Dela

John Holm

 • Lösningsarkitekt
 • Databasarkitekt
 • Databasadministrtör

Översikt

John har djup erfarenhet inom IT, telekom, finans och industri. Arbetslivserfarenheter hela vägen från IT-arkitektur och teknisk utveckling till program- och systemchef.
John har mer än 18 års erfarenhet från olika databasleverantörer som Oracle, IBM-DB2, Sybase. Arbetar med databasadministration, ETL-processer, design och underhåll.
Han har lång erfarenhet som underhållschef, utvecklingschef, projektledare och lösnings arkitekt, med en lång teknisk bakgrundsbaserad applikation och databasarkitektur och utveckling.

Egenskaper

Formellt har han civilingenjörsexamen från Uppsala tekniska högskola.
John är mycket motiverad och fokuserad med bra kommunikations- och presentationsförmåga. Han har erfarenhet av att hantera både små och stora projekt som levererar mot krävande tidsplaner och komplexa lösningar.
När flera projekt som John deltagit i har fokuserats på design och laddning av databaser, har han fått en omfattande erfarenhet av teknik och lösningar för att säkerställa systemets tillförlitlighet, datakvalitet och tillgänglighet för olika användargrupper.
John är en dedikerad professionell, som är självmotiverad och en utmärkt lagspelare.

Konsultens CV

 • Telia

  2017 -

  Lösningsarkitekt

  Lösningsarkitekt för Telias datawarehouse i Terradata
  - Granskning och stöd för utveckling och förvaltning av ETL och databasdesign.
  - Lösningsarkitekt i olika projekt
  - Framtagning av integrationsarkitektur för kopplingen mellan datawarehouse och Telias datalake (Hadoope cluster)
  - Framtagning och granskning av datalagrets GDPR-lösningar

 • Nordea

  2016 - 17

  ETL och Databas arkitekt

  ETL och Databas arkitekt
  - Modellering och databaskonstruktion av Oracledatabas.
  - Design och konstruktion av ETL flöden och mappningar med hjälp av IBM InfoSpere DataStage (DS).

 • Folksam

  2014 - 15

  ETL och Databas arkitekt

  ETL och Databas arkitekt
  - Modellering och databaskonstruktion
  - Design och konstruktion av ETL flöden och mappningar med hjälp av IBM InfoSpere DataStage (DS).
  - Konvertering av ETL-flöden och PL/sql från databashanteraren DB2 till PDA (Netezza)

 • SJ AB

  2013 - 13

  Lösningsarkitekt

  Arkitekt
  - Uppdrag att inför utvecklande av ett nytt datawarehouse bistå en förstudie med syftet att kartlägga de krav som finns och föreslå en målarkitektur.

  Förvaltningsledning (ETL-drift)
  - Förvaltning och drift av Data Warehouse för ekonomi och försäljning. Uppdrag är att leda förvaltning, prioritera ärenden samt designa lösningar utifrån framtagna krav.

 • Folksam

  2012 - 13

  ETL och Databas arkitekt

  Utveckling av datawarehouse för Solvense2-rapportering.
  - Design och konstruktion av ETL flöden och mappningar i DB2 miljö, med hjälp av IBM InfoSpere DataStage (DS). Dessa flöden skulle kunna hantera och logga fel på ett sådant sätt att det skulle gå lätt att se vad som hänt och att det enkelt skulle gå att återstarta efter det att eventuella fel hade avhjälpts. Alla dataflöden innehöll även ett antal tester för att säkerställa datakvalitén. (datatyptester , dataintegretstester). DS-flödena arkiverar även alla källdatafiler i samband med att de laddats i databasen.

 • Jönköping Energi

  2012 - 12

  DBA

  DBA och arkitekt för kundens alla Oracle baserade system. I uppdraget ingår att förbättra rutiner kring databashanteringen samt tuning och prestanda. Uppdraget innebär också att ansvara för databasmodellerna och vidareutveckla dem.

 • SJ AB

  2010 - 12

  Lösningsarkitekt

  Utredare, kravidentifierare, databasarkitekt, designer
  Utveckling av nytt centralt Data Warehouse (cDW) i Oracle miljö, för uppföljning av försäljningsdata.

