Dela

Paul Andersson

 • Chef
 • Senior Projektledare
 • Uppdragsledare

Översikt

"Driven senior IT-projektledare och chef med internationell erfarenhet av digitala satsningar inom transformation och outsourcing, lång vana av att hantera projekt och leveranser hos kund tillsammans med externa leverantörer”

Egenskaper

Paul Andersson är en nyfiken, positiv och socialt driven person som lätt anpassar sig till nya människor och organisationer. Han har en förmåga att snabbt anamma olika företagskulturer och värderingar. Paul brinner för att genomföra förändringar, öka kvalitet, skapa dialog, bygga teamkänsla genom ett situationsanpassat ledarskap.

Med en allmänt bred kunskap inom IT, teknik och transformation i kombination med erfarenheter av verksamhetsnära styrning och förvaltning är Paul’s specialitet att stödja, driva och leda initiativ operativt och strategiskt i olika roller.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2018 -

  Uppdragsledare & Produktägare- Digitala kanaler

  Ansvar/leveranser/resultat:

  Rollen ansvarar för införandet av nya initiativ för självservice tjänster inom området chattbots, smart FAQ samt utforskat digitala lösningar tillsammans med leverantör Telia inom områden

  Paul har hanterat allt från start till mål och bedrivit workshops och utbildningar, hanterat förändringsledarskap, styrt införandet av nya tjänster och skapat leveransplaner, hanterat produktutveckling och leverantörskontakter med Telia samt definierat leveransobjekt. Rollen stöttar och hanterar tjänsteansvariga, projektledare, chefer och intressenter som spänner över många olika avdelningar och intressenter.

  Rollen är bred med stort ansvar och kräver mycket god ledarskaps & samarbetsförmåga.

  Inom sitt område har Paul styrt en mycket lyckad riktat insats under utmanande förutsättningar och byggt upp en helt ny funktion och två olika team med fokus på digitala självservice hjälpmedel för att effektivisera kundtjänst för Arbetsgivare och Arbetssökande som primära mottagare.

 • Stockholms Länslandsting IT(SLL IT)

  2017 - 17

  Gruppchef(Tf) Klient & plattform

  Ansvar/leveranser/resultat:

  Roll: Inhyrd chef med personalansvar för 27 medarbetare under en interimsperiod med ansvar för gruppens leveranser till samtliga sjukhus inom Stockholms Läns Landsting.

  Paul la stor vikt vid närledarskapet och att motivera och coacha sina anställda samt skapa en bra teamkänsla. I rollen ingick det att leda och säkra gruppens förmåga att leverera tjänster samt hantera olika typer av SLA och incidenter. Avdelningen styr, supporterar, kvalitetsäkrar tjänster och hanterar ca 3200 applikationer. Gruppen koordinerar och har primärt ansvar för leveranser till +35 000 klienter inom sjukvården.

  Fokusområden:

  Närledarskap, mappa kompetenser mot roller, bygga relationer med individer i gruppen, skapa förtroende och teamkänsla. Identifiera och ta fram riktlinjer för avdelningens mål. Förstå och säkra användarbehov samt koordinera mot förvaltningplan och BCP. Hantera kunder, människor och förändringar(dagliga och i projektform), nya rekryteringar, säkra tjänsteleverans mot övriga organisationens processer och ramverk(SSLIT) .

  Paul tog tillsammans med teamet fram kvalitetshöjande åtgärder och skapade en gemensam IT roadmap för avdelningen och framtida satsningar. Vid uppdragets slut lämnade han över avdelningen och roadmap till ny administration.

 • Folksam

  2016 - 17

  Affärsprojektledare – Digitala satsningar

  Ansvar/leveranser/resultat:

  Roll: Program & projektledare med ansvaret att leda ett stort komplext transition och transformations (T&T) leverans inom Folksam koncernen. Fokus var på ett Omni-kanalprogram med syfte att etablera ett nytt callcentersystem (Callguide) och möjliggöra ökad kundnöjdhet via nya digitala tjänster.

