Dela

Fredrik Lohnér

 • Interimschef / Coach / Rådgivare
 • Förstudieledare
 • SAP-Projektledare

Översikt

Fredrik har över 10 års erfarenhet av ledarskap inom IT med bakgrund som linjechef, driftsansvarig, SAP-projektledare och innan dess 3 år som SAP BI-konsult och systemutvecklare. Stor erfarenhet från svenska, nordiska och internationella organisationer inom olika branscher. Van att ha fullt budget-, leverans- och personalansvar samt att jobba med sourcing av tjänster och kompetenser.

Egenskaper

Stark förmåga att snabbt bygga förtroende och visa på ansvarstagande gentemot intressenter. Trivs att ta rollen som ledare, driva arbetet framåt, sätta och följa upp mål. Trygg, empatisk ledare med en stark känsla för ägarskap i kombination med en positiv attityd till nya utmaningar. Van att arbeta i internationell miljö och talar och skriver engelska flytande.

Konsultens CV

 • Stena Metall AB

  2018 -

  Projektledare GDPR

  Fredrik projektleder Stena Metall-koncernens anpassning av systemstöd, rutiner och processer för IT-avdelningen, i syfte att säkerställa en korrekt hantering av personuppgifter enligt GDPR. Stöttar även koncernens övergripande GDPR-arbete med uppföljning av mitigeringsarbetet i flera av koncernbolagen och koncernfunktionerna.

 • Nordea Bank AB

  2016 - 17

  IT Team Lead

  Ansvar för IT-tjänster inom kreditprocessen för privat- och företagskunder i Norden. Rollen innefattade applikationsägarskap, personal- och budgetansvar samt processägarskap inom testning och releasehantering. Säkerställande av regelefterlevnad och rapportering till interna och externa revisorer ingick i arbetet.

  NYTTA
  Gapanalys i samband med GDPR-inventering. Upprätthållande av arbetssätt och rutiner för applikationsförvaltning i enlighet med revisionskrav. Implementering av Nordea Teststrategi för Agil mjukvaruutveckling (baserat på ISTQB). Implementering av roller och rutiner enligt ITIL för att säkerställa SLA-baserad leverans. Förenkling och harmonisering av releaseprocess över flera scrum team i Norden och Indien. Near-shoring av operativa arbetsuppgifter för att efterleva krav på Segregation of Duty (SoD). Kostnadssänkning av IT Operations med 15% på årsbasis. Rekrytering av både anställd personal och konsulter.

  FÖRUTSÄTTNINGAR
  Utvecklingsarbetet genomfördes enligt Scaled Agile Framework (SAFe) och IT Service Delivery enligt ITIL. I leveransmodellen ingick anställd personal, lokala konsulter, off- och near-shoring samt köpta tjänster.

 • H&M Hennes & Mauritz AB

  2012 - 16

  Service Manager / Operation Area Responsible

  Globalt ansvarig för infrastruktur, applikationsdrift och support inom affärsområdena Group Customer Service, Online Payments samt Customer Information Management.

  Rollen innebar leveransansvar för 30+ IT-tjänster enligt SLA. Ansvarade för upphandling av nya samt utbyggnad av befintliga tjänster för att stödja H&M Group Online expansion. Stort fokus på förändringsledning i omställningen från produktion med intern organisation till köp av externa tjänster och outsourcing. Budgetansvar samt säkerställande av regelefterlevnad och rapportering till externa revisorer ingick i arbetet. Arbetsledning av Technical Team Leads, expansionsprojektledare samt infrastrukturarkitekter. Ansvarig i expansionsstyrgrupper för infrastruktur, drift- och supportleveranser.

  NYTTA
  Samtliga expansionsprojekt under Fredriks år i rollen kunde leverera I&O-lösningar i tid. Upphandling och implementation av nya, molnbaserade kommunikationstjänster för Customer Service möjliggjorde ett mer effektivt, globalt resursutnyttjande samt minskade driftskostnader. Etablering av en global Site Support-funktion ökade tillgängligheten på applikationer och därmed Customer Service-organisationens förmåga att hantera kundärenden. Tillgängligheten på betaltjänster ökade och ledtiden för återställande vid avbrott minskade genom tjänstefiering och implementering av nya arbetssätt. Kostnader för 2nd-line support och applikationsdrift minskade genom outsourcing.

