Dela

Monica Lööw

 • Ledarutveckling
 • Projektledarutbildning
 • Medarbetar- och teamutveckling

Översikt

Monica Lööw

Ledarutveckling, projektledarutbildning, utbildare, utbildningsledare, coach, projektledare och workshopledare.

Monica brinner för att få människor att lyckas! Att arbeta med pedagogiska styrmedel och långsiktiga effekter ger resultat. Hon tror på människors inneboende potential och med rätt förutsättningar, deras förmåga att få saker att hända. Ledarutveckling och projektstyrning är hennes nyckelkompetenser.

En vanlig start på ett uppdrag är en förstudie med intervjuer, inläsning av styrdokument och förståelse för kundens kultur och affärsplan. Arbetet innebär ofta design och genomförande av långsiktiga utbildningsprogram i nära samarbete med kunden. Monica utbildar själv i ledarskap, självkännedom, kommunikation och projektstyrning och handplockar andra kompletterande kompetenser beroende på behov.
Uppdragens framgångsfaktor är en pedagogik och process som ger långsiktig effekt. Exempelvis genom praktiska övningar, mellanliggande insatser för implementering, involvering av ledningen i utvecklingsprogrammet. Dialog, reflektion och handlingsplaner med tydliga mål är viktiga inslag.

Monica arbetar med nära och långvariga kundrelationer som diskussionspartner, utbildare och coach. Coachingen är ofta ett inslag i utvecklingsprogram. I dessa har hon coachat och utbildat olika målgrupper: vd, ledningsgrupper, beställare/styrgrupper, projektledare, projektdeltagare, chefer och medarbetare. Program, processer och uppföljningsinsatser skapas och genomförs tillsammans med kunden.

Uppdragen kan även vara medarbetarundersökningar med påföljande process för delaktighet, arbetstillfredsställelse och förbättringsarbete.

Vill kunden göra en stark förändring av beteende och prestation i hela organisationen så gör Monica gärna en utvecklingspyramid tillsammans med uppdragsgivaren. Här startar arbetet med utveckling av värdegrund och en grundutbildning i självkännedom och kommunikation med alla medarbetare, Påbyggnad för nyckelpersoner och ledarutbildning sist. Detta skapar en röd tråd genom hela organisationen och en stark känsla av delaktighet och engagemang.

Monica är certifierad i ett flertal personprofiler, 360 gradersprofil, teambuilding, situationsanpassat ledarskap och IPMA D projektkunskap. Hon har skrivit 3 böcker om projektledning och även artiklar i ämnet. I grunden är hon beteendevetare med inriktning på arbets- och organisationsteori.

Exempel på kunder: ABB, AREVA, Bravida, Briab, E.ON, Enercon, Fagerhult, Gunnebo, Göteborg stad och dess kranskommuner/bolag, IFÖ/Geberit, Kristianstad kommun, MKB, Nordic Sugar, Norrköping Kommun, ONE Nordic, Parajett, Region Skåne (verksamheter och bolag), Saab/Combitech, Semcon, STOBY, Swegon AB, Zumtobel group. Utöver skräddarsydda utbildningar driver hon även Ledarakademin i Syd (Ledarakademin.com).

Egenskaper

Monica är positiv, entusiasmerande och fokuserad på att få människor att lyckas. Omdömet från andra brukar vara att Monica är inspirerande, drivande och lever som hon lär. Framför allt har hon nytta av sin pedagogiska förmåga, att kunna förklara komplexa sammanhang enkelt och att kunna skapa motivation och intresse.

Konsultens CV

 • Ledarakademin i Syd

  2012 -

  utbildningsledare, styrgruppsdelt. och utbildare

  Monica har utvecklat Ledarakademin i Syd tillsammans med mellanstora förtag i södra Sverige.
  Ledarakademin är en organisation för kompetensutveckling i samverkan som har tränat mellanchefer, projektledare och arbetsledare sedan 1999. Idag består vi av ett trettiotal medlemsbolag i västra och södra Sverige. För Innehåll och genomförande av utbildningarna ansvarar ett nätverk av duktiga specialister inom olika områden. Ledarakademins fortlöpande utvecklingsarbete och planering leds av en styrgrupp där alla deltagande företags HR-Chefer har möjlighet att delta.

 • E.on

  2008 -

  Utbildningsledare och utbildare

  Monica har efter en förstudie baserad på inläsning av styrdokument och intervjuer tagit fram ett projektutvecklingsprogram bestående av utbildning och individuell coachning. utbildningarna har genomförts mellan 2-6 tillfällen per år.