  Folksam genomförde satsningar inom sitt Omni-kanal program och genomförde ett större transformationsprogram med målet att införa nya lösningar för Kontaktcenter, kontorstelefoni, och WAN/LAN.

  Paul ansvarade för att säkra projektet och verksamhetens behov med kontroll över alla delar inom projektet. I rollen ingick ansvaret att skapa helhetssyn med rapportering på olika nivåer inklusive koncernledning och VD.

  • Budget/prognos (40 MSEK), säkra förändringar, kvalitet, kundnytta och realisation.
  • Projektet ansvarade för att säkerställa utbildning inom telefoni och
  kontaktcenterlösningen samt koordinera +2000 medarbetare.
  • Projektet utvecklade integrationer mot befintliga system, koordinera leverantör
  • Fokuserat arbete på migration till ny kontaktcenterlösning med tillhörande integrationer
  och förbättringar mot befintliga stödsystem för Omni-kanalsatsning
  • Säkra Leveranser som innefattade nya affärsinitiativ som ska skapa förbättringar för
  verksamheten.
  • Programmet var högprioriterat, stort och spände över hela koncernen med huvud och
  dotterbolag, ca 3500 användare har bytt plattformar & verktyg.

 • Swedavia & CSC (numera HP)

  2016 - 16

  IT Transitions & Projektledare (interim)

  Ansvar/leveranser/resultat:

  Paul's ansvarsområde som interimsprojektledare inom outsourcingbolaget CSC var att bygga och leverera nya Exchange, LYNC (numera Skype for business) och Fileshare tjänster för ca 3500 användare hos Swedavia som idag äger och hanterar flygplatser i Sverige.

  Arbetet innebar att på mycket kort tid skaffa sig kontroll över situation som projektledare och hantera interna/externa resurser för att säkerställa en transition av dessa tjänster från Svedavia’s befintliga leverantör till CSC med tillhörande BCP.

  Fokusområden:
  Fokus var främst att få ordning på projektplaner, säkra externa och interna resurser, genomföra workshops och säkra arbetsmetodik, krav samt risker. Sedan skapades designer för respektive tjänster och komponenter för att sedan bygga upp nödvändig infrastruktur inför en migration och hantera D/R miljöer/krav för att säkerställa nödvändig infrastruktur enligt statliga direktiv. Paul ledde dessa moment med mycket lyckat resultat och lämnade sedan vidare leveransen till CSC interna team.

 • H&M

  2015 - 16

  IT Projektledare inom H&M I&O Competence Center

  Ansvar/leveranser/resultat:

  Paul fokus och ansvar var att ta fram en ny design och implementationsförfarande for en ny teknisk molnbaserad DNS lösning som stödjer global hög tillgänglighet, kapacitet, säkerhet samt D/R förmåga. Primärt ansvar och leveranser: H&M External DNS as a Service

  Del 1: Förstudie - Paul Genomförde en fullständig inventering av nuvarande situation, kravställning och tog fram en teknisk lösning med extern leverantör samt planerade migrationsförfarande.

  Del 2: Implementationsprojekt - Genomförde en testpilot av ny lösning och metod samt migrerade H & M's mest kritiska domäner (hm.com mm) till ny vald molnbaserad lösning. Leveransen blev mycket lyckad och hade ingen övrig påverkan på verksamhet.

 • Telia (fd TeliaSonera) CIS

  2014 - 15

  Kundprojektledare

  Ansvar/resultat/leverans:

  Projektledare med fullt kundansvar för konto och P&L. Rollen är kundfokuserad och hanterar samt genomför fullskaliga kundleveranser för molnbaserade Callcenter tjänster till kunder i Skandinavien. Arbetet är krävande och mycket fokus ligger på kommunikation med intressenter och att krav ställa slutanvändares behov.