  FÖRUTSÄTTNINGAR
  Diversifierat tekniskt landskap med intern samt extern utveckling och hosting. Höga krav på tillgänglighet av IT-tjänster samt kapacitet för höga transaktionsvolymer vid försäljningstoppar. Agilt och traditionellt utvecklingsarbete parallellt med ett DevOps-fokus. Leveransmodellen innefattade anställd personal, lokala konsulter, köpta tjänster samt resurser off-shore.

 • H&M Hennes & Mauritz AB

  2010 - 12

  Gruppchef

  Personalansvarig för 15 anställda och 3 konsulter. Ansvarade för beläggningsplanering, kompetenskartläggning samt löpande rekrytering av både ledare och specialister. Genomförde utvecklingssamtal, lönesättning samt ansvarade för utbildningsinsatser inom ITIL . Hanterade rehab-ärenden samt omplaceringar.

  NYTTA
  Säkerställde rätt kompetens enligt leveransbehov. Etablerade planer för "Next Me" i samtliga nyckelroller. Minskade personberoenden i samtliga roller. Ökade medarbetarnöjdheten enligt undersökningar. Säkerställde kompetensväxling och nya uppdrag för personal påverkad av outsourcing av driftstjänster.

 • Spring Consulting (Evry)

  2008 - 10

  SAP Projektledare / Leveransansvarig

  Fredrik var projektledare och även övergripande ansvarig för Springs samtliga pågående projekt hos kund. I huvudsak ansvarade Fredrik för implementeringar av SAP BI-lösningar, men även lösningar för fakturascanning och etikettering infördes.

  Fredrik agerade under ett års tid projektledare på plats hos SAP AG i Walldorf, Tyskland med ansvar för implementering av beslutsstöd på SAP:s dåvarande plattform för små- och medelstora företag (Business-By-Design). Fredrik drev ytterligare ett projekt för SAP AG där en intern SAP BW-lösning anpassades till en ny, global säljprocess.

  Fredrik utformade även ett tjänsteerbjudande för Applikationsförvaltning internt inom Spring Consulting.

 • Spring Consulting (Evry)

  2007 - 08

  SAP BI/BW-konsult

  Utvecklare och applikationskonsult med ansvar för att designa, implementera och förvalta rapporteringslösningar på SAP:s plattform Business Warehouse (BW) inom telekombranschen, fordonsindustrin och detaljhandel.

 • Acando Consulting

  2005 - 07

  SAP-konsult

  IT-Trainee med inriktning mot SAP affärssystem ECC och Business Intelligence (SAP BW). Certifierad ABAP systemutvecklare. Deltog i projektleveranser inom fordonsindustrin med ansvar för integrationsutveckling mellan SAP ECC och Mainframe-baserade legacysystem.

  Vidareutvecklade även Acandos IT- traineeprogram och deltog i rekryteringsprocessen inför 2006 års omgång. Representerade bolaget vid arbetsmarknadsdagar på universitet och högskola.

Kompetensområden

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Utbildningsledare, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Systemförvaltare, Teknisk projektledare, Upphandlare, Workshopledare, Coach, Team-ledare

Anställningar

 • 2016 - 2017

  IT Team Lead, Nordea Bank

 • 2012 - 2016

  Service Manager / Operation Area Responsible, H&M Hennes & Mauritz

 • 2010 - 2012

  Gruppchef, H&M Hennes & Mauritz

 • 2007 - 2010

  Projektledare / SAP BI-konsult, Spring Consulting (del av nuvarande Evry)

 • 2005 - 2007

  SAP-konsult, Acando

Utbildningar

 • 2003 - 05

  Kandidatexamen i Företagsekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

 • 2001 - 05

  Magisterexamen i Affärsinformatik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77