser. Viss implementering av Selenium Web Driver (. NET och c#), Selenium IDE(Javabaserat verktyg) tillägg i Firefox för manuella och automatiserade tester av EdWise. Projektet tillämpade User Stories för att bryta ner kraven. Medverkade i ett Community på Tieto för utbyte av erfarenheter inom test mellan olika verksamhetsområden för Tieto Sverige och Tieto Indien. Använde TFS och Visual Studio som testverktyg/stöd. Projektet tillämpade metoden Scrum. Projektet jobbade med Continuous Integration, Continuous Deployment.

  Teknik/applikationssystem: Metod: Scrum/Agil Språk: C# Utvecklingsmiljö: SQL Server, TFS, Visual Studio 2012 Professionell. NET, Selenium, JavaScript, jquery

 • Explizit anställd

  2011 - 11

  Senior testledare

  Chemsoft, webbaserat system för kemikaliehantering, utveckling av nya releaser. Roll med kravfångstledning och testledning, specificering, analys av beställaren/verksamhetetens behov, test granskning, stöd för upprättande av testspecifikationer. Nedbrytning av krav till User Stories. Testning i alla testfaser, nivåer och i olika tekniska miljöer, inklusive integrationstester. Planerade och genomförde tester mot icke funktionella krav såsom användbarhet, prestanda, design krav, tillgänglighet och tillförlitlighet. Innehar mycket stor kunskap i test motsvarande certifiering inom test enligt ISTQB. I rollen ingår även att analysera testbehov utifrån både tekniska och funktionella krav. Ansvarig för utveckling av testautomatester. Skrev web configfiler i XML med väldefinierade XML scheman.

  Planering och uppföljning av testarbete/ kravfångstarbete gjordes med workshop/sprintplanering där alla i projektet ingående discipliner deltog. Sprintplaneringen användes som verktyg för att följa upp testerna och visa hur testerna utföll. Jobbade agilt med testarbete som tillämpade scrum.
  För att ta fram teststrategier och testmetoder som beskrev vad som skulle testas och hur, tillämpades kravbaserad testning, användarberättelser, olika testdesigntekniker, checklistor, ad hoc-testning, och i mindre grad utforskande testning. I rollen ingick att leda och driva en arbetsgrupp. Som testramverk har Microsoft Test Manager och Visual Studio nyttjats. I rollen ingick att skriva testfall och utföra systemtest samt regressionstester av webbapplikationer i stor omfattning.

  Hantering av testdata och testdatarutiner skapades via SQL uttag ur databaser och via handläggare av systemet. Testrutiner skapades för konvertering av data och databaser.

  I rollen ingick även ansvar för hantering av dokumentation för krav till respektive disciplin, kund, utvecklare och testare. Projektet tillämpade User Stories för att bryta ner kraven. Använde TFS, Microsoft Test Manager och Visual Studio som testverktyg/stöd. Projektet jobbade med Continuous Integration, Continuous Deployment.

  Teknik/applikationssystem: Metod: Scrum/Agil, Jenkins Språk: C# Utvecklingsmiljö: SQL Server, TFS, Visual Studio 2010 Premium. NET, SQL

 • FK

  2010 - 11

  System/kravanalytiker

  Ny förmån gällande lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare innehållande regler om ansvar och insatser vilka syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Roll som kravfångare, kravledning i projektet och vikarierande teamledare för kravfångst. Systemanalys/ analys av beställaren/verksamhetetens behov, design, kravfångst/specificering, testgranskning, stöd för upprättande av testspecifikationer. Framtagande av användningsfall. I rollen ingick även ansvar för hantering av dokumentation för krav till respektive disciplin, kund, utvecklare och testare. Kravfångstarbetet leddes i form av workshop för olika discipliner, där det togs beslut om gemensamma intressen för projektet. Framtagning av prototyper/processmodellering gjordes i UML. Projektet tillämpade metoden RUP/processorientering. Projektet jobbade med Continuous Integration, Continuous Deployment.