  Grundläggande projektledarutbildning, 3 dgr
  Leda människor i projekt 2+2 dgr
  Förhandling och kontraktering 2+1 dgr
  Tid, risk och kostnadstyrning i projekt 2+2 dgr

 • Enercon

  2006 -

  utbildningsledare, projektledare och utbildare

  En långvarig kundrelation med många olika uppdrag

  Design och genomförande av en stark förändring av beteende och prestation i hela företaget. I nära samarbete med personalchefen formades, en utvecklingspyramid. Här startade arbetet med utveckling av värdegrund där personalchef och vd gjorde en roadshow. Därefter genomfördes en grundutbildning i självkännedom och kommunikation med alla medarbetare. Påbyggnad för nyckelpersoner och ledarutbildning sist. Medarbetarutbildningen genomförs varje år med olika teman och vid varje tillfälle fokuseras och följs viktiga delar från medarbetarundersökningen upp. Detta skapar en röd tråd genom hela organisationen och en stark känsla av delaktighet och engagemang.
  Utöver detta så genomförs
  Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram
  Individuell coaching
  Ledningsgrupputveckling
  Medarbetarundersökningar

 • Region Skåne

  2005 -

  Projektledare och utbildare

  Monica har utvecklat en projektmodell tillsammans med de olika verksamheterna i regionen. Modellen har implementerats genom utbildningar och även via en utbildningsfilm som Monica byggt underlaget för tillsammans med ett produktionsbolag och även medverkat i.

  Under årens lopp har Monica skräddarsytt och genomfört utbildningar för projektledare, styrgrupp/beställare och projektdeltagare . För projektledarna flera olika utbildningsmoduler i metodik, ledarskap och presentationsteknik/retorik.

  Monica har även utbildat i ledarskap och självkännedom på olika övergripande program inom regionen.

 • ONE Nordic

  2003 -

  Utbildningsledare och utbildare

  Monica har efter en förstudie baserad på inläsning av styrdokument och intervjuer tagit fram ett projektutvecklingsprogram bestående av utbildning och individuell coachning. utbildningarna har genomförts mellan 2-6 tillfällen per år.

  Monica har deltagit i en styrgrupp med företagets representanter som har följt upp och vidareutvecklat utbildningarna

  Grundläggande projektledarutbildning, 3 dgr
  Grundläggande projektledarutbildning, 2 dgr
  Leda människor i projekt 2+2 dgr
  Fördjupat ledarskap för erfarna projektledare med 230 graders profil och individuell coachning
  Övertyga i projekt 1 dgr
  Förhandlingsteknik 2dgr
  Projektekonomi, Tid, och kostnadstydning i projekt 2+1 dgr

Kompetensområden

 • - Ledarskap

  Grupprocesser, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, Psykologi, Beteendevetenskap, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, OBM (organizational behavioral management

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, Workshopledning

 • - Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Lärare, Utbildningsledare

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationsplanering, Förändringskommunikation, Mätningar, utvärderingar, Pedagogik

Anställningar

 • 2008 - 2016

  Delägare/seniorkonsult/business area manager, Cordovan Performance AB

 • 1997 - 2008

  Delägare/seniorkonsult/ledningsgrupp/styrelse, Sällma AB

 • 1997 -

  Vd/ägare, Project Sucess AB tid. ML Utveckling AB

 • 1996 - 1996

  chef, City Mail

 • 1991 - 1996

  Personal/utvecklingsansvarig, Malmö Stad

 • 1989 - 1990

  Personalansvarig, Stattena

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Certifierad i IPMA projektkunskap, Malmö

 • 2013 - 13

  UGL, Helsingborg

 • 2012 - 12

  Certifiering i Insights 360 graders teamhjul, Göteborg

 • 2010 - 10

  Certifierad i Insights färghjul, Stockholm

 • 2006 - 06

  Certifierad i DiSC Teambuildingverktyg, Malmö

 • 2005 - 05

  Certifierad i LSI ledarprofil och omvärldsanalys, Malmö

 • 2003 - 03

  Certifierad i DiSC-personprofil, Malmö

 • 2002 - 02

  2002 Situationsanpassat ledarskap SLII - certifiering, Stockholm

 • 1995 - 95

  Certifierad i Teambuilding, Malmö

 • 1992 - 92

  1992 Garudas Profilanalys handledarutbildning, Malmö

 • 1987 - 92

  1992 Fil.kand. PA, arbets- och org.psykologi, Lunds Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025