Dela

Ulf Mautner

 • Projekt- och Programledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • IT-chef

Översikt

Ulf har lång erfarenhet av roller som Projekt- och Programledare, PMO-chef, verksamhetsutvecklare samt IT-chef. Han har goda ledaregenskaper och gedigen erfarenhet från strategiskt arbete i ledningsgrupper där stora komplexa företag genomgått förändringsresor som påverkat hela organisationen och där digital teknik varit möjliggörare för verksamhetsutvecklingen.
Ulf har arbetat både på kund- och leverantörssidan inom flera olika branscher. Han har en solid teknisk grund tack vare examen från KTH och är väl insatt i arbetet kring projekt (PMI PMP-certifierad). Ulf har bland annat jobbat inom Telekom, Läkemedel, Transport och Logistik och Bank och finans.

Egenskaper

Ulf uppfattas som kompetent, noggrann och sätter en stolthet i att nå uppsatta mål.
Han kommunicerar ledigt med alla intressenter och skapar därigenom en god laganda. Ulf har lång erfarenhet av problemlösning och effektiviseringar och kan genom sitt strukturerade arbetssätt snabbt hitta gångbara lösningar.

Konsultens CV

 • SNC Lavalin

  2018 -

  Förändringsledare

  Ulf arbetar med förändringsledning och verksamhetsutveckling i samband med att SNC Lavalin inkluderar en ny konsultverksamhet.

 • SNC Lavalin

  2018 -

  Testledare

  Ulf är testledare för ett implementationsprojekt av ett nytt affärssystem.

 • FOREX Bank

  2017 - 18

  Projektledare

  Ulf innehar ett flertal roller inom FOREX IT-avdelning. Ulf ansvarar för leveransen av FOREX projektportfölj, Change- och Release management samt för FOREX totala testmiljö. Avslutningsvis är Ulf också Service Manager för FOREX Digitala kanaler, vilket innebär att han varit projektledare för agila utvecklingsprojekt inom web- och apputveckling.

 • SJ

  2013 - 16

  Chef Project Management Office

  Ulf var chef på PMO IT. Han ansvarade där för all IT-utveckling i projektform
  samt hade personal- och metodansvar avseende projektledare, testledare och release
  manager. Ulf var medlem i SJ IT ledningsgrupp och styrgruppsmedlem i merparten av
  utvecklingsprojekten.

 • Green Cargo

  2010 - 12

  Chef Project Management Office

  Ulf var Projekt- och leveransansvarig på Green Cargo IT. Huvudsakligen
  arbetade Ulf som Portfolio manager med betydande inslag av inköp och life cycle
  management av företagets IT-applikationer. Han var även medlem av Green Cargo IT
  ledningsgrupp samt representerade IT-avdelningen i alla projektstyrgrupper.

 • Green Cargo

  2010 - 10

  Ekonomichef

  Ulf var ekonomichef för affärsområde Rail på Green Cargo. Han ledde en grupp på
  12 personer som jobbade med controlling, kalkylering samt pricing. Ulf ledde också det
  strategiska arbetet mot en ny ekonomisk styr- och kalkyleringsmodell.

 • Green Cargo

  2007 - 09

  Chef affärsutveckling

  Ulf var chef för affärsutveckling och ansvarade därigenom för ett projektkontor
  som jobbade med produkt- och affärsutvecklingsprojekt. Han styrde och stöttade alla
  utvecklingsprojekt från styrgruppsposition. Ulf var också ansvarig för nya produkt- och
  tjänsteerbjudanden.

 • Green Cargo

  2007 - 07

  Projektledare

  Ulf ansvarade för affärsutvecklingsprojekt inom Tredjepartslogistik (3PL) och transportlogistik.

 • Camako Data

  2006 - 07

  Projektledare

  Ulf arbetade som projektledare för implementationer av metod, process och verktygsstöd för projekt- och portföljstyrning.

 • Green Machine

  2004 - 06

  VD

  VD och delägare i en start-up som utvecklade, tillverkade och marknadsförde utrustning inom hantering av organiskt avfall.