  Paul ansvarade för leveransen av en helt ny lösning till ett callcenter för en större svensk mediekoncern. Han hanterad, team, kontakter på olika nivåer inom Telia och slutkundens organisation. Paul arbetade aktivt på att addera mervärde samt bygga långvariga kundrelationer. Projektet pågick under 6 månader med Bl.a. Kundens olika chefer för IT, kundtjänst och telefoni.

 • Föräldrarledig

  2014 - 14

  ledig

 • Telia (fd TeliaSonera)

  2013 - 14

  IT Transition & Teamledare - Datacenter

  Bakgrund/Historik
  Teliasonera genomför ett stort nordiskt datacenter konsolidering (DCC) och transformationsprogram (Daisy) där datahallar och applikationer ska centraliseras och virtualiseras med stora krav på tillgänglighet och SLA.

  Ansvar/resultat/leveranser:

  Paul ansvarade för ett av två tekniska migrationsteam inom den centrala delen av programmet och ledde arbetat att flytta system och kvalitetssäkra dessa tjänster inom Teliasoneras olika affärsområden. Rollen är bred och innefattar mycket fokus på teamet och att bygga upp leveransförmåga, hantera teknik med komponenter som nätverk, säkerhet, servrar och virtualisering. Uppdraget innefattade även framtagande av processer gentemot interna ramverk samt att ha en nära dialog med chefer i förvaltning, beslutsfattare och leverantörer.

  • Projektledning, Leda sitt team och medarbetare
  • Daglig Kanban (Telia variant)
  • Resursallokering av personal och estimat, leverantörer
  • Genomföra och leda tekniska förstudier och design
  • Genomföra och säkra systemmigrationer, Virtuell flytt, lift & shift etc.
  • Säkra kvalitet i nya målmiljöer, kapacitet, redundans, SLA, DR senarior
  • Sätta upp migrationsfabriken / förädla omvandlingsprocesser

 • Swedbank

  2013 - 13

  IT Projektledare & koordinator

  Bakgrund/Historik:

  Swedbank LC & I att har byta ut sitt befintliga finansiella order hanteringssystem för värdepapper (OMS) mot en outsourcad lösning.

  Ansvar/resultat/leveranser
  Paul's ansvar som projektledare var att leda och koordinera leveranser mellan IT organisationen och affärsverksamheten. Bl a hade Paul till uppgift att bedriva en förstudie och definera Disaster Recovery lösningar tillsammans med IT arkitekter. Fokus låg även på att hantera interna processer gentemot Finansinspektionens ramverk och riktlinjer.

  • Disaster Recovery lösningar (Förstudie samt lösning)
  • Nätkrav som kapacitet, redundans och säkerhet (brandväggar och zoner)
  • Kravställa mot underleverantörer (lösning)
  • Interna och externa resursbehov
  • kommunikationslösningar, utvärderingar av mjukvara och säkerhet

 • Statoil Fuel and Retail (numera Circle K)

  2011 - 13

  Senior Engagement manager

  Roll: Service Delivery Manager - ECS (2012.07 - 2013.01)
  Roll: Project Transition Manager/Stream lead ECS (2011.11-2012.06)

  Bakgrund/historik:
  Capgemini och Statoil Fuel & Retail genomförde tillsammans ett stort transitionsprojekt där alla befintliga IT infrastrukturtjänster migrerades till Capgemini som huvudleverantör. Projektet och leveranser innefattade tjänster lokaliserade i 9 länder (Sverige, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Norge samt Finland)

  Ansvar/leveranser/resultat
  Paul's ansvar och befattning involverade två olika roller, Projektledare (Streamlead) för ett av tre huvudkontrakt (Enterprise Communication Services) och senare som ansvarig Service Delivery manager för tjänster i förvaltningsorganisationen (Finland, Indien, Sverige).Han hanterade projektledning, Service delivery, koordinerade inköp, design, uppbyggnad, migration och levererade dessa lösningar till 8 länder.