  Ansvarig för ETL och databasdesign.
  - Databasmodellering och implementering av de olika delarna i cDW’et, såsom Stagearea, Datastore och Datamarts . En behörighetsstrategi utarbetades även för att skydda datat.
  - Konstruktion av dataflöden och mappningar med hjälp av Oracle Warehouse Builder (OWB). Dessa flöden skulle kunna hantera och logga fel på ett sådant sätt att det skulle gå lätt att se vad som hänt och att det enkelt skulle gå att återstarta efter det att eventuella fel hade avhjälpts. Alla dataflöden innehöll även ett antal tester för att säkerställa datakvalitén. ( tex test att varje fil innehöll rätt antal rader, datatyptester , dataintegretstester). OWB-flödena konstruerades även så alla källdatafiler arkiveras i samband med att de laddats i databasen.

 • SJ AB

  2009 - 12

  ETL och Databas arkitekt

  Databas administratör (ETL-drift)
  Förvaltning och drift av Data Warehouse i Oracle miljö, för ekonomi och försäljning.

 • Telenor Connexion AB

  2009 - 09

  ETL och Databas arkitekt

  Databasarkitekt, designer
  Utveckling av Data Warehouse i en Oracle miljö, för uppföljning av SMS och GPRS transaktioner. Här gällde det att förutom de sedvanliga testerna av datakvaliten i indatat , även att ta hänsyn till en relativt hög transaktionshastighet av infiler.

 • Euroclear Sweden AB/VPC AB

  2008 - 09

  Lösningsarkitekt

  Kravidentifierare, databasarkitekt, designer

  Lösningsarkitekt i offertarbetet.
  - Ansvarig för att ta fram en strategi för att minimera driftsabrott och skapa en kontinuerlig drift. Lösningen här var att ha redundant miljö bestående av två lika databaser synkade med Oracle Data Guard.
  - Dimensionering av databasservrar.


  Ansvarig för ETL och databasdesign.
  - Databasmodellering.
  - Konstruktion av dataflöden och mappningar med hjälp av Oracle Warehouse Builder (OWB). Dessa flöden skulle kunna hantera och logga fel på ett sådant sätt att det skulle gå lätt att se vad som hänt och att det enkelt skulle gå att återstarta efter det att eventuella fel hade avhjälpts. Alla dataflöden innehöll även ett antal tester för att säkerställa datakvalitén. ( tex MD5-test av filer, datatyptester , dataintegretstester och sedan avstämning mot avstämningsdata).


  Databasansvarig (DBA)
  Ansvarig för projektets Oracle databaser.
  - Installation och konfiguration av Oracle databaser för test och utvecklingsmiljöerna i Windows.
  - Performanceoptimering genom partitionering, indexering och parametersättningar i databasen
  - Installation och konfiguration av OWB.
  - Uppgraderingar och patchning.
  - Tillverkning av olika script för uppstart och nedtagning av databasinstanser.
  - Övervakning av databaserna med hjälp av Oracle Enterprise Manager.
  - Backuptagning av Oracles instanser och OWBs repository

 • Uppsala Kommun, Tekniska förvaltningen

  2008 - 08

  ETL utvecklare

  Utvecklare
  Verifikation och kvalitetssäkring av indata till Data Warehouse.
  Hjälp och stöd vid utveckling av ETL processer.

 • Bernadottergymnasiet i Stockholm

  2004 - 08

  Ekonomichef / Lärare

  Chef för ekonomi och support.
  - Medlem i skolans ledningsgrupp.
  - Delegerat attestansvar för hela skolan.
  - Personalansvarig för personal som ej är lärare, 4st

  Lärare i matematik, data och projektarbete.

 • Ericsson Radio Systems AB, Local design centre i Nynäshamn

  2000 - 02

  Gruppschef

  Gruppschef för en grupp på enheten för test och förvaltning av AXE-mjukvara.
  - Personalansvarig för test och förvaltningspersonal, 13st.
  - Medlem i design centrets ledningsgrupp.

