Dela

Rickard Ryttge

 • Systemutvecklare

Översikt

Rickard gillar att utveckla fantastiska system med hjälp av Microsofts teknologier. Han har tidigare arbetat mycket med e-handel samt integrationer och på senare tid med CRM verktyg. Rickard trivs bra när han får jobba med C#, .NET, ASP.NET MVC, Javascript och MSSQL i glada och fokuserade grupper / projekt med korta beslutsvägar.

Egenskaper

Rickard är en glad och social kille som gillar att träffa nya människor. Han brinner för att lösa problem och leverera lösningar som underlättar vardagen för kunder och användare! Detta kombinerat med prestigelöshet, personligt driv och fokus gör honom till en utmärkt konsult.

Konsultens CV

 • MQ Retail AB

  2018 -

  Systemansvarig

  Rickard arbetade med att förvalta, anpassa och utveckla ny funktionalitet i MQ´s system.

  ROLL
  Rickard hade nära kontakt med verksamheten och olika systemleverantörer, för att kunna identifiera problem och se möjligheter som sedan kunde mynna ut i smarta funktioner och lösningar som gav MQ värde.

  NYTTA
  Förbättring av befintliga processer
  Stöd till verksamheten

  TEKNIKER
  SQL, C#, ASP.NET MVC, Javascript, HTML, CSS, Azure Service Fabric, DevOps

 • Tree of Pets

  2017 -

  Systemutvecklare

  Rickard arbetade med att förvalta och utveckla ny funktionalitet i ett skräddarsytt CRM system. Bland annat säljstöd samt integration mot Google Calendar, intern orderläggning, mailutskick, hantering av bonuskort och rabattkuponger samt avancerad produkthantering.

  ROLL
  Rickard delade tillsammans med en annan utvecklare det totala ansvaret för arkitektur, kravanalys och utveckling.

  NYTTA
  Underlättande av säljprocess
  Ny funktionalitet som skapar nya kundrelationer samt förbättrar existerande

  TEKNIKER
  SQL, C#, ASP.NET MVC, Javascript, HTML, CSS

 • Tree Of Pets

  2016 - 16

  Systemutvecklare

  Rickard arbetade med att utveckla systemstöd för hantering av kundklubbar i ett skräddarsytt CRM system samt stöd för olika marknader och språk.

  ROLL
  Rickard delade tillsammans med en annan utvecklare det totala ansvaret för arkitektur, kravanalys och utveckling.

  NYTTA
  Registrering i kundklubbar, process för godkännande av nya medlemmar, bonuskort och rabatter kopplat till kundernas medlemskap.
  Stöd för att köra systemet på flera marknader och språkhantering i form av ett webbaserat översättningsverktyg.

  TEKNIKER
  SQL, C#, ASP.NET MVC, Javascript, HTML, CSS

 • Recopart AB

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  Rickard arbetade med att utveckla ett system från grunden för att stödja processen med att demontera bilar. Systemet byggdes helt från grunden under ett år innan det sattes i produktion på den första bildemonteringen. Systemet hanterade integration mot ekonomisystem, försäkringsbolag samt verkstäder. Systemet i sig bestod av en webbapplikation skriven i ASP.NET MVC med Microsoft SQL server i botten samt en tung mobilklient skriven i Angular.

  ROLL
  Rickard arbetade i ett litet team och ansvarade bland annat för utvecklingen av applikationens lagerdel samt den mobila klienten skriven i Angular samt upplärning och coachning av juniora kollegor. Han höll även workshops med fokusgrupper bestående av bildemonterare och andra intressenter.

  NYTTA
  - Stöd för att hämta upp samt mottaga ett demonteringsobjekt.
  - Stöd för att på ett enkelt och korrekt sätt avgöra vilka delar som bör plockas av en bil för maximal vinst.
  - Förbättrad lager och returhantering.

  TEKNIKER
  SQL, C#, ASP.NET MVC, Angular, Javascript, HTML, CSS

 • Pulsen

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  Rickard arbetade med att utveckla en total integration mot Schenkers robotlager “CarryPick” och affärssystemet Harmoney. Integrationen omfattade artiklar, inköpsorder, lagersaldon, kundorder och returer.

  ROLL
  Rickard var en del i ett team bestående av en verksamhetskonsult, ytterligare en utvecklare samt två BizTalk utvecklare. Arbetet skedde agilt och i samarbete med projektledare från Schenkers sida.

  NYTTA
  - Kunden kunde börja använda Schenkers robotlager men samtidigt arbeta vidare precis som tidigare i affärssystemet Harmoney.

  TEKNIKER
  SQL, C#, BizTalk

 • Pulsen

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  Rickard arbetade med att utveckla en integration mot ShopDirect för att kunna sälja varor utan att lagerhålla dessa, en så kallad cross-docking lösning. Integrationen omfattade produkt och saldohantering, leveranstider samt hantering av returer.

  ROLL
  Rickard var en del i ett scrum team som arbetade med att förvalta och vidareutveckla lager och inköpsmodul i affärssystemet Harmoney. Kravanalys och teknisk specificering samt utveckling av ny funktionalitet var en betydande del av vardagen.

  NYTTA
  - Kunden kan sälja varor utan att själva lagerhålla dessa och ge sina kunder leveranstider som hölls. Man slapp även lagerhålla och återsälja returer, utifrån vissa regelverk. Detta utökade kundens sortiment utan att påverka lager kapaciteten negativt.

  TEKNIKER
  SQL, C#, PLI-1

 • Pulsen

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Rickard arbetade med att utveckla en ny process för att hantera returer. Denna möjliggjorde att varor som returneras från olika marknader kunde registreras och hanteras på en eller flera centrala hubbar.

  ROLL
  Rickard var en del i ett scrum team som arbetade med att förvalta och vidareutveckla lager och inköpsmodul i affärssystemet Harmoney. Kravanalys och teknisk specificering samt utveckling av ny funktionalitet var en betydande del av vardagen.

  NYTTA
  - Kunden kunde samla alla sina returer på en gemensam geografisk plats oberoende av vilken marknad varan sålts på. Kunden kunde sedan ta hem dessa varor till centrallager för försäljning. Returhanteringen blev därmed betydligt enklare och mindre kostsam.

  TEKNIKER
  SQL, C#, PLI-1

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  DB/2, MS SQL-server

 • - Modulkunskap affärssystem

  Fakturering, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, Inköp/lager

 • - Verktyg & Middleware

  Xcode, Git, Jira, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  PL1, AngularJS, ASP.NET, C#, CSS, HTML, Javascript, Jquery, MVC, SQL

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsutveckling allmänt, GDPR, Kravanalys

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, Continuous Integration, Agila metoder allmänt, KANBAN, Scrum

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Testutveckling

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Stordatorsystem, Objektorienterade system, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Butiksdatasystem, Affärssystem, CRM-system, e-handel, Lagerhanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Verkstad och Automotive, Postorder/ e-handel

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2015 - 2016

  Systemutvecklare, Recopart AB

 • 2012 - 2015

  Systemutvecklare, Pulsen Production AB

Utbildningar

 • 2010 - 12

  Informatik, Högskolan i Borås

 • 2007 - 10

  Systemvetenskap, Högskolan i Borås

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77