  Exempel på leveranser:

  • Data kommunikationslösningar, nya WAN/LAN/Wi-Fi nät i en gemensam MPLS lösning med
  kopplingar till Capgemini's datacenter i Finland. (8 länder, 90 kontor inklusive fabriker och
  lager)
  • Migrerade befintliga Callcenter lösningar på kundens kontor i Sverige, Norge, Danmark, Polen
  samt etablerade nya lösningar i Estland
  • Införde en ny Enterprise voicelösning med Bl.a.. Lync för 3500 anställda
  • Skapade affärsmodell och processer för att hantera behovet av mobiltelefoner för alla
  anställda i 8 länder.
  • Migrerade samtliga videokonferenslösningar till nya Telia baserade lösningar i 8 länder
  • Ersatte gamla typer av SMS och Faxlösningar där fokus låg på slutanvändare och
  applikationer.

 • Webguidepartner

  2009 - 11

  Head of IT

  Operativt ansvarig chef för IT avdelningens tre olika team med tillhörande personal, tjänster och budget. Stort fokus låg på att omorganisera avdelningen, leda och inspirera personal, individanpassad kompetensutveckling och höja leveransförmågan gentemot verksamheten.

  Ansvar:
  Hantera och leda befintlig IT-avdelning med anställda lokaliserade i Sverige, Estland, Malta, USA, Filipinerna (offshore center), Curacao (15 st anställda)

  • Team 1. Infrastructure system - Driftavdelningen ansvarig för alla online plattformar (co-
  location and webhosting)
  • Team 2. Service desk med uppdrag att hantera företagets användare lokaliserade på kontor i
  Europa, USA, Filippinerna, Curacao, Estonia, Danmark
  • Team 3. IT Inköp och Domän hantering,

  Leveranser:
  • Förändrade företagets IT landskap, genomdrev en ny organisation och styrning. Paul
  hanterade flertal Transitions och migrationsprojekt för att öka kvalitet på tjänster och
  kundnytta.
  • Skapade en ny HelpDesk funktion med geografiskt spridda kontor och tjänster.
  • Införde projektmetoder och en variant av KANBAN anpassad för IT drift.
  • Skapade nya inköpsrutiner och omförhandlade leverantörsavtal
  • Genomdrev lyckade besparingsprogram för att sänka IT kostnader

 • TradeDoubler AB

  2003 - 09

  IT Operation manager

  Paul grundade och vidareutvecklade IT-driftavdelningen under 7 år. Avdelningens primära uppgift var att tillhandahålla tekniska online plattformar 24/7 för att säkra bolagets intäkter och tillväxt. Företagets online-verksamhet omfattade kunder i 18 länder med 2–3 miljarder online transaktioner varje dygn.

  Ansvar: Operativt chef för driftavdelning (IT-Operations)
  Ansvaret var bredd och innefattade personal (10 st.), budget (36 Mkr) 24/7 drift & SLA, support, On-duty call. Paul arbetade mycket aktivt på att utveckla sina medarbetare och att bygga upp avdelningens förmågor och kompetenser. Han införde Agila metoder(ScramKan) för att driva linjeprojekt och hantera daglig verksamhet. Han ansvarade för processer & kvalitet, säkerhet, inköp, avtal & kontrakt.

  Totalt hanterade avdelningen och personal 35 datarack hos Telia International Carrier, +350 servrar, SAN, backup, nätverksutrustning, brandväggar, övervakning, loggar, monitorering, incidenthantering, förändringar.

