Dela

Michel Boutros

 • Projektledning, Utvecklare och Ledare

Översikt

Jag har varit sjöofficer i 24 år och arbetat med ledning, verksamhetsutveckling och personalansvar på olika plattformar på land, till sjöss och i luften. Sedan 17 år tillbaka har jag arbetat med projektledning för olika organisationer och inom olika områden.

Egenskaper

Jag är målinriktad med en förmåga att se holistiskt på uppdrag och situationer. Jag lägger stor vikt vid att medarbetare har tillgång till rätt information i rätt tid och att målen för verksamheten är tydliga och kända av alla. Min ledarstil bygger på att engagera medarbetarna i den gemensamma målbilden och att delegera till dem som har bäst förutsättningar att lösa uppgiften.

Konsultens CV

 • Verisure Innovation

  2018 - 18

  Centre of Excellence Lead

  Interimsuppdrag för att bygga Centre of Excellence för Verisure globalt kring Collaboration and Conferencing med Office 365 och Skype for Business. Uppdraget innefattade att utveckla roadmap, bygga en global virtuell organisation samt skapa strukturer och processer. Uppdraget avslutades i samband med rekrytering av anställd för att driva uppdraget vidare.

 • IKEA

  2016 - 18

  Change Lead

  Parallellt med uppdraget för INTER IKEA SYSTEMS rekryterades Michel som Change Lead till ett nytt projekt (projektstart i september 2016) syftande till att utvärdera, upphandla, processutveckla och implementera "Workforce Management" i samtliga 28 IKEAs Customer Support Centres (CSC). Sommaren 2017 slogs projektet ihop med ytterligare två projekt med uppdrag åt CSC och Michel arbetar som Change Lead även i detta projekt.

 • INTER IKEA SYSTEMS B.V.

  2016 - 16

  Projektledare

  Michel var projektledare för projektet "The Customer Experience Map" som tog fram en "customer journey" på ett nytt och inovativt sätt. Syftet med projektet var att ta fram en visuell och tydlig beskrivning för vad kunden upplever i olika faser i sin inköpsprocess och kvalitetssäkra detta genom undersökningar och tester. Till materialet togs det även fram en interaktiv app med stöd av ett Brittiskt bolag (BBH).

 • IKEA

  2014 - 15

  Pre-study Leader

  Förstudien handlade om "Easy Buying & Selling in a Multichannel environment" och syftade till utreda konsekvensen av e-commerce för både kund och medarbetare utifrån ett köp-sälj perspektiv. Den omfattade ett stort antal workshops med befattningshavare från hela organisationen för att beskriva och utveckla ett "omnichannel" perspektiv med fokus på kundupplevelsen och hur detta ställer krav på säljorganisationen. Slutsatserna ledde till ett projekt som sedan startades av koncernens moderbolag INTER IKEA SYSTEMS B.V. i Nederländerna, där Michel rekryterades som projektledare.

 • Saab Kockums

  2008 - 13

  Projektledare

  På Kockums har Michel haft olika uppdrag i olika projekt under drygt 4,5 år inom ubåtskonstruktion. Främst som projektledare, konfigurationsansvarig och systemansvarig. De olika projekt som Michel arbetet med har varit uppgradering av befintliga ubåtar för Sverige (LS MOD), anskaffning av nytt ledningsstödsystem för ny ubåt (A26), anskaffning av ny generatorlösning för Sterlingmotorer, anskaffning av master för nya och befintliga ubåtar (HTM GTD & A26), utveckling och framtagning av nytt antennsystem till både svenska och utländska ubåtar (HTM GTD, A26 och NOLI). Michel ledde också ett anskaffningsprojekt för ledningssystem till flera ubåtar som ett SCRUM projekt med flera svenska och utländska leverantörer.

 • IKEA IT

  2007 - 08

  Product Area Manager

  På IKEA IT hade Michel rollen som produktområdesansvarig för IT infrastrukturen NITF. Produktområdena omfattade webservrar som servade IKEA RETAIL globalt, CDS, utvecklingsverktyg och migrering till ny B2B infrastruktur.

 • Försvarets Materielverk

  2000 - 07

  Projektledare

  På FMV ledde Michel HYDRA-projektet innehållande undervattensstridssystem med flera ingående spaningssensorer och sonarsystem till VISBY-programmet (korvettsystem) fram till 2003. Efter det flyttade Michel från Stockholm till Skåne och blev projektledare för ledningssystem för det samnordiska (Sverige, Norge och Danmark) ubåtsprojektet VIKING fram till slutet av 2004 när det avslutades. Fram till att Michel slutade på FMV 2007 projektledde han ledningssystemsanskaffning för ubåt för den svenska marinen.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplanering, Affärsutveckling, Kravmodellering, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Produktledning, Change Management, Förändringsledning, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utbildning, Inköp, Projektledning

 • - Upphandling

  Miljö- och sociala krav, Beställarstöd, Leverantörsanalys, LOU, Offertutvärdering, Tillgänglighet, Inköp och förhandling, Internationella tekniska upphandlingar, Kravformulering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Scrum, Agila metoder allmänt, PPS, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Psykologi, Chefscoaching, Grupprocesser, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, VD, Beteendevetenskap, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Produktionsinförande, Drift, Projektering, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Test, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Inköp, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Integrationstest

 • - Systemtyper

  Realtidssystem, Systemintegration, Trådlösa system, Ledningssystem

 • - Tillämpningar

  CRM-system, e-handel, Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Räddningstjänst, Tillverkare av Telekomutrustning, Försvar

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Roller

  programledare, Scrum master, Produktledare, VD, Workshopledare, Configuration Manager (CM), Förändringsledare, Kravanalytiker, Lärare, Systemingenjör, Utbildningsledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Teknisk projektledare, Upphandlare

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationsplanering, Pedagogik, Utbildningsmaterial, Engelska, Förändringskommunikation, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2000 - 2007

  Projektledare, Försvarets Materielverk

 • 1994 - 1995

  Försäljningschef, Kongsberggruppen

 • 1984 - 2008

  Officer, Försvarsmakten

Utbildningar

 • 1999 - 00

  Advanced Command and Staff Course, Joint Services Command and Staff College, UK

 • 1998 - 00

  Chefsprogrammet, Försvarshögskolan

 • 1995 - 96

  Stabsprogrammet, Försvarshögskolan

 • 1987 - 88

  Högrekursen, Marinens krigshögskola

 • 1984 - 86

  officersprogrammet, Marinens officershögskola

 • 1979 - 82

  Teknisk linje, Jakobsbergsskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025