 • Ericsson Radio Systems AB, avd för Nynäshamnsfabrikens IS/IT

  1996 - 00

  Systemmanager, DBA, IS/IT-säkerhets ansvarig

  Ett arbete som innebar en stor variation i ansvar och arbetsuppgifter, i huvudsak innebar arbetet att:
  - Ansvarig för plattformsdrift av fabrikssystemen (OpenVMS).
  - Databasansvarig (DBA) för fabrikens Oracle databaser.
  - Installation av Oracle i VMS, NT och Unix miljöer
  - Daglig övervakning av batchjobb för laddning av databaserna.
  - Uppgraderingar och patchning.
  - Installation och konfiguration av olika ODBC-kopplingar till lokala applikationer t.ex. Excel.
  - Tillverkning av olika script för uppstart och nedtagning av databasinstanser.
  - Support till användare .

  Ansvarig för driften av fabrikens datawarehouse applikation.

  Ansvarig för säkerhetsfrågor inom IS/IT-området.

  Projektledare
  - Projektet syftade bland annat till att införa operativsystemet NT på arbetsstationer och servrar.

 • Sparbanken Sverige , SPADAB

  1990 - 96

  DBA, Projektledare, Utredare

  Databasarkitekt
  Avdelningen för utvecklingssamordning med inriktning på databaser, metoder och arkitektur. Huvudsakliga arbetsuppgifter var:
  - Databasmodellering
  - Tekniska designen av relationsdatabaser i DB2 och SQL/DS.
  - Kontroll och optimering av indexering och SQL-sattser för optimal performance.

  Projektledare
  - Projektet skulle byta ut den tekniska plattformen för sparbankernas styr- och uppföljningsdatabaser genom att införa IBMs distribuerade databaskoppling mellan SQL/DS och DB2 .

  Utredare
  - Utvärdering, som syftade till att bestämma hur den lokala dataförsörjningen i Sparbanken skulle se ut i framtiden.

 • Datema Processdata/ Måldata Industrisystem

  1986 - 90

  Systemutvecklare, DBA

  - Systemutvecklare av applikationer anslutna till olika relations- och realtidsdatabaser (framförallt Oracle) på PDP/11 och VAX.
  - Konsult uppdrag i form av program utveckling.
  (Exempel på kunder: Tetrapack, Pharmacia, Nynäspetroleum, FagerstaStålverk)
  - Telefon suport åt olika kunder.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  DB/2, MS Access, MS SQL-server, SQL server, Sybase SQL-server, Teradata, DB2/400, Oracle

 • - Affärssystem

  Hogia

 • - Utvecklingsspråk

  Assembler, C, C++, Delphi, Fortran 77, HTML, Javascript, Pascal, PLEX, Rexx, Unix Shell script, Visual Basic, XML, PL/SQL, SQL

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Ledarskap allmänt, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Test, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Dokumenthantering, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Tillgänglighet

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, TCP/IP, Unix

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Informationssäkerhetsspecialist, IT-säkerhet allmänt, IT-säkerhetschef, Säkerhetsarkitekturer

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaskonstruktion, Datalager, Datamodellering, Datawarehousing, DBA, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Fasta telesystem, Objektorienterade system, Operativsystem och drivrutiner, Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Stordatorsystem, Systemförvaltning, Systemintegration, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse

 • - Branscherfarenhet

  Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Bank & Finans, Försäkring, Passagerartransport, Skola och utbildningsväsende, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  civ.ing, Fysik, Matematik, Systemvetenskap, Workshopledning

 • - Roller

  Enterprise Architecht, Scrum master, Användbarhetsspecialist, Coach, Delprojektledare, Driftstekniker, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Inköpschef, Kvalitetsansvarig, Lärare, Systemanalytiker, Systemingenjör, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testare, Utbildningsledare, Utredare, Utvecklare/Programmerare, Workshopledare, Arkitekt, Designer, Lösningsarkitekt, Produktägare, Systemförvaltare, Databasadministratör

 • - Kommunikation & Information

  Sociala medier, Utbildningsmaterial

Anställningar

Utbildningar

 • 2003 - 03

  Gymnasielärare Ma,Fy,Data,Teknik 59p, Lärarhögskolan Sthm

 • 1980 - 86

  Civilingenjör Teknisk Fysik linjen 180p, Uppsala tekniska högskola

 • 1975 - 79

  Gymnasieingenjör 4-årig teknisk linje, Åsö gymnasium, FredrikaBremer gymnasiet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941