 • Systemkompetens AB

  1999 - 02

  IT Konsult

  Konsultbolag med ca 15 anställda med inriktning på utveckling och drift med hög kunskap och kvalitet som profil. Paul var primärt inriktad på roller som teknikkonsult inom drift av UNIX-system, nätverk, säkerhet. Kunder var bl.a Ericsson, Bombardier, K-world, 3, IBM, BT

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Arkitekturramverk, Compliance, GDPR, Inköp, Innovationsledning, Kravanalys, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Produktledning, Supply chain management, Utbildning, Affärs och IT strategi, Change Management, Förändringsledning, Information Management, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Projektrevision, Strategisk planering, Strategiskt inköp, Utredning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Programledning, Projektledning, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Kundupplevelse

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Internationella tekniska upphandlingar, Kravformulering, Leverantörsanalys, Miljö- och sociala krav, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Tillgänglighet

 • - Metoder & Processer

  LEAN, PM3, Scrum, Agila metoder allmänt, Controlling and Reporting, KANBAN, PEJL, Prince2, Processkartläggning, ITIL, PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Koncernledning, Kurs- och seminarieledare, Psykologi, Chefscoaching, Fackförhandlingar, Kansli och administrativ chef, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Outsourcing

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering

 • - Projektledning

  Innovationsledning, Agile project systems, Contract management, Effekt- och nyttohemtagning, Event Management, Infrastruktur och logistik, Inköp, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Project auditing, Projektadministratör/assistent, Projektledning inom Supply Chain, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Digital Analytics, Kvalitetscertifiering, Change Management, Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetsledning, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll, Nätverksadministration

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, GPRS, GSM, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, Nätplanering, Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  Accessnät, AXE, Telesystem allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Accessnät och linjeanalys, ADSL, Bredband allmänt, Gateways och modem, Provisioning, Routrar, SIP, Tripple Play

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Informationssäkerhetsspecialist, IT-revisor, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Systemtyper

  Fasta telesystem, Företagsväxlar(PBX), Operativsystem och drivrutiner, Systemintegration, Systemtyper allmänt, Trådlösa system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Nätverk och kommunikation, Systemförvaltning

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Dataspel/ Internetspel, Internet of Things, Lagerhanteringssystem, Ärendehanteringssystem, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Säkerhet, Hälso-Sjukvård, IP-Industrin, Point of Service (POS)., Spel, Teleoperatörer, Bank & Finans, Detaljhandel, Försäkring, Postorder/ e-handel, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Roller

  Inköpschef, Omvärldsbevakare, Produktledare, Utbildningsledare, Projektadministratör, Systemförvaltare, Teknisk projektledare, Upphandlare, Workshopledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, programledare, Projektledning digitala medier, Delprojektledare, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, Kriskommunikation, Sociala medier, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Intranät, Mobila medier, Upphandling av kommunikationstjänster, Utbildningsmaterial, Internkommunikation, Engelska

Anställningar

 • 2018 -

  (ägare) konsult inom IT, Consilia Consulting AB

 • 2016 - 2017

  Senior Line and projekt manager - Consulting, DJV consulting

 • 2011 - 2016

  Senior engagement manager - consulting, Capgemini ITS Global

 • 2009 - 2011

  Head of IT (IT-chef), WebguidePartner

 • 2003 - 2009

  IT Operation manager, Tradedoubler AB

 • 1999 - 2002

  IT konsult, System kompetens

 • 1998 - 1999

  Support ansvarig i Stockholm, Ecovision

Utbildningar

 • 2018 - 18

  SaFe 4.5, Kvadrat

 • 2015 - 15

  PPS – Praktiskt projektstyrning (Tieto-Enator diplom), Capgemini och Tieto

 • 2013 - 13

  ITIL 2011 – Foundation (Certifierad), Capgemini

 • 2012 - 14

  Capgemini Unified Project Method (IPMA, PMI complaint), Capgemini

 • 2007 - 08

  TradeDoubler - Management Leadership program & Mercuri International (1 år), Mercuri

 • 2003 - 07

  Sun Microsystem Certified System Administrator 1 & 2, Sun Microsystem

 • 1997 - 97

  Semcon Education - Microsoft Certified System Engineer (MCSE), Semcon Education

 • 1993 - 94

  I20 Umeå - Skyttegruppchef 11 månader (Militär grundutbildning), I20 UMEÅ

 • 1989 - 91

  3:år Ekonomi (gymnasie-ekonom), Lötskolan gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anne-Li Appelberg
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733988159