  Teknik/applikationssystem: Metod: RUP Språk: Java JDK 1.4 Utvecklingsmiljö: DB2, UNIX, ClearCase, ClearQuest, SQL

 • FK

  2009 - 10

  Teamledare ADI

  Lagändringar gällande sänkt sjukpenning som gällde från och med 2010-01-01. I rollen ingick att leda och driva en arbetsgrupp. Teamledare för utvecklingsenheten i Skellefteå. Analys, design, programmering, kravfångst/specificering. Analys av beställaren/verksamhetetens behov och framtagande av användningsfall. I rollen ingick även ansvar för hantering av dokumentation för krav till respektive disciplin, kund, utvecklare och testare. Framtagande av användningsfall. Kravfångstarbetet leddes i form av workshop för olika discipliner, där det togs beslut om gemensamma intressen för projektet. Jobbade med UNIX och SQL. Hanteringen av testdata och testrutiner skapades via SQL uttag ur databaser och via handläggare av systemet. Testrutiner skapades för konvertering av data och databaser.

  Teknik/applikationssystem: Metod: RUP Språk: Cobol74-85 Utvecklingsmiljö: Micro Focus Net Express, JCL Korn Shell, DB2, UNIX, Clear Case, Clear Quest, SQL

 • Explizit och kommuner

  2009 - 09

  Projektledare

  Projektledning vid framtagande av nya e-tjänster för Jönköpings kommun och Täby kommun. Etjänster som projektet innefattade var/är Bokningstjänst, Föreningsregister, EID och SMS/kortbetalning. I rollen ingick även ansvar för hantering av dokumentation för krav till respektive disciplin, kund, utvecklare och testare. I rollen ingick att leda och driva en arbetsgrupp För hanteringen av testdata och testrutiner skapades testdata via SQL uttag ur databaser och via handläggare av systemet. Testrutiner skapades för konvertering av data och databaser. Projektet tillämpade metoden Scrum. Använde TFS, Microsoft Test Manager och Visual Studio som testverktyg/stöd. Projektet jobbade med Continuous Integration, Continuous Deployment.

  Teknik/applikationssystem: Metod: Scrum Språk: C# Utvecklingsmiljö: SQL server, Oracle, Visual Studio 2008 . NET, ASP.NET, SourceSafe

 • FK

  2008 - 08

  Teamledare ADI

  Lagändringar gällande sänkt sjukpenning som implementerades 2008-07-01. I rollen ingick att leda och driva en arbetsgrupp. Teamledare för utvecklingsenheten i Skellefteå. Analys, design, programmering, kravfångst/specificering. Jobbade med UNIX och SQL. För hanteringen av testdata och testrutiner skapades testdata via SQL uttag ur databaser och via handläggare av systemet. Testrutiner skapades för konvertering av data och databaser.

  Teknik/applikationssystem: Metod: RUP Språk: Cobol74-85 Utvecklingsmiljö: Bull Stordator, GCOS8, IDS2, UNIX, Clear Case, Clear Quest, SQL

 • FK

  2003 - 07

  Utvecklare

  Nya funktioner i systemet BTP som t.ex. lagändring, förvaltning och underhåll. Analys, design, programmering, kravfångst/specificering. Jobbade i UNIX-miljö under DB2 och Tuxedo. Utveckling/utbildning skedde i samarbete med verksamhetsspecialister på FK. Databashantering mot nätverksdatabas och relationsdatabas. Jobbade med Clear Case och Clear Quest, metod RUP/processorientering.

  Teknik/applikationssystem: Metod: RUP Språk: Cobol74-85 Utvecklingsmiljö: Bull Stordator, GCOS8, SQL, IDS2, DB2, Clear Case, Clear Quest, UNIX

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  .NET Server, Linux, MVS, Red Hat, Windows 7, Z/OS

 • - Databashanterare

  DB/2, MS SQL-server, Oracle, SQL server

 • - Affärssystem

  Agresso

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Clearcase, Cruise Control, Git, JBoss, Maven, MS Exchange, MS Explorer, MS Office, Selenium, SoapUI, Subversion, ClearQuest

 • - Utvecklingsspråk

  C#, Cobol, Delphi, JCL, Jquery, JUnit, Rexx, XML

 • - Hårdvara

  IBM Stordator, PC

 • - Standarder

  ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, Metodstöd, Utbildning

 • - Försäljning

  Försäljning

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, ISTQB, ITIL, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Scrum, TDD - Test Driven Development

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Validering & Test - Hårdvara, Integrationstest, Strategisk testledning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Testledning

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Systemförvaltning, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  AJAX, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Hälso-Sjukvård, Teleoperatörer, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 1 år

Anställningar

Utbildningar

Visa mer

Intresserad? Kontakta