 • Pharmacia Corp/Pfizer

  2001 - 04

  Projektledare

  Ulf arbetade som projektledare för mjukvaruutvecklingsprojekt samt
  verksamhetsutvecklingsprojekt med anknytning till IT och supply chain
  development.

 • Allgon AB

  2000 - 01

  Projektledare/Account Manager

  Ulf arbetade som projektledare för mjukvaruutvecklingsprojekt samt projekt som avsåg
  implementation av externa IT-lösningar. I egenskap av account manager var Ulf
  ansvarig för ekonomi och kundnöjdhet gentemot våra interna kunder.

 • Allgon Mobile Communications

  1999 - 00

  Industrial Engineer

  Ulf ansvarade för koordinering av aktiviteter runt utveckling av antenner med speciellt fokus på
  faserna mellan produktutveckling och serieproduktion.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Inköp, Kravanalys, Order- och leveransflöden, Processinförande, Processutveckling, Strategisk planering, Strategiskt inköp, Utbildning, GDPR, Sustainability/Hållbarhet, Verksamhetsanalys, Affärsplanering, Affärsutveckling, Change Management, Compliance, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Affärs och IT strategi, Programledning, Projektledning, Projektrevision, Supply chain management, Utforma logistiksystem

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Försäljning

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Controlling and Reporting, PROPS, SIQ, TQM, ITIL, Prince2, Processer och metoder allmänt, PPS

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Styrelseledamot, Koncernledning, Ledarskap allmänt, Outsourcing, Interimsledning, Mentorskap, VD

 • - Projektfaser

  Drift, Test, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Inköp, Effekt- och nyttohemtagning, Project auditing, Projektledning inom Supply Chain, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Testledning, Strategisk testledning

 • - IT-säkerhet

  IT-revisor

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Mobilapplikationer, Stordatorsystem, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Ledningssystem, Systemförvaltning

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Verkstad och Automotive, Bank & Finans, Fordon, Läkemedelsindustri, Passagerartransport, Resebranschen, Skog och Papper, Tillverkare av Telekomutrustning, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  Workshopledning, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, civ.ing

 • - Roller

  Teknisk projektledare, Coach, Facilitator, Förändringsledare, Lärare, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Riskansvarig, Workshopledare, Affärsutvecklare, Huvudprojektledare, Interimschef, programledare, Utredare, VD

 • - Kommunikation & Information

  Intranät, Engelska

Anställningar

 • 2018 -

  Konsult, Kvadrat

 • 2017 - 2018

  Seniorkonsult, B3IT Ledning

 • 2013 - 2016

  Chef Leveranskontor IT, SJ AB

 • 2010 - 2012

  Chef Project Management Office (PMO), Green Cargo

 • 2009 - 2010

  Ekonomichef, Green Cargo

 • 2008 - 2009

  Chef affärsutveckling, Green Cargo

 • 2007 - 2007

  Projektledare, Green Cargo

 • 2006 - 2007

  Projektledare, Camako Data AB

 • 2004 - 2006

  VD och CIO, Greenmachine AB

 • 2001 - 2004

  Projektledare, Pharmacia Corporation/Pfizer

 • 2000 - 2001

  Projektledare/Account Manager, Allgon AB

 • 1999 - 2000

  Industrial Engineer, Allgon Mobile Communications

Utbildningar

 • 2012 - 12

  Project Management Professional, Project Management Institute

 • 2011 - 11

  PPS Projektledarskap, Tieto

 • 2011 - 11

  PPS 2, Praktisk projektstyrning, Tieto

 • 2009 - 09

  PPS 1, Praktisk projektstyrning, Tieto

 • 1994 - 99

  Maskinteknik, KTH

 • 1993 - 93

  Tyska, Zentrale Oberstufeprufüng, Goethe Institut

 • 1991 - 91

  Juridisk introduktionskurs, 10p, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anne-Li Appelberg
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733988159